DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 16/02/2018
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (Pháp âm)
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 2  
  Số lượt truy cập: 37450  
     
  Untitled Document
  Đại tạng kinh Việt nam    
         
KINH ƯU-BA-LI. HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 10.03.2016                                                         (Đã đọc :
1959 lần )
Bài kinh số 56: Kinh Ưu-Ba-Li. (Đức Phật dạy 3 NGHIỆP - thân; khẩu; ý - với Ý NGHIỆP là tối quan trọng và đã thâu phục cư sĩ Gia chủ Upàli về với Chánh đạo).
 
Chi tiết >>
 
KINH JÌVAKA - HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 05.03.2016                                                         (Đã đọc :
1942 lần )
Bài kinh số 55: Kinh Jìvaka (Đức Phật dạy y sỹ Jìvaka các trường hợp ĐƯỢC ĂN và KHÔNG ĐƯỢC ĂN THỊT CHÚNG SANH).
 
Chi tiết >>
 
KINH POTALIYA - HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 27.02.2016                                                         (Đã đọc :
1841 lần )
Bài kinh số 54: Kinh Potaliya. (Đức Phật dạy Gia chủ Potaliya tu tập ĐOẠN TẬN, ĐOẠN TẬN TOÀN DIỆN, TOÀN BỘ, TOÀN MẶT tất cả các tục sự trong giới luật của bậc thánh)
 
Chi tiết >>
 
KINH HỮU HỌC - HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 18.02.2016                                                         (Đã đọc :
2018 lần )
Bài kinh số 53: KiINH HỮU HỌC (Tôn giả Ananda vâng lời Phật giảng HỮU HỌC ĐẠO cho các Sakya).
 
Chi tiết >>
 
KINH BÁT THÀNH - HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 10.02.2016                                                         (Đã đọc :
2370 lần )
Bài kinh số 52: KINH BÁT THÀNH. (Tôn giả Ananda giảng cho Gia chủ Dasama lời tuyên bố của Phật: "Có 12 PHÁP ĐỘC NHẤT"? có thể dẫn đến Niết-bàn").
 
Chi tiết >>
 
KINH KANDARAKA - HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 31.01.2016                                                         (Đã đọc :
1975 lần )
Bài kinh số 51: Kinh KANDARAKA. (Đức Phật dạy: ở đời CÓ 4 HẠNG NGƯỜI, vị xuất gia tu tập THÁNH GIỚI và BỐN NIỆM XỨ).
 
Chi tiết >>
 
KINH HÀNG MA - HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 22.01.2016                                                         (Đã đọc :
2113 lần )
Bài kinh số 50: Kinh Hàng Ma. (ÁC MA Dusi - tiền thân Tôn giả Maha Moggallana - đối thoại với ÁC MA).
 
Chi tiết >>
 
KINH PHẠM THIÊN CẦU THỈNH - HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 16.01.2016                                                         (Đã đọc :
1899 lần )
Bài kinh số 49: Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh. (Đức Phật kể chuyện Ngài TRANH LUẬN HƠN THUA và THI ĐẤU THẦN THÔNG với Phạm thiên Baka. '???').
 
Chi tiết >>
 
KINH KOSAMBIYA - HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 05.01.2016                                                         (Đã đọc :
2054 lần )
Bài kinh số 48: Kinh Kosambiya. (Đức Phật dạy SÁU PHƯƠNG PHÁP HÒA HỢP TĂNG, NI - Lục Hòa lấy Tri Kiến Bậc Thánh làm giềng mối cho tất cả).
 
Chi tiết >>
 
KINH TƯ SÁT - HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 30.12.2015                                                         (Đã đọc :
2063 lần )
Bài kinh số 47: Kinh Tư Sát. (Đức Phật dạy PHƯƠNG PHÁP QUÁN XÉT, TƯ DUY ĐỂ NHẬN BIẾT BẬC THIỆN TRI THỨC - Bậc Chánh Đẳng Giác).
 
Chi tiết >>
 
ĐẠI KINH PHÁP HÀNH - HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 14.12.2015                                                         (Đã đọc :
2276 lần )
Bài kinh số 46: Đại Kinh Pháp Hành. (Đức Phật dạy có BỐN PHÁP, cách hành trì 4 pháp của KẺ VÔ TRÍ, NGƯỜI CÓ TRÍ, và dẫn CÁC VÍ DỤ).
 
Chi tiết >>
 
TIỂU KINH PHÁP HÀNH - HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 19.11.2015                                                         (Đã đọc :
2054 lần )
Bài kinh số 45: Tiểu Kinh Pháp Hành. (Đức Phật dạy có 4 PHÁP HÀNH HIỆN TẠI dẫn đến 4 QUẢ TƯƠNG LAI).
 
Chi tiết >>
 
TIỂU KINH PHƯƠNG QUẢNG - HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 20.10.2015                                                         (Đã đọc :
1954 lần )
Bài kinh số 44: Tiểu Kinh Phương Quảng. (Tỳ-kheo ni Dhammadinna trả lời các câu hỏi của nam cư sĩ Visakha về: TỰ THÂN; THÂN KIẾN; BÁT CHÁNH ĐẠO; ĐỊNH; HÀNH; DIỆT ĐỊNH; THỌ; TÙY MIÊN; ĐỐI TÁC).
 
Chi tiết >>
 
ĐẠI KINH PHƯƠNG QUẢNG - HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 28.09.2015                                                         (Đã đọc :
2554 lần )
Bài kinh số 42: Kinh Veranjaka sutta. (Đức Phật dạy có nội dung như bài kinh số 41).
Bài kinh số 43: Đại Kinh Phương Quảng. (Tôn giả Sariputta trả lời các câu hỏi của tôn giả Maha Kotthita về: LIỆT TUỆ - TRÍ TUỆ; THỨC; THỌ; TƯỞNG; THẮNG TRI; CHÁNH KIẾN; HỮU...)
 
Chi tiết >>
 
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya - HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 04.09.2015                                                         (Đã đọc :
3009 lần )
Bài kinh số 41: Kinh Sàleyyaka. (Đức Phật dạy: THẾ NÀO LÀ HÀNH THẬP ÁC - về cõi dữ, HÀNH THẬP THIỆN - đến cõi lành).
 
Chi tiết >>
 
TRANG : 1|2|3|4|5
 
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)