DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 16/02/2018
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (Pháp âm)
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 5  
  Số lượt truy cập: 37452  
     
  Untitled Document
   
 
  Chánh kiến
• SO SÁNH LỜI GIẢNG CỦA SƯ BẢO NGUYÊN VỚI SÁCH CỦA TRƯỞNG LÃO. Ý kiến diễn đàn.  
Cập nhật ngày : 25.06.2013 (Đã đọc : 10459 lần )
           Thưa quý vị phật tử và độc giả,

Thể theo yêu cầu của thành viên góp ý bên trang diễn đàn, chúng tôi chuyển một số ý kiến trao đổi lên trang chủ để giúp quý phật tử và độc giả tiện theo dõi.

Xuất phát từ ý kiến của Duc Nhan. Ngày 24/5/2013, Duc Nhan vào mục “Nghị luận giáo pháp” mở chủ đề: “Sư Bảo Nguyên hay người nào đã chứng đạo kế tục Trưởng Lão?”. Sau một số ý kiến, Dục Nhan có những lời nhằm thóa mạ cá nhân, chúng tôi đã nhắc nhở.

Gần một tháng sau, ngày 19/6/2013, Duc Nhan trở lại diễn đàn mở chủ đề: “So sánh bài giảng của sư Bảo Nguyên với sách của Trưởng Lão”. Với ý nguyện tìm mọi cách hạ uy tín và ảnh hưởng của sư Bảo Nguyên với đại chúng. Lần thứ 2, cũng chỉ được vài ý kiến trao đổi rồi Duc Nhan lại có lời bất nhã, thiếu tinh thần xây dựng, cố tình chia rẽ những người học pháp Trưởng Lão. Do vậy chúng tôi buộc phải xóa tên thành viên Duc Nhan khỏi diễn đàn.

Tuy phải xóa tên Duc Nhan nhưng chúng tôi vẫn thầm cảm ơn Duc Nhan đã mở chủ đề gợi mở để phật tử có ý kiến gửi về đóng góp. Cũng từ đó có bài thắc mắc của phật tử Vũ Hoàng Hiệp gửi tu viện Chơn Như, và như quý vị đã thấy bài “Trả lời thắc mắc…” trên trang Tu Viện Chơn Như như một ngòi nổ để vỡ toang mọi sự thật mà từ lâu nhiều người không được biết.

GNCN xin cảm ơn quý phật tử đã có những bài viết giúp độc giả hiểu rõ những sự thật về tu viện Chơn Như sau ngày Trưởng lão nhập diệt. Cảm ơn các thành viên diễn đàn đã đóng góp ý kiến rất chân thực để mọi người hiểu thêm về những người anh em yêu quý của chúng ta.

Mời quý vị cùng đọc:

SO SÁNH LỜI GIẢNG CỦA SƯ BẢO NGUYÊN VỚI SÁCH CỦA TRƯỞNG LÃO

Gửi bởi Duc Nhan ngày 19/6/2013

Ở chủ đề trước, Ban Quản trị trang mạng cho rằng tôi có ý đồ muốn bôi xấu Sư Bảo Nguyên; khuyên tôi viết một bài luận phân tích các điều sai của Sư, rồi giử email cho họ xét duyệt để đăng lên trang chính. Vì vậy, tôi xin lập chủ đề mới này, để tranh thủ những lúc có thời gian thì phân tích dần các bài giảng của Sư Bảo Nguyên một cách khách quan, bằng cách đem so sánh, đối chiếu với sách hoặc bài giảng của đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc, Thầy Bổn Sư của chúng ta. Khi nào phân tích xong vài vấn đề chính và thấy tạm đủ, tôi sẽ tổng hợp lại thành một bài luận để gửi cho Ban Quản trị sau.

Trước khi bắt đầu, xin các bạn chớ nghi ngờ tôi là người này, người nọ... trong "nhóm lợi ích" như từ ngữ của một vài vị trong Ban Quản trị. Thực ra, tôi chỉ là một phật tử rất bình thường, ở xa Tu Viện, chỉ có may mắn được trực tiếp gặp đức Trưởng Lão vài lần để thưa hỏi đạo pháp. Đó là những kỷ niệm hạnh phúc không bao giờ quên trong đời tôi.

Sau đây, tôi xin phân tích đầu tiên vào bài giảng Tứ Thánh Hạnh của Sư Bảo Nguyên, mời các bạn xem tiếp bên dưới:

Phần 1: Phân tích bài giảng Tứ Thánh Hạnh

Phần so sánh ở bài này, tôi dùng cuốn sách Những Lời Gốc Phật Dạy - tập 1 của đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc, trang 283-284, bài Niệm Phật, phần 3: Niệm Tăng

Trong bài giảng "TK.43 - Tứ Thánh Hạnh (12-04-2013)", thuộc bộ "Vấn đạo tri kiến xả tâm 4", sư Bảo Nguyên giảng như sau:

1- TRỰC HẠNH:

Sư Bảo Nguyên giảng về TRỰC HẠNH:

…(17ph34): “Thí dụ bây giờ, khi có những điều sai trong tâm mình, thì chúng ta quyết tâm để mà xả. Trực Hạnh đây là QUYẾT ĐỊNH điều đó, không để sai phạm”. (17ph48) … (19ph46): “Cái Trực Hạnh này nó nhằm để LY DỤC, LY ÁC PHÁP”. (19ph50)…

Tóm tắt đoạn này có nghĩa là: Quyết định thực hiện những hành động Ly Dục, Ly Ác Pháp. Như vậy, rõ ràng điều này khác với Trưởng Lão giảng về Trực Hạnh: "Trực Hạnh chính là những hành động TỨ THÁNH ĐỊNH, TỨ NHƯ Ý TÚC và TAM MINH". Đây là các pháp của 2 chặng đường tu tập cuối cùng: Định và Tuệ

Còn Trực Hạnh mà Sư Bảo Nguyên giảng lại giống với ý nghĩa Trưởng Lão giảng về Diệu Hạnh: "Diệu Hạnh là những OAI NGHI TẾ HẠNH của một tu sĩ... Diệu Hạnh là những hành động ngăn ác diệt ác pháp, sinh thiện tăng trưởng thiện pháp của TỨ CHÁNH CẦN; là những hành động từ, bi, hỷ, xả của TỨ VÔ LƯỢNG TÂM". Đây là các pháp của chặng đường tu tập đầu tiên: GIỚI LUẬT để xả tâm, ly dục, ly ác pháp

…(21ph23): “Hành động nào đem đến làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh, các Ngài QUYẾT ĐỊNH không có làm cái điều đó. Đó là Trực Hạnh đó”. (21ph33) … (31ph37): “Tức là lúc nào cũng nương vào đời sống phạm hạnh, để mà đừng có làm cho người ta khổ, làm cho mình khổ và làm cho người khác khổ.  Đó là Trực Hạnh”. (31ph46)…

Tóm tắt đoạn này có nghĩa là: Quyết định KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SINH.

Điều này vẫn sai so với ý nghĩa Trưởng Lão giảng về Trực Hạnh như trên đã trích dẫn, nhưng lại gần giống với Trưởng Lão giảng về (Chơn) Chánh Hạnh: "Chánh Hạnh là những hành động sống Không Làm Khổ Mình, Khổ Người Và Khổ Tất Cả Chúng Sanh".

Bổ sung ngày 20/6/2013: Tóm lại, Trực Hạnh mà Trưởng Lão giảng, đó là Kết Quả tu tập. Còn Trực Hạnh Sư Bảo Nguyên giảng, đó là Phương Pháp tu tập.

2- ỨNG LÝ HẠNH:

Sư Bảo Nguyên giảng về Ứng Lý Hạnh như sau:

…(31ph50): “Ứng Lý Hạnh là THIỆN XẢO để mà sống đúng cái hạnh không làm khổ mình, khổ người”. (32ph00)…

Trong khi đó, Trưởng Lão dạy như sau: "Ứng Lý Hạnh là hành động sống hằng ngày tương ứng ĐÚNG LÝ với hành động của Phật, của Pháp, của chúng Thánh Tăng và của Giới Luật, đó là những hành động sống Tứ Bất Hoại Tịnh".

Ý nghĩa Sư Bảo Nguyên giảng về Ứng Lý Hạnh như vậy vẫn thuộc về Diệu Hạnh, chứ đó không phải Ứng Lý Hạnh.

Bổ sung ngày 20/6/2013: Ứng Lý Hạnh mà Trưởng Lão giảng, đó là Kết Quả tu tập. Còn Ứng Lý Hạnh Sư Bảo Nguyên giảng, đó là Phương Pháp tu tập.

3- (CHƠN) CHÁNH HẠNH:

Sư Bảo Nguyên giảng về Chánh Hạnh như sau:

…(39ph20): “Chơn Chánh Hạnh có nghĩa là các Ngài trong đời sống hàng ngày, luôn dùng trí tuệ để HỘ TRÌ cái đời sống phạm hạnh này, đừng có để vi phạm bất cứ lỗi lầm nhỏ nhặt nào”. (39ph35)…

Trong khi đó, Trưởng Lão giảng về Chánh Hạnh như sau: "Chánh Hạnh tức là tâm THANH THẢN, AN LẠC và VÔ SỰ".

Ý nghĩa Sư Bảo Nguyên giảng về Chánh Hạnh như vậy vẫn thuộc về Diệu Hạnh, chứ đó không phải Chánh Hạnh.

Bổ sung ngày 20/6/2013: Chánh Hạnh mà Trưởng Lão giảng, đó là Kết Quả tu tập. Còn Chánh Hạnh Sư Bảo Nguyên giảng, đó là Phương Pháp tu tập.

              Bài phân tích về Tứ Thánh Hạnh đến đây xin chấm dứt.             
              Hẹn gặp lại các bạn trong bài tới về Định Niệm Hơi Thở.

Gửi bởi Thích Lục Vấn ngày 20/6/2013

Chào mừng Duc Nhan đã trở lại diễn đàn.

Duc Nhan dẫn chứng những lời sư Bảo Nguyên giảng về Trực Hạnh, Ứng Lý Hạnh, Chơn Chánh Hạnh trong pháp thoại “Tứ Thánh Hạnh” rồi đem so sánh với “bài văn” rất cô đọng của Trưởng Lão về oai nghi tế hạnh tỳ kheo (niệm Tăng - Tứ Bất Hoại) nhằm giúp người phật tử nhận rõ, phân biệt đâu thánh, đâu phàm mà chọn người thầy.

Theo cá nhân tôi nhận thấy, lời sư Bảo Nguyên giảng không sai khác với Trưởng Lão. Trong hai trường hợp thuộc ngữ cảnh và các giai đoạn khác nhau thì “Diệu Hạnh của chúng đệ tử của Thế Tôn” đều không khác nhau.

Chỉ có người tâm còn đầy sự hoài nghi Chánh pháp mới cho rằng những (cặp đôi) này khác nhau:


              1-Lời sư BN:
“Quyết định thực hiện những hành động Ly Dục, Ly Ác Pháp” (1)

              2- Lời TL:
“…những hành động TỨ THÁNH ĐỊNH, TỨ NHƯ Ý TÚC và TAM MINH" (2).

(1) và (2) ở đây đều là Trực Hạnh cả. Nếu DN muốn phân biệt được sự sai khác này thì hãy phân tách rõ như thế nào là “những hành động Tứ Thánh Định, Tứ Như Ý Túc và Tam Minh”. Điều này chắc chắn DN không làm nổi vì DN chưa có Định, chưa có Bốn Thần Túc và Tam Minh.

Tương tự những cặp đôi sau:


             3- Lời sư BN:
“Quyết định KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SINH”. (3)

             4- Lời TL:
"Chánh Hạnh là những hành động sống Không Làm Khổ Mình, Khổ Người Và Khổ Tất Cả Chúng Sanh". (4)

Cặp đôi (3) và (4) này đều là Chánh Hạnh của đệ tử đức Thế Tôn. Nhưng sư BN đang giảng về Trực Hạnh mới có thêm “Quyết Định”, nên khác với TL giảng riêng Chánh Hạnh. DN chấp chặt vào câu chữ nhiều quá nên càng lộ đuôi hiểu pháp một cách nông cạn, hời hợt.


             5- Lời sư BN: “Ứng Lý Hạnh là THIỆN XẢO để mà sống đúng cái hạnh không làm khổ mình, khổ người”. (5)   
             6- Lời TL:
"Ứng Lý Hạnh là hành động sống hằng ngày tương ứng ĐÚNG LÝ với hành động của Phật…” (6)

Cặp đôi (5) và (6) này, DN thử chỉ ra chỗ nào khác nhau? Chỉ có khác “chữ”, còn “nghĩa” là một đấy DN ơi. Thật tội nghiệp.


             7- Lời sư BN: “Chánh Hạnh có nghĩa là các Ngài trong đời sống hàng ngày, luôn dùng trí tuệ để HỘ TRÌ cái đời sống phạm hạnh này, đừng có để vi phạm bất cứ lỗi lầm nhỏ nhặt nào…” (7)
           8- Lời TL: “Chánh Hạnh tức là tâm THANH THẢN, AN LẠC và VÔ SỰ" (8).

Thật rõ chán cho DN, nói sư BN giảng sai lời TL mà dẫn ra toàn những lời chẳng có gì khác nhau cả. Khác chăng là tầm hiểu biết và sự tiếp nhận pháp của mỗi người mỗi khác mà thôi. Bốn “cặp đôi” với “tám lời” giảng này so sánh từng cặp đều không khác nhau đâu DN. Hãy ráng tư duy để nhận Chánh Pháp, để hiểu thế nào là “Diệu Hạnh là chúng đệ tử của đức Thế Tôn” nhé.

Tôi nghĩ DN không nên làm một việc không cần làm như DN đã làm, nếu vẫn tiếp tục những tri kiến cũ. DN muốn chứng tỏ mình hãy trả lời và phân tích giúp cho tôi và mọi người hiểu thêm về “Tâm Tuôn Trào” mà sư BN đã giảng. Thời pháp này tôi chưa được nghe hay đọc những lời giảng của TL nên tôi không rõ đúng hay sai.


             Tôi xin dẫn lại câu hỏi lúc trước đã nêu:       
             1- DN hoan hỷ chỉ giúp tôi, có tài liệu nào do Trưởng Lão biên soạn giảng về Tâm Tuôn Trào?

             2- Thầy BN giảng về Tâm Tuôn Trào như vậy có đúng với pháp Trưởng Lão dạy hay không?

             Rất mong lời giảng đáp của Duc Nhan.

             Xin cảm ơn trước.

Gửi bởi hiepvu ngày 20/6/2013


              Kết quả "tâm tuôn trào" với anh google là ra bài viết này:
              http://chonnhu.drupalgardens.com/conten ... A-t%C3%A2m

              Có điều cái này là do người tu viết về sự dạy bảo của TL, không phải TL tự viết. Tâm tuôn trào trong bài viết là ở Tứ niệm xứ.
 

Gửi bởi Thích Lục Vấn ngày 20/6/2013

hiepvu nên nhớ câu hỏi tôi nêu ra:

Thứ nhất: "Có tài liệu nào về Tâm Tuôn Trào do Trưởng Lão trực tiếp biên soạn" chứ không phải những lời giảng của Thầy cho một trò rồi sau ghi lại thì ý nghĩa nó có thể khác nhau nhiều lắm.

Thứ hai: Vấn đề ở đây là tôi muốn Duc Nhan dẫn chứng phân tích cái sai của sư BN khi giảng về Tâm Tuôn Trào so với văn bản TL biên soạn. Nếu TL chưa biên soạn mà sư BN giảng về Tâm Tuôn Trào thì có phải sư BN "tưởng" ra không? Để chứng minh những cáo buộc sư BN tu "lọt vào tưởng".

Sư BN là người tu bên ngoài tu viện nhiều hơn, khi đến với tu viện thì không có cơ hội được trực tiếp thưa hỏi Trưởng Lão, vậy thì "Tâm Tuôn Trào" này là do sư BN "tuôn trào" từ "tưởng" của sư ra phải không?

Nếu tạm coi lời giảng ở tài liệu do hiepvu dẫn ra là đúng 100% lời dạy của TL thì DN và hiepvu so sánh xem lời giảng của sư BN có sai chống với lời dạy của TL hay không?, hay những lời giảng của sư BN trước đại chúng được rõ ràng, chi tiết hơn ở tài liệu ghi chép lại?

Duc Nhan và hiepvu nên lưu ý, người không trải nghiệm thực tế "Tâm tuôn trào" thì không thể giảng về trạng thái này được. Chả lẽ sư BN bắt chước từ bài ghi chép này chăng?, rồi giảng lại có phần chi tiết và cụ thể hơn.

Mong Duc Nhan và hiepvu trả lời cho rõ ràng nhé.

Gửi bởi Đức Thành ngày 20/6/2013

Phàm là người học pháp phải khéo biết tư duy lời dạy của bậc Thầy để biến thành sự hiểu biết chân chánh của mình, để thực hành, để buông xả những chướng bất thiện pháp thì mới đúng là người cầu học. Nếu cứ khư khư ôm chặt những lời Thầy dạy rồi sinh tâm cố chấp thì chẳng ích lợi gì.

Liên quan đến những từ: “Trực hạnh, Ứng Lý hạnh, Chánh hạnh, Diệu hạnh” mà khi thế này, khi lại “tưởng là khác” ở những hoàn cảnh không giống nhau, chúng ta sẽ có những sự hiểu cũng khác nhau.

Tôi xin dẫn một dẫn chứng nghĩa câu “TẤT CẢ PHÁP” từ bài pháp “Lời Dạy Cặn Kẽ” trong “Những Lời Gốc Phật Dạy” tập II để các vị suy ngẫm, đối chiếu.

“TẤT CẢ PHÁP lấy dục làm căn bản”.

Muốn hiểu biết cho thấu đáo thì cần phải hiểu các từ trước tiên. Vậy tất cả pháp nghĩa là gì? Tất cả thì các bạn đều hiểu nghĩa rồi, còn danh từ pháp thì các bạn phải hiểu như sau đây: Pháp gồm có ba phần:

1, Về vật chất; 2, Về tinh thần; 3, Về cảm thọ. Về vật chất chỉ cho vạn hữu; về tinh thần chỉ cho tâm niệm; về các cảm thọ chỉ cho sự đau khổ của thân. Trong đoạn kinh này Đức Phật đã xác định các pháp lấy gì làm gốc? Và biết gốc của các pháp để làm gì? Như câu thứ nhất Phật dạy: “Tất cả pháp lấy dục làm căn bản”…

"TẤT CẢ PHÁP lấy tác ý làm sanh khởi”.

Trong lời dạy này chúng ta có cơ sở để hiểu biết danh từ tất cả pháp là nghĩa gì? Ở đây Đức Phật đã dạy tất cả pháp là tâm niệm của chúng ta. Tại sao chúng ta lại biết chắc như vậy? Bởi vì, trong lời dạy thứ hai Đức Phật đã xác định rõ ràng: “Tác ý làm sanh khởi”. Tác ý là pháp thuộc về ý thức. Pháp thuộc về ý thức, tức là tâm niệm, ý niệm. Mỗi niệm trong tâm là mỗi pháp. Cho nên mỗi niệm trong tâm đều lấy tác ý làm sanh khởi. Tác ý có hai cách:


             1- Tác ý sinh khởi ác pháp: Tác ý sinh khởi ác pháp là tác ý dục tham, dục sân, dục si...
             2- Tác ý sinh khởi thiện pháp: Tác ý sinh khởi thiện pháp là tác ý ly dục tham, ly dục sân, ly dục si...

“TẤT CẢ PHÁP lấy xúc làm tập khởi”.

Trước khi muốn hiểu lời dạy này thì chúng ta phải hiểu nghĩa của các từ. Vậy nghĩa “tất cả pháp” và “xúc” là gì? Tất cả pháp ở đây có nghĩa là sáu trần: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, chứ không phải tâm niệm như nghĩa ở trên. Cùng một từ giống nhau mà khi dùng chỗ này thì nghĩa như thế này, nhưng khi dùng chỗ khác thì nghĩa lại khác. Cho nên đối với Phật pháp có thực hành đến nơi đến chốn mới hiểu rõ nghĩa. Còn thực hành chưa đến nơi đến chốn cũng như các học giả mà hiểu kinh sách Phật thì làm sao hiểu đúng cho được. Phải không hỡi các bạn?

QUẢ THỰC CÂU “Tất Cả Pháp” CŨNG CÓ NHIỀU SỰ HIỂU KHÁC NHAU. NHƯ VẬY TRƯỞNG LÃO CŨNG GIẢNG TRONG “Tưởng” PHẢI KHÔNG, THƯA QUÝ VỊ?.

Xin bạn Duc Nhan giúp tôi rõ hơn về vấn đề này.

Gửi bởi hiepvu ngày 20/6/2013

Bạn Thich Luc Van đòi hỏi cao quá. Tôi chỉ dùng google tìm tài liệu với mục đích giúp bạn tham khảo. Tôi cũng không thể nói là tài liệu nào đúng, tài liệu nào sai, có nhầm lẫn gì không.

Tôi chẳng tu tập gì, ăn ngày 3 bữa, tham sân si mạn nghi đầy đủ. Tôi đâu thể so sánh, phân tích lời dạy của các thầy ở giai đoạn mình chưa biết nó thế nào. Tôi viết không có mục đích so sánh, cho dù đăng ở chuyên mục này.

Gửi bởi Duc Nhan ngày 20/6, 2013

Trực Hạnh, Ứng Lý Hạnh và Chánh Hạnh mà Trưởng Lão giảng, đó là Kết Quả tu tập. Còn Trực Hạnh, Ứng Lý Hạnh và Chánh Hạnh mà Sư Bảo Nguyên giảng, đó là Phương Pháp tu tập.

Đã bổ sung điều này vào các bài viết trên. Phần Bổ sung chữ đỏ.

Tóm lại, Sư Bảo Nguyên giảng về 4 Thánh Hạnh, nhưng giảng quanh quẩn mà vẫn không ra khỏi Thánh Hạnh thứ nhất, đó là Diệu Hạnh.   

Gửi bởi Thích Lục Vấn ngày 20/6/2013

Duc Nhan cố dẫn lại kết luận này: “Tóm lại, Sư Bảo Nguyên giảng về 4 Thánh Hạnh, nhưng giảng quanh quẩn mà vẫn không ra khỏi Thánh Hạnh thứ nhất, đó là Diệu Hạnh”.

Thật là cố chấp quá DN à.

Thấy ý kiến của Đức Thành nhắc phù hợp cho DN, tôi trích lại đây để DN suy ngẫm: “Phàm là người học pháp phải khéo biết tư duy lời dạy của bậc Thầy để biến thành sự hiểu biết chân chánh của mình, để thực hành, để buông xả những chướng bất thiện pháp thì mới đúng là người cầu học. Nếu cứ khư khư ôm chặt những lời Thầy dạy rồi sinh tâm cố chấp thì chẳng ích lợi gì”.

Sau tôi nêu vài điều gợi mở để DN suy tư thêm:

Diệu Hạnh là gì? Nếu không Trực Hạnh, không Chánh Hạnh, không Ứng Lý Hạnh… thì có Diệu Hạnh được không?

Nếu nói đó chỉ là kết quả tu tập (của người tu xong) thì cần gì phải nói ra nữa. Phải không DN. Vì người tu xong thì Trực Hạnh, Ứng Lý Hạnh… đã hoàn mãn rồi, họ biết cả, ai cần giảng nữa đâu?.

Duc Nhan hãy suy ngẫm lại câu tôi đã dẫn đi dẫn lại rất nhiều lần “Diệu Hạnh là chúng đệ tử của đức Thế Tôn”. Vậy chúng đệ tử ở đây là ai? Là Thánh Tăng, Thánh Ni, Thánh Nam cư sĩ, Thánh Nữ cư sĩ. Như vậy các Thánh nam, nữ cư sĩ có còn cần tu tập nữa hay thôi? Trong quá trình tu tập họ cũng có kết quả chứ. Thánh cư sĩ mà không có Trực Hạnh, Chánh Hạnh… thì làm sao buông bỏ được những chướng ngại pháp hả DN.

Cứ nghĩ rằng Trực Hạnh, Chánh Hạnh, Ứng Lý Hạnh chỉ dành riêng cho các bậc tu xong là một sai lầm lớn đấy DN à.

Cho nên có Phương Pháp tu tập thì mới có Kết Quả, đồng thời có Kết Quả mới kích thích Phương Pháp tu tập có kết quả cao hơn.

Duc Nhan cần nhớ, người mới vào tu khi vừa giác ngộ chánh pháp thì cần và phải có Trực hạnh, Chánh Hạnh, Ứng Lý Hạnh… mới có thể hộ trì chánh pháp để tu tiến tới, còn không thì chỉ có phá hoại mà thôi.

Dục Nhan lưu ý những câu hỏi của tôi về “Tâm Tuôn Trào” nhé.

(tiếp theo)

Duc Nhan đang bị kẹt ở đây: “Trực Hạnh, Ứng Lý Hạnh và Chánh Hạnh mà Trưởng Lão giảng, đó là Kết Quả tu tập. Còn Trực Hạnh, Ứng Lý Hạnh và Chánh Hạnh mà Sư Bảo Nguyên giảng, đó là Phương Pháp tu tập”.

E rằng Duc Nhan chưa thể hiểu nổi với những lời dạy quá cô đọng của Trưởng Lão và những lời dạy chi tiết của sư Bảo Nguyên, tôi xin dẫn ra một vài nét đại cương để Duc Nhan tiếp thu dễ dàng hơn.

Con đường tu tập của đạo Phật là Giới – Định – Tuệ. Vì là con đường Thánh thiện nên cũng được gọi là Thánh Giới, Thánh Định, Thánh Tuệ.

Như vậy Diệu Hạnh, Trực Hạnh, Ứng Lý Hạnh, Chánh Hạnh thuộc Thánh Giới? Thánh Định? hay Thánh Tuệ hả Duc Nhan? Duc Nhan có phân biệt được không?

Diệu Hạnh, Trực Hạnh, Ứng Lý Hạnh cũng đều thuộc Chánh Hạnh cả. Nói cách khác, Chánh Hạnh, Trực Hạnh, Ứng Lý Hạnh cũng đều thuộc Diệu Hạnh mà thôi. Thánh Giới này cần tu tập và mục đích tu tập cũng là để đạt được Kết Quả này.

Nếu nói về Phương Pháp thì chúng ta phải lưu tâm tới 37 phẩm Trợ Đạo. Tuy nhiên trong 37 phẩm Trợ Đạo cũng có Phương Pháp, có Kết Quả của con đường tu tập.

Có 26 pháp về Phương Pháp tu tập: Ngũ Căn, Ngũ Lực, Tứ Bất Hoại Tịnh, Tứ Vô Lượng Tâm, Tứ Chánh Cần, Tứ Niệm Xứ.

Và 11 pháp về Kết Quả tu tập: Thất Giác Chi, Tứ Thần Túc.

Để sơ bộ đại cương hơn nữa, Duc Nhan suy tư xem sư Bảo Nguyên giảng có trái với con dường Giới – Định – Tuệ hay không? Nếu trái con đường này là trái chống với Trưởng Lão, chứng tỏ sư Bảo Nguyên đã tu “lọt vào tưởng” và rất xứng đáng cho Duc Nhan phi báng.

Trái lại, nếu sư Bảo Nguyên không đi trật con đường Giới – Định – Tuệ thì rất đáng để Duc Nhan cung kính tôn trọng chứ đừng vì một lợi ích riêng tư nào mà hận hiềm, đố kỵ rồi cố công “bới lá tìm sâu” nhằm hạ thấp nhau thì ích lợi gì? Chắc chắn Duc Nhan không tìm được con sâu nào đâu, vì không có sâu trên lá mà chỉ có sâu trong trí hiểu non sơ của Duc Nhan thôi.

Xưa kia, sau khi đức Phật nhập Niết Bàn chẳng bao lâu, chỉ vì quyền lợi của giai cấp Bà La Môn nên những ganh ghét, tỵ hiềm khởi loạn làm chia bè, xẻ miếng đạo Phật tan nát tới ngày nay. Giờ vừa mới được Trưởng Lão dựng lại, sau khi Ngài nhập diệt thì lịch sử muốn lặp lại từ những người như DN chăng?

Nếu Duc Nhan có thiện chí hãy nêu ra những thắc mắc, băn khoăn của mình để mọi người cùng trao đổi tất sẽ mang lại lợi ích cho nhau nhiều hơn. Ví như những câu hỏi tôi đã nêu ra, không chỉ cho Duc Nhan mà tất cả mọi người, ai hiểu thấu thì dẫn giải để mọi người cùng hiểu theo.

Diễn đàn để trao đổi, tìm hiểu mở mang tri kiến chứ không phải diễn đàn để đem những cay cú hơn thua vào phô trương thì chẳng ích gì. Duc Nhan hiểu như thế nhé.

Gửi bởi admin ngày 21/6/2013

Dục Nhan mất bình tĩnh, đã có những lời không phù hợp diễn đàn nên chúng tôi quyết định xóa tên thành viên.

Gửi bởi Thích Lục Vấn ngày 22/6/2013


              Ô sao Duc Nhan bị xóa tên thành viên mất rồi?!!!
              Thật tiếc cho tôi, những câu hỏi tôi nêu ra còn chưa được DN trả lời!

Cũng thật tiếc cho DN, nếu không được trao đổi và biết lắng nghe, cứ bám chặt vào câu chữ thì đường về chánh pháp của DN cứ mãi xa vời vợi. DN thôi rồi, tôi cũng vẫn viết thêm mấy lời để may ra DN còn hy vọng đường trở lại.

Những điều mà DN đưa ra đối chứng và kết luận sai đúng rất hàm hồ, thiên chấp. Chỉ vì sự học hiểu của DN còn nhiều hạn chế.

Ngoài đời ai cũng biết, tinh cương trực là sự thẳng thắn, bộc trực, luôn nói thẳng, nói thật, quyết đoán, quả quyết, dứt khoát… nên mọi người thường gọi là trực tính (còn gọi là tính thật thà). Nhưng ở đời còn vô minh nặng (chưa học tri kiến nhân quả) nên tính trực đôi khi đã làm khổ mình, khổ người hay khổ cả hai.

Trong đạo, khi gặp chữ Trực Hạnh ở các bài giảng với các ngữ cảnh khác nhau thì Duc Nhan mù tịt, không còn biết đường nào mà tư duy nữa.

Ví dụ cụ thể tôi dẫn dưới đây:

1- Ở bài NIỆM PHẬT (Niệm Tăng, tr 253, NLGPD tập I – NXB/TG Hà Nội 2006), Trưởng Lão giảng: “…Trực hạnh nghĩa là gì? Trực hạnh là những hành động trực tiếp làm chủ bốn sự đau khổ trên thân, thọ, tâm và pháp có nghĩa làm làm chủ sinh, già, bệnh, chết chấm dứt luân hồi. Trực hạnh chính là những hành động Tứ Thánh Định, Tứ Như ý Túc và Tam Minh”.

2- Ở bài Giới hành NÓI LỜI KHÔNG THÀNH THẬT (tr 163 – 164, VHPGTT tập I NXB/TG Hà Nội 2005), Trưởng Lão giảng: Về nói lời thẳng thắn, thành thật, “Đức của giới này là ĐỨC THÀNH THẬT… Hạnh của giới này là TRỰC HẠNH. Nếu mọi người ai cũng thẳng thắn…”.

3- Pháp thoại sư Bảo Nguyên giảng: “…Thí dụ bây giờ, khi có những điều sai trong tâm mình, thì chúng ta quyết tâm để mà xả. Trực Hạnh đây là QUYẾT ĐỊNH điều đó, không để sai phạm. Cái Trực Hạnh này nó nhằm để LY DỤC, LY ÁC PHÁP”. (Duc Nhan ghi chép lại).

Trong 3 ví dụ đã dẫn, Duc Nhan cố gắng suy tư xem có sai trái nhau điều gì?

Trưởng Lão dạy: “Nói Thành Thật là Trực Hạnh... Trực Hạnh chính là những hành động Tứ Thánh Định, Tứ Như Ý Túc và Tam Minh”.

Cũng ý đó sư Bảo Nguyên giảng: “Trực Hạnh này nó nhằm để Ly Dục, Ly Ác Pháp”.

Như thế thì có khác nhau chỗ nào đâu hả DN. Ly Dục, Ly Ác Pháp chẳng phải là hành động trực tiếp làm chủ bốn sự khổ… chẳng phải là hành động Tứ Thánh Định, Tứ Thần Túc và Tam Minh hay sao?

Duc Nhan chỉ biết bám vào “chữ” mà chẳng hiểu “nghĩa” thì vô tình sự học thành uổng phí. Khi chưa hiểu hết đã vội đi chê bai “sai đúng” vô tình hạ thấp mình mà còn phỉ báng các bậc chân tu.

Nói về Diệu Hạnh, Trực Hạnh, Ứng Lý Hạnh, Chánh Hạnh còn có thể hiểu rộng thêm nghĩa như Phật Hạnh, A-la-hán Hạnh, Vô Thượng Hạnh… cũng không có gì khác nhau. Đều là Thánh Thiện cả. DN có biết không?

Duc Nhan vì tỵ hiềm nên cứ khăng khăng ra “mệnh lệnh”: “Tu chưa xong thì đừng nên giảng đạo” để ám chỉ hạ thấp sư Bảo Nguyên. Nếu DN tu xong rồi mà ra lệnh vậy còn chút nghĩa lý, đằng này mình đang mù tịt mà chỉ vội đi bươi móc phi báng người. Thật là xấu xa.

Duc Nhan có biết đâu rằng sư Bảo Nguyên nói pháp là do chính đức Trưởng Lão “ra lệnh” chứ riêng sư không tự ý làm. Nếu DN đọc thư cô Trang trả lời phật tử Đỗ Thị Ninh (Hà Nội) thì rõ ràng chuyện này.

Mấy lời nói thêm cho DN như vậy. Nếu chẳng biết nghe thì thật phí lời. Là tôi cứ nói THÀNH THẬT như thế, “Trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn” mà.

Gửi bởi hiepvu ngày 23/6/2013

Mọi người không nên nói nặng lời nhau nữa. Đúng sai, phải trái là chuyện bình thường mà. Có ai lúc nào cũng hoàn toàn đúng đâu. Ai cũng đúng hoàn toàn thì thành Thánh cả rồi. TL dạy nên thương yêu và tha thứ các lỗi lầm, nếu thấy ai có gì sai sót thì nên bỏ qua cho người đó. Các cụ cũng nói "gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau".

Ai tu đúng thì thành Thánh, lợi cho họ. Tu sai thì họ chịu. Việc gì phải so sánh hơn thua làm cái gì, theo chiều này hay chiều kia đều mệt mỏi, đứng ngoài cũng thấy mệt mỏi rồi. Trên đời này thiếu gì người không biết gì về đạo Phật, về pháp của trưởng lão họ vẫn sống hạnh phúc, vui vẻ thôi. Chúng ta may mắn biết pháp nhiều hơn người bình thường rồi, liệu có thực sự áp dụng để hạnh phúc hơn họ không ?

Mình chỉ mong muốn các bạn bỏ qua cho nhau, cho dù tồn tại những điểm khác nhau, hay niềm tin khác nhau đi nữa. Mình nói có gì không phải, các bạn bỏ quá cho mình.

Gửi bởi Thích Lục Vấn ngày 24/6/2013

Ý kiến của hiepvu có thiện chí. Do vậy tôi xin trao đổi mấy lời để hiepvu và mọi người tỏ rõ thêm. Liên quan tới vấn đề Trực Hạnh, quý vị suy nghĩ gì về câu trả lời của BQL tu viện Chơn Như trả lời thắc mắc của Vũ Hoàng Hiệp sau đây:

“Khi nghe xong, Đức Trưởng Lão nói với cô Trang và thầy Mật Hạnh: "Con không được cho sư B.Nguyên vào Khu Chuyên tu dạy họ nữa. Ông ta bị Tưởng giải rồi... Con hãy bảo ông rằng: "Sư hãy nói những gì với kinh nghiệm của chính mình đã thực hiện được, đừng nói về Năm Uẩn sau khi chết, khi mình chưa tu xong! Muốn biết rõ, Sư hãy vào nhập thất tu hành cho đến nơi, đến chốn, thì lúc đó mới nói không sai...", v.v...".

“Khi ấy, Ngài trả lời: "Các con không thấy cái Ngã của sư B.Nguyên lớn cỡ nào hay sao? Việc làm của ông ta không cần thông qua ai cả! Vậy thì Thầy nói ông ta chịu nghe hay sao? Do tụi con xin, chớ ông ta có xin gặp Thầy đâu!". Rồi Thầy cười vui và nói: "Tụi con yên tâm! Tu Viện chúng ta không cầu danh lợi, khi hết duyên tự ông ta sẽ ra đi vì không thể tương ưng! Thầy kêu sư B.Nguyên vô thất là nói vậy thôi! Chứ kỳ thực người mà bị Tưởng giải rồi khó mà sống độc cư được..."…

Tìm hiểu về Trực Hạnh, nếu những câu trả lời của Trưởng Lão miệt thị sư Bảo Nguyên (đệ tử của mình) trước mặt những đệ tử khác trong khi Ngài có thừa điều kiện “ra lệnh” cho sư BN phải đến trước mặt thọ nhận sự nghiêm trách của Ngài.

Vấn đề cần hiểu rõ lời miệt của Trưởng Lão: “Ông ta…” có đúng thực do Ngài nói ra hay không? Nếu Ngài nói ra như vậy thì có phù hợp với tâm từ bi của một vị Alahán hay không? Nếu Ngài nói ra như vậy thì có “Trực Hạnh” hay không? Nếu đúng là Ngài nói ra như vậy thì toàn bộ giáo lý của Ngài giảng dạy có còn được tin cậy nữa hay không? Tôi tin rằng Ngài không bao giờ nói những điều phàm phu thiếu suy nghĩ như thế.

Vậy thì ai đã “dán” vào miệng Ngài những điều Ngài không nói? Nhằm mục đích gì? Điều này chỉ có những người đã từng sống, tu tập tại Chơn Như 2 nhiều tháng năm, họ biết rất rõ.

Ai là người được Trưởng Lão dạy: “Con hãy vào tu đi…” và ai là người không chịu nghe lời Trưởng Lão? Vì trách nhiệm quản lý quá “nặng nề”, quyền hành, lợi lộc, tiền bạc,… bao nhiêu đây, bỏ cho ai quản lý để vào tu được?

Xưa kia, sau khi đức Phật nhập diệt thì các tông phái phát triển tha hồ bịa đặt những lời làm lợi riêng cho mình rồi dán vào miệng Phật bảo rằng Phật thuyết. Ngày nay cũng vậy, biết bao nhiêu điều bịa đặt được dán vào miệng Trưởng Lão rồi bảo rằng Ngài nói (ngay cả khi Ngài còn đang hiện tiền). Chính vì vậy nên điều kiện để những người con từ mọi phương trời mong về bái kiến, thưa hỏi Trưởng Lão rất khó khăn và ít khi được gặp Ngài.

Nếu nói sư BN vì không tương ưng sự cầu danh lợi phải ra đi thì lời này Trưởng Lão nói hoàn toàn đúng. Vì không tương ưng nên sư Bảo Nguyên phải ra đi trong khi không một xu dính túi, không một tấc đất cắm dùi… lang thang rày đây mai đó đúng hạnh của một vị du tăng khất sĩ. Còn lại, ai là người lắm tiền nhiều đất, tài sản, quyền hành sung túc, mọi người đều biết. Như thế, ai danh lợi, ai tăng bần? Sờ sờ trước mắt làm sao dối người? Sự thật thì thanh tịnh sáng trong. Những dối trá tà vạy thì vụng về lấp liếm, che đậy, nhưng làm sao được, như cái kim trong bọc sớm muộn rồi cũng tự nó phơi mình trước ánh sáng.

Trao đổi về “Trực Hạnh” trên diễn đàn, rồi đọc những trích dẫn “Lời Trưởng Lão” của BQL TVCN trong bài “Trả lời thắc mắc…” tôi nêu thêm vài ý suy ngẫm của riêng mình như vậy. Dù biết rằng vấn đề này thì quý Phật tử phung nguyen và Lê Ngọc Thanh đã luận rất rõ rồi.

Lịch sử “Dựng Lại Chánh Pháp” của đức Trưởng Lão thật khó khăn, hết ngoại đạo hai dòng phát triển Bắc Tông và Nam Tông đả phá, sau đến chính những người thân cận của Ngài cũng ra sức đập phá những gì Ngài cố công vun đắp. Tôi mong sao những ai có tấm lòng Chánh Trực (Trực Hạnh), đã biết rõ những việc làm không phù hợp chánh pháp (của người dưới danh nghĩa hộ trì) hãy ghi chép lại, lên tiếng để các lớp học trò tương lai không lầm lẫn để rồi họ thầm oán trách Trưởng Lão trong lòng mà không dám nới ra rằng: “Lời nói và việc làm của Ngài không song đôi”. Như thế thì thật oan sai cho Trưởng Lão.

Tôi cũng xin cảm ơn Vũ Hoàng Hiệp đã nêu thắc mắc thưa hỏi BQL TVCN để từ đó bao nhiêu sự thật được phơi bày, để mọi người hiểu rõ hơn về BQL TVCN.

Rất tiếc những ý kiến trao đổi của Duc Nhan và các thành viên khác chỉ nêu trong diễn đàn mà có thể ít người để ý tới. Tôi mong muốn (nếu có thể) admin đưa những ý kiến trao đổi này lên trang chủ để đa số độc giả được biết và chia sẻ.


CÁC BÀI CÓ CÙNG CHỦ ĐỀ:

-          SO SÁNH LỜI GIẢNG CỦA SƯ BẢO NGUYÊN VỚI SÁCH CỦA TRƯỞNG LÃO. Ý kiến diễn đàn

-          HIỂU VỀ "BỐN ĐÔI TÁM VỊ". (Biết thêm Duc Nhan)

-          THƯ ĐỘC GIẢ THẮC MẮC VỀ BÀI “TRẢ LỜI THẮC MẮC…” CỦA BQL/TVCN

-          BQL/TVCN GIỚI THIỆU PHẬT TỬ THƯA HỎI SƯ BẢO NGUYÊN?

-          PHẢN HỒI TỪ DIỄN ĐÀN - CS MINH PHƯỚC CHẤT VẤN BÀI "...QUÁ TRÌNH TU TẬP CỦA THẦY BẢO NGUYÊN".

-          THƯ ĐỘC GIẢ CHIA SẺ QUA BÀI "TRẢ LỜI..." CỦA BAN QUẢN LÝ TVCN

-          GNCN THƯA HỎI VỀ QUÁ TRÌNH TU TẬP CỦA THẦY THÍCH BẢO NGUYÊN. 

-          ĐỘC CƯ NHƯ THẾ NÀO? – MỘT ĐẠO HỮU Ở HOA KỲ PHÊ BÌNH BÀI PHÁP “Ý NGHĨA ĐỘC CƯ” CỦA THẦY BẢO NGUYÊN.

-          BAN QUẢN LÝ TVCN TRẢ LỜI THẮC MẮC CỦA PHẬT TỬ VỀ SƯ BẢO NGUYÊN.

-          VỀ THÔNG BÁO "CẢNH BÁO" CỦA TU VIỆN CHƠN NHƯ.

-          ĐÔI ĐIỀU VỀ THÔNG BÁO: “TRANG MẠNG GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ VÀ MỘT SỐ TRANG MẠNG KHÁC” CỦA TVCN...

<<Quay lai
Gửi cho bạn bè Trang in
 
     
  Các bài viết khác của chủ đề Chánh kiến  
     •  MÙA XUÂN GIẢI THOÁT. Thầy Thích Bảo Nguyên. (18.02.2018)  
     •  HẠNH PHÚC HÔN NHÂN GIA ĐÌNH. Thầy Thích Bảo Nguyên. (11.02.2018)  
     •  ĐOẠN DIỆT THÂN KIẾN. Thầy Thích Bảo Nguyên. (02.02.2018)  
     •  VÔ NGÃ LÀ NIẾT BÀN. Thầy Thích Bảo Nguyên. (27.01.2018)  
     •  BỒ TÁT SỢ NHÂN, CHÚNG SINH SỢ QUẢ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (20.01.2018)  
     •  QUÉT RÁC PHIỀN NÃO TÂM. Thầy Thích Bảo Nguyên. (10.01.2018)  
     •  KHỔ VUI DO TÂM TẠO. Thầy Thích Bảo Nguyên. (05.01.2018)  
     •  TÂM BẤT ĐỘNG VÔ SỰ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (30.12.2017)  
     •  TRẠCH PHÁP ĐỂ TU ĐÚNG. Thầy Thích Bảo Nguyên. (24.12.2017)  
     •  NGHIỆP TÁI SINH LUÂN HỒI. Thầy Thích Bảo Nguyên. (16.12.2017)  
     •  PHÁP HỶ ĐEM AN LẠC. Thầy Thích Bảo Nguyên (11.12.2017)  
     •  TÂM BẤT ĐỘNG LÀ NIẾT BÀN. Thầy Thích Bảo Nguyên. (06.12.2017)  
     •  CẦU BẤT ĐẮC KHỔ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (30.11.2017)  
     •  ĐOẠN KIẾT SỬ PHIỀN NÃO. Thầy Thích Bảo Nguyên. (27.11.2017)  
   
  TRANG : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ...[Next 5 of 41 pages] ...
     
 
   
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)