DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 16/02/2018
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (Pháp âm)
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 4  
  Số lượt truy cập: 37450  
     
  Untitled Document
   
 
  Nghiên cứu – Đối luận
• PHẢN BIỆN CỦA MINH NGUYỆT VỚI THIỆN TRÍ.  
Cập nhật ngày : 13.05.2013 (Đã đọc : 7567 lần )
           Thiện Trí (friends with Hoa Thiền) commented on Đạo Phật's photo of you.

Thiện wrote:  

"Tịnh Độ (Đại Thừa): do đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu với các đệ tử.

              Thiền Tông (Đại Thừa): Phật truyền tâm ấn cho ngài Ma Ha Ca Diếp (làm Tổ thứ nhất dòng thiền phái Ấn Độ, đời cuối cùng là ngài Huệ Năng (hiện nay vẫn còn lưu xá lợi)!
              Mật Tông (Đại Thừa): Kim Cương Thừa, do ngài Long Thọ và ngài Liên Hoa Sinh (làm Tổ)!

Sau Phật diệt độ: các vị Xá Lợi Phất, Ma Ha Ca Diếp, A Nan (biên tập, ghi chép toàn bộ những lời Phật dậy) cớ đâu lại nói là tà ma ngoại đạo (chẳng khác nào phỉ báng Phật giáo). Tu tập bấy lâu không thấy kết quả, bị kẻ khác rèm pha sinh lòng nghi ngờ phỉ báng chánh pháp (do Kim Khẩu Phật nói ra, các vị Thánh Tăng ghi chép lại) vậy lý do đâu đó là tà ma ngoại đạo! BẤT LUẬN KẺ NÀO KỂ CẢ ĐÓ LÀ HOÀ THƯỢNG GIÁO PHẨM đi chăng nữa phỉ báng Phật giáo (Bắc Tông và Nam Tông) kẻ đó mới chính là tà ma ngoại đạo! Kẻ nào tự nhận mình chứng thánh quả (nghi ngờ phỉ báng Phật Pháp kẻ đó là tà ma ngoại đạo).

Phật tại thế: là Chánh Pháp. Thời chư Tổ: là Tượng Pháp. Thời Chân Tu và Tà Tăng (thầy tà) lẫn lộn là mạt pháp. Chân Tu: xiển dương Chánh Pháp (đó là Chánh Pháp, là Phật). Còn trụ thế Tà tăng (thầy tà) nói pháp không đúng, đó là mạt pháp! Theo quan điểm của tôi!

KÍNH MONG VỊ NÀO CÒN NGHI NGỜ HÃY DẸP BỎ CÁI NGHI NGỜ NÀY! Các vị tu tập mà còn vọng không bao giờ thấy được kết quả (PHẬT PHÁP RẤT NHIỆM MẦU). Vị nào còn đang nghi ngờ mau thức tỉnh cầu đại sám hối! Thiện trí (Kính Cẩn) A Di Đà Phật!"

                                                                                                             Thiện Trí


Qua sự trình bày của quí thầy Thiện Trí
Minh Nguyệt kính gởi thầy Thiện Trí mến thương.

CHỚ CÓ TIN:

Khi nghiên cứu kinh điển, kinh thánh hoặc bài viết của bất kỳ ai, kể cả trong blog này, đừng tin trọn, mà hãy nhớ lời đức Phật đã dạy:

             “Này các Kàlàmà!
            1- Chớ có tin vì nghe truyền thuyết,
            2- Chớ có tin vì nghe truyền thống,
            3- Chớ có tin vì nghe người ta nói đồn,
            4- Chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng,
            5- Chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình,
            6- Chớ có tin vì đúng theo một lập trường,
            7- Chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dự kiện,
            8- Chớ có tin vì phù hợp với định kiến của mình,
            9- Chớ có tin nơi phát xuất có uy quyền,
            10-  Chớ có tin vì bậc Sa Môn là Đạo Sư của mình, v.v...

Nhưng này các Kàlàmà! Khi nào, tự mình biết rõ như sau: “Các pháp này bất thiện, các pháp này là có tội lỗi, các pháp này bị người có trí hiểu biết chỉ trích, các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh khổ đau”. Thời này, Kàlàmà hãy từ bỏ chúng không nên tin theo”.

Thầy Thiện Trí ạ! Hãy nhìn ra biển Đông xem Bắc Kinh Trung Quốc dương oai, hung hăng, láo dối về cái bản đồ hình chữ U, như cái lưỡi bò liếm trọn biển Đông, thâu tóm các quần đảo của các nước láng giềng. Cái bản đồ đó Bắc kinh tuyên truyền với thần dân Trung Quốc là của họ. Người Trung Hoa rất giỏi chuyện đảo điên thực, hư. Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam có đủ cứ liệu lịch sử mà trong các thư viện cổ của Việt Nam và các nước Tây phương còn lưu trữ và đã chứng minh rõ ràng. Ngược lại cái bản đồ đường lưỡi bò thì không có cơ sở lịch sử, không hợp pháp, thế giới không công nhận. Mới đây Hoa Kỳ đã tố cáo Trung Quốc ăn cắp tư liệu mật về quân sự của Hoa Kỳ. Hàng hóa, thực phẩm của Trung Quốc hiện tại rất mất uy tín trên thị trường thế giới. Vì sao? Vì nó rất không thành thực, rất độc hại, rất thủ đoạn, ma mánh. Đạo đức nhân bản, nhân quả không được giáo dục cẩn thận.

Cũng như vậy, Phật giáo Nguyên Thủy Thích Ca Mâu Ni vốn không phải là Tôn Giáo cho nên không thể gọi là Đại Thừa hay Tiểu thừa. Khi Thái Tử Sĩ Đạt Ta từ bỏ hoàng cung, có nghĩa là buông xuống tham, sân, si. Tham, sân, si được gọi là Khổ Đế. Cuộc sống trên thế gian này được ví là Khổ Đế. Thân mạng của con người là Khổ Đế. Sự kiện ngài Thái Tử từ bỏ hoàng cung là vì giác ngộ sanh, già, bệnh, chết mà Bà La Môn giáo, Vệ Đà hướng thần linh không đưa ra được phương pháp để chấm dứt cái vòng lẩn quẩn luân hồi khổ đau do từ trường Tập Đế là lòng Dục. Nếu truy cứu thật kỹ càng lịch sử của đức Phật thì chúng ta sẽ biết rất chính xác cụ thể đạo Phật được kính tôn vì nó rất nhân bản. Nhân bản vì nó ly dục, ly ác pháp, vì nó nhắm vào con người và có pháp hành thiết thực cứu khổ được con người. Và thật hết sức nhân bản vì khi từ giã loài người Ngài đã ban tặng cho loài người chân lý Tứ Diệu Đế: Khổ, Tập, Diệt, Đạo.

Khổ vì Vô minh tin theo những hư cấu láo khoét của những tưởng giải Sư, tưởng kiến giải Phật pháp.

Khổ vì Tập Đế khư khư ôm chấp hữu, thủ tri kiến lệch pha lịch sử Phật giáo Nguyên thủy.

Do nhân buông xuống danh, tài, lợi, sắc… mà Thái tử đã thành Phật Chánh Đẳng Giác được gọi là Diệt Đế. Điều này Bà La Môn giáo sĩ chưa bao giờ làm được, bởi vì không có Chánh tri kiến về nhân quả để chuyển đổi Tập Đế tức là Dục.

Để chuyển đổi Tập Đế (Dục), đức Phật đã di chúc sau khi ta nhập diệt hãy lấy Giới luật và giáo pháp ta làm thầy dẫn đường giải thoát những phiền trược khổ đau. Giới luật, Giáo pháp đó chính là Đạo Đế (Bát Chánh Đạo). Bát Chánh Đạo là những nấc thang giúp loài người xả niệm thanh tịnh. Phật dạy 10 Điều Chớ Có Tin chính là dạy tu tập Ý Thức Lực vậy! Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc dạy là Định Vô Lậu, Tứ Niệm Xứ…. Và Ngài dạy phương pháp Như Lý Tác Ý là “món ăn” tối quan trọng để có Diệt Đế chuyển đổi Tập Đế, chấm dứt Khổ Đế.

Hãy lấy Giới luật, Giáo pháp ta làm thầy” để cho cuộc đời này không còn có những con người với thân, khẩu, ý… gian ngoa, danh lợi, ác pháp.

Hãy lấy Giới luật, Giáo pháp ta làm thầy” để con người, cuộc đời này không bị lòng tham dục ác pháp làm cho chiến tranh đồ khổ. Để con người sống trên thiện pháp chứng Đạo.

Hãy lấy Giới luật, Giáo pháp ta làm thầy” là Ngăn ác, diệt ác, diệt ngã, xả tâm, ly dục, ly ác pháp; là khuyên dạy loài người không nên ảo giác thế giới thần linh hư cấu. Thí dụ như các nhà tưởng giải Sư của Tôn giáo Phật Giáo Trung Hoa vẽ tưởng A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Nam Hải, Di Lặc, Liên Hoa Sắc… nhái theo thần giáo Vệ Đà, sau này là Hồi Giáo.

Long Thọ người Bắc Ấn vốn là giáo sĩ Bà La Môn nặng ký, người rất có tội lỗi với loài người là vì ông ta rất tưởng giải, biến ý thức con người trườn uốn xảo biện, hý luận, điên đảo thực, hư, chân lý. Bài kinh Bát Nhã đã tố cáo tội ác của Long Thọ qua câu kinh: “Không Khổ, Tập, Diệt, Đạo…”.

Trần Huyền Trang người Trung Hoa thỉnh kinh Đại Chúng Bộ sau này gọi là Bồ Tát Đại Thừa, tam sao thất bổn chân lý Tứ Diệu Đế. “Dù cho tạo tội hơn núi cả, Diệu Pháp Liên Hoa tụng mấy hàng” 

Thưa thầy Thiện Trí, một bậc Thánh như Phật có bao giờ dạy loài người phá hoại đức hạnh, giới nghì như vậy? Dùng thuốc trừ sâu cực độc để giữ cho củ gừng tốt mã, bền lâu, vẽ bản đồ lưỡi bò tham chiếm biển Đông bất chấp luật biển Liên Hiệp Quốc, bất chấp chủ quyền của các nước láng giềng, bất chấp qui tắc ứng xử trên biển Đông. Kinh Pháp Hoa thể hiện đầy đủ tham vọng sái quấy của việc bành trướng Bắc Kinh. Viễn tưởng ra một Di Lặc lãnh đạo thế giới, người Trung Hoa xưa đã dạy cho con cháu của họ mộng xấu ác tham lam, xâm lược, vơ vét của không cho phi nhân bản, nhân quả. Do chấp có Di Đà, Di Lặc, Quan Âm nên tín đồ Phật giáo Trung Quốc, người dân Trung Quốc trở nên cuồng tín, bệnh ảo giác phần thế giới còn lại của loài người trên trái đất là của Trung Quốc.

Xét toàn bộ giáo điển Đại Thừa phát Triển tưởng giải chúng ta thấy họ chỉ nhằm mục đích tiêu diệt đức hạnh Giới luật, những giá trị pháp luật và nền đạo đức nhân bản, nhân quả, cho nên nó luôn về đích tham, sân, si, mạn, nghi, sanh, già, bệnh, chết. Các nhà sư Phật giáo Trung Hoa đã xâm phạm nghiêm trọng bản quyền Phật giáo Thích Ca Mâu Ni Nguyên Thủy.

Các nhà sư Đại Thừa Phật giáo Trung Hoa tu hành rất thành đạt về danh lợi, huân chương, quan tăng, phú tăng, phú ni, nệm giường hơn cả vua chúa, đa số là ăn thịt chứ rất ít vị ăn chay.

Đường lối tu tập của đạo Phật chân chánh là khởi động bộ não Chánh Kiến nhân quả, Tư duy phản biện các pháp, các niệm khởi, Chánh Ngữ chân thật, Chánh Mạng từ bi, Chánh Nghiệp thiện pháp nhân bản, Chánh Tinh Tấn Như lý Tác ý về những nhân cách phát xuất từ thân, khẩu ý trong sáng thanh tịnh, “không làm khổ mình, không làm khổ người”. Thật vi diệu làm sao nghệ thuật sống Tứ Chánh Cần như vậy, Giới hành như vậy đã un đúc cho Chánh Niệm không phóng dật theo ác pháp nên nó thanh an giải thoát ngay tại thế gian, thế gian là thiên đường. Khi các niệm không còn chiến tranh nhau nữa giữa ác và thiện, vì ý thức đã quét sạch lậu trược thì từ lực trường của ý thức sẽ chuyển đổi Tập Đế nhân quả, làm chủ tham, sân, si Khổ Đế.

Danh, tài, lợi, sắc là nguyên nhân của mọi khổ đau. Chùa to Phật tượng lớn, Phật tượng hư cấu, bày vẽ, lừa đảo rất chống trái lịch sử Phật giáo Nguyên Thủy, chống trái Giới luật, đức hạnh và cuộc đời của đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Những người có thiện trí, hữu phước sẽ gặp được Chánh Pháp Như Lai Thích Ca Mâu Ni. Những ai biết thương mình, thương loài người sẽ dùng ý thức sắc sảo phân biệt chánh, tà.

Đạo Phật Nguyên Thủy giúp cho bạn có Trí tuệ nhận biết Đạo Đế để bạn vượt qua cuồng tín, ảo giác, cố chấp, vô minh.

Phật giáo Đại Thừa phát triển là một tôn giáo làm cho loài người ảo giác, hoang tưởng, hao phí tiền của, bị các nhà sản xuất giấy vàng mã, các nhà sản xuất chuỗi tràng, sản xuất chuông, mõ, kinh điển, băng đĩa thuyết giảng tà tưởng móc cạn túi tiền mà vẫn lậu trược tham, sân, si là một Tôn giáo đáng bị những người có trí chỉ trích…. thì Tôn giáo ấy, mọi người hãy mau xa tránh.

Kính ước nguyện loài người trên thế gian này thâm ngộ ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT, NHỮNG LỜI DẠY GỐC… mà Đức Thánh, Bậc làm chủ được sanh, già, bệnh, chết Thích Thông Lạc đã thương yêu ban tặng cho tất cả chúng sanh trong thế giới đầy khổ đau này.

             Bạn hãy gõ: Youtube Thích Thông Lạc để được nghe chân lý Tứ Diệu Đế…..
             Chúc thầy Thiện Trí nhiều phước đức giải thoát những phiền não khổ đau, tà kiến.
                                                                                         Việt Nam ngày 12-5-2013
                                                                                              Thích Minh Nguyệt.
<<Quay lai
Gửi cho bạn bè Trang in
 
     
  Các bài viết khác của chủ đề Thế sự  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 03.2018 (Sưu tầm). (16.02.2018)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 02.2018 (Sưu tầm). (30.01.2018)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 01.2018 (Sưu tầm). (14.01.2018)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 13.2017 (Sưu tầm). (21.12.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 12.2017 (Sưu tầm). (14.12.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 11.2017 (Sưu tầm). (08.11.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 10.2017 (Sưu tầm). (22.10.2017)  
     •  TÂM TÌNH CỦA NGƯỜI CƯ SĨ. Ngọc Hương. (14.10.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 09.2017 (Sưu tầm). (29.09.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 08.2017 (Sưu tầm). (08.09.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 07.2017 (Sưu tầm). (25.08.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 06.2017 (Sưu tầm). (13.07.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 05.2017 (Sưu tầm). (19.05.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 04.2017 (Sưu tầm). (18.04.2017)  
   
  TRANG : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ...[Next 5 of 8 pages] ...
     
 
   
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)