DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 14/10/2017
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Vấn đạo thầy Thích Bảo Nguyên
 
  • TV Chơn Như (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 1  
  Số lượt truy cập: 26996  
     
  Untitled Document
  Đại tạng kinh Việt nam    
         
KINH DẠY VACCHAGOTTA VỀ TAM MINH. HT Minh Châu.
Cập nhật ngày : 09.08.2016                                                         (Đã đọc :
1195 lần )
Bài kinh số 71: Kinh Dạy Vacchagotta Về Tam Minh. (Đức Phật dạy "KHÔNG CÓ TRI KIẾN 'Tánh Thấy, Tánh Biết, Tánh Nghe' LUÔN LUÔN TỒN TẠI, LIÊN TỤC"...)
 
Chi tiết >>
 
KINH KÌTÀGIRI. HT Thích Minh Châu dịch.
Cập nhật ngày : 29.07.2016                                                         (Đã đọc :
1272 lần )
Bài kinh số 70: Kinh Kìtàgiri. (Đức Phật dạy TRÍ TUỆ ĐƯỢC HOÀN THÀNH NHỜ HỌC TỪ TỪ, HÀNH TỪ TỪ, THỰC TẬP TỪ TỪ. Và chứng từ từ).
 
Chi tiết >>
 
KINH GULISSANI. HT Thích Minh Châu dịch.
Cập nhật ngày : 23.07.2016                                                         (Đã đọc :
1204 lần )
Bài kinh số 69: Kinh Gulisàni. (Nhân có tỳ-kheo Gulissani sống tại rừng núi nhưng hành động thô tháo, ngài Sariputta đã dạy: "các tỳ-kheo sống ở rừng núi CẦN PHẢI thực hiện...").
 
Chi tiết >>
 
KINH NALAKAPÀNA. HT Thích Minh Châu dịch.
Cập nhật ngày : 17.07.2016                                                         (Đã đọc :
1283 lần )
Bài kinh số 68: Kinh Nalakapàna (Đức Phật dạy các Anuruddha, tuyên bố 4 chúng "tu sĩ nam, nữ; cư sĩ nam, nữ" sau khi đoạn trừ 5 hạ phần kiết sử; 'Hoặc' diệt trừ 3 kiết sử đều được hóa sanh, nhập Niết-bàn 'hoặc' chắc chắn chứng được Chánh giác).
 
Chi tiết >>
 
KINH CÀTUMÀ. HT Thích Minh Châu dịch Việt.
Cập nhật ngày : 07.07.2016                                                         (Đã đọc :
1156 lần )
Bài kinh số 67: Kinh Càtumà. (Đức Phật dạy BỐN ĐIỀU SỢ HÃI CHỜ ĐỢI NHỮNG AI LỘI XUỐNG NƯỚC. Để không sợ hãi, hãy thân cận bậc thiện tri thức, thưa hỏi các pháp học, pháp hành).
 
Chi tiết >>
 
KINH VÍ DỤ CON CHIM CÁY. HT Thích Minh Châu dịch.
Cập nhật ngày : 01.07.2016                                                         (Đã đọc :
1282 lần )
Bài kinh số 66: Kinh Ví dụ Con Chim Cáy. (Đức Phật dạy tôn giả Udayi "Thánh GIỚI UẨN, Thánh THIỂU DỤC" không phải là giới nhỏ, ví các thiện gia nam tử chưa giác ngộ "SANH Y LÀ NGUỒN GÔC CỦA ĐAU KHỔ" nên không chịu từ bỏ, đoạn diệt chúng).
 
Chi tiết >>
 
KINH BHADDÀLI. HT Thích Minh Châu dịch.
Cập nhật ngày : 21.06.2016                                                         (Đã đọc :
1409 lần )
Bài kinh số 65: Kinh Bhaddàli. (Đức Phật dạy tỳ-kheo Bhaddàli pháp môn VÍ DỤ LƯƠNG CHỦNG MÃ).
 
Chi tiết >>
 
ĐẠI KINH MÀLUNKYÀ. HT Thích Minh Châu dịch.
Cập nhật ngày : 10.06.2016                                                         (Đã đọc :
1649 lần )
Bài kinh số 64: Đại Kinh Màlunkyà. (Đức Phật dạy: CÓ 5 HẠ PHẦN KIẾT SỬ và CON ĐƯỜNG, LỘ TRÌNH ĐỂ ĐOẠN TRỪ 5 HẠ PHẦN KIẾT SỬ ấy).
 
Chi tiết >>
 
TIỂU KINH MÀLUNKYÀ. HT Thích Minh Châu dịch
Cập nhật ngày : 29.05.2016                                                         (Đã đọc :
1707 lần )
Bài kinh số 63: Tiểu Kinh Màlunkyà. (Đức Phật dạy Tôn giả Malunkyaputta: "THỜI NÀY KẺ NGU KIA, Ông là ai? Ông phủ nhận cái gì?"...)
 
Chi tiết >>
 
ĐẠI KINH GIÁO GIỚI LA-HẦU-LA. HT Minh Châu dịch
Cập nhật ngày : 18.05.2016                                                         (Đã đọc :
1360 lần )
Bài kinh số 62: Đại Kinh Giáo Giới Rahula. (Đức Phật dạy NIỆM HƠI THỞ VÔ, HƠI THỞ RA, làm cho sung mãn, được quả lớn, được lợi ích lớn).
 
Chi tiết >>
 
KINH GIÁO GIỚI RAHULA Ở RỪNG AMBALA. HT Minh Châu.
Cập nhật ngày : 29.04.2016                                                         (Đã đọc :
1476 lần )
Bài kinh số 61: Kinh Giáo Giới Rahula Ở Rừng Ambala. (Đức Phật day tu tập TỨ CHÁNH CẦN - "Không nói láo dầu nói để mà chơi", không hành ác, chỉ hành thiện).
 
Chi tiết >>
 
KINH KHÔNG GÌ CHUYỂN HƯỚNG. HT Minh Châu dịch.
Cập nhật ngày : 17.04.2016                                                         (Đã đọc :
1585 lần )
Bài kinh số 60: Kinh Không Gì Chuyển Hướng. (Đức Phật dạy: THUYẾT HƯ VÔ; VÔ TÁC DỤNG; VÔ NHÂN DUYÊN; KHÔNG CÓ CÕI VÔ SẮC và BỐN HẠNG NGƯỜI có mặt ở đời).
 
Chi tiết >>
 
KINH NHIỀU CẢM THỌ. HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 06.04.2016                                                         (Đã đọc :
1868 lần )
Bài kinh số 59: Kinh Nhiều Cảm Thọ. (Đức Phật dạy: "PHÁP TA THUYẾT GIẢNG TÙY THEO PHÁP MÔN', phật tử không nên đấu tranh, khẩu tranh, luận tranh, đả thương nhau với những binh khí miệng lưỡi).
 
Chi tiết >>
 
KINH VƯƠNG TỬ VÔ ÚY. HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 29.03.2016                                                         (Đã đọc :
1845 lần )
Bài kinh số 58: Kinh Vương Tử Vô Úy. (Đức Phật dạy Vương tử Abhaya về THỜI KHÔNG NÓI và THỜI BIẾT GIẢI THÍCH LỜI NÓI).
 
Chi tiết >>
 
KINH HẠNH CON CHÓ. HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 17.03.2016                                                         (Đã đọc :
1738 lần )
Bài kinh số 57: Kinh Hạnh Con Chó. (Đức Phật dạy Punna - tu hạnh con bò, và lõa thể Seniya - tu hạnh con chó về SANH THÚ và THỪA TỰ HẠNH NGHIỆP"
 
Chi tiết >>
 
TRANG : 1|2|3|4|5
 
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)