DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 16/02/2018
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (Pháp âm)
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 5  
  Số lượt truy cập: 37455  
     
  Untitled Document
   
 
  Chánh kiến
• THAM KHẢO, TÌM HIỂU CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT  
Cập nhật ngày : 22.06.2013 (Đã đọc : 7263 lần )
Kinh Tiểu Bộ - Tạng Nikaya (Nhưng không phải Phật thuyết)

CHUYỆN GIÓ THI (Tin thân Màluta)

Nếu là tối hay sáng...,

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về hai tỷ-kheo xuất gia đã lớn tuổi. Truyền thuyết kể rằng, tại quốc độ Kosala, họ sống tại một khu rừng, một Trưởng Lão tên Tối, và một trưởng lão tên là Sáng. Một hôm, Tối hỏi Sáng:

             - Thưa Tôn giả, thời nào gọi là lạnh?
             Sáng nói:
             - Trong thời tối trăng.
             Một hôm, Sáng hỏi Tối:
             - Thưa Tôn giả, thời nào gọi là lạnh?
            Tối nói:
            - Trong thời sáng trăng.
            Cả hai không thể tự giải quyết sự phân vân, bèn đi đến bậc Ðạo Sư, đảnh lễ Ngài rồi hỏi:
            - Bạch Thế Tôn, thời nào gọi là lạnh?
            Bậc Ðạo Sư, lắng nghe câu chuyện của họ xong, liền nói:
           - Này các Tỷ-kheo, thuở xưa, Ta đã trả lời câu hỏi này cho các ông. Do nhiều đời sống chất chứa, nên các ông nhận định không rõ ràng nữa.
             Nói xong, bậc Ðạo Sư kể câu chuyện quá khứ.

Chuyện rằng:

Một thi dưới chân núi, mt con sư tử và mt con h làm bn vi nhau, cùng trong mt cái hang. Lúc by gi, B-tát xut gia làm mt n sĩ, cũng dưới chân núi y. Mt hôm, mt cuc tranh cãi khi lên gia hai con vật y v vn đề lnh. Con cp nói tri lnh trong thi mt trăng tối. Con sư t li nói tri lnh trong thi mt trăng sáng. Chúng không thể t gii quyết s phân vân, bèn đến hi B-tát. Ngài nói lên bài k:

             Nếu là ti hay sáng
             Khi nào có gió thổi,
             Có gió thổi, tri lnh
            Cả hai, không ai thua.
             Như vậy, B-tát gii hòa đôi bạn.

            Bậc Ðạo Sư nói:

           - Này các tỷ-kheo, thuở trước, Ta đã trả lời cho các ông câu hỏi này.
            Thuyết pháp thoại này xong, Ngài thuyết giảng Bốn Sự thật. Cuối bài giảng ấy, hai vị Trưởng Lão chứng quả Dự lưu. Sau khi kết hợp hai chuyện, bậc Ðạo Sư kết luận với sự nhận diện Tiền thân:
           - Lúc ấy, con cọp là Sáng, con sư tử là Tối, còn Ta là người khổ hạnh đã trả lời câu hỏi.

CHUYỆN Ð ĂN CÚNG NGƯỜI CHT (Tin thân Matakabhatta)

Nếu chúng sanh biết được...,

Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về đồ ăn cúng người chết. Trong thời ấy, nhiều người giết hại nhiều dê cừu... để cúng đồ ăn cho người thân đã mệnh chung. Các tỷ-kheo thấy họ làm như vậy, hỏi bậc Ðạo Sư:

- Bạch Thế Tôn, nay nhiều người giết hại sinh mạng nhiều loài hữu tình để cúng đồ ăn cho người chết, Bạch Thế Tôn, ở đây có hạnh phúc, lợi ích nào không?

Thế Tôn nói:

- Cúng đồ ăn như vậy cho người chết không có lợi ích gì. Khi đã sát sanh, làm sao có lợi ích được? Thuở xưa, các bậc Hiền trí ngồi giữa hư không thuyết pháp, nói rõ nguy hại của tập tục này, khiến toàn thể dân chúng ở cõi Diêm-phù-đề bỏ hành động ấy. Nhưng nay, bị sanh hữu tích lũy, nên hành động ấy lại khởi lên.

Nói vậy xong, Thế Tôn kể câu chuyện quá khứ.

Chuyện rằng:

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta đang trị Ba-la-ni, mt Bà-la-môn thông hiu ba tp V-đà, một danh sư nổi tiếng bn phương, muốn cúng dường đồ ăn cho người chết, cho bt mt con dê và bảo các đệ t.

- Này các con thân, hãy dẫn con dê này đến sông, tm cho nó, đeo vòng hoa ở c nó, cho nó ăn lúa độ na đấu, chi chut cho nó ri đem nó lại đây.

Các đệ t vâng li, dt dê đến sông, tm cho nó, chi chut cho nó, ri đểđứng trên bờ sông. Con dêy thy được vic ca mình đã làm từ đời trước, suy nghĩ: "Hôm nay, ta s được thoát đau khổ", vì vy nó cm thy sung sướng, cười ln tiếng như đập b cái ghè, li nghĩ: "Bà-la-môn này, khi giết ta, s chu ni đau khổ ca ta thu trước", nó khởi lòng thương hại người Ba-la-môn và khóc ln tiếng. Các thanh niên y hi nó:

              - Này bạn, bn cười ln tiếng ri khóc ln tiếng. Vì nhân gì bn cười, vì nhân gì bn khóc?
             - Hãy hỏi câu hi này trước mt thy các ông!
             Họ đem con dê ấy đi, và báo cáo cho thầy biết. V thy nghe câu chuyn, hi con dê:
             - Này dê, sao ngươi lại cười và sao ngươi lại khóc?
             Con dê nhờ trí biết được đời trước, nh đến vic đã làm của mình, và nói vi Bà-la-môn:

- Này Bà-la-môn, thuở trước, ging như ông, ta là một Bà-la-môn hc gii các chú thut, mun cúng dường đồ ăn cho người chết, đã giết mt con dê để cúng dường. Vì giết ch mt con dê, ta b chém đầu trong bn trăm chín mươi chín lần sng chết. Nay là ln th năm trăm sống chết cui cùng ca ta. Hôm nay, ta sẽ thoát khi s đau khổ y. Nghĩ vy, ta cm thy sung sướng, do nhân duyên này ta cười. Còn ta khóc, vì ta nghĩ rng ch vì giết một con dê, ta phi chu kh hình cht đầu đến năm trăm lần. Hôm nay ta s thoát cái kh y. Nhưng Bà-la-môn này, vì giết ta, s như ta chịu kh hình cht đầu tri năm trăm đời sng. Vì thương xót ông, nên ta khóc.

            - Này dê, chớ s, ta s không giết ngươi!
            - Này Bà-la-môn, ông nói gì thế? Du ông có giết ta hay không, hôm nay ta cũng không th thoát chết!
            - Này dê, chớ s, ta s bo v ngươi, sẽ cùng đi với ngươi!
            - Này Bà-la-môn, nhỏ nhoi thay là s bo v ca ông và mnh bo thay là nghip ác ta làm!
             Vị Bà-la-môn th con dê ra, nói vi các đệ t:

Và cùng với các đệ t, v Bà-la-môn đi theo con vật. Con dê vừa được th, vươn cổ lên, đến bi c mc sau lưng tảng đáy, và bt đầu ăn lá cỏ. Lin khi y, sét đánh trên lưng tảng đáy, mt mng đá bị đánh vỡ, rơi trên cổ con dê đang vươn ra và chặt đứt đầu. Nhiu người qui t li xem.

Lúc bấy gi, B-tát sanh làm v thn cây ti ch y. Vi uy lc ca v thn, B-tát ngi kiết-già trên hư không, trên đại chúng đang đứng nhìn, và suy nghĩ: "Nhng chúng sanh này, nếu biết được kết qu ca vic ác như vậy, s không làm ác na!" Ri vi âm thanh dịu ngt, Ngài thuyết pháp qua bài k:

            Nếu chúng sanh biết được
            Sự này sanh đau khổ,
            Hữu tình s không còn
            Giết hi hu tình na,
            Vì ai giết hũu tình,
            Sẽ phi su, phi kh.

Như vậy, bc Ði Sĩ thuyết pháp khiến cho mi người s hãi địa ngc. Và nhiều người nghe bài thuyết pháp y, biết s hãi điạ ngc, nên t b sát sanh. B-tát thuyết pháp xong, an trú qun chúng vào Ngũ gii, ri v sau đi theo nghiệp ca mình. Còn qun chúng, an trú trong li khuyên ca B-tát, sau khi làm các phước đức như bố thí v.v... được sanh lên thiên gii, làm tràn đầy thành ph chư Thiên.

Bậc Ðạo Sư thuyết pháp thoại này xong, kết hợp hai câu chuyện với nhau, và nhận diện Tiền thân như sau: - Thời ấy, Ta là vị thần cây.

CHUYỆN L CÚNG DO CÓ LI (Tin thân Àyàcitabhatta)

Nếu mun thoát hin ti...,

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về lễ cúng dường do cầu nguyện các thần linh. Lúc bấy giờ, theo truyền thuyết, quần chúng trong khi đi buôn, thường hay giết các loài hữu tình, để làm lễ cúng dường cho các thần với lời cầu nguyện: "Nếu chúng tôi về được an toàn, có được tiền lời, chúng tôi dẽ làm lễ cúng dường cho các ngài!". Cầu nguyện như vậy rồi họ ra đi. Khi trở về được an toàn, có được tiền lời, họ nghĩ được vậy là nhờ uy lực các vị thần, nên giết hại nhiều loài hữu tình, làm lễ cúng dường để giải toả lời cầu nguyện của mình.

Thấy vậy, các tỷ-kheo hỏi Thế Tôn việc này có lợi ích gì không, Thế Tôn kể câu chuyện quá khứ.

Chuyện rằng:

Thuở xưa, tại nước Kàsi, mt v gia ch ti mt ngôi làng nh có ha làm đồ ăn cúng dường cho thn cây bàng mc gn cng làng. Khi đi về được an toàn, v y giết nhiu loài hu tình, và đến gc cây để xin gii to li ha. Nhưng vị thn cây đứng gia hai cành cây nói lên bài kệ này:

             Nếu mun thoát hin ti,
             Hãy nghĩ thoát đời sau,
            Thoát hiện ti như vậy,
             Là trói buộc tht cht,
             Bậc trí không thoát vy,
            Thoát vậy, buc k ngu.
            Từ đấy v sau, dân chúng t b sát sinh, sng theo chánh pháp, sau khi mng chung được sanh lên Thiên giới làm tràn đầy thành ph chư Thiên.

Bậc Ðạo Sư thuyết pháp thoại này xong, kết hợp hai câu chuyện, và nhận diện Tiền thân: - Lúc bấy giờ, Ta là vị Thần cây.

CHUYỆN H NALAKAPÀNA (Tin thân Nalakapàna)

Thấy du chân đi xuống...,

Trong khi du hành ở Kosala, đi đến làng Nalakàpàna, sống ở rừng Ketaka, gần hồ Nalakapàna, bậc Ðạo Sư kể câu chuyện này về cọng lau. Lúc bấy giờ các tỷ-kheo, sau khi tắm tại hồ Nalakapàna, bảo các Sa-di đi lấy những cọng lau để làm ống kim, họ thấy các cọng lau đều trống rỗng hoàn toàn, liền đến hỏi Thế Tôn:

            - Bạch Thế Tôn, chúng con cho lấy các cọng lau để làm ống kim. Nhưng từ gốc cho đến ngọn, các cọng lau ấy đều trống rỗng hoàn toàn. Vì sao lại như vậy?
             Bậc Ðạo Sư nói:
             - Này các Tỷ-kheo, đây là do đại nguyện xưa của Ta vậy.
             Nói xong, bậc Ðạo Sư kể câu chuyện quá khứ.

Chuyện rằng:

Thuở xưa, theo truyền thuyết, ti đây có cái hồ trong khu rng rm. Trong h y, có mt con qu La-sát ăn thịt nhng ai xung nước. Lúc by gi, B-tát sanh làm kh chúa, to ln như một con nai màu đỏ, được vây quanh vi độ tám mươi ngàn con khỉ, B-tát che ch đàn khỉ sng trong rng. B-tát thường khuyên đàn khỉ:

- Này các con thân, trong rừng này có nhng cây độc và có nhng h chết, ti đấy các loài phi nhân đang sống. Khi các con ăn những trái cây trước kia chưa ăn và uống nước trước kia chưa uống, hãy hi ta đã.

Ðàn khỉ vâng li. Mt hôm, đi đến mt ch trước kia chưa từng đến, sau nhiu ngày, chúng tìm nước ung, và thy mt cái h. Nhưng chúng không uống nước, c ngi ch B-tát. Ngài đến và nói:

             - Các con thân, sao các con không uống nước?
             - Chúng con chờ ngài đến.
             - Tốt lm, các con thân!
             Bồ-tát đi vòng hồ thy có du chân đi xuống, không có đi lên, và suy nghĩ: “Không gì nghi ng na, h này có phi nhân n trú". B-tát nói vi đàn khỉ:
             - Này các con thân, việc các con làm tt lm, vì đã không uống nước. H này có phi nhân n trú.
             Con quỷ La-sát dưới nước biết được chúng không ung nước, lin hin ra hình thù ghê rn vi bng xanh, mt trng vàng, tay chân màu đỏ, r nước đi lên và nói:
              - Sao lại ngi đây, hãy xuống ung nước!
              Bồ-tát hi:
              - Có phải ngươi là La-sát sanh ra ở trong nước không?
              - Phải.
              - Có phải ngươi bắt nhng ai xuống uống nước đây?
              - Phải. Ta bt t con chim nh xung nước tr lên, ti đây, ta không tha một ai! Ta s ăn tất c các ngươi.
              - Chúng ta sẽ không để ngươi ăn chúng ta.
              - Nhưng hãy uống nước đi.
              - Ðược, chúng ta s ung nước. Nhưng chúng ta sẽ không rơi vào quyền lc ca ngươi.
              - Làm sao các ngươi uống nước được?
              - Sao, ngươi nghĩ rng chúng ta s đi xuống, ri ung nước à? Không đi xuống nước, tám mươi ngàn chúng ta mỗi ngày ly mt cành lau, như uống nước ngang qua mt cành sen xanh, chúng ta s ung nước h ca ngươi. Như vậy, ngươi sẽ không th ăn thịt chúng ta được!
               Biết được ý nghĩa này, bc Ðo Sư đọc câu k:
               Thấy du chân đi xuống,
               Không thấy du chân lên,
               Uống nước vi cng lau,
               Ngươi không giết ta được!

Nói vậy xong, B-tát cho đem lại mt cng lau, hi tưởng li nhng hnh Ba-la-mt, phát li chân ngôn, ly ming thi cng lau. Cng lau tr thành trng rng hoàn toàn, không mt khúc mt nào còn li trong. Vi cách thc này, B-tát cho đem lại ng lau khác, ri ng lau khác và thi. Nhưng nếu làm vy, B-tát không th thổi hết được. Do đó, Bồ-tát không làm như vậy na. Ri B-tát đi vòng quanh hồ và ra lnh:

               - Tất c cng lau đều trng rng hết!
               Do lợi hành rng ln ca các v B-tát, mệnh lnh y được thành tu. T đấy tr đi, tất c cng lau xung quanh h tr thành trng rng.
               Trong kiếp này, có bn thn thông tn ti sut kiếp. Thế nào là bn?
              1. Tướng con th trong mt trăng, sẽ tn ti trong sut kiếp này
              2. Ðịa điểm mà la được dp tt, như đã được k Tin thân Vattaka, địa điểm y s không b la chm đến trong sut kiếp này.
              3. Tại ch có ngôi nhà ca người làm đồ gm Ghatikara không bao gi mưa rơi xuống trong sut kiếp này (Kinh Trung B s 81).
              4. Các cây lau mọc xung quanh h này s hoàn toàn trng rng trong sut kiếp này.
              Ðây là bốn thn thông s tn ti trong sut kiếp này.

Bồ-tát ra lnh như vậy, và ly mt cng lau ri ngồi xung. Tám vạn con kh y, mi con cm ly mt cng lau, đều ngi xung vòng quanh h. Và trong khi B-tát hút nước vào qua ng lau, tt c chúng đều ngi trên b ung nước. Chúng ung nước như vậy, và con qu La-sát dưới nước không bt được mt ai nên không hoan h, bỏ đi về trú x ca nó. Còn B-tát vi tu tùng vây quanh, tr v sng trong rng.

             Bậc Ðạo Sư nói:
             - Này các tỷ-kheo, những cây lau này hoàn toàn trống rỗng chính do lời phát nguyện xưa của ta.
            Sau khi thuyết pháp thoại này xong, Ngài kết hợp hai câu chuyện, và kết luận với sự nhận diện tiền thân:
            - Thời ấy con quỷ La-sát nước là Ðề-bà-đạt-đa, tám vạn con khỉ là hội chúng của đức Phật, còn khỉ chúa khéo dùng phương tiện là Ta vậy.
<<Quay lai
Gửi cho bạn bè Trang in
 
     
  Các bài viết khác của chủ đề Chánh kiến  
     •  MÙA XUÂN GIẢI THOÁT. Thầy Thích Bảo Nguyên. (18.02.2018)  
     •  HẠNH PHÚC HÔN NHÂN GIA ĐÌNH. Thầy Thích Bảo Nguyên. (11.02.2018)  
     •  ĐOẠN DIỆT THÂN KIẾN. Thầy Thích Bảo Nguyên. (02.02.2018)  
     •  VÔ NGÃ LÀ NIẾT BÀN. Thầy Thích Bảo Nguyên. (27.01.2018)  
     •  BỒ TÁT SỢ NHÂN, CHÚNG SINH SỢ QUẢ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (20.01.2018)  
     •  QUÉT RÁC PHIỀN NÃO TÂM. Thầy Thích Bảo Nguyên. (10.01.2018)  
     •  KHỔ VUI DO TÂM TẠO. Thầy Thích Bảo Nguyên. (05.01.2018)  
     •  TÂM BẤT ĐỘNG VÔ SỰ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (30.12.2017)  
     •  TRẠCH PHÁP ĐỂ TU ĐÚNG. Thầy Thích Bảo Nguyên. (24.12.2017)  
     •  NGHIỆP TÁI SINH LUÂN HỒI. Thầy Thích Bảo Nguyên. (16.12.2017)  
     •  PHÁP HỶ ĐEM AN LẠC. Thầy Thích Bảo Nguyên (11.12.2017)  
     •  TÂM BẤT ĐỘNG LÀ NIẾT BÀN. Thầy Thích Bảo Nguyên. (06.12.2017)  
     •  CẦU BẤT ĐẮC KHỔ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (30.11.2017)  
     •  ĐOẠN KIẾT SỬ PHIỀN NÃO. Thầy Thích Bảo Nguyên. (27.11.2017)  
   
  TRANG : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ...[Next 5 of 41 pages] ...
     
 
   
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)