DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 14/10/2017
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (Pháp âm)
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 9  
  Số lượt truy cập: 29309  
     
  Untitled Document
  Chánh kiến    
         
KINH PHÁP CÚ: PHẨM ÁC [Kệ 124-128].
Cập nhật ngày : 21.11.2016                                                         (Đã đọc :
1075 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại
GIẢNG NGHĨA KINH PHÁP CÚ
Bài số 29: PHẨM ÁC [Kệ 124-128]
Giảng ngày: 27/08/2015
Phật tử vấn đạo: Tu sinh tại Tịnh xá Ngọc Bửu
Nơi giảng: Tịnh xá Ngọc Bửu, Qui Nhơn, Bình Định
Ngày cập nhật: 21/11/2016
 
Chi tiết >>
 
KINH PHÁP CÚ: PHẨM ÁC [Kệ 119-122].
Cập nhật ngày : 17.11.2016                                                         (Đã đọc :
1196 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại.
GIẢNG NGHĨA KINH PHÁP CÚ
Bài số 28: Phẩm Ác [Kệ 119-122]
Giảng ngày: 26/08/2015
Phật tử vấn đạo: Tu sinh tại Tịnh xá Ngọc Bửu
Nơi giảng: Tịnh xá Ngọc Bửu, tp Qui Nhơn, tỉnh Bình Định
Ngày cập nhật: 17/11/2016.
 
Chi tiết >>
 
KINH PHÁP CÚ: PHẨM ÁC [Kệ 116-118].
Cập nhật ngày : 15.11.2016                                                         (Đã đọc :
1039 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại.
GIẢNG NGHĨA KINH PHÁP CÚ
Bài số 27: Phẩm Ác [Kệ 116-118]
Giảng ngày: 26/08/2015
Phật tử vấn đạo: Tu sinh tại Tịnh xá Ngọc Bửu
Nơi giảng: Tịnh xá Ngọc Bửu, Qui Nhơn, Bình Định
Ngày cập nhật: 15/11/2016
 
Chi tiết >>
 
KINH PHÁP CÚ: PHẨM NGÀN [Kệ 112-115].
Cập nhật ngày : 12.11.2016                                                         (Đã đọc :
1060 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại
GIẢNG NGHĨA KINH PHÁP CÚ
Bài số 26: Phẩm Ngàn, [Kệ 112-115]
Giảng ngày: 25/08/2015
Phật tử vấn đạo: Tu sinh tại Tịnh xá Ngọc Bửu.
Nơi giảng: Tịnh xá Ngọc Bửu, Qui Nhơn, Bình Định
Ngày cập nhật: 11/11/2016
 
Chi tiết >>
 
KINH PHÁP CÚ: PHẨM NGÀN [Kệ 110-111].
Cập nhật ngày : 05.11.2016                                                         (Đã đọc :
1227 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại:
GIẢNG NGHĨA KINH PHÁP CÚ
Bài số: 25: PHẨM NGÀN [Kệ 110-111]
Giảng ngày: 24/08/2015
Phật tử vấn đạo: Tu sinh tại Tịnh Xá Ngọc Bửu
Nơi giảng: Tịnh xá Ngọc Bửu, Qui Nhơn, Bình Định
Ngày cập nhật: 05/11/2016.
 
Chi tiết >>
 
LÒNG TIN BẤT ĐỘNG 2. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 27.10.2016                                                         (Đã đọc :
1190 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới.
Bài số 43: LÒNG TIN BẤT ĐỘNG 2
Album: Pháp Sơ Thiện 2016
Giảng ngày: 24/10/2016
Nơi giảng: Xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM
Phật tử vấn đạo: Phật tử ở TP.HCM
 
Chi tiết >>
 
LÒNG TIN BẤT ĐỘNG 1. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 25.10.2016                                                         (Đã đọc :
1354 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới.
Bài số 42: LÒNG TIN BẤT ĐỘNG 1
Album: Pháp Sơ Thiện 2016
Giảng ngày: 23/10/2016
Nơi giảng: Xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM
Phật tử vấn đạo: Phật tử Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
 
Chi tiết >>
 
PHÁP TU TÂM BẤT ĐỘNG. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 22.10.2016                                                         (Đã đọc :
1057 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới.
Bài số 41: PHÁP TU TÂM BẤT ĐỘNG
Album: Pháp Sơ Thiện 2016
Giảng ngày: 13/10/2016
Nơi giảng: Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Phật tử vấn đạo: Phật tử
 
Chi tiết >>
 
PHÁP TU GIẢI THOÁT CỦA ĐẠO PHẬT (2). Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 14.10.2016                                                         (Đã đọc :
1096 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới.
Bài số 40: PHÁP TU GIẢI THOÁT CỦA ĐẠO PHẬT (2)
Album: Pháp Sơ Thiện 2016
Giảng ngày: 05/10/2016
Nơi giảng: Thủ đô Hà Nội
Phật tử vấn đạo: Phật tử.
 
Chi tiết >>
 
PHÁP TU GIẢI THOÁT CỦA ĐẠO PHẬT (1). Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 12.10.2016                                                         (Đã đọc :
1269 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới.
Bài số 39: PHÁP TU GIẢI THOÁT CỦA ĐẠO PHẬT (1)
Album: Pháp Sơ Thiện 2016
Giảng ngày: 06/10/2016
Nơi giảng: Thủ đô Hà Nội
Phật tử vấn đạo: Phật tử
 
Chi tiết >>
 
ĐOẠN DIỆT BIÊN KIẾN. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 07.10.2016                                                         (Đã đọc :
1323 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới.
Bài số 9: ĐOẠN DIỆT BIÊN KIẾN
Album: Pháp Trung Thiện 2016
Giảng ngày: 01/10/2016
Nơi giảng: Xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Phật tử vấn đạo: Quý Sư cô và phật tử
 
Chi tiết >>
 
KINH PHÁP CÚ: PHẨM NGÀN [Kệ 106-109].
Cập nhật ngày : 02.10.2016                                                         (Đã đọc :
1224 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới.
GIẢNG NGHĨA KINH PHÁP CÚ
Bài số 24: PHẨM NGÀN [Kệ 106-109]
Giảng ngày: 24/08/2015
Phật tử vấn đạo: Tu sinh tại Tịnh xá Ngọc Bửu
Nơi giảng: Tịnh xá Ngọc Bửu, Qui Nhơn, Bình Định
Ngày cập nhật: 02/10/2016
 
Chi tiết >>
 
KINH PHÁP CÚ: PHẨM NGÀN [Kệ 100-105].
Cập nhật ngày : 27.09.2016                                                         (Đã đọc :
1290 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới.
GIẢNG NGHĨA KINH PHÁP CÚ
Bài 23: Phẩm Ngàn [Kệ 100-105]
Giảng ngày: 24/08/2015
Phật tử vấn đạo: Tu sinh tại Tịnh xá Ngọc Bửu
Nơi giảng: Tịnh xá Ngọc Bửu, Qui Nhơn, Bình Định
Ngày cập nhật: 27/09/2016
 
Chi tiết >>
 
DIỆT TRỪ PHIỀN NÃO KHỔ ĐAU. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 20.09.2016                                                         (Đã đọc :
1679 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới.
Bài số 38: DIỆT TRỪ PHIỀN NÃO KHỔ ĐAU.
Album: Pháp Sơ Thiện 2016
Giảng ngày: 26/08/2016
Nơi giảng: Thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai
Phật tử vấn đạo: Phật tử
 
Chi tiết >>
 
KINH NGƯỜI CHĂN BÒ. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 12.09.2016                                                         (Đã đọc :
1494 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới
Bài số 37: KINH NGƯỜI CHĂN BÒ
Album: Pháp Sơ Thiện 2016
Giảng ngày: 27/08/2016
Nơi giảng: thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai
Phật tử vấn đạo: Phật tử
 
Chi tiết >>
 
TRANG : ...[Previous 5 pages] ... 4|5|6|7|8 ...[Next 5 of 37 pages] ...
 
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)