DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 16/02/2018
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (Pháp âm)
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 2  
  Số lượt truy cập: 37690  
     
  Untitled Document
   
 
  Chánh kiến
• CHUYỆN TIỀN THÂN PHẬT - KHÔNG PHẢI PHẬT THUYẾT.  
Cập nhật ngày : 28.12.2013 (Đã đọc : 8670 lần )

CHUYỆN MÚA CA (Tin thân Nacca)

Âm thanh ngươi êm dịu... ,

            Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo có nhiều đồ vật. Giống như câu chuyện đã được nói đến trong Tiền thân Devadhamma, bậc Ðạo Sư hỏi:
           - Này Tỷ-kheo, có thật chăng ông có nhiều đồ vật?
           - Thưa phải, bạch Thế Tôn.
           - Vì sao ông có nhiều đồ vật?
             Nghe đến đây, Tỷ-kheo ấy phẫn nộ, quăng bỏ y trong, y choàng, đứng trần truồng trước mặt bậc Ðạo Sư và nói:
            - Nay tôi sẽ thoát y như thế này!
            Mọi người đều nói:
           - Ôi, xấu hổ thay!
           Tỷ-kheo ấy bỏ chạy rồi hoàn tục. Các Tỷ-kheo ngồi tại Pháp đường nói về thái độ bất nhã của Tỷ-kheo ấy đã làm trước mặt bậc Ðạo Sư. Bậc Ðạo Sư đến và hỏi:
           - Này các Tỷ-kheo, nay các ông ngồi họp tại đây bàn câu chuyện gì?
           - Bạch Thế Tôn, chúng con đang nói về thái độ bất nhã của Tỷ-kheo ấy, trước mặt Thế Tôn và giữa bốn chúng, từ bỏ tàm quý đã đứng trần truồng như một đứa trẻ ở làng, bị quần chúng ghét bỏ, vị ấy đã hoàn tục, từ bỏ Giáo pháp!
            Bậc Ðại Sư nói:
           - Này các Tỷ-kheo, không phải nay Tỷ-kheo ấy mới không có tàm quý, từ bỏ Pháp bảo. Trong đời quá khứ, kẻ ấy đã từ bỏ vợ báu của mình.
           Nói vậy xong, bậc Ðạo Sư kể câu chuyện sau đây.

Chuyện rằng:

Thuở xưa, trong kiếp th nht, các loài thú bn chân tôn Sư Tử làm vua, các loài cá tôn cá thn Ànanda, và các loài chim tôn ngng tri Suvanna (Kim nga). Con gái vua ngng tri Suvanna, mt ngng tri con rt đẹp, được vua ban cho mt ước nguyn. Nàng ước nguyn được mt tm chng theo s thích ca mình. Vua ngng tri làm theo ước nguyn ca con, cho tp hp tt c loài chim ti núi Tuyết. Tng đàn chim đủ loi như ngỗng tri, chim công, v.v... lũ lượt bay ti tp, tp hp trên mt cao nguyên bng đá lớn. Vua ngng tri cho gi con gái đến và nói:

              - Con hãy lựa chn chim chng mà theo con thích ý!
             Nàng nhìn đàn chim, thấy con chim công có c đẹp vi màu sc châu báu, có lông đuôi nhiều màu, lin chn con chim y và nói:
              - Con chim này sẽ là chng con!
              Ðàn chim vây quanh chim công nói:
              - Này bạn chim công, công chúa này, gia nhng đàn chim đã chọn bn làm chng. Hãy vui sướng lên bn!
              Con chim công quá sung sướng nói ln:
              - Cho đến hôm nay, các ngươi chưa thấy sc mnh ca ta!

Rồi gia các đàn chim, bỏ mt tàm quý, chim công xòe cánh ra. bt đầu múa và khi múa nó không che thân. Vua ngng tri Suvanna xu h nói:

- Con chim này không có tàm khởi lên t nội tâm, không có lòng quý khởi lên t bên ngoài, ta s không g con gái ta cho k đã phá hoại tàm quý!

               Rồi vua ngng tri nói lên bài k gia đàn chim:
              Âm thanh ngươi êm dịu,
              Lưng người tht đẹp đẽ,
              Cổ ngươi về màu sc
              Chẳng khác ngc lưu ly,
               Lông đuôi người xòe rng,
               Dài rộng đến mt tm,
               Nhưng vì ngươi nhảy múa,
               Ta không cho con gái.
               Trước mt đàn chim ấy, vua ngng tri g công chúa cho ngng tri con. Còn con chim công mt công chúa ngng tri, xu h, bay cao, và trn mt. Vua ngng tri cũng đi về ch ca mình.

Bậc Ðo Sư nói:

             - Này các Tỷ-kheo không phải nay Tỷ-kheo ấy mới bỏ mất tàm quý, từ bỏ Pháp bảo. Trong thời quá khứ, kẻ ấy đã làm mất vợ báu của mình.
              Khi Ngài kể xong pháp thoại này, Ngài kết hợp hai câu chuyện, và nhận diện Tiền thân như sau:
              - Lúc ấy con chim công là người có nhiều đồ vật. Còn vua ngỗng trời là Ta vậy.

CHUYỆN SNG HÒA HP (Tin thân Sammodamàna)

Khi chung sống hòa hp...,

Câu chuyện này, khi ở tại vườn Cây bàng gần Ca-tỳ-la-vệ, bậc Ðạo Sư đã kể về việc tranh cãi nhau vì cái gối. Câu chuyện sẽ được trình bày trong Tiền thân kunala.

Lúc bấy giờ, bậc Ðạo Sư bảo các bà con:

- Này các Ðại vương, các bà con không nên tranh cãi nhau. Trong thời quá khứ, các loài thú khi sống hòa hợp. đã chiến thắng được kẻ thù; còn khi sống bất hòa, đã bị nạn diệt vong lớn.

Theo yêu cầu của các hoàng tộc, bà con, bậc Ðạo Sư kể câu chuyện quá khứ.

Chuyện rằng:

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị Ba-la-ni, B tát sanh làm con chim cun cút đầu đàn, được vây quanh vi hàng ngàn con chim cun cút, sng trong rng. Lúc by gi, mt th săn chim đi đến vùng cun cút, nh bt chước tiếng kêu ca loài cun cút, k y biết được ch t hp ca đàn chim. Người th săn liền quăng lưới lên trên đàn chim, chận li các đường vin, tóm tt c đàn chim cút thành một mi, b vào gi đi về nhà, đem bán và nuôi sống vi s tin y.

Một hôm, B-tát nói vi các con chim cun cút:

- Người thợ săn chim này giết hi nhiu bà con chúng ta; nay ta có mt phương kế khiến k y không th bt chúng ta được. T nay tr đi, khi kẻ y va quăng lưới trên đầu các ngươi, mỗi mt chim cút chui đầu vào mt l ca lưới, nhc bng lưới lên đến ch các ngươi muốn, và h xung trên mt bi gai. Làm như vậy, chúng ta s trn thoát khi nhiu m lưới!

Tất c chúng đều vâng theo. Vào ngày hôm sau, khi lưới được quăng trên đàn chim, chúng liền nhc bng lưới lên như lời B-tát dn và th xung trên mt bi gai, rồi trn thoát theo ngả dưới. Người th săn chim đang còn gỡ lưới khi bi gai thì tri đã xế chiu nên đi về vi tay không.

Nhiều ngày kế tiếp, các con chim cun cút đều làm như vậy. Người th săn chim cứ loay hoay cho đến khi mt tri ln, ch lo g lưới, không bt được gì và đi về nhà tay không.

              Người v tc gin nói:
              - Ngày lại ngày, ông v hai tay không. Tôi nghĩ rng có l ông có mt ch nuôi dưỡng khác!
              Thợ săn chim nói:

- Này bà, ta không có chỗ nuôi dưỡng nào khác. Nhưng các con chim cun cút sống hòa hp vi nhau. Chúng mang đi lưới ta quăng, và thả xung mt bi gai ri b đi. Nhưng chúng sẽ luôn luôn không sng hòa thun được. Bà ch lo. Khi chúng tranh cãi nhau, lúc y, ta s bt gn tt c chúng, n cười sẽ tr li trên môi bà!

               Rồi k y nói lên bài k vi người v:
               Khi chung sống hòa hp,
               Các chim mang lưới đi,
               Khi chúng tranh cãi nhau,
               Chúng rơi vào tay ta.

Vài ngày trôi qua, khi một con chim cun cút đậu xung ch ăn, vô ý bước trên đầu mt con chim khác. Chim ấy tc gin nói:

              - Ai bước trên đầu ta?
              - Chính tôi vô ý bước. Ðng gin tôi!
             Tuy vậy, con chim y vn gin, tiếp tc nói:
             - Ngươi nghĩ rng ch mt mình ngươi nhấc bng lưới lên chăng?

Khi chúng tranh cãi nhau, Bồ-tát suy nghĩ: "Khi tranh cãi nhau thì không có an toàn. Nay bọn chim s không nhc bng lưới lên na. Do vy, bn cun cút s gp nn, người th săn sẽ nm được cơ hội. Ta s không sng ch này na!". Ri B-tát đem đàn chim của mình đi đến mt ch khác. Người th săn chim lại đến, sau mt vài ngày, bt chước ging chim cun cút, và quăng lưới lên ch chúng đang tụ hp. Mt con chim cun cút nói:

              - Nghe nói, khi ngươi nhấc bng lưới lên, lông trên đầu rơi xuống. Vy nay hãy nhc bng lên!
              Một con chim khác nói:
              - Nghe nói, khi ngươi nhấc bng lưới lên, lông hai cánh ca ngươi rơi xuống. vy nay hãy nhc bng lên!

Như vậy, khi đàn chim cun cút đang tranh cãi nhau, người th săn chim nhấc bng lưới lên, bt tt c đàn chim nhét đầy vào mt cái gi, đem về nhà và hy vọng đẹm li tht nhiu n cười cho bà v.

Bậc Ðo Sư nói:

              - Như vậy, thưa Ðại vương, các bà con không nên tranh cãi nhau. Tranh cãi là nguồn gốc diệt vong.
              Thuyết pháp thoại này xong, bậc Ðạo Sư kết hợp hai mẫu chuyện và nhận diện Tiền thân như sau:
              - Thời ấy, con chim cun cút vô trí là Ðề-bà-đạt-đa, còn con chim cun cút có trí là Ta vậy.

CHUYỆN CON CÁ (Tin thân Maccha)

Ta không vì nóng lạnh ...,

               Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo si mê bà vợ trước thời xuất gia. Lúc bấy giờ, Bậc Ðạo Sư hỏi Tỷ-kheo ấy:
               - Có thật chăng, này Tỷ-kheo, ông bị ái nhiễm?
               - Thật vậy, bạch Thế Tôn!
               - Bị ái nhiễm bởi ai?
               - Bạch Thế Tôn, vợ trước của con rất êm dịu khi xúc chạm. Con không thể bỏ nàng được!
               Bậc Ðạo Sư nói với vị Tỷ-kheo ấy:
               - Này Tỷ-kheo, chính nữ nhân ấy đã tạo nên bất hạnh cho ông. Trong thời trước, ông gần chết vì nữ nhân ấy. Nhờ có Ta đi đến, ông được thoát chết.
              Nói vậy xong, bậc Ðạo Sư kể câu chuyện quá khứ.

Chuyện rằng:

Trong thời quá kh, khi vua Brahmadatta trị Ba-la-ni, B-tát làm v ph trách v nghi l tôn giáo ca vua.

Lúc bấy gi, các người đánh cá quăng lưới trên sông. Mt con cá trống đi theo chơi với con cá mái, v ca nó mt cách rt luyến ái. Con cá mái y đi trước, ngi mùi hương của lưới, bơi quanh lưới ri b đi. Con cá trống b mù quáng bi lòng tham luyến, đi thẳng vào trong mt lưới. Nhng người đánh cá biết được cá đã mắc vào lưới bèn kéo lên, bt con cá nhưng chưa giết nó, li quăng nó trên bãi cát. Họ nói:

- Chúng ta sẽ nướng con cá này trên than hng để ăn.

Rồi h cht mt đống than và chut nhn cây gy. Con cá suy nghĩ: "Ta không than khóc vì b nướng trên than hng, hay b đâm xuyên bởi gy nhn, hay s đau khổ nào khác. Nhưng chỉ vì con cá mái, v ta sẽ bun ru, nghĩ rng ta đã ra đi với con cá mái khác. Ðó là điều làm ta đau đớn!".

              Vừa than khóc cá nói lên bài k:
             Ta không vì nóng lạnh,
              Không vì bị mc lưới,
              Chỉ s v ta nghĩ,
             Ta say mê nàng khác!

Lúc bấy gi, v ph trách nghi l tôn giáo, cùng với đám nô tỳ vây quanh, đi đến b sông để tm. V y biết tiếng mi loài. Nghe con cá than, v y suy nghĩ "Con cá này đang khóc tiếng khóc than ai oán. B chết trong trng thái tâm bnh như vậy, nó s sanh xung địa ngc. Ta s là người giúp đỡ nó!". Vị y đi đến gn nhng người đánh cá và nói:

             - Này các bạn, các bn không bán cho chúng ta mt con cá mi ngày để làm món cà ri đó sao?
              Những người đánh cá nói:
              - Thưa ngài, sao ngài nói vậy? Ngài có th ly đi mọi th cá ngài thích!
              - Chúng tôi không cần con cá nào khác, tr con cá này.
              - Thưa ngài, ngài hãy lấy nó đi.
              Bồ-tát, vi hai tay bt ly con cá, ngi trên b sông và khuyên:
              - Này bạn cá, nếu hôm nay ta không thy ngươi, thì ngươi đã chết. Nhưng từ nay tr đi, ngươi chớ nên đế ái tình chi phi!
              Khuyên răn xong, Bồ-tát th con cá xung nước và tr v thành ph.

Sau khi kể pháp thoi này, bc Ðo Sư thuyết các S tht.

              Cuối bài giảng, vị Tỷ-kheo bị ái nhiễm chứng quả Dự lưu. Bậc Ðạo Sư kết hợp hai mẫu chuyện, và nhận diện Tiền thân như sau:
              - Thời ấy, con cá mái là người vợ thời trước, con cá trống là Tỷ- kheo bị ái nhiễm, còn vị phụ trách lễ nghi tôn giáo là Ta vậy.

CHUYỆN CON CHIM CÚT (Tin thân Vattaka)

Có cánh không bay được ...,

Câu chuyện này, khi đang du hành ở xứ Ma-kiệt-đà, bậc Ðạo Sư đã kể về lửa rừng bị dập tắt. Một thời Thế Tôn đang du hành trong xứ Ma-kiệt-đà. Khi đang đi khất thực trong một làng nhỏ ở Ma-kiệt-đà, sau bữa ăn, trên đường trở về với chúng Tỷ-kheo, Thế Tôn thấy một đám lửa lớn bùng lên. Phía trước và phía sau Ngài có nhiều Tỷ-kheo. Ngọn lửa tràn đến, lan rộng, tạo thành một màn khói và một màn lửa. Một số Tỷ-kheo còn là phàm phu, vì sợ chết, liền nói:

- Chúng ta hãy tạo nên một đám lửa đối nghịch tại chỗ ngọn lửa đang cháy, ngọn lửa kia sẽ không cháy lan rộng.

Rồi với ý định này, họ lấy que làm lửa và đốm lửa được nhen lên. Một số Tỷ-kheo khác nói:

- Này Hiền giả, làm gì vậy? Các Hiền giả như những người không thấy mặt trăng đứng giữa hư không, hay vòng tròn mặt trời với ngàn tia sáng mọc lên từ thế giới phương Ðông, hoặc đại dương mà chúng ta đang đứng trên bờ. Hoặc các Hiền giả không thấy núi Tu-di khi các Hiền giả cùng đi với bậc Thượng nhân ở đời này và trên thiên giới. Các Hiền giả không nhìn đến bậc Chánh Ðẳng Giác mà chỉ la: Chúng ta hãy tạo nên một ngọn lửa đối nghịch! Các Hiền giả không biết Phật lực. Chúng ta hãy đi lại gần bậc Ðạo Sư.

Tất cả Tỷ-kheo từ phía trước phía sau đều đi đến gần bậc Ðạo Sư. đứng thành một nhóm. Bậc Ðạo Sư cùng với chúng Tỷ-kheo đứng trên một khoảng đất. Các ngọn lửa rừng ầm ầm lan đến như muốn muốt sống tất cả, nhưng khi lan đến chỗ Như Lai đứng, chúng lan xung quanh, không đến gần hơn mười sáu tầm. Nó không có sức mạnh lan rộng một vùng rộng ba mươi hai tầm (1 tầm = 1,8 m).

Các Tỷ-kheo nói lên lời tán thán đức hạnh bậc Ðạo Sư:

- Ôi đức hạnh của chư Phật! Ngọn lửa vô tri này không có thể cháy lan đến chỗ chư Phật đứng, mà bị dập tắt như bó đuốc cỏ trong nước. Ôi, uy lực của chư Phật thật là kỳ diệu!

Bậc Ðạo Sư nghe câu chuyện của họ, liền nói:

- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Ta có sức mạnh khiến ngọn lửa tắt đi, khi cháy đến chỗ đất này. Ðây chính là sức mạnh của hạnh chân thật xưa kia Ta đã làm. Chính tại chỗ này, hoàn toàn trong suốt một kiếp, lửa sẽ không đốt cháy. Thần thông này tồn tại suốt một kiếp.

Rồi Tôn giả Ànanda xếp chiếc áo Tăng-già-lê làm bốn thành tấm nệm cho bậc Ðạo Sư ngồi. Bậc Ðạo Sư ngồi kiết già. Chúng Tỷ-kheo đảnh lễ Như Lai, bao vây xung quanh Ngài và ngồi xuống. Các Tỷ-kheo yêu cầu:

- Bạch Thế Tôn, chúng con chỉ biết hiện tại, còn quá khứ bị che kín. Mong Thế Tôn làm sáng tỏ vấn đề cho chúng con.

Theo lời yêu cầu của họ, bậc Ðạo Sư kể câu chuyện quá khứ.

Chuyện rằng:

Thuở xưa, ở nước Ma-kit-đà, tại ch này, B-tát được tái sanh làm con chim cun cút. T cái trng, con chim con t mình m v và thoát ra, thân hình to bng trái banh. Cha m đặt nó nm trong t chim, chim m tha đồ ăn về nuôi nó. T nó không có sc mnh để xòe cánh bay giữa hư không, cũng không có sc mnh giơ chân lên để đi trên đất lin.

Tại ch y, năm này qua năm khác, lửa rng thường phát cháy. Trong thi gian này, la rng đang đốt cháy vi tiếng gm thét to ln. Các đàn chim từ trong t bay ra, s chết, kêu la, và bay trốn. Cha m B-tát s chết, bay trn b li B-tát. B-tát nm trong t, ngóc c vươn ra, thấy la đang cháy lan tới, lin suy nghĩ: "Nếu ta có sc mnh xòe cánh bay lên hư không, và ta có thể đi đến mt ch khác; hay nếu ta có sc mnh giơ chân lên, ta có thể đi bằng chân đến mt ch khác. Cha m ta, vì sợ chết đã bỏ ta mt mình, đã bỏ chy để cu mình. Nay ta không có ch nương tựa nào khác. T mình không nơi nương tựa, ta phi làm gì đây!".

Ngài lại suy nghĩ: "Trong thế gii này, có công đức, thật s có công đức. Có nhng v trong quá kh viên mãn thành tu các hnh Ba-la-mt, ngi dưới gc B-đề, chng Chánh Ðng Giác, đầy đủ gii định tu, gii thoát, gii thoát tri kiến, thành tu chân lý, lân mn t bi, nhn nhc tu tp lòng thân ái, bình đẳng đối vi tt c chúng sanh, nhng v Pht Nht thiết trí. Có nhng công đức Pháp mà các v y đã chứng đắc. Và ta có được mt s tht: Mt t tánh pháp hin hu. Do vy, ta cn phi nim các công đức đã được các đức Pht quá kh chng đắc, nm gi t tánh pháp v s tht hin có nơi ta, làm một hnh chân đẩy lui ngn la, đem lại an toàn cho ta và cho các con chim còn li". Do vy, bài k này được nói lên:

             đời có gii đức,
             Chân thật, tnh, t bi,
             Chính với chân tht y
             Ta sẽ làm mt hnh,
             Hạnh chân tht vô thượng.
             Hay hướng nim Pháp lc,
             Niệm chư Phật quá kh,
             Dựa sc mnh chân tht,
             Ta làm hạnh chân tht.

Rồi B-tát nim công đức chư Phật đã nhập Niết-bàn trong quá kh, nhân danh tánh chân tht hin có trên t thân, làm một hnh chân tht, và đọc bài k:

               Có cánh không bay được,
               Có chân không thể đi,
               Cha mẹ đã bỏ ta,
               Hỡi la, hãy đi lui!

Khi Bồ-tát nói s tht y, ngn la đi trở lui khong mười sáu tm (1 tm = 1,8 m). Khi tr lui như vậy, la không đốt cháy khu rừng nó đi ngang qua và được dp tt ti ch y, như bó đuốc nhúng vào nước. Do vy, bài k được nói như sau:

             Ta làm hạnh chân tht,
              Màn lửa ln la ngn.
              Ði lui mười sáu tm
              Như ngọn đuốc gp nước.

Trong suốt kiếp này, ch y không b la đốt cháy, được gi là thn thông ti trong mt kiếp. Như vậy, B-tát đã làm hạnh chân tht, và khi mng chung, Ngài đi theo nghiệp ca mình.

Bậc Ðo Sư nói:

- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Ta có sức mạnh không cho ngọn lửa cháy đến khu rừng này, mà thời xưa, khi làm chim cun cút con, Ta đã có sức mạnh của một hạnh chân thật.

Sau khi kể pháp thoại này, bậc Ðạo Sư thuyết giảng các Sự thật. Cuối bài giảng, một số người chứng quả Dự Lưu, một số người chứng quả Bất Lai, một số người chứng quả A-la-hán. Bậc Ðạo Sư, kết hợp hai mẩu chuyện và nhận diện Tiền thân như sau:

              - Thời y, cha m ca ta hin ti là cha m ta trong quá kh, còn vua loài cun cút là Ta vy.
<<Quay lai
Gửi cho bạn bè Trang in
 
     
  Các bài viết khác của chủ đề Chánh kiến  
     •  MÙA XUÂN HẠNH PHÚC. Thầy Thích Bảo Nguyên. (21.02.2018)  
     •  MÙA XUÂN GIẢI THOÁT. Thầy Thích Bảo Nguyên. (18.02.2018)  
     •  HẠNH PHÚC HÔN NHÂN GIA ĐÌNH. Thầy Thích Bảo Nguyên. (11.02.2018)  
     •  ĐOẠN DIỆT THÂN KIẾN. Thầy Thích Bảo Nguyên. (02.02.2018)  
     •  VÔ NGÃ LÀ NIẾT BÀN. Thầy Thích Bảo Nguyên. (27.01.2018)  
     •  BỒ TÁT SỢ NHÂN, CHÚNG SINH SỢ QUẢ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (20.01.2018)  
     •  QUÉT RÁC PHIỀN NÃO TÂM. Thầy Thích Bảo Nguyên. (10.01.2018)  
     •  KHỔ VUI DO TÂM TẠO. Thầy Thích Bảo Nguyên. (05.01.2018)  
     •  TÂM BẤT ĐỘNG VÔ SỰ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (30.12.2017)  
     •  TRẠCH PHÁP ĐỂ TU ĐÚNG. Thầy Thích Bảo Nguyên. (24.12.2017)  
     •  NGHIỆP TÁI SINH LUÂN HỒI. Thầy Thích Bảo Nguyên. (16.12.2017)  
     •  PHÁP HỶ ĐEM AN LẠC. Thầy Thích Bảo Nguyên (11.12.2017)  
     •  TÂM BẤT ĐỘNG LÀ NIẾT BÀN. Thầy Thích Bảo Nguyên. (06.12.2017)  
     •  CẦU BẤT ĐẮC KHỔ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (30.11.2017)  
   
  TRANG : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ...[Next 5 of 41 pages] ...
     
 
   
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)