DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 16/02/2018
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (Pháp âm)
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 3  
  Số lượt truy cập: 37450  
     
  Untitled Document
  Dựng lại Chánh pháp    
         
DỰNG LẠI PHÁP NHƯ LAI @ Phần I @ CHÁNH TÍN - MÊ TÍN
Cập nhật ngày : 22.07.2014                                                         (Đã đọc :
6850 lần )
Kì 35. Những hiện tượng bí ẩn KÌ LẠ MÀ KHÔNG LẠ
112. Sự Mầu Nhiệm Của Đôi Bàn Tay; 113. Sự Bí Ẩn Kì Lạ Của Một Trái Tim; 114. Khoa Học Tâm Linh Của Con Người; 115. Hoa Nhiệm Mầu Vô Ưu; 116. Nhà Siêu Ngoại Cảm Vanga. (112-116).
 
Chi tiết >>
 
DỰNG LẠI PHÁP NHƯ LAI @ Phần HIỂU BIẾT THÊM CHUNG
Cập nhật ngày : 12.07.2014                                                         (Đã đọc :
5078 lần )
Kì 34: 129. Thư hỏi đạo của Minh Hoàng.
1- Nhân quả thảo mộc.
2- Nhân quả con người. (129).
 
Chi tiết >>
 
DỰNG LẠI CHÁNH PHÁP @ Phần IV @ GIỚI - ĐỊNH – TUỆ
Cập nhật ngày : 12.07.2014                                                         (Đã đọc :
5110 lần )
Kì 34: 72. Tu Thiền Định (1)
1- Lục căn; 2- Hỷ lạc do ly dục sanh; 3-- Các pháp không phải của ta; 4- Tu thiền như thế nào là có tiến bộ?; 5- Vọng tưởng; 6- Hôn trầm. (72).
 
Chi tiết >>
 
DỰNG LẠI CHÁNH PHÁP @ Phần III @ CHÁNH ĐẠO – TÀ ĐẠO
Cập nhật ngày : 03.07.2014                                                         (Đã đọc :
6142 lần )
Kì 34: 92. Lạt Ma Tây Tạng Có Phải Là Phật Giáo Không?; 93. Pháp Môn Niệm Phật; 94. Tạo Cận Tử Nghiệp Là Một Hành Động Dối Trá (92-94).
 
Chi tiết >>
 
DỰNG LẠI PHÁP NHƯ LAI @ Phần I @ CHÁNH TÍN - MÊ TÍN
Cập nhật ngày : 03.07.2014                                                         (Đã đọc :
6219 lần )
Kì 34: 110. Nhập Thất Thọ Pháp Để Cầu Sanh Đặng Con Thánh; 111. Làm Kiếp Con Mèo Là sắp Đến Kiếp Làm Người (110-111).
 
Chi tiết >>
 
DỰNG LẠI PHÁP NHƯ LAI @ Phần HIỂU BIẾT THÊM CHUNG
Cập nhật ngày : 22.06.2014                                                         (Đã đọc :
5848 lần )
Kì 33. 113. Chào Hỏi Bạn Bè Cùng Thầy; 114. Lễ Vị Phật Nào?; 115. Xưng Hô Với: Phật Tử; Với Bậc Cao Niên; Với Người Thân Trong Gia Đình; Với Nhà Chức Trách; 126. Nhân Quả; 127. Nhân Quả Là Gì? 128. Nhân Quả Do Đâu Mà Có? (113-128).
 
Chi tiết >>
 
DỰNG LẠI CHÁNH PHÁP @ Phần IV @ GIỚI - ĐỊNH – TUỆ
Cập nhật ngày : 22.06.2014                                                         (Đã đọc :
5801 lần )
Kì 33. 69. Tu Như Thế Nào Là Đúng?; 70. Như Lý Tác Ý; 71. Hộ Trì Các Căn (69-71).
 
Chi tiết >>
 
DỰNG LẠI CHÁNH PHÁP @ Phần III @ CHÁNH ĐẠO – TÀ ĐẠO
Cập nhật ngày : 07.06.2014                                                         (Đã đọc :
7951 lần )
Kì 33: 89. Chánh Pháp Còn Phải Bỏ Huống Là Phi Pháp; 90. Hủy Bỏ Những Học Giới Nhỏ Nhặt; 91. Những Câu Chuyện Phá Giới Của Các Nhà Đại Thừa (89-91).
 
Chi tiết >>
 
DỰNG LẠI PHÁP NHƯ LAI @ Phần I @ CHÁNH TÍN - MÊ TÍN
Cập nhật ngày : 07.06.2014                                                         (Đã đọc :
6844 lần )
Kì 33: 105. Thức Trong Mười Hai Nhân Duyên, Thức Nào Là Linh Hồn?; 106. Chữ "Vong Linh"; 107. Tụng Kinh Địa Tạng; 108. Cho Vợ sinh Non Theo Số Tử Vi; 109. Chọn Ngày Giờ Để Sinh Con Như Trạng (105-109).
 
Chi tiết >>
 
DỰNG LẠI PHÁP NHƯ LAI @ Phần HIỂU BIẾT THÊM CHUNG
Cập nhật ngày : 20.05.2014                                                         (Đã đọc :
5296 lần )
Kì 32: 105. Thanh Minh; 106. Khi Tu Theo Phật Giáo Có Cần Tham Khảo Thêm Sách Khoa Học?; 107. Trồng Rau Sạch; 108. Tu Sĩ Gặt Lúa Giúp Dân; 109. Cứu Trợ; 110. Được Phép Bán Sản Phẩm Thừa Không?; 111. Trồng Rau, Lúa Sạch Tránh Thuốc Sâu Rầy; 112. Lễ Nghi Đối Với Ngoại Đạo. (105-112).
 
Chi tiết >>
 
DỰNG LẠI CHÁNH PHÁP @ Phần IV @ GIỚI - ĐỊNH – TUỆ
Cập nhật ngày : 20.05.2014                                                         (Đã đọc :
7140 lần )
Kì 32. 68. TỨ CHÁNH CẦN, NHÂN TƯỚNG, ĐẶC TƯỚNG. 1. Tứ chánh cần; 2. Sáu căn quay vào trong; 3.Nằm theo kiểu kiết tường; 4. Nhân tướng nội, ngoại của thọ; 5. Nhiếp phục và phá thọ; 6. Nhân tướng nội của tâm; 7. Ngăn ác diệt ác; 8. Nhân tướng của các pháp; 9. Đặc tướng; 10. Thọ hành. (68).
 
Chi tiết >>
 
DỰNG LẠI CHÁNH PHÁP @ Phần III @ CHÁNH ĐẠO – TÀ ĐẠO
Cập nhật ngày : 08.05.2014                                                         (Đã đọc :
7748 lần )
Kì 32: 84. Muốn Nhập Định Thì Phải Siêng Năng Lễ Phật; 85. Minh; 86. Thiền Minh Sát Tuệ; 87. Đi Kinh Hành; 88. Tứ Nhiếp Pháp ( 84-88).
 
Chi tiết >>
 
DỰNG LẠI PHÁP NHƯ LAI @ Phần I @ CHÁNH TÍN - MÊ TÍN
Cập nhật ngày : 08.05.2014                                                         (Đã đọc :
7697 lần )
Kì 32: 101. Nhân Quả Phải Trả; 102. Cầu Cơ; 103. Ma Đè; 104. Nghiệp Tái Sanh (101-104).
 
Chi tiết >>
 
DỰNG LẠI PHÁP NHƯ LAI @ Phần HIỂU BIẾT THÊM CHUNG
Cập nhật ngày : 20.04.2014                                                         (Đã đọc :
5388 lần )
Kì 31: 100. Loài Thực Vật Có Cảm Nhận Sự Đau Khổ Không?; 101. Ăn Chay Làm Cây Cỏ Biết Đau; 102. Đanh Giá Một Người Tu Sĩ Phải Căn Cư Vào 10 Thánh Hạnh Sa Di; 103. Bản Ngã; 104. Bị Ngoại Đạo Khiêu Khích (100-104).
 
Chi tiết >>
 
DỰNG LẠI CHÁNH PHÁP @ Phần IV @ GIỚI - ĐỊNH – TUỆ
Cập nhật ngày : 20.04.2014                                                         (Đã đọc :
7812 lần )
Kì 31: 67. CÁC NHÀ HỌC GIẢ DẠY THIỀN. 1- Nhập sơ thiền; 2- Tiếng ồn; 3- Tầm tứ; 4- Ly hỷ; 5- Sổ tức; 6- Dứt tiếng ồn lên nhị thiền; 7- Chấm dứt tầm tứ lên tam thiền; 8- Chấm dứt hỷ lên tứ thiền; 9- Trong tứ thiền ngưng sổ tức đạt Không định; 10- Mười hơi thở đếm không lộn là ý có Định; 11- Nhờ theo dõi hơi thở mà được Định; 12- Gom ý thức nhập thiền thứ mấy?; 13- Sáu thức gom lại sẽ nhập định gì?; 14- Gom ý thức bằng cách nào?; 15- Gom ý thức diệt tầm tứ; 16- Tưởng thức; 17- Năm thức (67).
 
Chi tiết >>
 
TRANG : ...[Previous 5 pages] ... 4|5|6|7|8 ...[Next 5 of 16 pages] ...
 
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)