DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 14/10/2017
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (Pháp âm)
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 1  
  Số lượt truy cập: 34090  
     
  Untitled Document
  Tìm hiểu kinh Nikaya    
         
KINH PHẬT THUYẾT NHƯ VẬY (Tập 4 pháp). Kinh Tiểu Bộ.
Cập nhật ngày : 05.06.2016                                                         (Đã đọc :
1840 lần )

Tập 4 pháp (lược trích)
Bố thí pháp là tối thượng; Bốn pháp ít oi; Bốn sự diệt tận các lậu hoặc; Không như thật và như thật quán tri; Bốn sự sanh khởi của ái; Đồng nghĩa với mẹ cha; Lợi ích tương duyên;; Hai hạng tỳ-kheo; Đồng nghĩa; Tỳ-kheo chấp nhận và không chấp nhận; Tỳ-kheo đầy đủ giới và tỉnh thức; Được gọi là Như Lai.
 
Chi tiết >>
 
KINH PHẬT THUYẾT NHƯ VẬY (Tập 3 pháp). Kinh Tiểu Bộ.
Cập nhật ngày : 19.05.2016                                                         (Đã đọc :
1715 lần )
Lược trích Tập 3 pháp (tiếp theo)
Phẩm IV: 3 tầm tư bất thiện; 3 hạng người đem lại hạnh phúc...; tùy quán bất tịnh, vô thường, niệm hơi thở; thực hành tùy pháp đúng pháp; 3 tầm bất thiện, 3 tầm thiện; 3 nội uế...; bị chinh phục bởi.
Phẩm V: 3 tín thành tối thượng; giống que lửa thiêu xác; thấy Pháp là thây Ta; Không dính mắc; 3 sanh khởi của dục; bị trói buộc; vị ty-kheo hoàn hảo; bố thí tối thượng là bố thí Pháp; vị Bà-la-môn có 3 Minh.
 
Chi tiết >>
 
KINH PHẬT THUYẾT NHƯ VẬY (Tập 3 pháp). Kinh Tiểu Bộ.
Cập nhật ngày : 25.04.2016                                                         (Đã đọc :
1743 lần )
Lược trích Tập Ba Pháp
- Phẩm I (Tik I): 3 căn bản bất thiện; 3 cảm thọ; 3 cảm thọ được xem như; 3 tầm cầu; 3 lậu hoặc; 3 khát ái; 3 vô học giới.
- Phẩm II (Tik II): 3 phước sự nghiệp; 3 con mắt; 3 loại căn; 3 thời gian; 3 ác hành; 3 thiện hành; 3 thanh tịnh; 3 trầm lặng.
- Phẩm III (Tik III): Quả của 3 hành ác, hành thiện; 3 xuất ly giới; 3 hạng con trai; 3 hạng người; 3 pháp tổn giảm và 3 pháp không tổn giảm.
 
Chi tiết >>
 
KINH PHẬT THUYẾT NHƯ VẬY (Tập 2 pháp). Kinh Tiểu Bộ.
Cập nhật ngày : 15.04.2016                                                         (Đã đọc :
1968 lần )
Lược trích Tập Hai Pháp
- Phẩm I (Duk I): Hộ trì các căn, tiết độ ăn uống. Làm điều lành, làm điều thiện. Ác giới và ác kiến. Giới hiền thiện và kiến hiền thiện. ..
- Phẩm II (Duk II): An trú hân hoan, thích thú ẩn dật. Thấy ác là ác, hãy nhàm chán, từ bỏ, thoát ly. Thối đọa và không thối đọa.
 
Chi tiết >>
 
KINH PHẬT THUYẾT NHƯ VẬY (Tập 1 pháp-tt). Kinh Tiểu Bộ.
Cập nhật ngày : 02.04.2016                                                         (Đã đọc :
1930 lần )
Lược trích Tập Một Pháp (tiếp theo)
- Phẩm II (Ek II): Từ bỏ si,, phẫn nộ, gièm pha. Đoạn diệt si. Ái kiết sử, Như lý tác ý. Làm bạn với thiện. Sự phá hòa hợp Tăng. Sự hòa hợp Tăng. Người có tâm ác.
- Phẩm III (Ek III): Người có tâm thiện. Bố thí, nhiếp phục, chế ngự. Không phóng dật. Rõ biết mà nói láo. San sẻ bố thí. Từ tâm giải thoát.
 
Chi tiết >>
 
KINH PHẬT THUYẾT NHƯ VẬY (Tập 1 pháp). Kinh Tiểu Bộ.
Cập nhật ngày : 22.03.2016                                                         (Đã đọc :
1961 lần )
Giới thiệu Kinh Phật Thuyết Như Vậy.
LƯỢC TRÍCH
Chương 1: Tập Một Pháp
- Ek I,1 - Ek I,10: Từ bỏ Tham, Sân, Si, Phẫn nộ, Gièm pha, Mạn. Không Thắng tri, không Liễu tri và Thắng tri, Liễu tri Tất cả.
 
Chi tiết >>
 
KINH PHẬT TỰ THUYẾT (Ud 49 - Ud 91) - Kinh Tiểu Bộ.
Cập nhật ngày : 14.03.2016                                                         (Đã đọc :
2082 lần )


LƯỢC TRÍCH
- Phẩm Trưởng Lão Sona
- Phẩm Nhỏ
- Phẩm Pàtaligàmiya
 
Chi tiết >>
 
KINH PHẬT TỰ THUYẾT (Ud 10 - Ud 45) - Kinh Tiểu Bộ.
Cập nhật ngày : 07.03.2016                                                         (Đã đọc :
2303 lần )


LƯỢC TRÍCH:
- Phẩm Mucalinda
- Phẩm Nanda
- Phẩm Meghiya.
 
Chi tiết >>
 
KINH PHẬT TỰ THUYẾT (Ud 5 - Ud 6) - Kinh Tiểu Bộ.
Cập nhật ngày : 02.03.2016                                                         (Đã đọc :
2017 lần )
- Giới thiệu
Kinh Udàna, được dịch là Phật Tự Thuyết Kinh, nghĩa là những kinh này đức Phật tự nói, do cảm xúc mạnh đột khởi, không ai thỉnh Phật thuyết. Cũng có khi dịch là "Vô vấn tự thuyết", nghĩa là không có người hỏi đức Phật tự nói.
- Trích đoạn Phẩm Bồ Đề.
Chỗ nào nước và đất
Lửa, gió không chấp trước...
 
Chi tiết >>
 
KINH TIỂU TỤNG. Kinh Tiểu Bộ - Khuddaka Nikàya.
Cập nhật ngày : 21.02.2016                                                         (Đã đọc :
2499 lần )
I. Ba quy y
II. Mười giới
III. Ba mươi hai phần
IV. Nam tử hởi đạo
V. Kinh Điềm Lành
VI. Kinh Châu Báu.
 
Chi tiết >>
 
BỐN NIỆM XỨ CẦN PHẢI TU TẬP. TL Thích Thông Lạc.
Cập nhật ngày : 14.07.2015                                                         (Đã đọc :
3687 lần )
- Có 5 Pháp làm suy yếu sự tu tập
- Có 5 Triền cái
- Có 5 Dục trưởng dưỡng
- Có 5 Thủ uẩn
- Có 5 Hạ phần kiết sử; - Có 5 Trạng thái của tâm
- Có 5 Thượng phần kiết sử; - Có 5 Tâm hoang vu.
 
Chi tiết >>
 
ĐỨC PHẬT DẠY LÀM CHỦ BỆNH. Trầm Lặng
Cập nhật ngày : 17.04.2015                                                         (Đã đọc :
4082 lần )
"Vui thay chúng ta sống,
Không bệnh giữa ốm đau!
Giữa những người bệnh hoạn,
Ta sống không ốm đau".
"Không trên trời giữa biển, Không lánh vào động núi,
Không chỗ nào trên đời, Trốn được quả ác nghiệp".
 
Chi tiết >>
 
CÁI GÌ LÀ CON TÔI...? Trầm Lặng.
Cập nhật ngày : 17.03.2015                                                         (Đã đọc :
3733 lần )
Con nguời thường hay lầm chấp cho rằng “Đây là con tôi và đây là tài sản của tôi, những kẻ phàm phu thường lo nghĩ như thế. Nhưng chẳng biết rằng chính ta còn không có, huống hồ là con của ta hay tài sản của ta”. Người như vậy được đức Phật còn gọi là Người ngu. Cho nên từ kim khẩu của đức Phật mới nói lên bài kệ như sau:
"Con tôi tài sản tôi
Người ngu sinh ưu não...
 
Chi tiết >>
 
LƯỢC TRÍCH KINH TƯƠNG ƯNG
Cập nhật ngày : 22.10.2014                                                         (Đã đọc :
5845 lần )
TƯƠNG ƯNG CHƯ THIÊN - Phẩm Cây Lau - Bộc lưu
- Thưa Tôn giả, làm sao Ngài vượt khỏi bộc lưu?
- Này Hiền giả, không đứng lại, không bước tới, Ta vượt khỏi bộc lưu.
- Thưa..., làm sao không đứng lại, không bước tới, Ngài vượt khỏi bộc lưu?
- Này Hiền giả, khi Ta đứng lại, thời Ta chìm xuống. Này Hiền giả, khi Ta bước tới, thời Ta trôi giạt; do vậy, này Hiền giả, không đứng lại, không bước tới, Ta vượt khỏi bộc lưu.
 
Chi tiết >>
 
LƯỢC TRÍCH KINH TĂNG CHI.
Cập nhật ngày : 15.10.2014                                                         (Đã đọc :
4253 lần )
XV. PHẨM KHÔNG THỂ CÓ ĐƯỢC
Sự kiện không xảy ra, và sự kiện có xảy ra.
 
Chi tiết >>
 
TRANG : 1|2
 
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)