DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 16/02/2018
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (Pháp âm)
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 1  
  Số lượt truy cập: 37468  
     
  Untitled Document
  Dựng lại Chánh pháp    
         
PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (06). Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 16.12.2016                                                         (Đã đọc :
1446 lần )
HÃY TỰ CỨU MÌNH THOÁT KHỔ
(1) Lời Phật dạy Vakkali (Kinh Tương Ưng):
- ...
- Ðã từ lâu, bạch Thế Tôn, con muốn đến để được thấy Thế Tôn. Nhưng thân con không đủ sức mạnh để được đến thấy Thế Tôn.
- Thôi vừa rồi, này Vakkali, có gì đáng thấy đối với cái thân hôi hám này. Này Vakkali, ai thấy Pháp, người ấy thấy Ta. Ai thấy Ta, người ấy thấy Pháp. Này Vakkali, đang thấy Pháp, là thấy Ta. Ðang thấy Ta, là thấy Pháp”.
 
Chi tiết >>
 
PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (05). Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 06.12.2016                                                         (Đã đọc :
1266 lần )
CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC 4
- Tu tập điều khiển hơi thở theo pháp môn sổ tức quan, quán niệm hơi thở: hít vô thở ra đếm 1, hít vô thở ra đếm 2, đếm đến 10 rồi thì đếm lại từ đầu 1, 2,… tu như vậy là hoàn toàn sai pháp định niệm hơi thở Phật dạy. ...
- Khi tu hành, nếu không thân cận bậc thiện hữu tri thức, không thân cận các bậc chân nhân thì sẽ hiểu sai, tu sai pháp Phật là rất nguy hiểm. Pháp Phật dạy: “Hộ trì các căn, chánh niệm tỉnh giác, như lý tác ý”... Đừng có giữ cái tâm không. Ai mà giữ tâm không... là tu sai pháp của Phật.
 
Chi tiết >>
 
PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (04). Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 28.11.2016                                                         (Đã đọc :
1318 lần )

QUÉT SẠCH TÂM MA

Ma là gì? Là chỉ cho những cái tâm cấu uế tham, sân, si, mạn, nghi, hơn thua, ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ, hờn giận, gièm pha, chỉ trích, chê bai nói xấu lẫn nhau thì những hành động của tâm này gọi là ngoại ma...
Khi tưởng uẩn tái hiện những hình ảnh đã qua, những chuyện vui buồn trước đây mình giận dỗi người này, hơn thua người kia, đố kỵ người nọ. Bây giờ lâu lâu nhớ lại những hình ảnh đó, vì trong tâm mình còn vô minh tham, sân, si nên chấp vào nó nữa thì mình đau khổ. Những đau khổ đó là nội ma.
 
Chi tiết >>
 
PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (03). Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 20.11.2016                                                         (Đã đọc :
1629 lần )


CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC 3.

...Ý thức phải có trí mới làm chủ được, ý thức giác ngộ được sự thật khổ, nguyên nhân của khổ, giác ngộ được các pháp sinh diệt vô thường, giác ngộ được lý nhân quả duyên hợp duyên tan. Do giác ngộ được các sự thật này thì ý thức chúng ta mới làm chủ, không dính mắc, và khi không dính mắc thì sự trói buộc do kiết sử phiền não không tác động được. Đó là ý thức làm chủ...
 
Chi tiết >>
 
HÌNH ẢNH HÀNH HƯƠNG VỀ QUÊ PHẬT
Cập nhật ngày : 09.11.2016                                                         (Đã đọc :
2129 lần )


MỘT SỐ HÌNH ẢNH
THẦY THÍCH BẢO NGUYÊN HÀNH HƯƠNG VỀ QUÊ PHẬT.
 
Chi tiết >>
 
PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (02). Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 30.10.2016                                                         (Đã đọc :
1685 lần )

CHỚ CÓ TIN.
...Hạnh phúc hay đau khổ là do chính tâm ta tạo ra. Không có ai đem đến hạnh phúc hay đau khổ cho ta, chỉ có ta tự làm cho ta hạnh phúc, và cũng chỉ có ta làm cho ta đau khổ. Đó là một thực tế nhân quả rất công bằng...
 
Chi tiết >>
 
CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC VÀ TỈNH THỨC (Pháp tu thiền xả tâm 01). Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 22.10.2016                                                         (Đã đọc :
3795 lần )

CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC VÀ TỈNH THỨC

"Ai thấy Pháp là người đó thấy Ta.
Ai thấy Ta là người đó thấy Pháp.
Đang thấy Pháp là đang thấy Ta.
Đang thấy Ta là đang thấy Pháp".
(Lời đức Phật).
 
Chi tiết >>
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ THẦY BẢO NGUYÊN
Cập nhật ngày : 18.09.2016                                                         (Đã đọc :
2050 lần )MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ THẦY BẢO NGUYÊN
ĐI DU HÓA - CHÁNH PHÁP, THIỀN XẢ TÂM.
 
Chi tiết >>
 
MUỐN TU ĐÚNG PHẢI THƯA HỎI ĐẠO. TL Thích Thông Lạc
Cập nhật ngày : 23.08.2016                                                         (Đã đọc :
3709 lần )

CẦN PHẢI THÂN CẬN BẬC THIỆN HỮU TRI THỨC
“Người đi tu mà không học là tu mù, người có học mà không tu như cái tủ đựng kinh sách”. Người tu có học hiểu mà không thưa hỏi kinh nghiệm của thiện hữu tri thức, tự kiến giải, tự tu thì cũng giống như người đi lạc trong rừng sâu chẳng biết đường ra. Cho nên sự tu hành theo Phật giáo không thưa hỏi, không nghiên cứu thông suốt giáo pháp tu tập thì trăm ngàn người đều tu sai, tu không tới nơi tới chốn, tu vô ích.
Tự kiến giải tu, đó là một điều sai. Tu tập chưa tới đâu, vội đem ra hướng dẫn người khác tu hành, thì cũng giống như người mù dắt một bầy mù đi.
 
Chi tiết >>
 
HÌNH ẢNH VỀ NƠI TU TẬP THIỀN XẢ TÂM
Cập nhật ngày : 05.08.2016                                                         (Đã đọc :
2659 lần )HÌNH ẢNH VỀ NƠI TU TẬP THIỀN XẢ TÂM.
THẦY THÍCH BẢO NGUYÊN DU TĂNG GIÁO HÓA.
 
Chi tiết >>
 
LỜI TÂM HUYẾT. Trưởng Lão Thích Thông Lạc
Cập nhật ngày : 25.03.2016                                                         (Đã đọc :
5121 lần )

(Tu tập) Ức chế tâm hết vọng tưởng là tu sai pháp, lọt vào pháp môn Thiền Tưởng Đông Độ và Đại Thừa. Khi tu tập bị rơi vào các pháp môn này, người có quyết tâm tu tập cao thì một trăm người đều bị điên cả trăm người, thường gọi là Tẩu Hỏa Nhập Ma.
(Tu tập) Làm chủ tâm hết vọng tưởng là tu tập đúng pháp Thiền Xả Tâm của Phật giáo nguyên thủy... Mục đích tu tập của đạo Phật là làm chủ thân tâm. Đạt mục đích này là chứng đạo. Chứng đạo là làm chủ thân tâm nên không còn tu tập một pháp môn nào nữa cả.
 
Chi tiết >>
 
DẪN GIẢNG KINH BÁT THÀNH. TL Thích Thông Lạc
Cập nhật ngày : 10.02.2016                                                         (Đã đọc :
2686 lần )
Phật giáo cho rằng không có thế giới siêu hình là vì chủ trương tự lực vượt thoát khổ đau, không nhờ tha lực: “Tự thắp đuốc lên mà đi”. Bởi vì nếu có thế giới siêu hình thì phải có tha lực, mà có tha lực thì sẽ có sự bất công. Có sự bất công thì trong cuộc đời này đau khổ sẽ không bao giờ hết và như vậy bốn chân lý loài người của Phật giáo không còn là chân lý nữa. Và thế gian này sẽ không còn có công bằng và công lý, chỉ còn là một cuộc sống bất công. Tôn giáo chỉ là một mánh khoé lừa đảo bằng hình thức cầu khẩn, cúng tế, bái lạy, v.v...
 
Chi tiết >>
 
NHỮNG BỨC TÂM THƯ (14) TL Thích Thông Lạc.
Cập nhật ngày : 05.02.2016                                                         (Đã đọc :
2944 lần )
TUYÊN BỐ KẾT QUẢ BẢY THÁNG TU HỌC... Về giới luật trong bảy tháng tu học, các tu sĩ tại tu viện Chơn Như đều vi phạm gần hết. Còn lại không hội họp, không nói chuyện bên nam chỉ có thầy Chơn Thành, sư Giác Thường, thầy Minh Nhân, nhưng cũng còn sơ sót vào những lỗi nhỏ nhặt. Còn bên nữ có sư cô Huệ Ân, sư cô Hạnh Từ, Ngọc Bình, cô Thảo và gần đây khi đọc bức tâm thư của Thầy thì có một số người cố gắng giữ gìn hạnh độc cư hơn…
 
Chi tiết >>
 
NHỮNG BỨC TÂM THƯ (13) TL Thích Thông Lạc.
Cập nhật ngày : 25.01.2016                                                         (Đã đọc :
3025 lần )

BỨC TÂM THƯ 48 và 49 ...từ khi Thầy tu xong làm chủ được sự sống chết của mình là Thầy muốn nhập diệt sau khi mẹ Thầy ra đi vĩnh viễn. Đối với cuộc đời này, Thầy không còn luyến tiếc việc gì cả, danh lợi đối với Thầy như nước chảy qua cầu. Thế gian toàn là ganh tị hơn thua, nói xấu lẫn nhau, nên ở lại để làm gì? Duyên chúng sinh chưa dứt, phật tử các Chiếu (đệ tử HT Thanh Từ) về thăm và thưa hỏi với mục đích tò mò sự tu hành của Thầy...
 
Chi tiết >>
 
NHỮNG BỨC TÂM THƯ (12) TL Thích Thông Lạc.
Cập nhật ngày : 19.01.2016                                                         (Đã đọc :
3595 lần )
BỨC TÂM THƯ 47. (Gửi quý tu sinh tại tu viện). ...tri kiến hiểu biết sai lệch thì không xả được tâm mà nuôi lớn ngã mạn, cái sai rất lớn của tu sinh theo học lớp đạo đức NGŨ GIỚI là cái sai quán xét lạc đề. Vì đạo đức nhân bản - nhân quả quá mênh mông, cho nên quán xét không khéo thì sai đề, không hiểu, và như vậy không áp dụng vào đường tu tập xả tâm để tâm vô lậu, ngược lại nuôi lớn ngã mạn, xem như ta thông minh hiểu nhiều, nhưng cái hiểu nhiều đó không áp dụng được tâm vô lậu thì có hiểu nhiều đó là cái hiểu vô ích.
 
Chi tiết >>
 
TRANG : 1|2|3|4|5 ...[Next 5 of 16 pages] ...
 
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)