DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 16/02/2018
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (Pháp âm)
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 2  
  Số lượt truy cập: 37901  
     
  Untitled Document
  Chánh kiến    
         
DỨT TRỪ PHIỀN NÃO KHỔ ĐAU. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 10.01.2017                                                         (Đã đọc :
1179 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới,
Album Pháp Sơ Thiện 2017
Bài số 03: DỨT TRỪ PHIỀN NÃO KHỔ ĐAU
Giảng ngày: 07/01/2017
Nơi giảng: Xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
Phật tử vấn đạo: Quý phật tử
 
Chi tiết >>
 
PHÁP TU TÂM BẤT ĐỘNG 2. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 08.01.2017                                                         (Đã đọc :
1375 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới,
Album Pháp Sơ Thiện 2017.
Bài 02: PHÁP TU TÂM BẤT ĐỘNG 2
Giảng ngày: 03/01/2017
Nơi giảng: Xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
Phật tử vấn đạo: Quý phật tử
 
Chi tiết >>
 
PHÁP TU ĐỊNH NIỆM HƠI THỞ. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 07.01.2017                                                         (Đã đọc :
1384 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới,
Album Pháp Trung Thiện 2017
Bài số 01: PHÁP TU ĐỊNH NIỆM HƠI THỞ
Giảng ngày: 01/01/2017
Nơi giảng: Xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
Phật tử vấn đạo: Quý Phật tử
 
Chi tiết >>
 
PHÁP TU GIẢI THOÁT CỦA ĐẠO PHẬT 4. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 03.01.2017                                                         (Đã đọc :
1427 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới,
Album Pháp Sơ Thiện 2017.
Bài số 01: PHÁP TU GIẢI THOÁT CỦA ĐẠO PHẬT (bài 4).
Giảng ngày: 01/01/2017
Nơi giảng: Xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
Phật tử vấn đạo: Quý phật tử.
 
Chi tiết >>
 
SÁM HỐI 3 NGHIỆP. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 30.12.2016                                                         (Đã đọc :
1265 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại,
Bài số 49: SÁM HỐI 3 NGHIỆP
Album: Pháp Sơ Thiện 2016
Giảng ngày: 27/12/2016
Nơi giảng: Quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ
Phật tử vấn đạo: Quý sư và Phật tử
 
Chi tiết >>
 
THIỀN TỨ NIỆM XỨ. Thầy Thích Bảo Nguyên
Cập nhật ngày : 30.12.2016                                                         (Đã đọc :
1206 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại,
Bài số 10: THIỀN TỨ NIỆM XỨ
Album: Pháp Trung Thiện 2016
Giảng ngày: 20/12/2016
Nơi giảng: Xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Phật tử vấn đạo: Quý Sư cô và Phật tử
 
Chi tiết >>
 
CÚNG DƯỜNG ĐÚNG CHÁNH PHÁP 3. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 17.12.2016                                                         (Đã đọc :
1264 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới,
Bài số 48: CÚNG DƯỜNG ĐÚNG CHÁNH PHÁP 3
Album Pháp Sơ Thiện 2016
Giảng ngày: 12/12/2016
Nơi giảng: Đường Hạ Long, thành phố Vũng Tàu
Phật tử vấn đạo: Quý sư và phật tử
 
Chi tiết >>
 
TÂM VÔ LẬU CHỨNG NIẾT BÀN. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 15.12.2016                                                         (Đã đọc :
1171 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới,
Bài số 47: TÂM VÔ LẬU CHỨNG NIẾT BÀN
Album Pháp Sơ Thiện 2016
Giảng ngày: 11/12/2016
Nơi giảng: Xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
Phật tử vấn đạo: Quý sư và phật tử
Ngày cập nhật: 15/12/2016
 
Chi tiết >>
 
VÔ MINH DIỆT LÀ KHỔ DIỆT 3. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 10.12.2016                                                         (Đã đọc :
1074 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới
Bài số 46: VÔ MINH DIỆT LÀ KHỔ DIỆT 3
Album: Pháp Sơ Thiện 2016
Giảng ngày: 08/12/2016
Nơi giảng: Xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
Phật tử vấn đạo: Quý sư và phật tử
 
Chi tiết >>
 
NGHIỆP CHÚNG SANH KHÓ ĐỘ. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 08.12.2016                                                         (Đã đọc :
993 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới.
Bài số 45: NGHIỆP CHÚNG SANH KHÓ ĐỘ.
Album: Pháp Sơ Thiện 2016
Giảng ngày: 04/12/2016
Nơi giảng: Xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
Phật tử vấn đạo: Quý sư và phật tử
 
Chi tiết >>
 
PHÁP TU GIẢI THOÁT CỦA ĐẠO PHẬT (3). Thầy Thích Bảo Nguyên
Cập nhật ngày : 04.12.2016                                                         (Đã đọc :
1081 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới
Bài số 44. PHÁP TU GIẢI THOÁT CỦA ĐẠO PHẬT (3)
Album: Pháp Sơ Thiện 2016
Giảng ngày: 27/11/2016
Nơi giảng: Xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM
Phật tử vấn đạo: Phật tử
 
Chi tiết >>
 
KINH PHÁP CÚ: PHẨM ĐAO TRƯỢNG [Kệ 129-134].
Cập nhật ngày : 01.12.2016                                                         (Đã đọc :
1041 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại:
GIẢNG NGHĨA KINH PHÁP CÚ
Bài số 30. Phẩm Đao Trượng. [Kệ 129-134]
Giảng ngày: 20/02/2016
Phật tử vấn đạo: Tu sinh tại Tịnh xá Ngọc Bửu
Nơi giảng: Tịnh xá Ngọc Bửu, Qui Nhơn, Bình Định
 
Chi tiết >>
 
KINH PHÁP CÚ: PHẨM ÁC [Kệ 124-128].
Cập nhật ngày : 21.11.2016                                                         (Đã đọc :
1259 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại
GIẢNG NGHĨA KINH PHÁP CÚ
Bài số 29: PHẨM ÁC [Kệ 124-128]
Giảng ngày: 27/08/2015
Phật tử vấn đạo: Tu sinh tại Tịnh xá Ngọc Bửu
Nơi giảng: Tịnh xá Ngọc Bửu, Qui Nhơn, Bình Định
Ngày cập nhật: 21/11/2016
 
Chi tiết >>
 
KINH PHÁP CÚ: PHẨM ÁC [Kệ 119-122].
Cập nhật ngày : 17.11.2016                                                         (Đã đọc :
1397 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại.
GIẢNG NGHĨA KINH PHÁP CÚ
Bài số 28: Phẩm Ác [Kệ 119-122]
Giảng ngày: 26/08/2015
Phật tử vấn đạo: Tu sinh tại Tịnh xá Ngọc Bửu
Nơi giảng: Tịnh xá Ngọc Bửu, tp Qui Nhơn, tỉnh Bình Định
Ngày cập nhật: 17/11/2016.
 
Chi tiết >>
 
KINH PHÁP CÚ: PHẨM ÁC [Kệ 116-118].
Cập nhật ngày : 15.11.2016                                                         (Đã đọc :
1218 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại.
GIẢNG NGHĨA KINH PHÁP CÚ
Bài số 27: Phẩm Ác [Kệ 116-118]
Giảng ngày: 26/08/2015
Phật tử vấn đạo: Tu sinh tại Tịnh xá Ngọc Bửu
Nơi giảng: Tịnh xá Ngọc Bửu, Qui Nhơn, Bình Định
Ngày cập nhật: 15/11/2016
 
Chi tiết >>
 
TRANG : ...[Previous 5 pages] ... 4|5|6|7|8 ...[Next 5 of 38 pages] ...
 
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)