DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 16/02/2018
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (Pháp âm)
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 3  
  Số lượt truy cập: 37690  
     
  Untitled Document
   
 
  Chánh kiến
• MẤY SUY TƯ VỀ GIẢI THOÁT. Nguyen Van Thien  
Cập nhật ngày : 06.01.2014 (Đã đọc : 7829 lần )

1- Ý nghĩa đơn giản của giải thoát.

Trước tiên ta phải hiểu từ ngữ chữ nghĩa tương đương chẳng hạn như chữ Giải phóng.

Giải: là mở ra, tháo gỡ khỏi, cởi bỏ, vô hiệu hóa sự trói buộc v.v và v.v…

Phóng: là thả, trả tự do, phóng thích, ném tới, vọt lên, thoát ra, vượt qua v.v

Trước kia Bác Hồ vạch ra con đường giải phóng dân tộc có phải là đấu tranh để giành lại sự độc lập tự do dân chủ cho dân tộc thoát khỏi gông cùm xiềng xích nô lệ của các ách đô hộ thực dân đế quốc và các thế lực thống trị khác... Chính sự thống trị áp bức, cai trị tàn ác dã man của thế lực ngoại bang nên các dân tộc phải tự vùng lên đấu tranh cho đất nước mình thoát khỏi các ách nô lệ trói buộc để được giải phóng dân tộc là ý nghĩa như vậy!

Còn Giải thoát là gì?   

Giải ở đây là quăng ném, buông bỏ, cởi mở, tháo ra, vô hiệu hóa sự ràng buộc... Còn thoát là vượt qua, nhảy ra, bỏ lại những gì sau lưng hoặc chung quanh ta (VD: 4 bức tường giam hãm ta phải thoát ra v.v...)

Như vậy giải thoát là buông bỏ, tháo gỡ tất cả những gì bị ràng buộc, bị trói buộc, bị nô lệ chẳng hạn như: cái bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết và những kiến chấp quá sâu dày đã ăn sâu vào bản ngã từ vô thủy vô chung. Vượt qua tất cả những gì trở ngại tự làm chủ lấy mình, giải thoát thân tâm tự làm chủ bốn chổ thân, thọ, tâm, pháp. Vượt qua dục lậu, hu lậu, vô minh lậu, không để bị dính mắc đắm nhiễm bởi các dục lạc thế gian: sắc, lợi, danh, thực, thùy. Con người thường tự làm khổ lấy mình, cứ để sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý tiếp xúc với sáu trần: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp”. Không chịu phòng hộ sáu căn, sống viễn ly ngăn, đoạn, diệt, bởi vậy cứ bị các dục chi phối lôi kéo, làm sao không đắm nhiễm!! Các trạng thái buông lung dễ làm cho ta trở lại trạng thái cũ, ta phải như con đại tượng đã qua sông thì không quay đầu lại, sống như con tê ngưu một sừng, độc cư thiền định đó là chân lý giải thoát.

Đức phật cách đây trên 2500 đã vạch ra con đường giải thoát với Bốn Chân Lý: khổ, tập, diệt, đạo. Bát chánh đạo là cứu cánh phạm hạnh đưa đến giải thoát toàn phần mà có mấy ai đi trọn con đường… đi hay không đi là quyền của mọi người… đức Phật chỉ là người hướng đạo, bật thầy vĩ đại có trí tuệ chánh đẳng giác là tấm gương thanh tịnh cho mọi người soi, là cha chung của muôn loài

Tôn chỉ của đức Phật Thích ca Mâu ni là muốn chúng ta sống bình đẳng, xóa bỏ mọi giai cấp giữa người với người, cũng như giữa muôn loài động, thực vật. Chúng ta phải biết thương yêu muôn loài nói chung là chúng sinh. Chúng sinh không giới hạn ở con người, con người cũng là động vật nhưng là động vật cao cấp có lý trí, có lương tâm, có tri giác, có lòng thương yêu. Như vậy tại sao ta không giác ngộ chân lý đừng làm khổ mình, khổ người, khổ mọi chúng sinh... chỉ cần sống như vậy là giải thoát rồi, chứ giải thoát cái gì?    

Giải thoát ở đây là giải thoát thân và tâm nhiếp phục mọi tham ưu ở đời, xả bỏ tất cả chướng ngại pháp trong thân tâm, không tham ái chấp trước hai đời, phải thông suốt những gì cần thông suốt, phải biết vượt qua dục lậu, hu lậu, vô minh lậu. Không để ba cõi tác động, phải có pháp nhãn thanh tịnh thấy, biết rõ như thật, phải tự hoàn thiện lấy mình, không ai thanh tịnh ai, phải biết phân biệt con đường đâu là thiện, đâu là ác, đâu là khổ, đâu là nguyên nhân của khổ, đâu là diệt được khổ, đâu là con đường đưa đến giải thoát hết khổ chấm dứt tái sanh luân hồi. Đó là hành trình giải thoát của một kiếp người!

2- T thanh tnh hoàn thin ly mình.

Có sng đi sng đc cư, phòng h sáu căn mi lng nghe và cm nhn được bên trong ni tâm ca mình nó mun gì, nghĩ gì thì mi gt giũa được thân tâm ca mình mt cách tt nht. Phi t phn tnh trung thc đ dit tr mi ý nim, li nói, hành vi bt thin, bt chánh. Phi quyết tâm t bỏ, ly dc ly ác pháp, x b tâm tham, sng đi sng thiu dc tri túc, phi rải tâm t khp mi loài, phi tĩnh giác chánh nim, phi dit ngã x tâm cho tt.

Phi có lòng tin sâu vào Pht pháp và phi có lòng tàm quí, biết s hãi nhng li lm nh nht do mình gây ra, biết sám hi, ăn năn t sa cha ly mình, sng đúng mười điu lành, không làm điu ác hnh, t thanh tnh ly mình t s được hoàn thin.

3- Vượt qua ma gii.

Ma là gì? Ma là ch ca dc lc, vua ca lòng ham mun, nó có th sai khiến và cám d quyến rũ tt c mi loài. Nó chuyên đi đánh phá, cám d nhng người có phm hnh vì các v này đi ngược li con đường ca nó, nếu không tinh cn chánh nim tnh giác, buông lung phóng dt t s b ma trói buc, b nó đánh bi và s b thi chuyn tâm lay đng.

Như vy ta phi t an trú, t y ch, t ly mình làm đo cn đ tu tp, phòng h ly mình, t mình thanh tnh ly mình, vượt lên chính mình, làm ch bn thân thì mi có th vượt qua ma gii. Đng đu ma vương là tham, sân, si, còn ngũ dc lc sc, li, danh, thc, thùy quân lính chuyên đi quyến rũ nhng ai tham đm ái dc lc thế gian, người thế tc ít có ai vượt qua ma gii, lúc nào cũng b ma cám d sai s. Ma đây chúng ta phi hiu chân chính đó là ma lc, tt c mi thú vui k c nhng sinh hot thường ngày đu b ma sai s trói buc, chng hn như rượu chè, c bc, hút xách, đĩ điếm gái bao, cá cuc chơi bi v.v…

C bc, cá cuc mi hình thc thì có con ma c bc sai s quyến rũ lôi kéo làm cho tan nhà nát ca, rơi vào cnh nghèo cùng khn kh, v con bt hnh oán thán khôn xiết.

Rượu chè, bia bt và các cht say có tính kích thích thì có con ma men cám d làm cho tâm trí b u mê ám chướng, thn kinh b phân lit không còn lý trí phân bit đúng sai, phi trái, dơ sch, người trên k dưới v.v…

Hút xách bao gm thuc lá, á phin, móc phin, hê rô in và các cht kích thích khác… thì có con ma túy cám d rù rê làm cho suy kit sc khe, hao tốn tin bc, thân th gy gc khô khan, ô nhim đc hi cho mình, cho mi người… d rơi vào các try lc khác.

Chơi bi đĩ điếm, b bch lang bang, quan h bt chính v,v… thì có con ma dâm dc lôi kéo xúi dc, quyến rũ làm cho tha hóa đi bi, bnh hon th cht ln tinh thn, chng v tan rã mt hnh phúc gia đình, con người mt đo đc đi đến ch vô liêm sỉ.

Tt c mi dc lc thế gian đu có ma lc cám d, quyn rũ, lôi cun. Con người chúng ta ai ý thc giác ng được việc ny thì s làm ch được thân tâm, vượt qua ma gii.

Vượt qua ma gii là ý thc thy biết rõ như tht các dc trưởng dưỡng tác đng trong thân tâm và ta t điu phc, chế ng hoàn toàn thân tâm, khéo biết làm mui lược tâm tham, sân, si, làm ch các dc. Không đ tham đm chp th dính mc dù đó là dc thin hoc h lc, đó là vượt qua ma gii. Không còn dc lu, hu lâu và vô minh lu còn gi là vượt qua tam gii không còn lu hoc.

<<Quay lai
Gửi cho bạn bè Trang in
 
     
  Các bài viết khác của chủ đề Chánh kiến  
     •  MÙA XUÂN HẠNH PHÚC. Thầy Thích Bảo Nguyên. (21.02.2018)  
     •  MÙA XUÂN GIẢI THOÁT. Thầy Thích Bảo Nguyên. (18.02.2018)  
     •  HẠNH PHÚC HÔN NHÂN GIA ĐÌNH. Thầy Thích Bảo Nguyên. (11.02.2018)  
     •  ĐOẠN DIỆT THÂN KIẾN. Thầy Thích Bảo Nguyên. (02.02.2018)  
     •  VÔ NGÃ LÀ NIẾT BÀN. Thầy Thích Bảo Nguyên. (27.01.2018)  
     •  BỒ TÁT SỢ NHÂN, CHÚNG SINH SỢ QUẢ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (20.01.2018)  
     •  QUÉT RÁC PHIỀN NÃO TÂM. Thầy Thích Bảo Nguyên. (10.01.2018)  
     •  KHỔ VUI DO TÂM TẠO. Thầy Thích Bảo Nguyên. (05.01.2018)  
     •  TÂM BẤT ĐỘNG VÔ SỰ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (30.12.2017)  
     •  TRẠCH PHÁP ĐỂ TU ĐÚNG. Thầy Thích Bảo Nguyên. (24.12.2017)  
     •  NGHIỆP TÁI SINH LUÂN HỒI. Thầy Thích Bảo Nguyên. (16.12.2017)  
     •  PHÁP HỶ ĐEM AN LẠC. Thầy Thích Bảo Nguyên (11.12.2017)  
     •  TÂM BẤT ĐỘNG LÀ NIẾT BÀN. Thầy Thích Bảo Nguyên. (06.12.2017)  
     •  CẦU BẤT ĐẮC KHỔ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (30.11.2017)  
   
  TRANG : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ...[Next 5 of 41 pages] ...
     
 
   
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)