DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 16/02/2018
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (Pháp âm)
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 2  
  Số lượt truy cập: 37901  
     
  Untitled Document
  Chánh kiến    
         
PHÁP HỶ ĐEM AN LẠC. Thầy Thích Bảo Nguyên
Cập nhật ngày : 22.06.2017                                                         (Đã đọc :
785 lần )


PHÁP SƠ THIỆN 2017
Bài số 27: PHÁP HỶ ĐEM AN LẠC
Giảng ngày: 04/06/2017
Nơi giảng: Chùa Vạn An, Thôn Vạn Hạnh, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phật tử vấn đạo: Phật tử
 
Chi tiết >>
 
PHÁP TU GIẢI THOÁT HIỆN TẠI. Thầy Thích Bảo Nguyên
Cập nhật ngày : 19.06.2017                                                         (Đã đọc :
907 lần )


PHÁP SƠ THIỆN 2017
Bài số 26: PHÁP TU GIẢI THOÁT HIỆN TẠI
Giảng ngày: 07/06/2017
Nơi giảng: Chùa Vạn An, Thôn Vạn Hạnh, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phật tử vấn đạo: Phật tử
 
Chi tiết >>
 
PHÁP HÀNH NGŨ CĂN, NGŨ LỰC. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 08.06.2017                                                         (Đã đọc :
928 lần )


PHÁP SƠ THIỆN 2017
Bài số 25: PHÁP HÀNH NGŨ CĂN NGŨ LỰC
Giảng ngày: 03/06/2017
Nơi giảng: Chùa Vạn An, Thôn Vạn Hạnh, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phật tử vấn đạo: Phật tử
 
Chi tiết >>
 
ĐOẠN DIỆT 12 NHÂN DUYÊN. Thầy Thích Bảo Nguyên
Cập nhật ngày : 04.06.2017                                                         (Đã đọc :
1029 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới
Album PHÁP TRUNG THIỆN 2017.
Bài số 06: ĐOẠN DIỆT 12 NHÂN DUYÊN
Giảng ngày: 28/05/2017
Nơi giảng: Chùa Vạn An, Thôn Vạn Hạnh, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phật tử vấn đạo: Quý Sư cô và Phật tử
 
Chi tiết >>
 
TU LÀ DIỆT KHỔ. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 27.05.2017                                                         (Đã đọc :
822 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới (có kèm link VIDEO)
Album PHÁP SƠ THIỆN 2017
Bài số 24: TU LÀ DIỆT KHỔ
Giảng ngày: 03/05/2017
Nơi giảng: Chùa Vạn An, Thôn Vạn Hạnh, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phật tử vấn đạo: Quý Sư cô và Phật tử
 
Chi tiết >>
 
MỪNG PHẬT SINH RA ĐỜI. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 16.05.2017                                                         (Đã đọc :
969 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới (có kèm link VIDEO).
Album PHÁP SƠ THIỆN 2017
Bài số 23: MỪNG PHẬT SINH RA ĐỜI
Giảng ngày: 10/05/2017
Nơi giảng: Chùa Hạnh Nghiêm, Xã Tóc Tiên, Huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phật tử vấn đạo: Quý Tăng, Ni và Phật tử
 
Chi tiết >>
 
SỐNG THEO ĐỨC HẠNH CỦA PHẬT. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 09.05.2017                                                         (Đã đọc :
921 lần )

Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới
Album PHÁP SƠ THIỆN 2017.
Bài số 22: SỐNG THEO ĐỨC HẠNH CỦA PHẬT
Giảng ngày: 01/05/2017
Nơi giảng: Chùa Vạn An, Thôn Vạn Hạnh, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phật tử vấn đạo: Phật tử
 
Chi tiết >>
 
DẬP LỬA PHIỀN NÃO. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 06.05.2017                                                         (Đã đọc :
944 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới (có kèm link VIDEO)
Album PHÁP SƠ THIỆN 2017
Bài số 21: DẬP LỬA PHIỀN NÃO
Giảng ngày: 18/04/2017
Nơi giảng: Chùa Vạn An, Thôn Vạn Hạnh, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phật tử vấn đạo: Quý Sư cô và phật tử
 
Chi tiết >>
 
TỪ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 28.04.2017                                                         (Đã đọc :
988 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới,
Album PHÁP SƠ THIỆN 2017
Bài số 20: TỪ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG
Giảng ngày: 16/04/2017
Nơi giảng: Chùa Vạn An, Thôn Vạn Hạnh, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phật tử vấn đạo: Quý phật tử
 
Chi tiết >>
 
BA GIAI ĐOẠN TU TẬP (2). Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 26.04.2017                                                         (Đã đọc :
868 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới.
Album PHÁP TRUNG THIỆN 2017
Bài số 05: BA GIAI ĐOẠN TU TẬP (2)
Giảng ngày: 12/04/2017
Nơi giảng: Chùa Vạn An, Thôn Vạn Hạnh, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phật tử vấn đạo: Quý Sư cô
 
Chi tiết >>
 
BA GIAI ĐOẠN TU TẬP (1). Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 24.04.2017                                                         (Đã đọc :
987 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới
Album PHÁP TRUNG THIỆN 2017
Bài số 04: BA GIAI ĐOẠN TU TẬP (1)
Giảng ngày: 14/04/2017
Nơi giảng: Chùa Vạn An, Thôn Vạn Hạnh, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phật tử vấn đạo: Quý phật tử
 
Chi tiết >>
 
PHÁP TU DIỆT KHỔ. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 24.04.2017                                                         (Đã đọc :
1025 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới (có kèm linh VIDEO)
Album PHÁP SƠ THIỆN 2017
Bài số 19: PHÁP TU DIỆT KHỔ
Giảng ngày: 27/02/2017
Nơi giảng: Tại thành phố Hà Nội
Phật tử vấn đạo: Quý phật tử.
 
Chi tiết >>
 
NGƯỜI BIẾT SỐNG MỘT MÌNH. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 10.04.2017                                                         (Đã đọc :
1179 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới (có kèm link VIDEO)
Album PHÁP SƠ THIỆN 2017
Bài số 18: NGƯỜI BIẾT SỐNG MỘT MÌNH
Giảng ngày: 28/02/2017
Nơi giảng: Tại thành phố Hà Nội
Phật tử vấn đạo: Quý phật tử
 
Chi tiết >>
 
KHỔ DO TÂM TẠO. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 05.04.2017                                                         (Đã đọc :
1027 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới (có kèm link VIDEO)
Album PHÁP SƠ THIỆN 2017
Bài số 17: KHỔ DO TÂM TẠO
Giảng ngày: 27/02/2017
Nơi giảng: Tại thành phố Hà Nội
Phật tử vấn đạo: Quý phật tử
 
Chi tiết >>
 
THIỀN QUÁN TỨ NIỆM XỨ. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 30.03.2017                                                         (Đã đọc :
981 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới (có kèm link VIDEO)
Album PHÁP TRUNG THIỆN 2017
Bài số 03: THIỀN QUÁN TỨ NIỆM XỨ
Giảng ngày: 06/03/2017
Nơi giảng: Thị trấn Iakha, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai
Phật tử vấn đạo: Quý phật tử
 
Chi tiết >>
 
TRANG : 2|3|4|5|6 ...[Next 5 of 38 pages] ...
 
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)