DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 16/02/2018
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (Pháp âm)
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 3  
  Số lượt truy cập: 37468  
     
  Untitled Document
  Dựng lại Chánh pháp    
         
DỰNG LẠI PHÁP NHƯ LAI @ Phần HIỂU BIẾT THÊM CHUNG
Cập nhật ngày : 08.10.2014                                                         (Đã đọc :
4504 lần )
Kì 39: 153. Dẫn tâm vào đạo; 154. Cúng dường trai tăng; 155. Nếu con người không ăn thịt chúng sanh thì chúng sanh sẽ ngập tràn trái đất; 156. Sát nhân thì nhân oán, sát vật thì hóa kiếp làm chúng sanh của chúng; 157. Tu hành tránh pháp ức chế tâm (153-157).
 
Chi tiết >>
 
DỰNG LẠI CHÁNH PHÁP @ Phần IV @ GIỚI - ĐỊNH – TUỆ
Cập nhật ngày : 08.10.2014                                                         (Đã đọc :
5892 lần )
Kì 39 (73) TU THIỀN ĐỊNH 2 (tiếp theo).
18. Hạnh độc cư;
19. Cách thức tu hành Thất giác chi.
 
Chi tiết >>
 
DỰNG LẠI PHÁP NHƯ LAI @ Phần I @ CHÁNH TÍN - MÊ TÍN
Cập nhật ngày : 21.09.2014                                                         (Đã đọc :
6985 lần )
Kì 39: 126. NGƯỜI CẦU VỒNG. Bức tranh ... miêu tả linh hồn về trời; Vùng đất đầy bí ẩn của xứ Tây Tạng; Linh hồn tồn tại ở dạng nào? Linh hồn sẽ đi về đâu sau khi chết? (126)
 
Chi tiết >>
 
DỰNG LẠI PHÁP NHƯ LAI @ Phần HIỂU BIẾT THÊM CHUNG
Cập nhật ngày : 21.09.2014                                                         (Đã đọc :
6108 lần )
Kì 38: 148. Vọng tưởng xen vào; 149. Chọn pháp dễ tu; 150. Xả tâm; 151. Tùy thuận; 152. Hội họp (148-152).
 
Chi tiết >>
 
DỰNG LẠI CHÁNH PHÁP @ Phần IV @ GIỚI - ĐỊNH – TUỆ
Cập nhật ngày : 12.09.2014                                                         (Đã đọc :
6091 lần )
Kì 38: 73. TU THIỀN ĐỊNH 2 (tiếp theo). 12. Vén màn ngũ triền cái, bứt sạch thất kiết sử; 13. Dùng một hay nhiều câu pháp hướng?; 14. Hướng tâm như thế nào?; 15. Thùy miên hay Tùy miên?; 16. Sống thơ thẩn một mình; 17. Sự tu tập Khổ Đế (73).
 
Chi tiết >>
 
DỰNG LẠI PHÁP NHƯ LAI @ Phần I @ CHÁNH TÍN - MÊ TÍN
Cập nhật ngày : 12.09.2014                                                         (Đã đọc :
5696 lần )
Kì 38: 124. Hiện tượng người chết sao cơ thể còn giữ nguyên vẹn nhiều năm?; 125. Một linh hồn nhiều thể xác (124-125)
 
Chi tiết >>
 
DỰNG LẠI PHÁP NHƯ LAI @ Phần HIỂU BIẾT THÊM CHUNG
Cập nhật ngày : 09.09.2014                                                         (Đã đọc :
4659 lần )
Kiì 37: 141. Định niệm hởi thở câu hữu pháp hướng; 142. Ngồi thiền nhập định; 143. Thời khóa tu; 144. Đề tài thiền quán; 145. Đừng mất hy vọng; 146. Pháp hướng tâm; 147. Đếm 1000 hơi thở (141-147).
 
Chi tiết >>
 
DỰNG LẠI CHÁNH PHÁP @ Phần IV @ GIỚI - ĐỊNH – TUỆ
Cập nhật ngày : 03.09.2014                                                         (Đã đọc :
6349 lần )
Kì 37: 73. TU THIỀN ĐỊNH 2 (tiếp theo). 7. Phương cách nhập nhị thiền; 8. Chánh niệm có phải các pháp thiện?; 9. Pháp hướng tâm ngắn gọn; 10. Khi nào bắt đầu hướng tâm?; 11. Tu định vô lậu trên tứ niệm xứ.
 
Chi tiết >>
 
DỰNG LẠI PHÁP NHƯ LAI @ Phần I @ CHÁNH TÍN - MÊ TÍN
Cập nhật ngày : 03.09.2014                                                         (Đã đọc :
6261 lần )
Kì 37: 120. Một người đã chết sao còn ói máu tươi?; 121. Đưa anh trở lại quê nhà; 122. Nói chuyện với người âm; 123; Vua Italy Umberto và chủ nhà hàng Umberto. (120-123).
 
Chi tiết >>
 
DỰNG LẠI PHÁP NHƯ LAI @ Phần HIỂU BIẾT THÊM CHUNG
Cập nhật ngày : 22.08.2014                                                         (Đã đọc :
4646 lần )
Kì 36: 135. Chỉ cần có tâm tàm quý là tu chứng đạo; 136. Mọi người đều là tu sĩ thì...?; 137. Lục căn hư hoại; 138. Ý thức; 139. Tu sai hay đúng?; 140. Ý thức phân biệt và tỉnh giác (135-140).
 
Chi tiết >>
 
DỰNG LẠI CHÁNH PHÁP @ Phần IV @ GIỚI - ĐỊNH – TUỆ
Cập nhật ngày : 22.08.2014                                                         (Đã đọc :
5371 lần )
Kì 36: 73. TU THIỀN ĐỊNH (2)
1. Tâm lực pháp hướng; 2. Cách tu Định Niệm Hơi Thở và Chánh Niiệm Tỉnh Giác; 3. Quán và Biết; 4. Ly các loại hỷ tưởng; 5. Xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh; 6. Ly hỷ trú xả có phải là pháp hướng tâm? (73).
 
Chi tiết >>
 
DỰNG LẠI PHÁP NHƯ LAI @ Phần I @ CHÁNH TÍN - MÊ TÍN
Cập nhật ngày : 15.08.2014                                                         (Đã đọc :
5656 lần )
Kì 36: 117. Cô Gái Có Đôi Mắt Thần Kỳ; 118. Chuyện Có Thật Ở Trường Trưng Vương; 119. Một Linh Hồn Nhiều Thể Xác (117- 119).
 
Chi tiết >>
 
DỰNG LẠI PHÁP NHƯ LAI @ Phần HIỂU BIẾT THÊM CHUNG
Cập nhật ngày : 10.08.2014                                                         (Đã đọc :
5518 lần )
Kì 35: 130. Con người do ba hành động Thân, Miệng, Ý sanh ra; 131. Vô Minh và Minh; 132. Trí học giả; 133. Hỷ lạc có xả bỏ hay không?; 134. Trưởng dưỡng hỷ lạc (130-134).
 
Chi tiết >>
 
DỰNG LẠI CHÁNH PHÁP @ Phần IV @ GIỚI - ĐỊNH – TUỆ
Cập nhật ngày : 07.08.2014                                                         (Đã đọc :
4372 lần )
Kì 35: 72. Tu Thiền Định (1) - tiếp theo.
7. Định niệm hơi thở; 8. Tưởng định; 9. Thiền xả tâm (72).
 
Chi tiết >>
 
DỰNG LẠI CHÁNH PHÁP @ Phần III @ CHÁNH ĐẠO – TÀ ĐẠO
Cập nhật ngày : 22.07.2014                                                         (Đã đọc :
6577 lần )
Kì 35: 95. "Ngữ" Và "Nghĩa" Phải Hiểu Như Thế Nào?; 96. Đừng Nên Dạy Đạo Khi Mình Tu Chưa Xong; 97. Trí Ngu; 98. Lòng Tin Chân Chánh (95-98).
 
Chi tiết >>
 
TRANG : 3|4|5|6|7 ...[Next 5 of 16 pages] ...
 
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)