DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 14/10/2017
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (Pháp âm)
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 1  
  Số lượt truy cập: 34201  
     
  Untitled Document
  Chánh kiến    
         
SỐNG THEO ĐỨC HẠNH CỦA PHẬT. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 09.05.2017                                                         (Đã đọc :
854 lần )

Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới
Album PHÁP SƠ THIỆN 2017.
Bài số 22: SỐNG THEO ĐỨC HẠNH CỦA PHẬT
Giảng ngày: 01/05/2017
Nơi giảng: Chùa Vạn An, Thôn Vạn Hạnh, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phật tử vấn đạo: Phật tử
 
Chi tiết >>
 
DẬP LỬA PHIỀN NÃO. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 06.05.2017                                                         (Đã đọc :
878 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới (có kèm link VIDEO)
Album PHÁP SƠ THIỆN 2017
Bài số 21: DẬP LỬA PHIỀN NÃO
Giảng ngày: 18/04/2017
Nơi giảng: Chùa Vạn An, Thôn Vạn Hạnh, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phật tử vấn đạo: Quý Sư cô và phật tử
 
Chi tiết >>
 
TỪ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 28.04.2017                                                         (Đã đọc :
915 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới,
Album PHÁP SƠ THIỆN 2017
Bài số 20: TỪ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG
Giảng ngày: 16/04/2017
Nơi giảng: Chùa Vạn An, Thôn Vạn Hạnh, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phật tử vấn đạo: Quý phật tử
 
Chi tiết >>
 
BA GIAI ĐOẠN TU TẬP (2). Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 26.04.2017                                                         (Đã đọc :
783 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới.
Album PHÁP TRUNG THIỆN 2017
Bài số 05: BA GIAI ĐOẠN TU TẬP (2)
Giảng ngày: 12/04/2017
Nơi giảng: Chùa Vạn An, Thôn Vạn Hạnh, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phật tử vấn đạo: Quý Sư cô
 
Chi tiết >>
 
BA GIAI ĐOẠN TU TẬP (1). Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 24.04.2017                                                         (Đã đọc :
886 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới
Album PHÁP TRUNG THIỆN 2017
Bài số 04: BA GIAI ĐOẠN TU TẬP (1)
Giảng ngày: 14/04/2017
Nơi giảng: Chùa Vạn An, Thôn Vạn Hạnh, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phật tử vấn đạo: Quý phật tử
 
Chi tiết >>
 
PHÁP TU DIỆT KHỔ. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 24.04.2017                                                         (Đã đọc :
948 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới (có kèm linh VIDEO)
Album PHÁP SƠ THIỆN 2017
Bài số 19: PHÁP TU DIỆT KHỔ
Giảng ngày: 27/02/2017
Nơi giảng: Tại thành phố Hà Nội
Phật tử vấn đạo: Quý phật tử.
 
Chi tiết >>
 
NGƯỜI BIẾT SỐNG MỘT MÌNH. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 10.04.2017                                                         (Đã đọc :
1097 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới (có kèm link VIDEO)
Album PHÁP SƠ THIỆN 2017
Bài số 18: NGƯỜI BIẾT SỐNG MỘT MÌNH
Giảng ngày: 28/02/2017
Nơi giảng: Tại thành phố Hà Nội
Phật tử vấn đạo: Quý phật tử
 
Chi tiết >>
 
KHỔ DO TÂM TẠO. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 05.04.2017                                                         (Đã đọc :
949 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới (có kèm link VIDEO)
Album PHÁP SƠ THIỆN 2017
Bài số 17: KHỔ DO TÂM TẠO
Giảng ngày: 27/02/2017
Nơi giảng: Tại thành phố Hà Nội
Phật tử vấn đạo: Quý phật tử
 
Chi tiết >>
 
THIỀN QUÁN TỨ NIỆM XỨ. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 30.03.2017                                                         (Đã đọc :
916 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới (có kèm link VIDEO)
Album PHÁP TRUNG THIỆN 2017
Bài số 03: THIỀN QUÁN TỨ NIỆM XỨ
Giảng ngày: 06/03/2017
Nơi giảng: Thị trấn Iakha, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai
Phật tử vấn đạo: Quý phật tử
 
Chi tiết >>
 
CHẤM DỨT NGÔI NHÀ SINH TỬ. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 25.03.2017                                                         (Đã đọc :
1035 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới (có kèm link VIDEO)
Album PHÁP SƠ THIỆN 2017,
Bài số 16: CHẤM DỨT NGÔI NHÀ SINH TỬ
Giảng ngày: 06/03/2017
Nơi giảng: Thị trấn Iakha, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai
Phật tử vấn đạo: Quý phật tử
 
Chi tiết >>
 
BA PHÁP QUÁN DIỆT PHIỀN NÃO. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 21.03.2017                                                         (Đã đọc :
960 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới, (có kèm link VIDEO)
Album PHÁP SƠ THIỆN 2017
Bài số 15: BA PHÁP QUÁN DIỆT PHIỀN NÃO
Giảng ngày: 10/03/2017
Nơi giảng: Xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
Phật tử vấn đạo: Quý phật tử
 
Chi tiết >>
 
QUY Y TAM BẢO. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 17.03.2017                                                         (Đã đọc :
968 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới (có kèm link VIDEO)
Album PHÁP SƠ THIỆN 2017
Bài số 14: QUY Y TAM BẢO
Giảng ngày: 07/03/2017
Nơi giảng: Thị trấn Iakha, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai
Phật tử vấn đạo: Quý Phật tử
 
Chi tiết >>
 
PHÁP PHẬT THIẾT THỰC HIỆN TẠI. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 11.03.2017                                                         (Đã đọc :
1040 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới (có kèm link VIDEO)
Album PHÁP SƠ THIỆN 2017
Bài số 13: PHÁP PHẬT THIẾT THỰC HIỆN TẠI
Giảng ngày: 08/03/2017
Nơi giảng: Huyện Cư M'gar, tỉnh Đăk Lăk
Phật tử vấn đạo: Quý phật tử
 
Chi tiết >>
 
NGÔI NHÀ SINH TỬ. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 07.03.2017                                                         (Đã đọc :
1179 lần )


Mời quý phật ử và đọc giả nghe pháp thoại mới (có kèm link VIDEO)
Album PHÁP SƠ THIỆN 2017
Bài số 12: NGÔI NHÀ SINH TỬ
Giảng ngày: 17/02/2017
Phật tử vấn đạo: Tu sinh tại Tịnh Xá Ngọc Bửu
Nơi giảng: Tịnh xá Ngọc Bửu, phường Đống Đa, tp Qui Nhơn, Bình Định
 
Chi tiết >>
 
DIỆT PHIỀN NÃO LUÂN HỒI CHẤM DỨT. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 28.02.2017                                                         (Đã đọc :
1200 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới (có kèm link VIDEO)
Album PHÁP SƠ THIỆN 2017
Bài số 11: DIỆT PHIỀN NÃO LUÂN HỒI CHẤM DỨT
Giảng ngày: 15/02/2017
Nơi giảng: Xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
Phật tử vấn đạo: Quý phật tử.
 
Chi tiết >>
 
TRANG : 2|3|4|5|6 ...[Next 5 of 38 pages] ...
 
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)