DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 16/02/2018
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (Pháp âm)
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 3  
  Số lượt truy cập: 37690  
     
  Untitled Document
   
 
  Chánh kiến
• THAM KHẢO, TÌM HIỂU CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT - Chuyện Con Nai Điềm Lành và Con Nai Cây Đa.  
Cập nhật ngày : 03.06.2013 (Đã đọc : 10561 lần )
Kinh Tiểu Bộ - Tạng Nikàya. (Chuyện không phải Phật thuyết).

CHUYỆN CON NAI ÐIM LÀNH (Tin thân Lakkhana)

Con người có gii hnh...,

Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, gần thành Vương Xá, đức Phật kể về Ðề-bà-đạt-đa. Câu chuyện về Ðề-bà-đạt-đa sẽ được kể cho đến khi làm tướng cướp trong Tiền thân Khandahala (số 533), cho đến khi bị đuổi đi khỏi chức vụ người giữ kho bạc trong Tiền thân Cullapanthaka (số 533), cho đến khi bị quả đất nuốt sống trong Chương thứ mười sáu ở Tiền thân Samud-davanija (số 466).

Một thời, Ðề-bà-đạt-đa yêu cầu năm điều kiện, nhưng không được, bèn phá hòa hợp Tăng, đem theo năm trăm Tỷ-kheo đến ở tại Gayàsisa. Rồi khi trí của những Tỷ-kheo ấy được thuần thục, biết vậy, bậc Ðạo Sư bảo hai đệ tử đầu tay:

- Này Xá-lợi-phất, năm trăm Tỷ-kheo đệ tử của ông, thích thú sở đắc của Ðề-bà-đạt-đa, đã đi với kẻ ấy. Nay trí của họ đã được thuần phục. Ông hãy đi đến đấy với nhiều Tỷ-kheo, thuyết pháp cho họ làm họ giác ngộ về Ðạo và Quả, và đưa họ về.

- Theo lời Thế Tôn, Tôn giả Xá-lợi-phất đi đến đó, thuyết pháp cho họ làm họ giác ngộ về Ðạo và Quả; đến ngày hôm sau, khi trời mới rạng đông, Tôn giả đem các Tỷ-kheo ấy về Trúc Lâm. Sau khi về, Trưởng lão Xá-lợi-phất đảnh lễ Thế Tôn. Khi đang đứng tại đây, các Tỷ-kheo tán thán vị Trưởng lão với Thế Tôn như sau:

- Bạch Thế Tôn, sáng chói huy hoàng là Pháp huynh niên trưởng của chúng con, bậc Tướng quân Chánh pháp, với năm trăm Tỷ-kheo vây quanh đã đi trở về. Còn Ðề-bà-đạt-đa mất hết những người theo kẻ lấy.

- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Xá-lợi-phất mới sáng chói huy hoàng khi về với bà con hội chúng vây quanh, nhưng trong thời quá khứ, cũng sáng chói huy hoàng như vậy!

Các Tỷ-kheo yêu cầu Thế Tôn làm sáng tỏ vấn đề này. Thế Tôn trình bày rõ ràng câu chuyện quá khứ sau đây.

Chuyện rằng:

Thuở sau, ti nước Ma-kit-đà, trong thành Vương Xá, một v vua Ma-kit-đà đang trị vì. Lúc y, B-tát ra đời làm con nai, lớn lên và trong rng vi đàn nai một ngàn con. B-tát sanh được hai con nai, tên là Lakkhana (Ðim lành) và Kala (Ðen). Khi đã già, Bồ-tát nói vi hai con:

- Này con thân, Ta nay đã già, các con hãy coi sóc đàn nai.

Rồi B-tát giao năm trăm nai cho mỗi con. T đấy v sau, hai con nai y chăm sóc đàn nai.

Trong nước Ma-kit-đà, vào mùa lúa chín, khi lúa trổ đầy, có nhiu nguy him cho đàn nai. Với mc đích giết hi nhng con thú ăn lúa, dân làng đào hầm h, cm chông, bày by đá, đặt bẫy sp và các loi cm by khác. Nhiu con nai b nn phi chết.

Bồ-tát biết là thi lúa chín tr đầy, cho gi hai con li và nói:

- Này con thân, nay là thời lúa chín tr đầy, nhiu con nai đã gặp nn. Ta nay đã già sẽ dùng bt c phương tiện nào để li mt ch. Còn các con hãy đem đàn nai của các con, n vào nhng con đường núi đá trong rừng, đợi khi lúa gt hái xong, s tr v li!

Chúng vâng theo lời dy ca cha, ra đi với đàn nai tùy tùng. Dân làng biết được con đường ca chúng đi. Trong thời này, các con nai leo núi; trong thời này, chúng xung núi nên h n núp ti các ch kín, đây đó dọc đường, để bn và giết chúng vô s.

Con nai Kala, với s ngu si ca mình, không biết thi nào nên đi, thời nào không nên đi, cứ đem đàn nai đi sáng, chiều, khi chạng vng, khi rng đông, ngang qua cửa làng. Và các nông dân hoc l liu hoặc n núp ch này ch kia giết chúng, khiến nhiu con nai gp nn. Như vậy, vi s ngu si ca mình, nai Kala làm cho nhiu con nai gp nn, s còn li đi vào rừng vi nó rất ít.

Còn nai Lakkhana nhờ có trí, thông minh, thin xo, biết thi nào nên đi, thời nào không nên đi, nó không đi ngang qua cửa làng, không đi ban ngày, không đi lúc hoàng hôn, khi rạng đông, mà chỉ đem đàn nai đi vào lúc nửa đêm. Do vậy, không mt nai nào gp nn, và chúng cùng nó đi vào rừng. Chúng sng bn tháng ti đây khi lúa đã được gt hái, mi xung núi.

Kala, trên đường v, lp li hành động ngu si trước, khiến nhng con nai còn li gp nn, mt ln na, ch có mt mình nó trở v. Con nai Lakkhana không làm mt nai nào b nn, cùng vi năm trăm nai vây quanh, đi về vi cha m. Khi B-tát thy hai con đi về, nghĩ v đàn nai, liền nói lên bài k này:

             Con người có gii hnh
             Ðược phn thưởng đón mừng,
             Xem Lak-kha-na về,
             Cầm đầu chúng bà con,
             Hãy xem Ca-la này
             Với bà con hy dit.
           
            Như vậ
y, B-tát đón mừng nai con, sng ti đấy cho hết tui th ri đi theo nghiệp ca mình.

            Bậc Ðạo Sư nói:

- Xá-lợi-phất không phải chỉ hôm nay mới được chói sáng với bà con vây quanh, mà trước kia cũng đã chói sáng như vậy. Còn Ðề-bà-đạt-đa không phải chỉ hôm nay mới làm cho quyến thuộc bị hủy diệt, mà trước kia cũng như vậy.

Sau khi thuyết pháp thoại này xong, so sánh hai câu chuyện, và kết hợp chúng với nhau, Ngài kết luận với sự nhận diện Tiền thân như sau:

- Thời y, con nai Kala là Ð-bà-đạt-đa, đoàn tùy tùng của nó là đàn tùy tùng của Ð-bà-đạt-đa; con nai Lakkhana là Xá-lợi-pht; nai m là m ca Ràhula (La-hu-la) và nai cha là Ta vy.

 

CHUYỆN CON NAI CÂY ÐA (Tiền thân Nigrodhamiga)

Sống vi Nigrodha...,

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về mẹ của Trưởng lão Cumarakassapa (Cưu-ma-la Ca-diếp). Tục truyền rằng thuở còn là con gái một triệu phú giàu có ở thành Vương Xá, nàng đầy thiện căn để chấm dứt các hành, sống đời cuối cùng như cây đèn trong ghè, nội tâm nàng sáng chói niềm hy vọng chứng quả A-la-hán. Từ khi hiểu biết về mình, nàng không vui trong đời sống gia đình, và muốn xuất gia. Nàng thưa với cha mẹ:

- Thưa cha mẹ thân, tâm con không vui với đời sống gia đình, con muốn xuất gia trong Giáo pháp giải thoát của đức Phật. Hãy cho phép con xuất gia.

- Này con, con nói gì vậy? Gia đình này rất giàu có. Con là con gái độc nhất của chúng ta. Con không được xuất gia!

Nàng tiếp tục xin, không được cha mẹ cho xuất gia, nàng nghĩ: "Thôi, hãy chấp nhận là vậy. Khi nào về nhà chồng, được chồng bằng lòng, ta sẽ xuất gia!"

Nàng lớn lên, đi về nhà chồng, trở thành người vợ trung thành, sống trong gia đình có giới hạnh và theo thiện pháp. Khi nàng sống trong gia đình, nàng thụ thai, nhưng không biết mình đã thụ thai.

Một ngày hội lớn được tuyên bố trong thành ấy và mọi người trong thành phố vui chơi hội lớn. Thành phố được trang hoàng như thành phố Chư Thiên. Nhưng trong khi lễ hội lớn đạt đến cao độ, nàng vẫn không thoa phấn son, không đeo đồ trang sức, ăn mặc như ngày thường. Chồng nàng nói với nàng:

- Này hiền thê, toàn thành phố vui chơi hội lớn. Còn em thì không săn sóc gì cho thân mình.

- Thưa hiền phu, thân này của em đầy ba mươi hai bộ phận của thân xác, trang điểm thân này làm gì? Thân này không do chư Thiên hóa sanh, không do Phạm thiên hóa sanh, không làm bằng vàng, không làm bằng châu báu, không làm bằng gỗ chiên-đàn vàng, không sanh từ đài sen trắng, sen hồng hay sen xanh, không đựng đầy thuốc trường sanh. Thân này uế nhiễm do cha mẹ sanh, bị vô thường hủy diệt, băng hoại tan nát, làm nghĩa trang tăng trưởng, bị ai chấp thủ, là nhân của sầu ưu, là căn cứ của than khóc, là kho tàng của mọi bệnh tật, là chỗ dung nạp của nghiệp lực, nội bộ ô uế, ngoại bộ thường bài tiết. Thật vậy, như toàn thế giới có thể thấy cứu cánh của nó là chết, đi đến nghĩa địa, là chỗ tự hội các côn trùng. Và nàng nói lên lời cảm thán:

             Ràng buộc bởi gân xương,
             Dính lại với da thịt,
             Thân bị da bao trùm,
             Không thấy được như thật.

- Kính thưa hiền phu, em trang điểm thân này làm gì? Có phải chăng trang điểm thân này chẳng khác gì trang điểm bề ngoài một cái bình đựng đầy phân?

              Người triệu phú nghe nàng nói như vậy bèn hỏi:
             - Nếu hiền thê thấy thân này tội lỗi như vậy, sao hiền thê không xuất gia?
             - Thưa hiền phu, nếu em được phép xuất gia, em sẽ xuất gia ngay hôm nay!

Nói xong, sau khi tổ chức bố thí lớn và tỏ lòng hết sức kính trọng Giáo hội, người triệu phú cùng với một số tùy tùng lớn đưa nàng xuất gia, và nàng được xuất gia với chúng Tỷ-kheo-ni thuộc phái Ðề-bà-đạt-đa. Sau khi xuất gia, nàng sống hoan hỷ với tâm tư viên mãn.

Khi cái thai của nàng đã thuần thục, các Tỷ-kheo-ni nhận thấy các căn của nàng đổi khác, tay chân và lưng lớn lên, màn da bụng to lên, hỏi nàng:

              - Này hiền muội, hình như hiền muội có thai. Sự việc này thế nào?
              - Thưa các hiền tỷ, tôi không biết sự việc này. Giới hạnh tôi đầy đủ!
              Rồi các Tỷ-kheo-ni đưa nàng đến Ðề-bà-đạt-đa và hỏi Ðề-bà-đạt-đa:

- Thưa Tôn giả, thiện nữ nhân này, với sự chấp nhận khó khăn của người chồng, đã được xuất gia. Nay nàng có thai, chúng tôi không biết nàng thọ thai nhi khi còn là cư sĩ, hay khi đã xuất gia. Nay chúng tôi phải làm gì?

Ðề-bà-đạt-đa tự mình chưa phải là bậc Giác ngộ, nên không có lòng kham nhẫn, từ bi, từ mẫn và suy nghĩ: "Một Tỷ-kheo-ni thuộc phái Ðề-bà-đạt-đa nay đã có thai, và Ðề-bà-đạt-đa lại hỷ xả. Ta sẽ bị chỉ trích như vậy. Ta phải đuổi người này." Rồi không điều tra, như xô đẩy một tảng đá, Ðề-bà-đạt-đa lập tức khẳng định và nói:

- Hãy đi ngay và tẩn xuất người này!

Chúng Tỷ-kheo-ni ấy nghe nói vậy, đứng dậy đảnh lễ rồi đi về trú xứ. Nàng thiếu phụ thưa với các Tỷ-kheo-ni ấy:

- Thưa các Nữ Tôn giả, Trưởng lão Ðề-bà-đạt-đa không phải đức Phật! Con xuất gia không phải với Ðề-bà-đạt-đa, nhưng con xuất gia với bậc Chánh Ðẳng Giác, bậc tối thượng ở đời. Chớ làm mất nơi con điều con đã được một cách khó khăn! Hãy đưa con đi đến Kỳ Viên, gặp bậc Ðạo Sư!

Chúng Tỷ-kheo-ni ấy đưa nàng đi, vừa qua con đường dài bốn mươi lăm dặm, từ Vương Xá dần dần đến Kỳ Viên, đảnh lễ bậc Ðạo Sư và tường trình sự việc. Bậc Ðạo Sư suy nghĩ: "Dầu thai của nàng ấy được tượng hình khi còn là gia chủ, đây cũng là một dịp để ngoại đạo nói rằng Sa-môn Gotama đã nhận lấy một Tỷ-kheo-ni bị Ðề-bà-đạt-đa loại bỏ. Ðể chấm dứt câu chuyện, vấn đề này còn được giải quyết trước mặt vua và tùy tùng của vua". 

Ngày hôm sau, Thế Tôn cho mời vua Pasenadi, (Ba-tư-nặc) nước Kosala, ông Cấp Cô Ðộc lớn, Cấp Cô độc nhỏ, nữ cư sĩ Visàkhà, và các nhân vật có tiếng khác. Rồi vào buổi chiều, giữa bốn chúng đã đều tụ họp, Thế Tôn bảo trưởng lão Upàli.

               - Hãy đi làm cho sáng tỏ sự việc của Tỷ-kheo-ni trẻ này giữa bốn chúng!
               - Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Vị trưởng lão đi đến giữa hội chúng, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn cho mình, cho gọi nữ cư sĩ Visàkhà trước mặt nhà vua, và giao việc điều tra này:

- Hãy đi, này Visàkhà, trước hết, hãy xác định ngày xuất gia, tháng xuất gia của người thiếu phụ này. Sau khi biết rõ rồi, hãy tìm hiểu nàng thụ thai trước đây hay sau thời gian ấy.

Nữ cư sĩ chấp nhận lời dạy, cho treo một cái màn. Sau cái màn ấy, nữ cư sĩ quan sát tay, chân, lỗ rún, bụng, các phần thân khác của Tỷ-kheo-ni trẻ. Sau khi tính ngày tháng, biết được nàng thụ thai trong thời kỳ còn là gia chủ, nữ cư sĩ đi đến vị Trưởng lão và báo cáo kết quả.

Vị trưởng lão, giữa bốn chúng, tuyên bố Tỷ-kheo-ni ấy là thanh tịnh. Bấy giờ nàng được xác nhận là thanh tịnh, liền đến đảnh lễ chúng Tỷ-kheo và bậc Ðạo Sư, rồi đi về trú xứ với các Tỷ-kheo-ni. Khi bào thai đã thuần phục, nàng sanh được một bé trai có uy lực lớn, do nàng cầu nguyện dưới chân Ðc Pht Padumuttara cách đây nhiều kiếp (?).

Nhà vua, một hôm đi đến gần trú xứ của Tỷ-kheo-ni, nghe tiếng của đứa trẻ, và hỏi các đình thần. Các đình thần biết câu chuyện, thưa lại với vua:

              - Tâu Ðại Vương, vị Tỷ-kheo-ni trẻ ấy sanh được một đứa con trai. Ðây là tiếng khóc của đứa trẻ.
              - Này các khanh, nuôi con là một chướng ngại cho các Tỷ-kheo-ni. Chúng ta sẽ nuôi dưỡng nó.

Vua giao đứa trẻ cho các thiếu phụ bà con và bảo nuôi dưỡng nó lớn như một hoàng tử. Ðến ngày đặt tên, nó được tên là Kassapa, nhưng được biệt danh là hoàng tử Kassapa, vì được nuôi dưỡng như một hoàng tử. Khi lên bảy tuổi, Kassapa xuất gia với bậc Ðạo Sư, và khi đầy đủ tuổi, được thọ Ðại Giới. Thời gian đi qua, vị ấy trở thành một nhà thuyết pháp tài giỏi giữa các nhà thuyết pháp. Rồi bậc Ðạo Sư ấn chứng cho vị ấy:

- Này các Tỷ-kheo, vị này là đệ nhất trong các đệ tử thuyết pháp của Ta, tức là Hoàng tử Kassapa. Hoàng tử Kassapa, nh kinh Vammika (Kinh Trung B, s 23) chng qu A-la-hán. Tỷ-kheo-ni, mẹ vị ấy, nhờ phát triển Thiền quán, chứng quả cao nhất. Trưởng lão Cumarakassapa, giữa giáo pháp đức Phật, sáng chói như mặt trăng rằm giữa hư không.

Một hôm, sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở về, đức Như Lai khuyến giáo các Tỷ-kheo xong, đi vào Hương Phòng. Sau khi được lời khuyến giáo, Tăng chúng sinh hoạt trong các gian phòng ban ngày, hay gian phòng ban đêm của họ. Vào buổi chiều, họ hội họp tại Pháp đường, và tán thán đức hạnh của đức Phật:

- Này các Hiền giả, Ðề-bà-đạt-đa tự mình không phải là Phật, lại không có kham nhẫn, lòng từ bi, lòng từ mẫn, đã khiến cho Trưởng lão Cumarakassapa và Trưởng lão ni gần bị hại. Nhưng bậc Chánh Ðẳng giác tự mình là bậc Pháp Vương, lại thành tựu kham nhẫn, lòng từ bi, lòng từ mẫn, đã trở thành chỗ nương tựa cho hai vị ấy.

              Bậc Ðạo sư, với uy nghi của Ðức phật, đi vào Pháp đường, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, và hỏi:
             - Này các Tỷ-kheo, các ông đang ngồi luận bàn chuyện gì? 
             Các Tỷ-kheo thưa:
             - Bạch Thế Tôn, chúng con bàn đến công đức của Thế Tôn.
             - Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Như Lai mới trở thành chỗ nương tựa cho hai người ấy, nhưng trong quá khứ cũng vậy.
             Các Tỷ-kheo yêu cầu Thế Tôn làm sáng tỏ vấn đề này. Thế Tôn trình bày rõ câu chuyện quá khứ.

Chuyện rằng:

Thuở xưa, khi vua Brahamadatta trị Ba-la-ni, B-tát sanh làm mt con nai. Khi t bng m sanh ra, con nai có màu sc vàng, mt ca nó ging như hòn châu báu, sừng màu trng bc, ming đỏ như tấm màn nhung, móng chân láng trơn như màu sơn mài, đuôi giống như đuôi con trâu rừng (Yak), thân to ln bng con nghé. Nó sng trong rng, được vây quanh vi năm trăm con nai và được gi là nai chúa Nigrodla (Cây Ða). Không xa bao nhiêu, có một con nai khác, vi năm trăm con nai tùy tùng và được gi là nai Sakha (Nhành), nai này cũng màu sc vàng.

Lúc bấy gi vua Ba-la-ni thường hay săn bắn nai, không có tht nai thì không ăn cơm. Hằng ngày vua triu tp dân thành, dân tỉnh li, đình chỉ công vic ca mi người và vua thích đi săn bắn. Mi người suy nghĩ: "Vua này đình chỉ công vic ca chúng ta; chúng ta hãy gieo bẫy mi và đặt nước ung cho các con nai trong vườn, đuổi nhiu nai vào trong y, đóng cửa li và bắt dn chúng đến vua".

Như vậy, h gieo c làm by mi, đặt nước ung khp vườn, cho sp đặt ca, đem theo những người trong thành, tay cm côn, gy và các loi binh khí khác đi vào rừng tìm nai, h bao mt vòng vây khong độ mt dm để bt đàn nai bị vây gia, và như vậy h vây quanh chỗ ca đàn nai Nigrodha và đàn nai Sakha.

Khi thấy đàn nai, họ bt đầu ly gy đập cây, đập bi, đập đất, đuổi đàn nai ra khỏi ch ca chúng, khua động các loi vũ khí như gươm, giáo, cung, la hét và đuổi đàn nai vào rừng. Ri h đóng cửa li, đi đến gp vua và thưa:

- Thưa Ðại Vương, vì luôn luôn đi săn nai, Ðại Vương phá hoại công vic ca chúng con. Nay chúng con đã dẫn đàn nai rừng vào đầy c vườn ca Ði Vương. Từ nay tr đi, Ðại Vương có thể ăn thịt chúng.

Sau khi thưa như vậy, dân chúng b đi. Nhà vua nghe họ nói, đi đến khu vườn, nhìn các con nai, thy hai con nai vàng, lin tha chết cho chúng. T đấy v sau, có khi nhà vua t đi bắn mt con nai ri đem về. Có khi người đầu bếp đi đến, bn nai ri đem về. Các con nai, thy cây cung, lin run ry vì s chết nên b chy. Nhưng khi bị hai hay ba vết thương, chúng mệt mi, b bnh, và b giết. Ðàn nai báo cáo s vic như vậy lên B-tát. B-tát cho gi Sakha và nói:

- Này bạn, nhiu con nai bị hi, du thế nào chúng cũng phi chết. Nhưng bắt đầu t nay tr đi, chớ để các con nai b tên bn mt cách vô ích. Hãy để các con nai thay phiên nhau đi đến ch phi chết. Mt ngày là phiên đàn nai của tôi, mt ngày là phiên nai ca bn. Con nai nào đến phiên ca mình c đi đến, nm xung đặt đầu vào ch phi chết. Làm vy, các con nai khác khi b thương.

Con nai Sakha chấp thun. T đấy tr đi, theo phiên mình, một con nai đi đến, nm xung, đặt c vào ch b giết. Người đầu bếp đến, bt con nai nằm đấy ri đem đi.

Một hôm đến phiên mt con nai cái có mang trong đàn nai Sakha. Con nai cái đến gp Sakha và thưa:

- Thưa chúa tể, tôi có thai, sp sanh con, như vậy đàn có hai mạng sng đến phiên. Hãy cho qua phiên ca tôi.

Nai Sakha nói:

- Không thể bo nhng con nai khác thế phiên cho ngươi được. Ngươi hãy chịu nhng gì s đến vi ngươi, hãy đi đi. Con nai cái ấy không được nai Sakha chp thun, lin đi đến B-tát và trình bày s vic. B-tát nghe xong lin nói:

            - Ðược, hãy đi đi! Ta sẽ b qua phiên ca người!
            Rồi nai chúa t mình đi đến, đặt đầu vào ch chết nm ch. Người đầu bếp thy vy lin nói:
            - Con nai chúa đã được tha khi chết, nay li nm ch chết này. S vic này là c sao?
            Rồi k y đi báo cáo cho vua hay. Nhà vua lập tc ng lên xe, đi đến vi đoàn tùy tùng đông đảo, thy B-tát, lin nói:
            - Này bạn nai chúa, ta đã tha khỏi chết cho người. Sao nay ngươi nằm đây?

- Thưa Ðại Vương, một con nai cái đến gp tôi, yêu cu mt con khác thay phiên cho nó. Tôi không có thể bt mt con nào khác chu đau đớn vì b chết được. Tôi quyết định cho con nai cái y mng sng ca tôi, nhn ly cái chết thay cho con nai cái, nên nm đây, Ðại Vương chớ có nghi ng gì khác!

Vua nói:

- Hỡi nai chúa sắc vàng, t trước, ta chưa bao giờ thy gia loài người, có ai đầy đủ kham nhn, hòa ái, t bi như ngươi. Do vậy, ta tht bng lòng vi ngươi. Hãy đứng dy, ta s cho ngươi và con nai cái ấy thoát khi s hãi!

            - Thưa bậc nhân ch, có hai con nai được thoát khỏi s hãi, đàn nai còn lại thì thế nào?
            - Này nai chúa, ta sẽ cho đàn nai còn lại thoát khi s hãi.
            - Thưa Ðại vương, các con nai được thoát khi s s hãi, nhưng các con sinh vật bn chân khác thì sao?
             - Thưa Ðại Vương, các loài bốn chân được thoát khi s hãi, nhưng các đàn chim thì thế nào?
             - Này nai chúa, ta cũng s cho chúng thoát khi s hãi!
             - Thưa Ðại Vương, các loại chim như vậy được thoát khỏi s hãi, nhưng còn đàn cá sống trong nước thì thế nào?
             - Này nai chúa, ta cũng s cho chúng thoát khi s hãi!
             Như vậy con nai chúa đã xin vua được thoát khi s hãi cho tt c chúng sanh, đứng dy, khuyên nhà vua th năm giới, và nói:

- Thưa Ðại Vương, hãy sống theo Chánh pháp! Hãy x s đúng Chánh pháp đối vi cha m, đối vi con trai, con gái, đối vi Bà-la-môn, gia ch, đối vi dân thành ph, dân các tnh. Hãy t mình sng đúng Chánh pháp, khi nhân loại mng chung, s được sanh lên thiện thú, thiên gii, cõi đời này!

Sau khi thuyết pháp cho vua vi uy lc k diu ca Ðc pht, B-tát sng ti khu vườn trong mt vài ngày để khuyến giáo vua, ri cùng vi đàn nai vây quanh, lên núi đi theo chúng vào rừng. Con nai cái đẻ ra mt con nai đực đẹp như một n hoa. Nai con này đi chơi với đàn nai Sakha. Thấy nai mình đi chơi với đàn nai Sakha, nai mẹ khuyên con mình, bt đầu t nay ch đi tới Sakha, nên đi tới Nigrodha và nói lên bài k:

              Sống vi Ni-gro-dha,
              Chớ sng vi Sa-kha!
              Chết vi Ni-gro-dha,
              Hơn sống vi Sa-kha.

Từ đấy tr đi, các con nai thoát khỏi s hãi khi ăn lúa của dân chúng. Và dân chúng nh rng các con nai được thoát khi s hãi, nên không dám đánh đập hay đuổi chúng đi. Họ t hp ti sân vua và báo cáo lên vua biết. Vua nói:

- Do ta bằng lòng, ta đã cho nai Nigrodha một đặc ân. Ta thà mt nước ch không b li đã hứa. Hãy đi đi, trong quốc độ ca ta, không con nai nào b đánh cả!

Nai Nigrodha, nghe tin này, liền hp đàn nai lại và bo:

- Bắt đầu t nay, ch ăn lúa của người khác!

Sau khi bảo chúng ha như vậy, nai Nigrodha báo tin cho dân chúng biết:

- Bắt đầu t nay, nhng người trng lúa ch rào rung li để bo v lúa, ch làm du bng cách ct lá lúa li.

Bắt đầu t đấy, theo tin đồn, khi lên tc l ct lá lúa li gia các đồng rung. Bt đầu t đấy, các con nai không vượt qua đồng rung có lá lúa ct li. Ðây là nh B-tát khuyến giáo chúng như vậy. Sau khi khuyến giáo đàn nai, Bồ-tát sng đấy cho hết tui th, ri cùng vi đàn nai đi theo nghiệp của mình. Còn nhà vua nghe li khuyến giáo ca B-tát, sut đời làm các công đức ri sau đó đi theo nghiệp ca mình.

Bậc Ðạo Sư nói sau khi kể pháp thoại:

- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Ta mới bảo vệ Trưởng lão ni và Kumarkassapa, mà thuở trước Ta cũng bảo vệ như vậy.

Rồi Ngài thuyết giảng Bốn Sự thật, nêu sự liên hệ giữa hai câu chuyện, kết hợp chúng với nhau, và kết luận bằng cách nhận diện Tiên thân:

             - Thời ấy, con nai Sakha là Ðề-bà-đạt-đa, đàn nai là tùy tùng của Ðề-bà-đạt-đa, nai cái là Trưởng lão ni, nai con là Kumarakassapa, vua là Ànanda, con nai chúa Nigrodha là Ta vậy.  
<<Quay lai
Gửi cho bạn bè Trang in
 
     
  Các bài viết khác của chủ đề Chánh kiến  
     •  MÙA XUÂN HẠNH PHÚC. Thầy Thích Bảo Nguyên. (21.02.2018)  
     •  MÙA XUÂN GIẢI THOÁT. Thầy Thích Bảo Nguyên. (18.02.2018)  
     •  HẠNH PHÚC HÔN NHÂN GIA ĐÌNH. Thầy Thích Bảo Nguyên. (11.02.2018)  
     •  ĐOẠN DIỆT THÂN KIẾN. Thầy Thích Bảo Nguyên. (02.02.2018)  
     •  VÔ NGÃ LÀ NIẾT BÀN. Thầy Thích Bảo Nguyên. (27.01.2018)  
     •  BỒ TÁT SỢ NHÂN, CHÚNG SINH SỢ QUẢ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (20.01.2018)  
     •  QUÉT RÁC PHIỀN NÃO TÂM. Thầy Thích Bảo Nguyên. (10.01.2018)  
     •  KHỔ VUI DO TÂM TẠO. Thầy Thích Bảo Nguyên. (05.01.2018)  
     •  TÂM BẤT ĐỘNG VÔ SỰ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (30.12.2017)  
     •  TRẠCH PHÁP ĐỂ TU ĐÚNG. Thầy Thích Bảo Nguyên. (24.12.2017)  
     •  NGHIỆP TÁI SINH LUÂN HỒI. Thầy Thích Bảo Nguyên. (16.12.2017)  
     •  PHÁP HỶ ĐEM AN LẠC. Thầy Thích Bảo Nguyên (11.12.2017)  
     •  TÂM BẤT ĐỘNG LÀ NIẾT BÀN. Thầy Thích Bảo Nguyên. (06.12.2017)  
     •  CẦU BẤT ĐẮC KHỔ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (30.11.2017)  
   
  TRANG : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ...[Next 5 of 41 pages] ...
     
 
   
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)