DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 16/02/2018
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (Pháp âm)
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 3  
  Số lượt truy cập: 37689  
     
  Untitled Document
  Tìm hiểu kinh Nikaya    
         
KINH NGUYÊN THỦY
Cập nhật ngày : 06.09.2014                                                         (Đã đọc :
4010 lần )
BA BÀI PHÁP ĐẦU TIÊN
1- Kinh Chuyển Pháp Luân
2- Kinh Vô Ngã Tướng
3- Kinh Lửa Cháy.
 
Chi tiết >>
 
THÁNH GIỚI - CHUẨN NHẬN BIẾT VỊ TỲ KHEO CHÂN CHÁNH.
Cập nhật ngày : 10.06.2014                                                         (Đã đọc :
6726 lần )
THÁNH GIỚI tức là giới luật của bậc Thánh. Trưởng Lão Thông Lạc dạy:
“Giới luật giúp cho tâm chúng ta ly dục ly ác pháp, nhờ giới luật tâm không phóng dật, tâm không phóng dật tức là thiền định chứ không phải thiền định theo kiểu ngồi không vọng tưởng. Giới luật giúp ta nhập các định và thực hiện Tam Minh một cách dễ dàng không có mệt nhọc, không có khó khăn, như vậy thì có giới luật nào nhỏ nhặt mà bỏ được...
Vả lại "Giới luật còn là Phật pháp còn, giới luật mất là Phật pháp mất".
 
Chi tiết >>
 
NHỮNG ĐOẠN KINH CHỌN - Thầy Thích Bảo Nguyên
Cập nhật ngày : 07.06.2014                                                         (Đã đọc :
4903 lần )
Kì 8: 67- Ngọn Đèn; 68- Icchànangala; 69- Ànanda; 70- Thể Nhập; 71- Ác Giới Hay Anàthapindika; 72- Sung Mãn (1); 73- Sung Mãn (2); 74- Sung Mãn (3); 75- Sung Mãn (4); 76- An Cư Mùa Mưa; 77- Với Bài Kệ; 78- Bốn Quả (1); 79- Thiện Nam Tử (67-79).
 
Chi tiết >>
 
NHỮNG ĐOẠN KINH CHỌN - Thầy Thích Bảo Nguyên
Cập nhật ngày : 16.05.2014                                                         (Đã đọc :
4687 lần )
Kì 7: 57- Bhàradvàja; 58- Không thâu nhiếp (2); 59- Biển; 60- Người câu cá; 61- Cây có nhựa; 62- Kotthika; 63- Đén bờ bên kia; 64- Tín, hay ngôi chợ; 65- Y chỉ, an trú; 66- Tương ưng hơi thở ra, hơi thở vô; (57-66)
 
Chi tiết >>
 
NHỮNG ĐOẠN KINH CHỌN - Thầy Thích Bảo Nguyên
Cập nhật ngày : 13.04.2014                                                         (Đã đọc :
4535 lần )
Kì 6: 47- Upavàna; 48- Sáu Xúc Xứ (2); 49- Sáu Xúc Xứ (3); 50- Ái Nhiễm; 51- Thâu Nhiếp; 52- Thối Đọa (Parỉhànam); 53- Sống Phóng Dật; 54- Uddaka; 55- Người Được An Ổn Khỏi Các Khổ Ách; 56- Marà (Ma) Lưới Bẫy; (47-56).
 
Chi tiết >>
 
NHỮNG ĐOẠN KINH CHỌN - Thầy Thích Bảo Nguyên
Cập nhật ngày : 07.04.2014                                                         (Đã đọc :
4857 lần )
Kì 5: 33- Sợi Dây Tái Sanh; 34- Bậc Dự Lưu; 35- Bậc A La Hán; 36- Gió; 37- Cái Này Là Tự Ngã; 38- Lý; 39- Sùcimukhi (Tịnh Diện); 40- Lohicca; 41- Sát Na Ở Devadaha; 42- Khổ; 43- Vô Thường; 44- Chánh Giác; 45- Thích Hợp; 46- Bởi Migajàla (33-46).
 
Chi tiết >>
 
NHỮNG ĐOẠN KINH CHỌN - Thầy Thích Bảo Nguyên
Cập nhật ngày : 22.03.2014                                                         (Đã đọc :
5401 lần )
Kì 4: 22- Ngườ Khất Thực; 23- Vakkali; 24- Assaji; 25- Bông Hoa (hay Tăng Trưởng); 26- Cán Búa (hay Chiếc Thuyền); 27- Vô Thường Tánh (hay Tưởng); 28- Dự Lưu; 29- A La hán; 30- Dục Được Đoạn Trừ; 31- Vị Thuyết Pháp; 32- Vị Giữ Giới (22-32).
 
Chi tiết >>
 
NHỮNG ĐOẠN KINH CHỌN. Thầy Thích Bảo Nguyên
Cập nhật ngày : 10.03.2014                                                         (Đã đọc :
5371 lần )
Kì 3: 11- Khổ Lụy; 12- Kinh Với Bài Kệ; 13- Tỳ Kheo; 14- Kolita; 15- Chóp Mái; 16- Cái Ghè; 17- Hafliddikàni; 18- Ba Thời Là Vô Thường; 19- Tự Mình Là Hòn Đảo; 20- Sona; 21- Các Vị A La Hán (11-21).

Với những ai sống tự mình làm hòn đảo cho chính mình, này các Tỷ-kheo, nương tựa nơi chính mình, không nương tựa một ai khác. Lấy pháp làm hòn đảo, lấy pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một ai khác,...
 
Chi tiết >>
 
NHỮNG ĐOẠN KINH CHỌN - Thầy Thích Bảo Nguyên
Cập nhật ngày : 02.08.2013                                                         (Đã đọc :
5329 lần )
Kỳ 2: 2- Bện Tóc; 3- Vị Thuyết Pháp; 4- Mười Lực; 5- Cetanà (Tư Tâm Sở); 6- Năm Hận Thù Sợ Hãi; 7- Xúc Chạm, Biết Rõ; 8- Có Nhân; 9- Kinh Với Các Bài Kệ; 10- Giáo Giới (2-10).
 
Chi tiết >>
 
TRÍCH LƯỢC KINH NIKAYA - Thầy Thích Bảo Nguyên
Cập nhật ngày : 14.07.2013                                                         (Đã đọc :
6650 lần )
Kì 1: THIỀN XẢ TÂM; Phân tích câu: “Ly dục, ly ác pháp”:
- Dục là lòng ham muốn đưa đến đắm nhiễm danh, lợi, sắc, thực, thụy.
- Ác pháp là trạng thái tâm phiền não như ích kỷ, giận hờn, hơn thua, nhỏ mọn, tham lam, tự ái, nghi ngờ… Để ly các dục này phải dùng tri kiến giải thoát (định vô lậu) để tu tập.

1- Ngủ Gục (1).
 
Chi tiết >>
 
Phật dạy: "BẬC HIỀN SO SÁNH VỚI KẺ NGU".
Cập nhật ngày : 30.05.2013                                                         (Đã đọc :
5131 lần )
Và này các Tỷ-kheo, bị vô minh che đậy, bị tham ái hệ phược, thân người Hiền trí được sanh khởi. Vô minh ấy, người Hiền trí đoạn tận. Tham ái ấy, người Hiền trí tận trừ. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, người Hiền trí sống Phạm hạnh, vì chơn chánh đoạn trừ khổ đau. Do vậy, người Hiền trí, khi thân hoại mạng chung, không đi đến một thân khác. Do không đi đến một thân khác, vị ấy giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng: "Vị ấy thoát khỏi đau khổ"...
 
Chi tiết >>
 
VÀI CẢM NGHĨ VỀ BÀI KINH “LÀM SAO BIẾT MỘT VỊ A-LA-HÁN” - Chí Tâm
Cập nhật ngày : 08.08.2012                                                         (Đã đọc :
8681 lần )
Đọc lại bài kinh: “Làm sao biết một vị A-la-hán?” Chúng ta thấy Trưởng lão Thích Thông Lạc đã dạy không sai khác với ý chỉ bài kinh này. Xin được trích một đoạn từ “Lời giới thiệu” Đường Về Xứ Phật tập 9, để quý độc giả cùng tham khảo... “Tập chín này chúng tôi cố gắng vạch trần sự hiểu lầm của quý vị, từ lâu quý vị đã cho rằng một bậc Thánh phải có những điều kiện như sau"...
 
Chi tiết >>
 
GIỚI THIỆU KINH “LÀM SAO BIẾT MỘT VỊ A-LA-HÁN?” - Việt dịch HT Thích Minh Châu.
Cập nhật ngày : 30.07.2012                                                         (Đã đọc :
9928 lần )
Giọt Nắng Chơn Như xin giới thiệu đến quý độc giả một bài kinh ngắn, một lời dạy cô động, nhưng rất súc tích của Đức Phật, dành cho độc giả nào đang khát khao, muốn truy tìm một bậc A-la-hán… Hy vọng quý độc giả sẽ tìm ra được một bậc A-la-hán cho riêng mình, để có thể học được giới đức, sự thanh liêm, sự trung kiên và trí tuệ của chính bậc Đạo sư mà quý vị đã tìm ra…
 
Chi tiết >>
 
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC NÓI VỀ CHỮ “KHÔNG’ TRONG GIÁO NGHĨA NGUYÊN THỦY
Cập nhật ngày : 30.07.2012                                                         (Đã đọc :
9476 lần )
Giọt Nắng Chơn Như vừa cho đăng bài: “Nghĩa chữ ‘Không’ theo Đạo Phật Nguyên Thủy” của HT.Thích Minh Châu. Chúng tôi xin được phép đăng tiếp bài: “Trưởng Lão Thích Thông Lạc nói về chữ ‘Không’ trong giáo nghĩa Nguyên thủy” (Tựa đề bài do chúng tôi tự đặt)… Hy vọng độc giả sẽ hiểu biết thêm về chữ ‘Không’ trong kinh điển Nguyên thủy dưới hai góc nhìn từ hai vị Tôn túc đáng kính…
 
Chi tiết >>
 
NGHĨA CHỮ “KHÔNG” THEO ĐẠO PHẬT NGUYÊN THỦY - HT.Thích Minh Châu
Cập nhật ngày : 30.07.2012                                                         (Đã đọc :
8764 lần )
Chữ Sắc-Không trở thành chữ đầu môi chót lưỡi để diễn tả đạo Phật. Không những vậy các câu ca dao tục ngữ, các bài thơ của các vị thiền sư, các văn nhân thi sĩ cũng dùng danh từ "sắc sắc không không" để nói đến Đạo Phật. Để tránh những hiểu lầm và hiểu rõ hơn danh từ “Không” chúng tôi xin trình bày "Nghĩa Chữ Không Theo Đạo Phật Nguyên Thủy"…
 
Chi tiết >>
 
TRANG : 1|2
 
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)