DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 14/10/2017
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (Pháp âm)
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 1  
  Số lượt truy cập: 34090  
     
  Untitled Document
  Đại tạng kinh Việt nam    
         
KINH ANGULIMÀLA. HT Thích Minh Châu dịch
Cập nhật ngày : 24.05.2017                                                         (Đã đọc :
644 lần )
Bài kinh số 86: KINH ANGULIMÀLA. (Đức Phật DÙNG THẦN THÔNG HÓA ĐỘ Angulimala trở thành một vị A-la-hán).
 
Chi tiết >>
 
KINH VƯƠNG TỬ BỒ ĐỀ. HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 05.05.2017                                                         (Đã đọc :
618 lần )
Bài kinh số 85: KINH VƯƠNG TỬ BỒ ĐỀ. (Đức Phật kể cho Vương tử Bodhi nghe toàn bộ quá trình tu tập CON ĐƯỜNG THIỀN ĐỊNH MÀ NGÀI ĐÃ ĐI QUA).
 
Chi tiết >>
 
KINH MADHURÀ. HT Thích Minh Châu dịch.
Cập nhật ngày : 11.03.2017                                                         (Đã đọc :
794 lần )
Bài kinh số 84: KINH MADHURÀ. (Tôn giả Maha Kaccana dẫn giảng cho vua Madhura Avantiputta về SỰ ĐỒNG ĐẲNG CỦA 4 CHỦNG TÁNH trong xã hội loài người).
 
Chi tiết >>
 
KINH MAKHADEVA. HT Thích Minh Châu dịch
Cập nhật ngày : 05.03.2017                                                         (Đã đọc :
864 lần )
Bài kinh số 83: Kinh MAKHADEVA. (Đức Phật kể cho ngài Ananda chuyện vua Makhadeva - tiền thân của Ngài về "TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP" chớ để cho đứt đoạn).
 
Chi tiết >>
 
KINH RATTHAPALA. HT Thích Minh Châu dịch
Cập nhật ngày : 15.01.2017                                                         (Đã đọc :
1150 lần )
Bài số 82: Kinh RATTHAPÀLA. (Tôn giả Ratthapala giảng cho vua Koravya: CÓ 4 SỰ THUYẾT GIÁO CHÁNH PHÁP).
 
Chi tiết >>
 
KINH GHATÌKÀRA. HT Thích Minh Châu dịch.
Cập nhật ngày : 21.12.2016                                                         (Đã đọc :
1106 lần )
Bài kinh số 81: KINH GHATÌKÀRA. (Đức Phật thuyết cho thị giả Ananda về người thợ gốm Ghatìkàra thời Thế Tôn Kassapa. Một bài kinh thuộc dạng "CHỚ CÓ TIN".
 
Chi tiết >>
 
KINH VEKHANASSA. HT Thích Minh Châu dịch.
Cập nhật ngày : 12.12.2016                                                         (Đã đọc :
1100 lần )
Bài kinh số 80: KINH VEKHANASSA. (Đưc Phật dạy du sĩ Vekhanassa hiểu về bậc đã biết rõ: "DỤC, DỤC LẠC hay DỤC TỐI THƯỢNG LẠC")
 
Chi tiết >>
 
TIỂU KINH SAKULUDAYI. HT Thích Minh Châu dịch.
Cập nhật ngày : 16.11.2016                                                         (Đã đọc :
1117 lần )
Bài kinh số 79: TIỂU KINH SAKULUDAYI. (Đức Phật dạy du sĩ ngoai đạo Sakuludayi ĐẠO LỘ HỢP LÝ ĐƯA ĐẾN CHỨNG ĐẮC THẾ GIỚI NHỨT HƯỚNG LẠC).
 
Chi tiết >>
 
KINH SAMANAMANDIKÀ. HT Thích Minh Châu dịch.
Cập nhật ngày : 01.11.2016                                                         (Đã đọc :
1385 lần )
Bài kinh số 78: KINH SAMANAMANDIKÀ. (Đức Phật dạy cư sĩ Pancakanga SỰ THỰC HÀNH MƯỜI PHÁP ĐỂ THÀNH ĐẠT TỐI THƯỢNG VÔ NĂNG THẮNG).
 
Chi tiết >>
 
ĐẠI KINH SAKULDÀYI. HT Thích Minh Châu dịch.
Cập nhật ngày : 16.10.2016                                                         (Đã đọc :
1222 lần )
Bài kinh số 77: ĐẠI KINH SAKULUDÀYI. (Đức Phật dạy có NĂM PHÁP MÀ ĐỆ TỬ CUNG KÍNH, KÍNH LỄ, TÔN TRỌNG, CÚNG DƯỜNG và NƯƠNG TỰA BẬC ĐẠO SƯ).
 
Chi tiết >>
 
KINH SANDAKA. HT Thích Minh Châu dịch.
Cập nhật ngày : 30.09.2016                                                         (Đã đọc :
1286 lần )
Bài kinh số 76: KINH SANDAKA. (Ngài Ananda truyền giảng pháp Phật cho du sĩ Sandaka về: BỐN PHÁP PHI PHẠM HẠNH TRÚ và BỐN PHÁP BẤT AN PHẠM HẠNH).
 
Chi tiết >>
 
KINH MÀGANDIYA. HT Thích Minh Châu dịch.
Cập nhật ngày : 22.09.2016                                                         (Đã đọc :
1322 lần )
Bài kinh số 75: KINH MÀGANDIYA. (Đức Phật dạy ngoại đạo Magandiya về DỤC TRƯỞNG DƯỠNG và KHÔNG BỆNH, NIẾT BÀN lợi tối thắng).
 
Chi tiết >>
 
KINH TRƯỜNG TRẢO. HT Thích Minh Châu dịch.
Cập nhật ngày : 05.09.2016                                                         (Đã đọc :
1484 lần )
Bài kinh số 74: KINH TRƯỜNG TRẢO. (Đức Phật dạy ngoại đạo Dighanakha về 3 hạng Sa-môn, Bà-la-môn có TRI KIẾN khác nhau, và pháp tu tâm xả trên SĂC, THỌ của thân ngũ uẩn)
 
Chi tiết >>
 
ĐẠI KINH VACCHAGHOTTA. HT Thích Minh Châu dịch.
Cập nhật ngày : 21.08.2016                                                         (Đã đọc :
1551 lần )
Bài kinh số 73: ĐẠI KINH VACCHAGHOTTA. (Đức Phật dạy vắn tắt về các THIỆN, các BẤT THIỆN PHÁP và các pháp cao hơn là CHỈ và QUÁN).
 
Chi tiết >>
 
KINH DẠY VACCHAGOTTA VỀ LỬA. HT Minh Châu dịch
Cập nhật ngày : 17.08.2016                                                         (Đã đọc :
1522 lần )
Bài kinh số 72: KINH DẠY VACCHAGOTTA VỀ LỬA. (Đức Phật dạy duyên sinh LỬA, duyên LỬA TẮT, và sau khi tắt, ngọn lửa đi về đâu?!)
 
Chi tiết >>
 
TRANG : 1|2|3|4|5 ...[Next 5 of 6 pages] ...
 
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)