DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 14/10/2017
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (Pháp âm)
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 1  
  Số lượt truy cập: 34090  
     
  Untitled Document
  Dựng lại Chánh pháp    
         
PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (15). Thầy Thích Bảo Nguyên
Cập nhật ngày : 14.06.2017                                                         (Đã đọc :
915 lần )
THÁNH CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC 1
"...khi chúng ta ly dục ly ác pháp là chúng ta đang nhập sơ thiền, khi đang nhập sơ thiền là mình đang sống trên cái pháp tu. Hằng ngày chúng ta cứ để thân tâm mình bình thường ở trạng thái thanh thản, an lạc, vô sự, chánh niệm tỉnh giác, đó là trạng thái sơ thiền..."
 
Chi tiết >>
 
BA GIAI ĐOẠN TU TẬP (1). (Pháp tu thiền xả tâm 14) Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 03.06.2017                                                         (Đã đọc :
1986 lần )
BA GIAI ĐOẠN TU TẬP (1)
Nhận Biết: Người Dẫn Dắt Đàn Bò
Thứ nhất, vị này sống đầy đủ giới hạnh, không còn phiền não tham, sân, si
Thứ hai, vị này có thánh lý, nghĩa là vị này có được trí tuệ, vị này thông suốt hiểu rõ về Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo và pháp Bất tử.
Thứ ba, vị này có lòng tin bất động vào Phật, Pháp, Tăng, vị này không còn dao động, không còn sợ hãi điều gì, lòng tin vị này là bất thối chuyển.
 
Chi tiết >>
 
THÁNH SANH LÀ GIẢI THOÁT (Pháp tu thiền xả tâm 13). Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 26.05.2017                                                         (Đã đọc :
1186 lần )THÁNH SANH LÀ GIẢI THOÁT
Khi được thánh sanh, từ đây mình nuôi dưỡng cái thân giải thoát này, cái thân không còn đau khổ này bằng gì? Bằng Chánh pháp. Khi nghe bậc thiện hữu tri thức, bậc thánh khai thị chánh pháp, mình hiểu ra những điều Phật dạy một cách chơn chánh, tỉnh ngộ những điều sai của mình để từ bỏ điều sai. Đó gọi là thánh sanh.
 
Chi tiết >>
 
PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (12). Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 11.05.2017                                                         (Đã đọc :
986 lần )
TÂM BUÔNG XẢ AN LẠC GIẢI THOÁT
Thầy và quý phật tử có duyên lành sinh ra ở đời được gặp chánh pháp, để cuộc đời mình dứt mọi phiền não, đạt được giải thoát như Phật thì chúng ta phải vất vả chiến đấu với nghiệp lực nhân quả nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta phải vất vả, siêng năng hành trì đúng những lời Phật dạy thì sự nghiệp giải thoát của ta sẽ đến.
 
Chi tiết >>
 
PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (11). Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 29.04.2017                                                         (Đã đọc :
1122 lần )

TU TẬP CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC - phần 2
“Có 5 pháp mê ngủ khi pháp khác tỉnh giác,
Có 5 pháp tỉnh giác khi pháp khác mê ngủ,
Chính có 5 việc làm đưa ta đến trần cấu,
Chính có 5 việc làm khiến ta được thanh tịnh”
 
Chi tiết >>
 
PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (10). Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 20.04.2017                                                         (Đã đọc :
1121 lần )

CHIẾN THẮNG CHÍNH MÌNH
"Dầu tại bãi chiến trường
Thắng ngàn ngàn quân địch,
Tự thắng mình tốt hơn,
Thật chiến thắng tối thượng."
 
Chi tiết >>
 
NGƯỜI CƯ SĨ TU TẬP GIAI ĐOẠN 1. TL Thích Thông Lạc
Cập nhật ngày : 08.04.2017                                                         (Đã đọc :
990 lần )

"...Người trí thường biết rõ.
Chỉ luận việc hơn thua
Gần ác không tình nghĩa
Nên mau xa lánh họ
Như tránh con đường hiểm.”
 
Chi tiết >>
 
NGƯỜI SI MÊ CÓ 4 HẠNG. TL Thích Thông Lạc
Cập nhật ngày : 03.04.2017                                                         (Đã đọc :
879 lần )

Có người đi Đông đi Tây học hỏi cái này cái nọ, hiểu biết nhiều chuyện kim cổ, thời tiết, chính trị, văn học, khoa học, kiến trúc, hội họa, thi thơ v.v… có thể gọi người này là có tri kiến hoàn toàn nhưng những sự hiểu biết này vẫn khiến tâm họ luôn bất an đều được gọi là (người) phi phạm hạnh si mê hạng nhất.
 
Chi tiết >>
 
HÌNH ẢNH NGÀY VỀ CHÙA VẠN AN
Cập nhật ngày : 15.03.2017                                                         (Đã đọc :
1304 lần )


Ngày 12 - 3 - 2017

NGÀY VỀ CHÙA VẠN AN
 
Chi tiết >>
 
PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (09). Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 09.03.2017                                                         (Đã đọc :
1192 lần )


HÃY VƯỢT QUA CHÍNH MÌNH

“Đệ tử Gotama
Luôn luôn tự tỉnh giác
Bất luận ngày hay đêm
Thường tưởng niệm Phật đà”.
 
Chi tiết >>
 
PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (08). Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 11.02.2017                                                         (Đã đọc :
1361 lần )

CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC 2
Ngày xưa đức Phật chỉ dùng từ “hộ trì các căn”, còn bây giờ chúng ta hiểu chính xác là “chánh niệm tỉnh thức”, có nghĩa là mình tỉnh thức trên sáu căn này. Khi mình tỉnh thức trên sáu căn này mà nó không hiểu rõ như thật các pháp “Đây là khổ”, “Đây là nguyên nhân của khổ”, “Đây là khổ diệt” “Đây là con đường đưa đến diệt khổ” thì cái tỉnh thức này nó vẫn là vô minh.
 
Chi tiết >>
 
TÌM HIỂU VỀ: TỈNH THỨC, TỈNH GIÁC. TL Thích Thông Lạc.
Cập nhật ngày : 09.02.2017                                                         (Đã đọc :
1220 lần )

1- CHÁNH NIỆM TĨNH GIÁC là lối hành văn của người Trung Hoa còn lối hành văn của người Việt Nam thì dùng đảo ngược lại TĨNH GIÁC CHÁNH NIỆM.

2- Theo pháp hành văn của người Việt Nam thì TĨNH GIÁC trước rồi sau mới CHÁNH NIỆM. Cho nên khi đọc CHÁNH NIỆM TĨNH GIÁC là biết người ta dùng theo Hán văn, còn khi đọc TĨNH GIÁC CHÁNH NIỆM thì người ta biết dùng theo Việt văn. Cụm từ này chỉ có một nghĩa chứ không có hai nghĩa.
 
Chi tiết >>
 
MÙA XUÂN VĨNH CỬU. Trưởng lão Thích Thông Lạc
Cập nhật ngày : 30.01.2017                                                         (Đã đọc :
1284 lần )

... Từ lâu, tâm hồn của quý thầy đã bị ngăn cách bởi không gian và thời gian của mùa xuân thế tục, cũng vì thế mà quý thầy đã lầm lạc nhận mùa xuân thế tục làm mùa xuân vui đẹp của đạo mà quên mất mình trong mùa xuân bất diệt, mùa xuân vĩnh cửu của đạo Phật...
 
Chi tiết >>
 
KỆ CHÚC XUÂN 2017. Thầy Thích Bảo Nguyên
Cập nhật ngày : 26.01.2017                                                         (Đã đọc :
1260 lần )


Xuân đến xuân đi rồi già chết
Tinh tấn xả tâm diệt não phiền.
 
Chi tiết >>
 
PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (07). Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 05.01.2017                                                         (Đã đọc :
1426 lần )

TỐT XẤU DO TÂM TẠO
Tâm giải thoát quả - Tâm giải thoát quả công đức.
...Tâm không còn giận hờn ai, không còn buồn phiền với ai nữa, tâm đó gọi là tâm giải thoát quả. Mục tiêu cứu cánh của đạo Phật là đạt được tâm giải thoát quả.
Khi giải thoát rồi, tâm mình không còn phiền não tham, sân, si, mạn, nghi thì chính tâm đó mới tạo ra vô lượng công đức lành cho ta. Đó gọi là tâm giải thoát quả công đức.
 
Chi tiết >>
 
TRANG : 1|2|3|4|5 ...[Next 5 of 16 pages] ...
 
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)