DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 16/02/2018
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (Pháp âm)
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 2  
  Số lượt truy cập: 37468  
     
  Untitled Document
  Đại tạng kinh Việt nam    
         
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya - HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 15.08.2015                                                         (Đã đọc :
2557 lần )
Bài kinh số 40: Tiểu Kinh Xón Ngựa. (Đức Phật dạy SA-MÔN HẠNH VÀ PHI SA-MÔN HẠNH. Áo cà sa và cái đầu cạo trọc không làm nên vị tỳ-kheo).
 
Chi tiết >>
 
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya - HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 16.07.2015                                                         (Đã đọc :
2500 lần )
Bài kinh số 39: Đại Kinh Xóm Ngựa. (Đức Phật dạy: CÁC PHÁP THỌ TRÌ, TU TẬP TÁC THÀNH MỘT SA MÔN CHÂN CHÁNH).
 
Chi tiết >>
 
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya - HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 16.06.2015                                                         (Đã đọc :
2826 lần )
Bài kinh số 38: Đại Kinh Đoạn Tận Ái. (Đức Phật dạy: Duyên, Thức; Thức ăn và Duyên khởi; 12 Nhân Duyên thuận nghich, đoạn tận).
 
Chi tiết >>
 
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya - HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 22.05.2015                                                         (Đã đọc :
3536 lần )
Bài kinh số 37: Tiểu Kinh Đoạn Tận Ái. (Đức Phật dạy THẾ NÀO LÀ MỘT VỊ ÁI TẬN GIẢI THOÁT).
 
Chi tiết >>
 
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya - HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 17.04.2015                                                         (Đã đọc :
3407 lần )
Bài kinh số 36: Đại Kinh Saccaka. (Đức Phật dạy: CON ĐƯỜNG THIỀN ĐỊNH MÀ NGÀI ĐÃ ĐI QUA).
 
Chi tiết >>
 
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya - HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 22.03.2015                                                         (Đã đọc :
3316 lần )
Bài kinh số 35: Tiểu Kinh Saccaka. (Đức Phật dạy: SẮC, THỌ, TƯỞNG, HÀNH, THỨC là Vô Thường, Khổ, Vô Ngã).
 
Chi tiết >>
 
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya - HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 25.02.2015                                                         (Đã đọc :
3750 lần )
Bài kinh số 34: Tiểu Kinh Người Chăn Bò. (Đức Phật dạy: CÁC QUẢ TU CHỨNG CỦA PHẬT GIÁO).
 
Chi tiết >>
 
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya - HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 14.01.2015                                                         (Đã đọc :
4096 lần )
Bài kinh số 33: Đại Kinh Người Chăn Bò. (Đức Phật dạy: MƯỜI MỘT TRI KIẾN GIẢI THOÁT).
 
Chi tiết >>
 
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya - HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 23.12.2014                                                         (Đã đọc :
3989 lần )
Bài kinh số 32: Đại Kinh Rừng Sừng Bò.
(KINH NGHIỆM TU TẬP THEO ĐẶC TƯỚNG RIÊNG).
 
Chi tiết >>
 
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya - HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 06.12.2014                                                         (Đã đọc :
3831 lần )
Bài kinh số 31: Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò. (TỲ KHEO SỐNG HÒA HỢP, KHÔNG PHÓNG DẬT, NHIỆT TÂM, TINH CẦN).
 
Chi tiết >>
 
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya - HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 24.11.2014                                                         (Đã đọc :
3822 lần )
Bài kinh số 30: Tiểu Kinh Thí Dụ Lõi Cây (NHỮNG PHẠM HẠNH THÙ THẮNG HƠN).
 
Chi tiết >>
 
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya - HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 05.11.2014                                                         (Đã đọc :
3655 lần )
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya. Bài kinh số 29: Đại Kinh Thí Dụ Lõi Cây (5 THÀNH TỰU PHẠM HẠNH CỦA NGƯỜI TU SĨ).
 
Chi tiết >>
 
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya - HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 15.10.2014                                                         (Đã đọc :
3913 lần )
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya. Bài kinh số 28: Đại Kinh Dụ Dấu Chân Voi. (LỰA PHÁP MÀ TIN)
 
Chi tiết >>
 
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya - HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 09.09.2014                                                         (Đã đọc :
4509 lần )
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya. Bài kinh số 27: Tiểu Kinh Dụ Dấu Chân Voi. (CHỌN THẦY MÀ HỌC).
 
Chi tiết >>
 
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya - HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 13.08.2014                                                         (Đã đọc :
3953 lần )
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya. Bài kinh số 26: Kinh Thánh Cầu.
 
Chi tiết >>
 
TRANG : 2|3|4|5|6
 
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)