DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 16/02/2018
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (Pháp âm)
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 1  
  Số lượt truy cập: 37468  
     
  Untitled Document
  Đại tạng kinh Việt nam    
         
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya - HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 18.07.2014                                                         (Đã đọc :
3970 lần )
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya. Bài kinh số 25: Kinh Bẫy Mồi.
 
Chi tiết >>
 
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya - HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 25.06.2014                                                         (Đã đọc :
4598 lần )
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya. Bài kinh số 24: Kinh Trạm Xe.
 
Chi tiết >>
 
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya - HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 30.05.2014                                                         (Đã đọc :
4447 lần )
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya. Bài kinh số 23: Kinh Gò Mối.
 
Chi tiết >>
 
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya - HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 27.04.2014                                                         (Đã đọc :
4434 lần )
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya. Bài kinh số 22: Kinh Ví Dụ Con Rắn.
 
Chi tiết >>
 
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya - HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 27.03.2014                                                         (Đã đọc :
4903 lần )
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya. Bài kinh số 21: Kinh Ví Dụ Cái Cưa.
 
Chi tiết >>
 
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya - HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 28.10.2013                                                         (Đã đọc :
4867 lần )
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya. Bài kinh số 20: Kinh An Trú Tầm.
 
Chi tiết >>
 
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya - HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 07.10.2013                                                         (Đã đọc :
5202 lần )
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya. Bài kinh số 19: Kinh Song Tầm.
 
Chi tiết >>
 
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya - HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 14.09.2013                                                         (Đã đọc :
5263 lần )
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya. Bài kinh số 18: Kinh Mật Hoàn.
 
Chi tiết >>
 
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya - HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 23.08.2013                                                         (Đã đọc :
5892 lần )
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya. Bài kinh số 17: Kinh Khu Rừng.
 
Chi tiết >>
 
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya - HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 02.08.2013                                                         (Đã đọc :
4825 lần )
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya. Bài kinh số 16: Kinh Tâm Hoang Vu.
 
Chi tiết >>
 
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya - HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 10.07.2013                                                         (Đã đọc :
4389 lần )
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya. Bài kinh số 15: Kinh Tư Lượng.
 
Chi tiết >>
 
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya - HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 22.06.2013                                                         (Đã đọc :
4776 lần )
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya. Bài kinh số 14: Tiểu Kinh Khổ Uẩn.
 
Chi tiết >>
 
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya - HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 30.05.2013                                                         (Đã đọc :
5113 lần )
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya. Bài kinh số 13: Đại Kinh Khổ Uẩn.
 
Chi tiết >>
 
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya - HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 02.05.2013                                                         (Đã đọc :
4882 lần )
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya. Bài kinh số 12: Đại Kiinh Sư Tử Hống.
 
Chi tiết >>
 
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya - HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 14.04.2013                                                         (Đã đọc :
4920 lần )
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya. Bài kinh số 11: Tiểu Kiinh Sư Tử Hống.
 
Chi tiết >>
 
TRANG : 2|3|4|5|6
 
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)