DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 16/02/2018
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (Pháp âm)
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 3  
  Số lượt truy cập: 37452  
     
  Untitled Document
   
 
  Chánh kiến
• HIỂU VỀ "BỐN ĐÔI TÁM VỊ". (Biết thêm Duc Nhan)  
Cập nhật ngày : 19.06.2013 (Đã đọc : 12882 lần )

      Lời mở :

         Duc Nhan là nickname của một độc giả tham gia thảo luận trên Diễn đàn GNCN từ ngày 24/5/2013 bằng một loạt các ý kiến ngắn phê bình các bài pháp thoại của sư Bảo Nguyên. 

          BBT/GNCN nhận thấy các ý kiến phê bình của Duc Nhan rất tản mạn, ngoài ngữ cảnh, nên đề nghị Duc Nhan viết thành một bài phê bình nghị luận gửi BBT đăng trên trang chủ GNCN. Nếu làm được như thế sẽ mang lại lợi lạc cho nhiều người hơn là những ý kiến ngắn cay cú hơn thua không đầu, không cuối!...

  Duc Nhan đã đồng ý với lời lẽ chân tình gửi đến Diễn đàn: Xin cảm ơn admin đã gợi ý. Tôi sẽ xin viết một bài luận ngắn, phân tích những điều sư Bảo Nguyên giảng những pháp tu từ giai đoạn Tứ Chánh Cần trở lên và gửi email tới giotnangchonnhu. Thân ái!” 

         BBT/GNCN ghi nhận thiện chí của Duc Nhan và chờ đợi những bài hộ pháp có giá trị gửi đến phục vụ độc giả… Rất tiếc, sau gần một tháng “vắng bóng” trên Diễn đàn, Duc Nhan đã trở lại. Nhưng sự mong đợi của độc giả chỉ được Duc Nhan đáp lại bằng những ý kiến xem ra còn tệ hơn nhưng ý kiến lần trước… Độc giả có thể theo link dưới đây vào Diễn đàn xem ý kiến của Duc Nhan: http://giotnangchonnhu.org/forum/viewtopic.php?f=21&t=65

      Duc Nhan đã phê bình bài pháp thoại “Tứ Thánh Hạnh” của sư Bảo Nguyên bằng cách lấy bài “Niệm Tăng” của Trưởng Lão trong “Những Lời Gốc Phật Dạy”, tập 1, để so sánh, đối chiếu một cách khập khiễng, gượng ép…

      Theo chỗ hiểu của chúng tôi, hai bài pháp này được giảng dưới hai ngữ cảnh khác nhau. Bài của Trưởng Lão giảng về “Niệm Tăng”, một trong bốn pháp “Bất Hoại Tịnh”. Người phật tử muốn tìm một vị thầy tu học thì phải chọn một vị thầy nghiêm trì giới luật, thiểu dục tri túc, ba y một bát v.v… tóm lại vị thầy ấy phải đạt các tiêu chuẩn: Diệu Hạnh, Trực Hạnh, Ứng Lý Hạnh, Chánh Hạnh… Ngược lại, bài pháp thoại của sư Bảo Nguyên đặt trọng tâm vào ý nghĩa của “Bốn Đôi Tám Vị”. Nhưng khi nói về “Bốn Đôi Tám Vị”. không chỉ có  Diệu Hạnh, Trực Hạnh, Ứng Lý Hạnh, Chánh Hạnh mà còn có Thiện Hạnh, Như Lý Hạnh, Thanh Tịnh Hạnh, Như Pháp Hạnh, Tế Hạnh. v.v… Cho dù có nhiều “Hạnh” như thế, đức Phật vẫn vận dụng đúng và đủ “Bốn Đôi Tám Chúng” trong các ngữ cảnh và đối tượng nghe pháp khác nhau…

      Để giúp độc giả tránh sự ngộ nhận do đọc những ý kiến manh mún của Duc Nhan trên Diễn đàn, chúng tôi xin giới thiệu lại bài pháp “Tứ Thánh Hạnh” của sư Bảo Nguyên và bài Pháp “Niệm Tăng” của đức Trưởng Lão. Quý phật tử nghe và đọc lại hai bài pháp này để tự kiểm chứng và tự rút ra cho mình một kết luận...


         NIỆM TĂNG:

            Niệm Tăng như tế nào? Nếu theo kinh sách của các nhà học giả Đại Thừa dạy: “Nam Mô Tăng” và cứ như vậy mà niệm thì dù có tu  trăm muôn ngàn kiếp thì thân tâm này cũng chẳng thanh tịnh, Nam Mô Tăng như vậy là một pháp ức chế tâm khiến cho tâm bị dồn nén tham, sân, si, mạn, nghi, càng tu thì tâm này càng tham, sân, si dữ tợn khi gặp chướng ngại pháp.

            Nam mô Tăng theo nghĩa của kinh sách Đại Thừa dạy là trai tăng cúng dường y áo, thực phẩm, thuốc thang, giường nằm, nhà ở, tứ sự, v.v… nhờ cúng dường như vậy nên thọ được phước báu hữu lậu vô lượng. Điều này không đúng với đường lối tu tập của Đạo Phật, đó là lối niệm Tăng của Đại Thừa, không đúng chánh pháp của Phật 

Theo kinh sách Nguyên Thủy, muốn tu pháp niệm Tăng cho đúng thì trước tiên phải chọn những vị Tăng  nghiêm trì giới luật. Những vị Tăng nghiêm trì Giới luật là những vị sống thiểu dục tri túc, ba y một bát, sống không có chùa to Phật lớn, sống xa lìa những vật chất tiện nghi đầy đủ, sống không có ăn mặc sang đẹp, sống thường đi xin từng miếng mà ăn, sống không cất giữ tiền bạc của cải tài sản, thường lấy gốc cây làm giường nằm, sống ngày một bữa không có ăn uống phi thời.

            Chọn được những vị Tăng như vậy chúng ta tôn kính những bậc này và xin họ làm Thầy. Từ đây chúng ta có ngọn đuốc soi đường, hằng ngày ta quan sát tư duy qua gương Thánh hạnh đạo đức của họ và chúng ta tập sống như họ, để biết nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng, để biết đẩy lui các chướng ngại pháp trong tâm, để biết thương yêu hòa hợp với mọi người, để biết chịu phần thiệt về mình luôn luôn bắt chước các đức hạnh của chúng Tăng, sống theo gương Thánh đức của chúng Tăng. Chính những vị Tăng này là thân giáo đang dạy chúng ta tu tập bằng những bài pháp không lời, họ là những người tu chứng.  Ngược lại những vị Tăng phá giới, phạm giới, bẻ vụn giới thì chúng ta xem họ như những tu sĩ Bà La Môn không đáng cho chúng ta cung kính và cúng dường.

Tư duy quán xét những đức hạnh sống của chúng Thánh Tăng để lấy đó làm gương sống tu tập ly dục ly ác pháp, đó mới chính là chúng ta niệm Tăng. Niệm Tăng như vậy có ích lợi cho mình cho người rất lớn sẽ không làm khổ mình khổ người; niệm Tăng như vậy thân tâm mới thanh tịnh; niệm Tăng như vậy mới gọi là niệm Tăng Bất Hoại Tịnh.

Đây là lời đức Phật dạy chúng ta cách thức niệm Tăng: “Lại nữa này Mahànàma, Thánh đệ tử tùy niệm Tăng: “Diệu hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn.  Ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám vị. Chúng đệ tử Thế Tôn này đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là vô thượng phước điền ở đời”

Đoạn kinh này đức Phật nêu ra rất rõ các hạnh của vị Thánh Tăng để chúng ta lấy đó làm gương mà sống theo cho đúng. “Diệu hạnh, Trực hạnh, Ứng lý hạnh, Chánh hạnh”. Muốn biết rõ các hạnh này thì chúng ta nên hiểu từng hạnh một.

a. Diệu Hạnh:

 Vậy Diệu Hạnh nghĩa là gì? Diệu hạnh là những oai nghi tế hạnh của một tu sĩ đều được dạy trong bộ giới luật đức Thánh hạnh của Phật. Xin các bạn hãy đọc bộ sách Văn Hoá Truyền Thống từ tập 1, 2, 3, 4, 5… thì sẽ rõ. Diệu Hạnh là những hành động ngăn ác diệt ác pháp sinh thiện tăng trưởng thiện pháp của Tứ Chánh cần; là những hành động từ, bi, hỷ, xả của Tứ Vô Lượng Tâm.

b. Trực Hạnh:

            Vậy Trực Hạnh nghĩa là gì? Trực Hạnh là những hành động trực tiếp làm chủ bốn sự đau khổ trên thân, tho, tâm và pháp có nghĩa làm làm chủ sinh, già, bệnh, chết chấm dứt luân hồi. Trực Hạnh chính là những hành động Tứ Thánh Định, Tứ Như ý Túc và Tam Minh.

            c. Ứng Lý Hạnh:

            Vậy Ứng Lý Hạnh nghĩa là gì? Ứng Lý Hạnh là hành động sống hằng ngày tương ứng đúng lý với hành động của Phật, của Pháp, của chúng Thánh Tăng và của Giới Luật, đó là những hành động sống Tứ Bất Hoại Tịnh 

            d. Chánh Hạnh:

            Vậy Chánh Hạnh nghĩa là gì? Chánh Hạnh là những hành động sống không làm khổ mình khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Chánh Hạnh tức là tâm thanh thản an lạc và vô sự.

            Tóm lại một người tu tập pháp môn Tứ Bất Hoại Tịnh sẽ có đủ bốn hạnh trên đây. Người có đủ bốn hạnh trên là người toàn thiện, là người làm chủ nhân quả, là người vượt ra khỏi không gian vũ trụ, là người không còn bị chi phối bởi qui luật của nhân quả.

Khi chúng ta niệm Tăng đúng pháp như vậy thì tâm không bị tham, sân, si chi phối, do đó tâm được thanh thản, an lạc và vô sự như đức Phật đã dạy: “Này Mahànàma, trong khi Thánh đệ tử tùy niệm chúng Tăng, trong khi ấy, tâm không bị tham chi phối, không bị sân chi phối, không bị si chi phối, trong khi ấy tâm vị ấy được chánh trực, nhờ dựa vào tùy niệm chúng Tăng”.

            Khi tâm được thanh thản, an lạc và vô sự thì tất cả những trạng thái tín thọ, vui mừng, hoan hỷ, khinh an, lạc thọ và định tỉnh lần lượt xuất hiện đầy đủ. Khi sống đúng niệm chúng Thánh Tăng như vậy thì sự tu tập giải thoát đâu phải là sự khó khăn. Phải không các bạn?

            Chúng ta hãy lắng nghe cho kỹ những lời Phật dạy: “Và này Mahànàma, một vị Thánh đệ tử, với tâm chánh trực, được nghĩa tín thọ, được pháp tín thọ, được hân hoan liên hệ đến chúng Tăng. Người có hân hoan nên hỷ sanh. Người có hỷ nên thân được khinh an. Với thân khinh an, vị ấy cảm giác lạc thọ. Người có lạc thọ tâm được định tỉnh

Khi sống đúng như chúng Thánh Tăng thì tâm chúng ta bất động trước các ác pháp và các cảm thọ tức là tâm chúng ta ly dục ly ác pháp hoàn toàn nhập vào dòng Thánh như kinh dạy: “Này Mahànàma, về vị Thánh đệ tử này, được nói như sau: “Với mọi người không bình thản, vị ấy sống bình thản. Với mọi người có não hại, vị ấy sống không não hại. Nhập được pháp lưu, đó là vị ấy tu tập niệm chúng Tăng”. 

             Trích: Những Lời Gốc Phật Dạy - Tập 1 - Bài Niệm Phật, Phần 3: Niệm Tăng (trang 283-284).
             GNCN rất mong quý phật tử và độc giả góp ý kiến để mọi người có thêm tri kiến.giải thoát. 

CÁC BÀI CÓ CÙNG CHỦ ĐỀ:

SO SÁNH LỜI GIẢNG CỦA SƯ BẢO NGUYÊN VỚI SÁCH CỦA TRƯỞNG LÃO. Ý kiến diễn đàn

-         HIỂU VỀ "BỐN ĐÔI TÁM VỊ". (Biết thêm Duc Nhan)

-          THƯ ĐỘC GIẢ THẮC MẮC VỀ BÀI “TRẢ LỜI THẮC MẮC…” CỦA BQL/TVCN

-          BQL/TVCN GIỚI THIỆU PHẬT TỬ THƯA HỎI SƯ BẢO NGUYÊN?

-          PHẢN HỒI TỪ DIỄN ĐÀN - CS MINH PHƯỚC CHẤT VẤN BÀI "...QUÁ TRÌNH TU TẬP CỦA THẦY BẢO NGUYÊN".

-          THƯ ĐỘC GIẢ CHIA SẺ QUA BÀI "TRẢ LỜI..." CỦA BAN QUẢN LÝ TVCN

-          GNCN THƯA HỎI VỀ QUÁ TRÌNH TU TẬP CỦA THẦY THÍCH BẢO NGUYÊN. 

-          ĐỘC CƯ NHƯ THẾ NÀO? – MỘT ĐẠO HỮU Ở HOA KỲ PHÊ BÌNH BÀI PHÁP “Ý NGHĨA ĐỘC CƯ” CỦA THẦY BẢO NGUYÊN.

-          BAN QUẢN LÝ TVCN TRẢ LỜI THẮC MẮC CỦA PHẬT TỬ VỀ SƯ BẢO NGUYÊN.

-          VỀ THÔNG BÁO "CẢNH BÁO" CỦA TU VIỆN CHƠN NHƯ.

-    ĐÔI ĐIỀU VỀ THÔNG BÁO: “TRANG MẠNG GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ VÀ MỘT SỐ TRANG MẠNG KHÁC” CỦA TVCN...
<<Quay lai
Gửi cho bạn bè Trang in
 
     
  Các bài viết khác của chủ đề Chánh kiến  
     •  MÙA XUÂN GIẢI THOÁT. Thầy Thích Bảo Nguyên. (18.02.2018)  
     •  HẠNH PHÚC HÔN NHÂN GIA ĐÌNH. Thầy Thích Bảo Nguyên. (11.02.2018)  
     •  ĐOẠN DIỆT THÂN KIẾN. Thầy Thích Bảo Nguyên. (02.02.2018)  
     •  VÔ NGÃ LÀ NIẾT BÀN. Thầy Thích Bảo Nguyên. (27.01.2018)  
     •  BỒ TÁT SỢ NHÂN, CHÚNG SINH SỢ QUẢ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (20.01.2018)  
     •  QUÉT RÁC PHIỀN NÃO TÂM. Thầy Thích Bảo Nguyên. (10.01.2018)  
     •  KHỔ VUI DO TÂM TẠO. Thầy Thích Bảo Nguyên. (05.01.2018)  
     •  TÂM BẤT ĐỘNG VÔ SỰ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (30.12.2017)  
     •  TRẠCH PHÁP ĐỂ TU ĐÚNG. Thầy Thích Bảo Nguyên. (24.12.2017)  
     •  NGHIỆP TÁI SINH LUÂN HỒI. Thầy Thích Bảo Nguyên. (16.12.2017)  
     •  PHÁP HỶ ĐEM AN LẠC. Thầy Thích Bảo Nguyên (11.12.2017)  
     •  TÂM BẤT ĐỘNG LÀ NIẾT BÀN. Thầy Thích Bảo Nguyên. (06.12.2017)  
     •  CẦU BẤT ĐẮC KHỔ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (30.11.2017)  
     •  ĐOẠN KIẾT SỬ PHIỀN NÃO. Thầy Thích Bảo Nguyên. (27.11.2017)  
   
  TRANG : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ...[Next 5 of 41 pages] ...
     
 
   
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)