DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 16/02/2018
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (Pháp âm)
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 5  
  Số lượt truy cập: 37454  
     
  Untitled Document
   
 
  Chánh kiến
• KINH MƯỜI HAI CỬA VÀO ĐẠO  
Cập nhật ngày : 20.01.2014 (Đã đọc : 10747 lần )

9- DIỆT DUYÊN SANH

Nếu chúng ta vào cửa duyên Sanh thì phải buông xả hết như đức Phật. Bởi vì Sanh là đời sống, do có đời sống nên con người phải trăm cay ngàn đắng khổ đau.

Mười hai nhân duyên chúng ta bắt đầu chọn vào duyên Sanh để đoạn trừ mọi sự khổ đau. Như chúng tôi đã nói ở trên, ngày xưa Đức Phật đã chọn duyên Sanh, vì thế Ngài từ bỏ ngai vàng, cha, mẹ. vợ, con và thân bằng, quyến thuộc, chỉ sống ba y một bát đi xin ăn hằng ngày, nhờ diệt duyên Sanh này mà Ngài mới đoạn tận mọi sự khổ đau. Vậy thế nào là lý duyên Sanh khởi? Chúng ta hãy dựa vào lời dạy của Phật mà tham khảo Mười Hai Nhân Duyên,khi duyên này khởi thì duyên kia khởi:

              1- Từ duyên Sanh khởi Già, Chết khởi
              2- Từ duyên Già Chết khởi, duyên Vô Minh khởi
              3- Từ duyên Vô Minh khởi, các Hành khởi
              4- Do các duyên Hành khởi, nên Nghiệp khởi
              5- Do duyên Nghiệp khởi, Danh Sắc khởi
              6- Do duyên Danh Sắc khởi, Lục Nhập khởi
              7- Do duyên Lục Nhập khởi, Xúc khởi
              8- Do duyên Xúc khởi, Thọ khởi
              9- Do duyên Thọ khởi, Ái khởi
              10- Do duyên Ái khởi, Hữu khởi
              11- Do duyên Hữu khởi, Thủ khởi
              12- Do duyên Thủ khởi, Sanh khởi

             Trên đây là lý duyên Sanh khởi, nó tập hợp mọi sự đau khổ của kiếp làm người. Thật khổ thay!

              10- DUYÊN SINH PHÁP

Thế nào là lý Duyên Sinh Pháp? Chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy:

“Già chết là pháp hữu vi, là vô thường, duyên sanh biến hoại tánh, biến diệt tánh, ly tham tánh, đoạn diệt tánh. Và tất cả mười hai nhân duyên đều là như vậy.

Này các tỳ-kheo, vị thánh đệ tử thấy như chơn với chánh trí tuệ lý Duyên Khởi này và các pháp Duyên Sinh này nên chắc các vị ấy không có những câu hỏi về quá khứ, Ta có mặt trong quá khứ? Ta không có mặt trong quá khứ? Ta có mặt như thế nào trong quá khứ? Ta là gì trong quá khứ? Ta có mặt như thế nào trong quá khứ? Trước ta là gì? Và nay trong quá khứ ta là gì?

Về tương lai cũng vậy, không có những câu hỏi, ta có mặt trong tương lai? Ta không có mặt trong tương lai? Ta sẽ làm gì trong tương lai? Ta có mặt như thế nào trong tương lai? Hay trước trong tương lai ta là gì, và nay trong tương lai ta sẽ là gì?

Hay nay các vị ấy sẽ khởi lên những nghi ngờ về tự mình trong hiện tại như sau: “Ta hiện có mặt? Ta hiện không có mặt? Ta hiện là gì? Ta hiện có mặt như thế nào? Sự kiện như vậy không xảy ra? Vì sao? Vì rằng vị thánh đệ tử, này các tỳ-kheo đã khéo thấy như chơn với chánh trí tuệ, định lý Duyên Khởi này với các pháp Duyên Sinh này thì không bao giờ có những câu hỏi ngớ ngẩn như trên, không bao giờ có những câu hỏi điên đảo như trên.” (53 Tương Ưng tập 2)

Khi đã hiểu lý Duyên Khởi với các pháp Duyên Sinh thì chúng ta không còn nghi ngờ đặt ra những câu hỏi ngớ ngẩn mà từ xưa đến nay người ta đã đặt ra những câu hỏi mà không có câu trả lời: “Con người từ đâu sinh ra? Chết đi về đâu?”

Câu hỏi được đặt ra với những người thông suốt mười hai nhân duyên đều biết ngay họ là những người đang sống trong Vô Minh. Bởi con người có mặt trong cuộc sống hôm nay là do mười hai nhân duyên hợp khởi, chứ không có kiếp người trong quá khứ.

Cho nên nếu chúng ta hỏi: “Ta có mặt trong quá khứ? Ta không có mặt trong quá khứ? Ta có mặt như thế nào trong quá khứ? Ta là gì trong quá khứ? Ta có mặt như thế nào trong quá khứ? Trước ta là gì? Và nay trong quá khứ ta là gì?” Vì hỏi như vậy tức là không hiểu mười hai nhân duyên.

Khi hiểu mười hai nhân duyên thì trong quá khứ chúng ta chẳng có gì cả tức là không có đời trước. Cho nên nói có đời trước là người không hiểu mười hai nhân duyên. Đời trước tôi là Khổng Minh Gia Cát Lượng, đời sau tôi là Trương Lương. Đó là những người sống trong Tưởng Tri chứ không phải sống trong Liễu Tri. Khi ngộ được mười hai nhân duyên thì không có kiếp trước mà chỉ có kiếp hiện tại mà thôi.

Khi ngộ mười hai nhân duyên thì chúng ta không có những câu hỏi: “Ta có mặt trong tương lai? Ta không có mặt trong tương lai? Ta sẽ làm gì trong tương lai? Ta có mặt như thế nào trong tương lai? Hay trước trong tương lai ta là gì, và nay trong tương lai ta sẽ là gì?”. Có những câu hỏi như vậy là chúng ta trở thành những người ngớ ngẩn chưa hiểu mười hai nhân duyên.

            Vì mười hai nhân duyên xác định con người chỉ do mười hai nhân duyên hợp lại mà thành trong kiếp hiên tại. Cho nên trong tương lai chúng ta chẳng có gì cả.

Trong hiện tại chúng ta có mặt, có cuộc sống như thế này mà hỏi rằng: “Ta hiện có mặt? Ta hiện không có mặt? Ta hiện là gì? Ta hiện có mặt như thế nào?”. Hỏi như vậy là những người chưa am tường mười hai nhân duyên. Vì mười hai nhân duyên đã xác định chúng ta có mặt trong hiện tại là do các duyên hợp lại mà thành chớ không có cái gì là chúng ta cả. Cho nên nếu không có mười hai nhân duyên hợp lại thì không có con người trên hành tinh này.

Như vậy con người có mặt trên hành tinh này chỉ là con người duyên hợp, chớ con người thật là con người thì không bao giờ có. Đó là đôi mắt nhìn của đức Phật qua mười hai nhân duyên.

            Còn chúng ta nhìn với đôi mắt Vô Minh nên có con người thật trong hiện tại, quá khứ và vị lai.

11- BỐN CỬA VÀO ĐẠO

Có bốn cửa vào (cửa Vô Minh, cửa Lục Nhập, cửa Thọ và cửa Sanh) để phá vòng tròn Mười Hai Nhân Duyên. Phá vòng tròn mười hai nhân duyên tức là diệt thế giới quan đau khổ của con người. Vì thế mọi người phải tùy theo đặc tướng và hoàn cảnh của mình để chọn lấy một cửa trong mười hai cửa vào để cứu mình ra khỏi sinh, già, bệnh, chết và chấm dứt tái sinh luân hồi.

Cũng vì lẽ đó mà đức Phật giảng dạy Mười Hai Nhân Duyên xong, Ngài kêu gọi mọi người hãy tinh tấn dõng mãnh tu tập để chứng đạt chân lý giải thoát:

“Này các tỳ-kheo! Với pháp được Ta khéo thuyết, hiện thị, hiện lộ, các buộc ràng được cắt đoạn. Chắc chắn dù chỉ còn lại da, gân và xương trên thân; dù thịt máu trở thành khô cạn, mong rằng tinh tấn lực sẽ được kiên trì để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, nhờ trượng phu lực, nhờ trượng phu tinh tấn, nhờ trượng phu cần dõng. Và như vậy toàn bộ khổ uẩn này bị đoạn diệt.”

Đúng vậy, nếu khi hiểu biết mười hai nhân duyên thì phải đem hết sức lực ra tu hành đừng nên biếng trễ vì cuộc sống của con người cũng chẳng có gì, chỉ là một chuỗi nhân duyên tạo ra muôn thứ khổ đau mà không mình làm hay người khác làm. Tại có duyên này thì có duyên kia, có duyên này có duyên kia hợp thành con người khổ.

Nếu không bẻ gãy mười hai nhân duyên này thì không làm sao thoát khổ. Bẻ gãy mười hai nhân duyên tức là làm cho chúng không còn hợp lại được nữa. Làm cho chúng không còn hợp lại được nữa thì có đầy đủ ý chí dũng mãnh kiên cường bằng cách giữ gìn tâm Bất Động trước các ác pháp và từng tâm niệm của mình từng phút giây đang khởi lên liên tục. Một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại quý vị nhớ lời dạy trên đây của đức Phật:

            “Này các tỳ-kheo! Với pháp được Ta khéo thuyết, hiện thị, hiện lộ, các buộc ràng được cắt đoạn. Chắc chắn dù chỉ còn lại da, gân và xương trên thân; dù thịt máu trở thành khô cạn, mong rằng tinh tấn lực sẽ được kiên trì để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, nhờ trượng phu lực, nhờ trượng phu tinh tấn, nhờ trượng phu cần dõng. Và như vậy toàn bộ khổ uẩn này bị đoạn diệt.”

Loài người trên hành tinh này chịu nhiều khổ đau là vì không siêng năng, luôn luôn sống trong ác pháp và các dục. Đui mù không thấy Sinh, Già, Bệnh, Chết là bốn sự khổ đau lớn của con người, vì thế mà để cho thời gian trôi qua mà không hề có chút tiếc rẻ.

Trong khi đức Phật thường dạy:

               “Tấc bóng thời gian, một tấc vàng
               Tấc vàng tìm được không gì khó,
               Tấc bóng thời gian khó hỏi han!”

Đức Phật thường trách những người lười biếng không chịu tu tập làm chủ sinh, già, bệnh, chết:

“Khổ thay! Này các tỳ-kheo, là người sống biếng nhác, dính đầy các ác pháp bất thiện và mục đích lớn làm chủ sinh, già, bệnh, chết bị suy giảm nên con người phải chịu nhiều đau khổ. Thật thương thay!”

Và thường ca ngợi những ai siêng năng tu hành:

“An lạc thay! Này các tỳ-kheo, là những người sống tinh cần, tinh tấn, viễn ly các ác bất thiện pháp, và mục đích lớn làm chủ sinh, già, bệnh, chết được viên mãn!” (57 Tương Ưng tập 2)

Nếu thông suốt mười hai nhân duyên mà không siêng năng tu tập viễn ly các ác bất thiện pháp thì làm sao gọi là người thông suốt mười hai nhân duyên. Thông suốt mười hai nhân duyên không phải là đi thuyết giảng để dối gạt người, mà thông suốt mười hai nhân duyên là siêng năng cần mẫn ngăn ác diệt các ác bất thiện pháp để chứng đạt tâm Vô Lậu hoàn toàn.

12- SỐNG TRONG HẠ LIỆT KHÔNG THỂ CHỨNG ĐẠT CÁI CAO THƯỢNG

Trên con đường tu tập theo Phật giáo, điều quan trọng nhất là phải sống đúng giới luật, vì giới luật là đời sống cao thượng. Người tu sĩ sống phạm giới luật là người tu sĩ không có đời sống cao thượng, do đó họ không bao giờ tu chứng đạo. Vì chứng đạo là tâm phải Bất Động. Tâm Bất Động là tâm không phạm giới.

Đức Phật thường nhắc nhở chúng ta tu tập phải sống đúng giới luật: “Này các thầy tỳ-kheo! Không phải với cái hạ liệt có thể đạt cái cao thượng.”

Đúng vậy đức Phật đã xác định rõ ràng: Một người sống trong hạ liệt mà muốn chứng trong cái cao thượng thì không thể nào chứng đạt được.

Vậy sống trong hạ liệt là sống như thế nào? Sống hạ liệt là sống chạy theo dục lạc thế gian, tâm còn đầy tham, sân, si, mạn, nghi; tâm chưa sống ly dục ly ác pháp, mỗi chút mỗi phiền não giận hờn khổ đau; tâm còn ham muốn cái này cái kia. Hằng ngày tâm còn phóng dật, thấy cái này cái kia đều muốn nhìn ngó, lưu ý thì làm sao chứng đạt được cái cao thượng.

Cho nên quý thầy, quý cô tu tập thì tốt, nhưng không chứng đạo là hay nhìn ngó ra ngoài. Tại sao quý thầy, quý cô không nhìn ngó vào thân tâm của mình mà lại nhìn ngó ra ngoài. Nhìn ngó ra ngoài có ích lợi gì?

Khi quyết tâm tu tập để làm chủ sinh, già, bệnh, chết thì hãy nhìn vào thân tâm của mình để làm chủ nó, nếu nó làm sai hay làm đúng thì chúng ta đều biết liền.

Biết sai thì ngăn chặn lại không làm theo; biết đúng thì tăng trưởng và làm theo cho thân tâm mỗi ngày một tốt hơn. Nhờ chúng ta biết tập sống như vậy nên từ chỗ sống hạ liệt trở thành thanh cao, còn nếu không biết sống như vậy thì từ sống trong cái hạ liệt sẽ mãi mãi sống trong cái hạ liệt.

Cho nên đức Phật mới dạy như vậy: “Sống trong hạ liệt không thể chứng đạt cái cao thượng.” Dù chúng ta muốn tu chứng đạt giải thoát mà cứ sống trong hạ liệt thì tu vô lượng kiếp cũng chẳng đi đến đâu.

.                                                                                                                                 .

Xem bài kì trước:
•  KINH MƯỜI HAI CỬA VÀO ĐẠO (25.12.2013). Kì 1: Lời nói đầu; 1- Mười Hai Nhân Duyên; 2- Thường Kiến Và Đoạn Kiến; 3- Duyên Vô Minh Sinh; 4- Duyên Vô Minh Diệt.
•  KINH MƯỜI HAI CỬA VÀO ĐẠO (07.01.2014). Kì 2: 5- Diệt Duyên Vô Minh; 6- Diệt Duyên Lục Nhập; 7- Diệt Duyên Cảm Thọ; 8- Diệt Duyên Ái.

<<Quay lai
Gửi cho bạn bè Trang in
 
     
  Các bài viết khác của chủ đề Chánh kiến  
     •  MÙA XUÂN GIẢI THOÁT. Thầy Thích Bảo Nguyên. (18.02.2018)  
     •  HẠNH PHÚC HÔN NHÂN GIA ĐÌNH. Thầy Thích Bảo Nguyên. (11.02.2018)  
     •  ĐOẠN DIỆT THÂN KIẾN. Thầy Thích Bảo Nguyên. (02.02.2018)  
     •  VÔ NGÃ LÀ NIẾT BÀN. Thầy Thích Bảo Nguyên. (27.01.2018)  
     •  BỒ TÁT SỢ NHÂN, CHÚNG SINH SỢ QUẢ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (20.01.2018)  
     •  QUÉT RÁC PHIỀN NÃO TÂM. Thầy Thích Bảo Nguyên. (10.01.2018)  
     •  KHỔ VUI DO TÂM TẠO. Thầy Thích Bảo Nguyên. (05.01.2018)  
     •  TÂM BẤT ĐỘNG VÔ SỰ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (30.12.2017)  
     •  TRẠCH PHÁP ĐỂ TU ĐÚNG. Thầy Thích Bảo Nguyên. (24.12.2017)  
     •  NGHIỆP TÁI SINH LUÂN HỒI. Thầy Thích Bảo Nguyên. (16.12.2017)  
     •  PHÁP HỶ ĐEM AN LẠC. Thầy Thích Bảo Nguyên (11.12.2017)  
     •  TÂM BẤT ĐỘNG LÀ NIẾT BÀN. Thầy Thích Bảo Nguyên. (06.12.2017)  
     •  CẦU BẤT ĐẮC KHỔ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (30.11.2017)  
     •  ĐOẠN KIẾT SỬ PHIỀN NÃO. Thầy Thích Bảo Nguyên. (27.11.2017)  
   
  TRANG : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ...[Next 5 of 41 pages] ...
     
 
   
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)