DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 14/10/2017
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (Pháp âm)
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 1  
  Số lượt truy cập: 34090  
     
  Untitled Document
  Chánh kiến    
         
BỒ TÁT SỢ NHÂN, CHÚNG SINH SỢ QUẢ. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 20.01.2018                                                         (Đã đọc :
74 lần )


PHÁP SƠ THIỆN 2018. Có link VIDEO
Bài số 03: BỒ TÁT SỢ NHÂN, CHÚNG SINH SỢ QUẢ
Giảng ngày: 06/11/2017
Nơi giảng: Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phật tử vấn đạo: Quý Phật tử TP.HCM
 
Chi tiết >>
 
QUÉT RÁC PHIỀN NÃO TÂM. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 10.01.2018                                                         (Đã đọc :
165 lần )


PHÁP SƠ THIỆN 2017. Có link VIDEO
Bài số 02: QUÉT RÁC PHIỀN NÃO TÂM
Giảng ngày: 06/11/2017
Nơi giảng: Núi Thị Vải, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phật tử vấn đạo: Quý Phật tử TP.HCM
 
Chi tiết >>
 
KHỔ VUI DO TÂM TẠO. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 05.01.2018                                                         (Đã đọc :
173 lần )


PHÁP SƠ THIỆN 2018. Có link VIDEO
Bài số 01: KHỔ VUI DO TÂM TẠO
Giảng ngày: 01/01/2018
Nơi giảng: Xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phật tử vấn đạo: Quý Phật tử TP.HCM
 
Chi tiết >>
 
TÂM BẤT ĐỘNG VÔ SỰ. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 30.12.2017                                                         (Đã đọc :
195 lần )


PHÁP SƠ THIỆN 2017. Có link VIDEO
Bài số 50: TÂM BẤT ĐỘNG VÔ SỰ
Giảng ngày: 11/12/2017
Nơi giảng: Xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Phật tử vấn đạo: Quý Sư cô
 
Chi tiết >>
 
TRẠCH PHÁP ĐỂ TU ĐÚNG. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 24.12.2017                                                         (Đã đọc :
281 lần )


PHÁP SƠ THIỆN 2017. Có link VIDEO
Bài số 59: TRẠCH PHÁP ĐỂ TU ĐÚNG
Giảng ngày: 08/12/2017
Nơi giảng: Núi Thị Vải, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phật tử vấn đạo: Quý Phật tử TP.HCM
 
Chi tiết >>
 
NGHIỆP TÁI SINH LUÂN HỒI. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 16.12.2017                                                         (Đã đọc :
280 lần )


PHÁP SƠ THIỆN 2017. Có link VIDEO
Bài số 58: NGHIỆP TÁI SINH LUÂN HỒI
Giảng ngày: 19/11/2017
Nơi giảng: Núi Thị Vải, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phật tử vấn đạo: Quý Phật tử TP.HCM
 
Chi tiết >>
 
PHÁP HỶ ĐEM AN LẠC. Thầy Thích Bảo Nguyên
Cập nhật ngày : 11.12.2017                                                         (Đã đọc :
284 lần )


PHÁP SƠ THIỆN 2017. Có link VIDEO
Bài số 57: PHÁP HỶ ĐEM AN LẠC.
Giảng ngày: 19/11/2017
Nơi giảng: Núi Thị Vải, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phật tử vấn đạo: Quý Phật tử TP.HCM
 
Chi tiết >>
 
TÂM BẤT ĐỘNG LÀ NIẾT BÀN. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 06.12.2017                                                         (Đã đọc :
351 lần )


PHÁP SƠ THIỆN 2017. Có link VIDEO.
Bài số 56: TÂM BẤT ĐỘNG LÀ NIẾT BÀN
Giảng ngày: 15/11/2017
Nơi giảng: Núi Thị Vải - Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phật tử vấn đạo: Quý Phật tử Sa Đéc
 
Chi tiết >>
 
CẦU BẤT ĐẮC KHỔ. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 30.11.2017                                                         (Đã đọc :
307 lần )


PHÁP SƠ THIỆN 2017. Có link VIDEO
Bài số 55: CẦU BẤT DẮC KHỔ
Giảng ngày: 15/11/2017
Nơi giảng: Núi Thị Vải - Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phật tử vấn đạo: Quý Phật tử Sa Đéc
 
Chi tiết >>
 
ĐOẠN KIẾT SỬ PHIỀN NÃO. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 27.11.2017                                                         (Đã đọc :
401 lần )


PHÁP SƠ THIỆN 2017. Có link VIDEO
Bài số 54: ĐOẠN KIẾT SỬ PHIỀN NÃO
Giảng ngày: 14/11/2017
Nơi giảng: Tại xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
Phật tử vấn đạo: Quý Sư và Phật tử
 
Chi tiết >>
 
CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC HAY. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 20.11.2017                                                         (Đã đọc :
408 lần )


PHÁP SƠ THIỆN 2017. Có link VIDEO
Bài số 53: CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC HAY
Giảng ngày: 07/11/2017
Nơi giảng: Chùa Vạn An, Thôn Vạn Hạnh, TT Phú Mỹ, H Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phật tử vấn đạo: Quý Phật tử
 
Chi tiết >>
 
THOÁT BIỂN KHỔ SINH TỬ. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 15.11.2017                                                         (Đã đọc :
519 lần )


PHÁP SƠ THIỆN 2017. Có VIDEO
Bài số 52: THOÁT BIỂN KHỔ SINH TỬ
Giảng ngày: 05/11/2017
Nơi giảng: Chùa Vạn An, Thôn Vạn Hạnh, TT Phú Mỹ, H Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phật tử vấn đạo: Quý Phật tử
 
Chi tiết >>
 
TÌNH YÊU HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 06.11.2017                                                         (Đã đọc :
514 lần )


PHÁP SƠ THIỆN 2017. Có link VIDEO
Bài số 51: TÌNH YÊU HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH
Giảng ngày: 21/10/2017
Nơi giảng: Chùa Vạn An, Thôn Vạn Hạnh, TT Phú Mỹ, H Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phật tử vấn đạo: Quý Thầy Cô và Phật tử
 
Chi tiết >>
 
TRUNG ĐẠO LÀ DIỆT KHỔ 2. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 04.11.2017                                                         (Đã đọc :
505 lần )


PHÁP SƠ THIỆN 2017. Có link VIDEO
Bài số 50: TRUNG ĐẠO LÀ DIỆT KHỔ 2
Giảng ngày: 12/10/2017
Nơi giảng: Chùa Vạn An, Thôn Vạn Hạnh, TT Phú Mỹ, H Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phật tử vấn đạo: Quý Thầy Cô và Phật tử
 
Chi tiết >>
 
QUÁN TU TỨ NIỆM XỨ. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 31.10.2017                                                         (Đã đọc :
595 lần )


PHÁP TRUNG THIỆN 2017. Có link VIDEO
Bài số 09: QUÁN TU TỨ NIỆM XỨ
Giảng ngày: 27/10/2017
Nơi giảng: Chùa Vạn An, Thôn Vạn Hạnh, TT Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu.
 
Chi tiết >>
 
TRANG : 1|2|3|4|5 ...[Next 5 of 38 pages] ...
 
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)