DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 16/02/2018
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (Pháp âm)
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 3  
  Số lượt truy cập: 37468  
     
  Untitled Document
  Dựng lại Chánh pháp    
         
DỰNG LẠI CHÁNH PHÁP @ Phần IV @ GIỚI - ĐỊNH – TUỆ
Cập nhật ngày : 03.03.2015                                                         (Đã đọc :
4729 lần )
Kì 47: 79. THÂN HÀNH NIỆM
I- Hiệu quả của pháp môn Thân Hành Niệm. II- Tu Thân Hành Niệm xuất hiện mười công đức lớn.
 
Chi tiết >>
 
DỰNG LẠI CHÁNH PHÁP @ Phần IV @ GIỚI - ĐỊNH – TUỆ
Cập nhật ngày : 06.02.2015                                                         (Đã đọc :
9792 lần )
Kì 46: 78. PHÁP MÔN TỨ NIỆM XỨ (tiếp theo)
VI- Người mới tu vẫn tu Tứ Niệm Xứ; VII- Tứ thánh quả do Tứ Niệm Xứ mà thành; VIII- Hành pháp Tứ Niệm Xứ.
 
Chi tiết >>
 
DỰNG LẠI CHÁNH PHÁP @ Phần IV @ GIỚI - ĐỊNH – TUỆ
Cập nhật ngày : 29.01.2015                                                         (Đã đọc :
5215 lần )
Kì 45: 78. PHÁP MÔN TỨ NIỆM XỨ.
I- Chánh niệm trên Tứ Niệm Xứ; II- Tỉnh giác trên Tứ Niệm Xứ; III- Giới luật và Tri kiến trong Tứ Niệm Xứ; IV- Tứ Niệm Xứ là ngọn đèn soi sáng; V- Ai tu Tứ Niệm Xứ là tỳ-kheo tối thượng.
 
Chi tiết >>
 
DỰNG LẠI PHÁP NHƯ LAI @ Phần HIỂU BIẾT THÊM CHUNG
Cập nhật ngày : 21.01.2015                                                         (Đã đọc :
4919 lần )
Kì 44: 184. Chớ Nên Phóng Dật; 185. Không Có Phật Quá Khứ; 186. Hãy Tự Thắp Đuốc Lên Mà Đi; 187. Thưa Hỏi Chánh Pháp; 188. Sống Độc Cư; 189. Lời Khuyên Răn. HIỂU BIẾT RÕ RÀNG VỀ ĐẠO PHẬT.
 
Chi tiết >>
 
DỰNG LẠI CHÁNH PHÁP @ Phần IV @ GIỚI - ĐỊNH – TUỆ
Cập nhật ngày : 07.01.2015                                                         (Đã đọc :
4853 lần )
Kì 44: 77. CÂY GAI.
1- Với người ưa thích viễn ly, ưa thích hội họp chúng là cây gai. 2- Với người chuyên chú tu tập tướng bất tịnh, tu tịnh tướng là cây gai. 3- Với người phòng hộ các căn, đi xem văn nghệ trình diễn là cây gai...
 
Chi tiết >>
 
DỰNG LẠI PHÁP NHƯ LAI @ Phần HIỂU BIẾT THÊM CHUNG
Cập nhật ngày : 29.12.2014                                                         (Đã đọc :
4255 lần )
Kì 43: 177. Có bảy pháp làm cho chánh pháp được tăng trưởng và không bị tổn hoại; 178. Oai nghi tế hạnh; 179. Định không tưởng; 180. Người đệ tử chân chánh; 181. Mọi vật đều vô thường; 182. Chẳng nên tin vào tà giáo; 183. Tứ quả Sa-môn. (177-183).
 
Chi tiết >>
 
DỰNG LẠI CHÁNH PHÁP @ Phần IV @ GIỚI - ĐỊNH – TUỆ
Cập nhật ngày : 21.12.2014                                                         (Đã đọc :
5820 lần )
Kì 43: 76. MÓN ĂN. 1- Cái gì là thức ăn cho Minh giải thoát? Bảy Giác chi. ... 8- Cái gì là thức ăn cho Lòng tin? Nghe Diệu pháp. 9- Cái gì là thức ăn cho nghe Diệu pháp? Thân cận bậc chân nhân, cần phải trả lời như vậy.
 
Chi tiết >>
 
DỰNG LẠI PHÁP NHƯ LAI @ Phần HIỂU BIẾT THÊM CHUNG
Cập nhật ngày : 12.12.2014                                                         (Đã đọc :
5078 lần )
Kì 42: 171. So sánh Phật và A-la-hán; 172. Ăn uống theo Phật giáo; 173. Sa Môn; 174. Nguyên do nào có sanh tử; 175. Nguyên do nào không có lão tử; 176. Pháp chân chánh (171-176).
 
Chi tiết >>
 
DỰNG LẠI CHÁNH PHÁP @ Phần IV @ GIỚI - ĐỊNH – TUỆ
Cập nhật ngày : 04.12.2014                                                         (Đã đọc :
4999 lần )
Kì 42 (75-tiếp theo) LỜI DẠY CẶN KẼ. 5. Tất cả pháp lấy Định làm Thượng thủ; 6. Tất cả pháp lấy Niệm làm Tăng thượng; 7. Tất cả pháp lấy Tuệ làm Tối thượng; 8. Tất cả pháp lấy Giải Thoát làm Lõi cây; 9. Tất cả pháp lấy Bất tử làm chỗ Thể nhập; 10. Tất cả pháp lấy Niết-bàn làm Cứu cánh. (75).
 
Chi tiết >>
 
DỰNG LẠI PHÁP NHƯ LAI @ Phần HIỂU BIẾT THÊM CHUNG
Cập nhật ngày : 27.11.2014                                                         (Đã đọc :
5453 lần )
Kì 41: 164. Học trò bạc nghĩa; 165. Tu sĩ làm con nuôi, em nuôi; 166. Nghe pháp không được trang điểm; 167. Chúc thọ; 168. Tứ chúng; 169. Ăn thịt chúng sanh vì sức khỏe; 170. Biết rõ sự tái sanh trong tương lai (164-170).
 
Chi tiết >>
 
DỰNG LẠI CHÁNH PHÁP @ Phần IV @ GIỚI - ĐỊNH – TUỆ
Cập nhật ngày : 17.11.2014                                                         (Đã đọc :
4797 lần )
Kì 41: 75. THIỆN XẢO TRONG TU TẬP
1- Dùng tưởng tu tập.
2- Lời dạy cặn kẽ: 1. Tất cả pháp lấy Dục làm Căn bản; 2. Tất cả pháp lấy tác ý làm Sanh khởi; 3. Tất cả pháp lấy Xúc làm Tâp khởi; 4. Tất cả pháp lấy Thọ làm chỗ Quy tụ. (75)
 
Chi tiết >>
 
DỰNG LẠI PHÁP NHƯ LAI @ Phần I @ CHÁNH TÍN - MÊ TÍN
Cập nhật ngày : 10.11.2014                                                         (Đã đọc :
4909 lần )
Kì 41: 128. Chuyện lạ về một cậu bé người Nepal.
 
Chi tiết >>
 
DỰNG LẠI PHÁP NHƯ LAI @ Phần HIỂU BIẾT THÊM CHUNG
Cập nhật ngày : 03.11.2014                                                         (Đã đọc :
5005 lần )
Kì 40: 158. Tâm thanh tịnh; 159. Đã học giới luật mà còn phạm; 160. Ăn của đàn na tín thí mà không tu; 161. Thân kiến là gì?; 162. Đi dép da, mặc áo lông thú; 163. Mừng sinh nhật thầy trụ trì (158-163).
 
Chi tiết >>
 
DỰNG LẠI CHÁNH PHÁP @ Phần IV @ GIỚI - ĐỊNH – TUỆ
Cập nhật ngày : 29.10.2014                                                         (Đã đọc :
6474 lần )
Kì 40: 74. XÁC ĐỊNH CÁC PHÁP CẦN TU TẬP
1. Nhất tâm là định; 2. Bốn niệm xứ là định tưởng; 3. Bốn tinh cần là định tư cụ; 4. Sự luyện tập, tu tập, tái tu tập; 5. Thở vô ra là thân hành; 6. Tầm tứ là khẩu hành; 7. Tưởng thọ là tâm hành. (74).
 
Chi tiết >>
 
DỰNG LẠI PHÁP NHƯ LAI @ Phần I @ CHÁNH TÍN - MÊ TÍN
Cập nhật ngày : 20.10.2014                                                         (Đã đọc :
6288 lần )
Kì 40: 127. Boriska - Cậu bé từ sao Hỏa.
- Người sao Hỏa có tương ưng với người trái đất không?
- Sao Hỏa có sự sống không?
- Tên các hành tinh...
 
Chi tiết >>
 
TRANG : 2|3|4|5|6 ...[Next 5 of 16 pages] ...
 
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)