DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 16/02/2018
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (Pháp âm)
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 2  
  Số lượt truy cập: 37690  
     
  Untitled Document
   
 
  Chánh kiến
• CHÁNH PHÁP DỰNG LẠI RỒI, TRÁCH "AI" SAO HỮNG HỜ! Tỳ-kheo Thích Nguyên Tánh  
Cập nhật ngày : 25.12.2012 (Đã đọc : 12526 lần )

Nhờ gặp được Chánh pháp tôi đã khỏi bệnh ung thư cổ

Kính thưa quý vị Tôn Túc, Hoà Thượng,Thượng Toạ lãnh đạo Trung ương giáo hội, cùng quý Tăng, Ni nam nữ cư sĩ Việt Nam!

Bản thân tôi là thương binh hạng nặng có một người phục vụ, biết bao nhiêu căn bệnh hiểm nghèo đe doạ tính mạng, thế mà nhờ gặp được Chánh Pháp của đức Phật qua bậc Thầy tu chứng, Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thông Lạc, Ngài đã chỉ dạy cho tôi tu tập, chỉ trong vòng 20 ngày tôi đã đẩy lùi được ổ bệnh trên. Đã 11 năm nay tôi không hề đi viên, không hề dùng thuốc. Việc làm của tôi có Phật tử cũng như người thân và dân làng nơi tôi ở chứng kiến, tôi chẳng dám nói sai. Thấy được lợi ích như vậy nên tôi mạo muội viết mấy dòng này gửi lên trang mạng để có ai hữu duyên được đọc, được nghe và thực hành như bản thân tôi là đều được như ý muốn. Tất cả cũng vì sự trường tồn của Chánh Pháp tôi xin ghi lại mấy dòng, có gì không phải xin quý vị lượng thứ!

                                                                                    Tỳ-kheo Thích Nguyên Tánh


        Chánh Phật Pháp vắng mặt trên thế gian nên loài người phải khổ đau bất tận

              - - - (1) - - -

Ở trên thế gian này

Biết bao chuyện đau lòng

Nói làm sao cho hết

Vì Chánh Pháp đức Phật

Đã bị Tổ thủ tiêu

Người ta biến chùa chiền

Thành nơi kinh doanh Phật!


              - - - (2) - - - 

Chuyện một người tình nọ                              Để thỏa mãn thú tính,

Giết người yêu của mình                                Khi người yêu đã chết.

Cắt thi hài nhiều mảnh                                    Trong cả hai trường hợp

Nhằm mục đích phi tang.                                Trường hợp này nặng hơn,

Đây có phải do ma                                          Phạm cả hai giới liền

Hay do vì con người                                        Sát sinh và tà dâm,

Phạm năm điều Phật dạy?                             Là nguyên nhân gây khổ.

Là năm điều giới đức,                                    Có ai dám chối cãi,

Không sát sinh ăn thịt                                      Dám đổ lỗi ma, quỷ

Thực hành đức hiếu sinh.                               Hay mồ mả ông cha

Nếu mà thanh niên này                                   Hay Ngọc Hoàng, Thượng Đế,

Biết vào chùa quy y                                         Hay Tam Tòa Thánh Mẫu

Và thọ trì năm giới,                                          Hay hướng cửa, hướng nhà

Chỉ cần giới thứ nhất                                      Hay giờ tốt, giờ xấu

Họ đã thoát tử hình,                                         Hay tại ngày đầu năm

Thì hạnh phúc biết bao.                                   Người xông đất nặng vía

Và còn kinh hoàng hơn                                   Hay tại hạn Thái Bạch

Có một gã nhân tình                                        Kế Đô và La Hầu

Khi lấy hết bạc vàng                                        Vân vân và vân vân…

Liền lột cả áo quần


              - - - (3) - - -

Chỉ có nghiệp ác, thiện                                    Được hạnh phúc an vui.

Tự mình làm mình chịu                                     Qua bài kệ sau đây:

Kêu van ai bây giờ?                                        Điều mẹ cha, bà con,

Thế mà người vô minh                                     Không có ai làm được,

Cứ đổ cho Thần Thánh                                    Tâm hướng Chánh làm được,

Để có bao nhiêu tiền                                        Làm được tốt đẹp hơn.”

Vào túi thầy chùa hết.                                       Những lời dạy hơn vàng,

Đúng như lời Phật dạy:                                    Thế mà sao thầy chùa

"Kẻ thù hại kẻ thù,                                            Mang danh đệ tử Phật,

Oan gia hại oan gia,                                        Sao không dạy Phật tử,

Không bằng tâm hướng tà,                             Mà đem kinh các Tổ

Gây ác cho tự thân."                                        Dạy “cầu siêu, cầu an?

Còn ai theo Chánh Pháp

- - - (4) - - -

Từ Chân Lý thứ nhất                                       Có thần thông pháp thuật

Đức Phật dạy rõ rằng                                     Hãy cầu cho đá nổi,

"Cầu không được là khổ."                         Và giọt dầu kia chìm

Phật dùng hai ví dụ                                          Xem thử làm được không?

Hòn đá và giọt dầu                                          Ví như kẻ ác kia

Để minh chứng những ai                                Hay nghiện ngập rượu chè,

Không tự lực cứu mình                                   Từ đó mà sinh bệnh. 

Mà chuyên lo cầu khấn                                    Nếu mình không bỏ rượu, 

Nghiệp ác như hòn đá                                     Chỉ nương nhờ thần, thánh

Bỏ xuống nước là chìm,                                  Hỏi xem các vị đó

Nghiệp thiện như giọt dầu                              Có cứu mình được không?

Cho xuống nước nổi lên.                                 Luật nhân quả rõ ràng,          

Nếu có trăm ngàn người                                 Thế mà tin thầy chùa

Dù đã tu chứng đạo                                         Mất tiền còn mang tội.


             
               - - -
(5) - - -

Chánh Pháp Dựng Lại Rồi, Trách "Ai" Sao Hững Hờ!!!

Qua đây ta đủ biết                                            Sao Giáo hội không làm,

Tà đạo thật hiểm nguy                                     Còn chần chờ gì nữa,

Sao Giáo hội Trung ương                               Để cứu nhân thế độ

Không ngăn cản các chùa                               Lỗi này thuộc về ai?

Hành những nghề mê tín?                               Nếu không bộ kinh gốc         

Để người đời nhầm lẩn                                   Của Hòa Thượng Minh Châu,

Chẳng biết đâu Chánh, Tà.                             Phải công bố đình chỉ

Kinh Phật dạy rõ ràng                                      Đừng cho Phật tử đọc.

Còn những lý do gì,                                          Nếu mà cho họ đọc,

Không mau mau loại bỏ?                                Họ biết rõ chánh tà

Như lời đức Phật dạy:                                     Thì Giáo hội Trung ương

"Điều mẹ cha bà con,                                     Chẳng còn mặt mũi nào

Không có thể làm được                                  Mà nắm quyền lãnh đạo.

Tâm hướng chánh làm được                         Các vị tu chưa chứng,

Làm được tốt đẹp hơn."                                  Thì lãnh đạo ai đây?


              - - - (6) - - - 

Vì đức Phật dạy rằng                                       Hỏi tại sao lại thế?

Chưa chứng mà dạy người,                           Đức Phật dạy làm chủ

Thì cũng chẳng khác nào                                 Sống chết ở chỗ nào?

Người chưa từng biết bơi                               Sao các vị lặng im

Mà cứu người chết đuối.                                 Khi có bậc tu chứng,

Sao chúng tôi dám nói?                                   Có sách vở giáo án

Vì tại chùa Quán Sứ                                      Nhà Xuất bản Tôn giáo

Là nơi Giáo Hội đóng                                    Cho in ấn đàng hoàng,

Còn kinh doanh tấu sớ                                 Sao các vị làm thinh,

Để giải hạn cầu an                                         Không dám tuyên bố ra

Mà sao chẳng thấy an                                   Cho Phật tử được biết?

Thấy toàn là bệnh tật                                    Tu là kết quả liền,

Kể cả các Hòa Thượng.                               Kể cả bệnh ung thư

Có chức danh vĩ đại                                      Như chúng tôi đã bị

Vẩn phải bị ung thư                                       Mà vẫn đẩy được lùi.


              - - - (7) - - -

Chánh Pháp là Thần Dược                             Làm lợi ích nhiều người

Hơn ngọc vàng báu châu.                                Không tốn kém bạc tiền

Cứu con người thoát khổ                                 Mà bệnh tật tiêu trừ. 

Sao không dám công bố,                                 Xin Giáo Hội Việt Nam

Để cho họ bất an,                                              Hãy thẳng thắn công bố

Gây hoang mang dao động?                           Không những cho Việt Nam

Nếu Đức Thầy Thông Lạc                           Mà trên toàn thế giới

Tu không đúng của Phật                             “Nước Việt Nam anh hùng,

Thì đề nghị Giáo hội:                                     Đã có người tu chứng”

Lấy quyền sinh, quyền sát                           Như đức Phật thuở xưa.    

Cho giải tán ngay đi                                       Là vinh dự lớn lao,

Cứ úp mở làm gì?                                           Cho đất nước Việt Nam

Để mang thêm tội lỗi.                                     “Đã có Phật ra đời”,

Nếu như Thầy tu chứng                               Thì quý hóa biết bao.

Đã làm chủ sống chết                                    Công đức không nghĩ lường.

Như đức Phật ngày xưa


              - - - (8) - - - 

Để cứu dân Việt Nam                                      Nếu không được công bố,

Trong khi bệnh tràn lan                                    Thì sách, Kinh Trung Bộ

Không có thuốc để chữa,                                 Hòa Thượng Minh Châu dịch

Trong khi đó pháp Phật                                    Sao không thủ tiêu đi,

Là thần dược cứu người                                 Lại xuất bản làm gì?

Thì lãnh đạo Trung ương,                                 Để lộ ra những người

Người làm mẹ, làm cha                                   Phỉ báng kinh sách Phật.

Lại không công bố ra                                       Theo kinh sách của Tổ,

Để mọi người được biết.                                Tất không sớm thì muộn,

Để họ theo Chánh Pháp                                  Không giấu được họ đâu.

Lợi ích biết chừng nào                                     Quý vị chớ chần chừ,

Có phải không quý vị?                                     Mang hậu quả không tốt.


              - - - (9) - - -

Vậy chúng ta muốn thoát                                Là có kết quả ngay

Những thảm trạng kể trên.                              Mọi người thoát hai nơi,

Chúng ta hãy cùng nhau                                  Nhà tù và Bệnh viện.

Bảo vệ cho bằng được                                   Sóng thần và bão tố,

Những điều đức Phật dạy                              Động đất và chiến tranh,

Ở trong bốn Chân Lý                                       Mọi tệ nạn hoành hành

Khi đức Phật tu chứng                                    Đều được đẩy lùi hết.

Để cùng nhau luận bàn.                                   Lúc đó nước Việt Nam

Những khi tin tưởng rồi                                   Là Thiên Đàng, Cực Lạc

Áp dụng vào thực hành                                   Không phải tìm đâu xa!.

<<Quay lai
Gửi cho bạn bè Trang in
 
     
  Các bài viết khác của chủ đề Chánh kiến  
     •  MÙA XUÂN HẠNH PHÚC. Thầy Thích Bảo Nguyên. (21.02.2018)  
     •  MÙA XUÂN GIẢI THOÁT. Thầy Thích Bảo Nguyên. (18.02.2018)  
     •  HẠNH PHÚC HÔN NHÂN GIA ĐÌNH. Thầy Thích Bảo Nguyên. (11.02.2018)  
     •  ĐOẠN DIỆT THÂN KIẾN. Thầy Thích Bảo Nguyên. (02.02.2018)  
     •  VÔ NGÃ LÀ NIẾT BÀN. Thầy Thích Bảo Nguyên. (27.01.2018)  
     •  BỒ TÁT SỢ NHÂN, CHÚNG SINH SỢ QUẢ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (20.01.2018)  
     •  QUÉT RÁC PHIỀN NÃO TÂM. Thầy Thích Bảo Nguyên. (10.01.2018)  
     •  KHỔ VUI DO TÂM TẠO. Thầy Thích Bảo Nguyên. (05.01.2018)  
     •  TÂM BẤT ĐỘNG VÔ SỰ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (30.12.2017)  
     •  TRẠCH PHÁP ĐỂ TU ĐÚNG. Thầy Thích Bảo Nguyên. (24.12.2017)  
     •  NGHIỆP TÁI SINH LUÂN HỒI. Thầy Thích Bảo Nguyên. (16.12.2017)  
     •  PHÁP HỶ ĐEM AN LẠC. Thầy Thích Bảo Nguyên (11.12.2017)  
     •  TÂM BẤT ĐỘNG LÀ NIẾT BÀN. Thầy Thích Bảo Nguyên. (06.12.2017)  
     •  CẦU BẤT ĐẮC KHỔ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (30.11.2017)  
   
  TRANG : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ...[Next 5 of 41 pages] ...
     
 
   
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)