DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 16/02/2018
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (Pháp âm)
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 2  
  Số lượt truy cập: 37687  
     
  Untitled Document
   
 
  Tìm hiểu kinh Nikaya
• LƯỢC TRÍCH KINH TĂNG CHI.  
Cập nhật ngày : 15.10.2014 (Đã đọc : 4272 lần )
         Sự kiện không xảy ra, và sự kiện có xảy ra

Này các tỳ-kheo,

1- Một người thành tựu chánh kiến có thể chấp nhận các hành là thường còn, sự kiện này không xảy ra.

Và sự kiện này có xảy ra, kẻ phàm phu có thể chấp nhận các hành là thường còn.

2- Một người thành tựu chánh kiến có thể chấp nhận các hành là lạc, sự kiện này không xảy ra.

Và sự kiện này có xảy ra, kẻ phàm phu có thể chấp nhận các hành là lạc.

3- Một người thành tựu chánh kiến có thể chấp nhận các pháp là ngã, sự kiện này không xảy ra.

Và sự kiện này có xảy ra, kẻ phàm phu có thể chấp nhận các pháp là ngã.

4- Một người thành tựu chánh kiến có thể đoạt mạng sống của mẹ... của cha... của vị A-la-hán... có thể với ác tâm làm bậc Như Lai chảy máu... có thể phá hòa hợp Tăng... có thể tuyên bố một vị đạo Sư khác, sự kiện này không xảy ra.

Và sự kiện này có xảy ra, kẻ phàm phu có thể đoạt mạng sống của mẹ..., của cha…, có thể tuyên bố một vị đạo Sư khác.

5- Trong một thế giới, hai vị A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, không trước không sau, xuất hiện một lần, sự kiện này không xảy ra.

Và sự kiện này có xảy ra, trong một Thế giới, chỉ có một vị A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác xuất hiện.

Phụ chú: (Trong trường hợp này cần phải hiểu rõ vị A-la-hán, Chánh Đẳng Giác là để dẫn thêm các danh xưng khác trong 12 danh xưng của Phật – tức là đức Thích Ca thì chỉ có một mà thôi. Không trước không sau tức là trước đức Phật Thích Ca không có đức Phật nào cả, và sau đức Phật Thích Ca cũng không có đức Phật nào nữa, chỉ có những học trò của Phật tu tập theo giáo pháp của Ngài đã dạy và chứng đạt chân lý, có đầy đủ năng lực như Ngài, không khác. Các vị ấy cũng được gọi danh xưng là vị A-la-hán).  

6- Trong một thế giới, có hai Chuyển Luân Vương, không trước không sau, xuất hiện một lần, sự kiện này không xảy ra.

Và sự kiện này có xảy ra, trong một thế giới, chỉ có một Chuyển Luân Vương xuất hiện.

Phụ chú: (Bậc Chuyển Luân Vương tức là đức Phật Thích Ca – hiểu như phụ chú trên).

7- Một phụ nữ có thể là bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, sự kiện này không xảy ra.

Sự kiện này có xảy ra, người đàn ông có thể là bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, sự kiện này có xảy ra.

Phụ chú: (Lời dạy -7- này không đúng. Trong thực tế, dưới thời đức Phật có rất nhiều tỳ-kheo ni chứng đạt quả vị A-la-hán không khác gì những Như Lai nam tử. Còn với danh nghĩa như Phật – không trước, không sau – thì điều này đã nói rõ ở trên).

8- Một phụ nữ có thể là vị Chuyển Luân Vương, sự kiện này không xảy ra.

Và sự kiện này có xảy ra, một người đàn ông có thể là vị Chuyển Luân Vương.

Phụ chú: (Lời dạy -8- có thể hiểu theo như phụ chú của lời dạy -7-).

9- Quả dị thục của thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác có thể là khả lạc, khả hỷ, khả ý, sự kiện này không xảy ra.

Quả dị thục của thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác là không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý, sự kiện này có xảy ra.

10- Quả dị thục của thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện có thể là không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý, sự kiện này không xảy ra.

Quả dị thục của thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện là khả lạc, khả hỷ, khả ý, sự kiện này có xảy ra.

11- Người đầy đủ thân làm ác, miệng nói ác…, ý nghĩ ác…, do nhân ấy, do duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh cõi lành, cõi Trời, cõi đời này, sự kiện này không xảy ra.

Người đầy đủ thân làm ác, miệng nói ác…, ý nghĩ ác…, do nhân ấy, do duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, sự kiện này có xảy ra.

12- Người đầy đủ thân làm thiện... miệng nói thiện... ý nghĩ thiện, do nhân ấy, do duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, sự kiện này không xảy ra.

Người đầy đủ thân làm thiện,... miệng nói thiện... ý nghĩ thiện, do nhân ấy, do duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh cõi lành, cõi Trời, cõi đời này, sự kiện này có xảy ra.

(Phụ chú là thể hiện quan điểm, cách hiểu của Giọt Nắng Chơn Như).

<<Quay lai
Gửi cho bạn bè Trang in
 
     
  Các bài viết khác của chủ đề Thế sự  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 03.2018 (Sưu tầm). (16.02.2018)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 02.2018 (Sưu tầm). (30.01.2018)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 01.2018 (Sưu tầm). (14.01.2018)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 13.2017 (Sưu tầm). (21.12.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 12.2017 (Sưu tầm). (14.12.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 11.2017 (Sưu tầm). (08.11.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 10.2017 (Sưu tầm). (22.10.2017)  
     •  TÂM TÌNH CỦA NGƯỜI CƯ SĨ. Ngọc Hương. (14.10.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 09.2017 (Sưu tầm). (29.09.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 08.2017 (Sưu tầm). (08.09.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 07.2017 (Sưu tầm). (25.08.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 06.2017 (Sưu tầm). (13.07.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 05.2017 (Sưu tầm). (19.05.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 04.2017 (Sưu tầm). (18.04.2017)  
   
  TRANG : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ...[Next 5 of 8 pages] ...
     
 
   
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)