DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 16/02/2018
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (Pháp âm)
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 1  
  Số lượt truy cập: 37468  
     
  Untitled Document
  Dựng lại Chánh pháp    
         
NHỮNG BỨC TÂM THƯ (11) TL Thích Thông Lạc.
Cập nhật ngày : 15.01.2016                                                         (Đã đọc :
2745 lần )
BỨC TÂM THƯ THỨ 46. ... Luật nhân quả rất công bằng, nếu người bố thí vì lòng thương yêu và người nhận của bố thí đều sống hiền lương thì hai bên đều hưởng được phước báu; còn ngược lại người bố thí không vì lòng thương yêu mà vì công việc làm ăn hay vì cầu danh làm từ thiện, và người nhận của bố thí là người làm ác, thì người bố thí và người nhận thí đều gặp tai họa...
...những phật tử đi chùa cúng dường để cầu an, cầu phước, cầu tự, cầu siêu,... đốt tiền vàng mã v.v... Đó là để nối giáo cho những sư thầy giới luật không nghiêm túc,... thì không được phước mà còn gánh tai họa...
 
Chi tiết >>
 
NHỮNG BỨC TÂM THƯ (10) TL Thích Thông Lạc.
Cập nhật ngày : 08.01.2016                                                         (Đã đọc :
2833 lần )
TÂM THƯ GỬI CÁC CON. ... Trong thời đức Phật không có kinh KIM CANG, kinh Kim Cang là kinh các Tổ thuyết. Kinh Kim Cang có nghĩa là lời dạy quý báu như hột soàn (Kim Cang có nghĩa là hột soàn) đụng đến vật gì thì vật ấy tan nát. Kinh này lý luận lý thuyết suông không thực hành được (Kinh nói láo)...
... Bố thí Ba La Mật là bố thí mà không biết mình bố thí, đó là lối lý luận tánh KHÔNG của trí tuệ Bát Nhã. Kinh này dạy cho những người ở thế giới hư ảo chứ không dạy cho con người ở thế gian này...
 
Chi tiết >>
 
NHỮNG BỨC TÂM THƯ (9). THƯ GỬI PHẬT TỬ HÀ NỘI. TL Thích Thông Lạc.
Cập nhật ngày : 03.01.2016                                                         (Đã đọc :
3939 lần )


... Thầy dạy các con đoàn kết, các con lại không nghe, mãi tranh chấp hơn thua, những điều này khiến cho Thầy quá mệt mỏi. Đối với Thầy chỉ có con đường vượt qua mọi thử thách, mọi gian lao, chứ không chùng bước. Nhưng đứng trước mọi nghịch cảnh Thầy không tranh chấp, không hơn thua với ai cả, dù bất cứ một người nào, dù là những trẻ con. Thầy chỉ có biết xả bỏ, biết thương yêu, biết nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng và biết im lặng như Thánh, nên cuộc đời Thấy sống an nhàn, thanh thản...
 
Chi tiết >>
 
NHỮNG BỨC TÂM THƯ (8) TL Thích Thông Lạc.
Cập nhật ngày : 02.01.2016                                                         (Đã đọc :
2909 lần )
BỨC TÂM THƯ GỬI CÁC TU SINH. ...Rút ra từ những kinh nghiệm tu tập bản thân của các con. Hầu hết các con ở đây tu hành không chứng đạo là do phá giới độc cư, chỉ tu Chánh Niệm Tỉnh Giác, Định Niệm Hơi Thở và Định Vô Lậu. Vì thế mà có một số người tu tập lạc vào tưởng uẩn gần như muốn điên, do các con xem thường giới luật mà tu tập sai pháp nên mới xảy ra như vậy. Nếu các con cần lưu ý một chút là sự tu chứng đạo các con rất dễ dàng...
 
Chi tiết >>
 
NHỮNG BỨC TÂM THƯ (7) TL Thích Thông Lạc.
Cập nhật ngày : 28.12.2015                                                         (Đã đọc :
2561 lần )
BỨC TÂM THƯ GỬI CÁC CỤ, CÁC BÁC ... Các cụ, các bác tuổi cao thì nên dùng một câu tác ý này thì sẽ buông xuống sạch: “Tâm phải thanh thản, an lạc và vô sự, các pháp thế gian là pháp vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta cả. Tất cả đều là pháp khổ đau, phải buông xuống và chấm dứt ngay liền”. Khi tác ý như vậy xong các cụ, các bác nên tác ý tiếp để dẫn thân tâm vào chỗ không đau khổ.
Nếu tâm đang bị khổ đau thì các cụ, các bác nên tác ý câu này: “An tịnh tâm hành tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh tâm hành tôi biết tôi đưa tay vô.” Tác ý xong liền đưa tay...
 
Chi tiết >>
 
NHỮNG BỨC TÂM THƯ (6). TL Thích Thông Lạc.
Cập nhật ngày : 19.12.2015                                                         (Đã đọc :
2728 lần )
NHỮNG LỜI TÂM HUYẾT. ...Người chứng đạo rồi cũng giống như người bình thường nhưng lại phi thường vì sanh, già, bệnh và chết không sai khiến thân tâm họ được, còn người chưa chứng đạo thì bị sanh, già, bệnh và chết tác động vào thân tâm khiến cho thân tâm bất an thường bệnh tật, phiền não, khổ đau, sợ hãi, lo lắng, thương ghét, giận hờn v.v...
... Cho nên, trước khi chưa chứng đạo, những người muốn tu tập chứng đạo phải biết rõ trên đường đi đến chứng đạo...
 
Chi tiết >>
 
NHỮNG BỨC TÂM THƯ (5) TLThích Thông Lạc.
Cập nhật ngày : 09.12.2015                                                         (Đã đọc :
2526 lần )
TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI CỦA THIỆN TÂM, PHƯỚC TỒN.
... Khi ăn chung nhau thì phải chờ đợi nhau, đó cũng là pháp tu tập đức nhẫn nại. Người ăn trước thì ngồi tại chỗ giữ tâm chánh niệm tỉnh giác xả tâm chướng ngại đợi chờ, cũng như người ăn sau cũng giữ tâm chánh niệm xả tâm chướng ngại để cứ tự nhiên ăn cho đến khi xong, chứ không phải bớt cơm hay bỏ cơm như con đã nói. Cách thức con hỏi trong thư không phải là người tu tập chánh niệm tỉnh giác xả tâm ly dục ly ác pháp...
 
Chi tiết >>
 
NHỮNG BỨC TÂM THƯ (4) TL Thích Thông Lạc.
Cập nhật ngày : 28.11.2015                                                         (Đã đọc :
2670 lần )

TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI CỦA KIM QUANG (tiếp theo).
- Giới luật là thiện pháp, giúp người sống trong thiện pháp thì làm sao phạm giới, chỉ có giúp người trong ác pháp thì mới phạm giới, còn giới hạnh độc cư là pháp phòng hộ sáu căn, nó có ba giai đoạn tu tập, chứ nó đâu phải là pháp câm, không nói như đã dạy ở trên.
- Ái kiết sử là tình thương làm khổ mình, khổ người. Thương cha mẹ, anh, em chị em, vợ chồng con cái mà không làm khổ cho nhau là đức hiếu sinh, còn thương mà làm khổ nhau là ái kiết sử.
 
Chi tiết >>
 
NHỮNG BỨC TÂM THƯ (3) TL Thích Thông Lạc.
Cập nhật ngày : 20.11.2015                                                         (Đã đọc :
2844 lần )
TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI CỦA KIM QUANG (tiếp theo).
Người học đạo đức hiếu sinh không nên bươi móc chuyện sai phạm giới của người khác, không nên nói xấu người khác, nhất là trong lớp học không nói lỗi đến một người nào, chỉ phát biểu ý kiến về bài học đạo đức. Các con nên lưu ý trong lớp học có người nào nói xấu người khác là người thiếu đạo đức, các con nên tránh xa đừng chơi thân với họ...
 
Chi tiết >>
 
NHỮNG BỨC TÂM THƯ (2) TL Thích Thông Lạc.
Cập nhật ngày : 07.11.2015                                                         (Đã đọc :
2717 lần )
TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI CỦA KIM QUANG.
...Hạnh độc cư là phương pháp hộ trì và bảo vệ sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Bởi do sáu trần tiếp xúc sáu căn nên sinh ra nhiều ác pháp khiến tâm phóng dật không giữ gìn bảo vệ chân lí được, do vậy tâm thường đánh mất trạng thái thanh thản, an lạc và vô sự.
Vì thế, người tu tập muốn chứng đạo quà A-la-hán thì phải sống giữ gìn hạnh độc cư cho trọn vẹn. Có nghĩa là phải sống một mình, không được nói chuyện với ai cả...
 
Chi tiết >>
 
NHỮNG BỨC TÂM THƯ (1) TL Thích Thông Lạc
Cập nhật ngày : 22.10.2015                                                         (Đã đọc :
2615 lần )
- TÂM THƯ NGÀY 7/10/2006
- TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA KIM QUANG
- TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA PHẬT TỬ H.N (Nhiếp tâm không vọng; Nghiệp; Nghiệp lành của Phật; Nghiệp làm sao chui vào bào thai).
 
Chi tiết >>
 
TL Thích Thông Lạc: DỰNG LẠI CHÁNH PHẬT PHÁP. Phần IV.
Cập nhật ngày : 02.08.2015                                                         (Đã đọc :
3504 lần )
Kì 51: 85. THIỀN ĐỊNH; 86. BẬC HIỀN TRÍ; 87. ĐIỀU PHỤC TÂM MÌNH; 88. TÂM BẤT ĐỘNG.
Khi tâm đã ly dục ly ác pháp thì lúc bây giờ chúng ta mới tu tập Thiền định. Cho nên đức Phật dạy: “Hãy tu Thiền với sự Thiền định của con ngựa thuần thục”. Thân tâm đã thuần thục trong giới luật thì tâm định tỉnh nhu nhuyến dễ sử dụng. Lúc bấy giờ chúng ta mới bắt đầu tu tập Thiền Định. Tu như vậy mới đúng như lời Phật dạy...
 
Chi tiết >>
 
TL Thích Thông Lạc: DỰNG LẠI CHÁNH PHẬT PHÁP. Phần IV.
Cập nhật ngày : 21.07.2015                                                         (Đã đọc :
3534 lần )
Kì 50: 82. BIẾT RÕ SỰ TÁI SANH TRONG TƯƠNG LAI. Vô Minh và Minh là gì?; Tham ái, Hữu tình, Tái sanh là gì?
83. ĐOẠN TẬN LẬU HOẶC. Hộ trì các căn thế nào?; Tiết độ ăn uống là sao?; Chú tâm tỉnh giác như thế nào?
84. THIỀN XẢ TÂM. Giữ thân nhẹ nhàng; Tâm khéo giải thoát; Không còn sở hành; Biết rõ chánh pháp; Không tìm thiền định; Tư duy vọng niệm; Tích cực, tinh cần, giữa các chướng ngại; Vượt 6 bộc lưu, đến bờ giải thoát.
 
Chi tiết >>
 
DỰNG LẠI CHÁNH PHÁP @ Phần IV @ GIỚI - ĐỊNH – TUỆ
Cập nhật ngày : 13.04.2015                                                         (Đã đọc :
5482 lần )
Kì 49. 81: CHÁNH PHÁP VÔ THƯỢNG.
I- Nhiếp phục thân tâm (làm chủ bệnh)
II- Pháp môn tác ý (làm chủ thọ, kéo dài mạng sống)
 
Chi tiết >>
 
DỰNG LẠI CHÁNH PHÁP @ Phần IV @ GIỚI - ĐỊNH – TUỆ
Cập nhật ngày : 20.03.2015                                                         (Đã đọc :
4228 lần )
Kì 48: 80. THẮNG TRÍ ĐOẠN TRỪ THÂN, THỌ ĐI VÀO CỨU CÁNH.
I- Bảy giác chi; II- Bốn thần túc; Bốn pháp chứng đạt làm chủ sanh tử luân hồi; IV- Thắng trí đoạn trừ thân...; V- Thắng trí đoạn trừ thọ đi vào cứu cánh.
 
Chi tiết >>
 
TRANG : 1|2|3|4|5 ...[Next 5 of 16 pages] ...
 
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)