DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 14/10/2017
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (Pháp âm)
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 9  
  Số lượt truy cập: 29309  
     
  Untitled Document
  Chánh kiến    
         
NGƯỜI BIẾT SỐNG MỘT MÌNH. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 10.04.2017                                                         (Đã đọc :
903 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới (có kèm link VIDEO)
Album PHÁP SƠ THIỆN 2017
Bài số 18: NGƯỜI BIẾT SỐNG MỘT MÌNH
Giảng ngày: 28/02/2017
Nơi giảng: Tại thành phố Hà Nội
Phật tử vấn đạo: Quý phật tử
 
Chi tiết >>
 
KHỔ DO TÂM TẠO. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 05.04.2017                                                         (Đã đọc :
703 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới (có kèm link VIDEO)
Album PHÁP SƠ THIỆN 2017
Bài số 17: KHỔ DO TÂM TẠO
Giảng ngày: 27/02/2017
Nơi giảng: Tại thành phố Hà Nội
Phật tử vấn đạo: Quý phật tử
 
Chi tiết >>
 
THIỀN QUÁN TỨ NIỆM XỨ. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 30.03.2017                                                         (Đã đọc :
710 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới (có kèm link VIDEO)
Album PHÁP TRUNG THIỆN 2017
Bài số 03: THIỀN QUÁN TỨ NIỆM XỨ
Giảng ngày: 06/03/2017
Nơi giảng: Thị trấn Iakha, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai
Phật tử vấn đạo: Quý phật tử
 
Chi tiết >>
 
CHẤM DỨT NGÔI NHÀ SINH TỬ. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 25.03.2017                                                         (Đã đọc :
791 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới (có kèm link VIDEO)
Album PHÁP SƠ THIỆN 2017,
Bài số 16: CHẤM DỨT NGÔI NHÀ SINH TỬ
Giảng ngày: 06/03/2017
Nơi giảng: Thị trấn Iakha, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai
Phật tử vấn đạo: Quý phật tử
 
Chi tiết >>
 
BA PHÁP QUÁN DIỆT PHIỀN NÃO. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 21.03.2017                                                         (Đã đọc :
764 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới, (có kèm link VIDEO)
Album PHÁP SƠ THIỆN 2017
Bài số 15: BA PHÁP QUÁN DIỆT PHIỀN NÃO
Giảng ngày: 10/03/2017
Nơi giảng: Xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
Phật tử vấn đạo: Quý phật tử
 
Chi tiết >>
 
QUY Y TAM BẢO. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 17.03.2017                                                         (Đã đọc :
771 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới (có kèm link VIDEO)
Album PHÁP SƠ THIỆN 2017
Bài số 14: QUY Y TAM BẢO
Giảng ngày: 07/03/2017
Nơi giảng: Thị trấn Iakha, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai
Phật tử vấn đạo: Quý Phật tử
 
Chi tiết >>
 
PHÁP PHẬT THIẾT THỰC HIỆN TẠI. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 11.03.2017                                                         (Đã đọc :
811 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới (có kèm link VIDEO)
Album PHÁP SƠ THIỆN 2017
Bài số 13: PHÁP PHẬT THIẾT THỰC HIỆN TẠI
Giảng ngày: 08/03/2017
Nơi giảng: Huyện Cư M'gar, tỉnh Đăk Lăk
Phật tử vấn đạo: Quý phật tử
 
Chi tiết >>
 
NGÔI NHÀ SINH TỬ. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 07.03.2017                                                         (Đã đọc :
981 lần )


Mời quý phật ử và đọc giả nghe pháp thoại mới (có kèm link VIDEO)
Album PHÁP SƠ THIỆN 2017
Bài số 12: NGÔI NHÀ SINH TỬ
Giảng ngày: 17/02/2017
Phật tử vấn đạo: Tu sinh tại Tịnh Xá Ngọc Bửu
Nơi giảng: Tịnh xá Ngọc Bửu, phường Đống Đa, tp Qui Nhơn, Bình Định
 
Chi tiết >>
 
DIỆT PHIỀN NÃO LUÂN HỒI CHẤM DỨT. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 28.02.2017                                                         (Đã đọc :
975 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới (có kèm link VIDEO)
Album PHÁP SƠ THIỆN 2017
Bài số 11: DIỆT PHIỀN NÃO LUÂN HỒI CHẤM DỨT
Giảng ngày: 15/02/2017
Nơi giảng: Xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
Phật tử vấn đạo: Quý phật tử.
 
Chi tiết >>
 
Ý NGHĨA BỐ THÍ. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 20.02.2017                                                         (Đã đọc :
1071 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới (có kèm link VIDEO)
Album PHÁP SƠ THIỆN 2017
Bài số 10: Ý NGHĨA BỐ THÍ
Giảng ngày: 15/02/2017
Nơi giảng: Xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
Phật tử vấn đạo: Quý phật tử
 
Chi tiết >>
 
TÂM VÔ LẬU CHỨNG NIẾT BÀN 2. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 17.02.2017                                                         (Đã đọc :
983 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới (có kèm link VIDEO)
Album PHÁP SƠ THIỆN 2017
Bài số 09: TÂM VÔ LẬU CHỨNG NIẾT BÀN 2
Giảng ngày: 13/02/2017
Nơi giảng: Xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
Phật tử vấn đạo: Quý phật tử
 
Chi tiết >>
 
HẠNH PHÚC CHÂN CHÍNH. Thầy Thích Bảo Nguyên
Cập nhật ngày : 15.02.2017                                                         (Đã đọc :
1031 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới,
Album PHÁP SƠ THIỆN 2017
Bài số 08: HẠNH PHÚC CHÂN CHÍNH
Giảng ngày: 30/01/2017
Nơi giảng: Xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
Phật tử vấn đạo: Quý phật tử
 
Chi tiết >>
 
ÁI DIỆT LÀ KHỔ DIỆT. Thầy thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 13.02.2017                                                         (Đã đọc :
864 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới,
Album PHÁP SƠ THIỆN 2017
Bài số 07: ÁI DIỆT LÀ KHỔ DIỆT
Giảng ngày: 29/01/2017
Nơi giảng: Xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
Phật tử vấn đạo: Quý phật tử
 
Chi tiết >>
 
LỜI ƯỚC NGUYỆN CHÂN CHÍNH. Thầy Thích Bảo Nguyên
Cập nhật ngày : 04.02.2017                                                         (Đã đọc :
1045 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới (có kèm link VIDEO)
Album PHÁP SƠ THIỆN 2017
Bài số 06: LỜI ƯỚC NGUYỆN CHÂN CHÍNH
Giảng ngày: 29/01/2017
Nơi giảng: Xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
Phật tử vấn đạo: Quý phật tử
 
Chi tiết >>
 
TU TẬP CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC 2. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 27.01.2017                                                         (Đã đọc :
1074 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới
Album PHÁP TRUNG THIỆN 2017.
Bài số 2: TU TẬP CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC 2
Giảng ngày: 22/01/2017
Nơi giảng: Xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
Phật tử vấn đạo: Quý Sư cô
 
Chi tiết >>
 
TRANG : 2|3|4|5|6 ...[Next 5 of 37 pages] ...
 
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)