DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 16/02/2018
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (Pháp âm)
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 3  
  Số lượt truy cập: 37691  
     
  Untitled Document
   
 
  Chánh kiến
• ĐÔI LỜI MẠN ĐÀM VỀ NGÃ CHẤP - Ronald Trương  
Cập nhật ngày : 15.11.2012 (Đã đọc : 7270 lần )
            ĐÔI LỜI MẠN ĐÀM VỀ NGÃ CHẤP

Thưa quý vị, theo Pht dy, có 4 th: Dc th, Kiến th, Gii cấm th, Ngã chp th.

Vậy NGÃ CHP TH là gì?

Trước hết, khi chúng ta xưng với nhau là anh em hay ch em, có nghĩa là chúng ta cùng đng cp. Chúng ta ch trao đi cho nhau đ cùng sa sai cho nhau, ngõ hu tinh tn trên đường tìm hiu s tht. Ngã chp th là gì? Khi chúng ta đc sách Pht thì điu đu tiên phi ghi nhn trong thâm tâm rng:

a) Pht dy là dy cho hàng thánh tăng, cho nhng hành gi quyết tâm ri b đi và quyết chí tu hành cho đến chng qu. Ch Pht không khai sinh ra đo Pht đ sư sãi tu lè phè hu lượm tin bá tánh thp phương!

b) Chúng ta mun tìm hiu Pht pháp, thì trước tiên cn phi tìm hiu cho rõ 4 Chân lý T DIU Đ, 8 Chánh đo, 12 nhân duyên, 37 phm tr đo. T đó, nếu ta quyết đnh có ý nim đi tu thì hãy tìm hiu thêm Pht pháp. Nếu không thì ta s nhàm chán và vô ích. Nht là kinh Pht dùng Hán ng quá nhiu, lai căng, cho nên hiu theo nghĩa tng ch thì sai ý Pht rt xa. Hơn na pháp Pht là pháp hành mà ly ch nghĩa ra bàn li càng vô tích s. Th mi bt bóng mà thôi! Phí thi gi. Đng thi ta lm ln là Pht dy mâu thun. Phi đng cho đúng v trí và nhìn cho đúng đi tượng thì s thy Pht và Alahán dy chính xác.

c) Nếu ta đng trên cương v mt công dân, mt chuyên gia, k sư, lut sư, bác sĩ... đ rút t Pht pháp nhng bài hc đo đc hu to cơ hi nhm hoà mình vi mọi người trong sinh hot xã hi loài người thì tht là thú v cho cuộc đi. Bi vì Pháp pht không c chp, không kỳ th, không tranh chp.... Pháp ca Pht dù nhìn khía cnh nào cũng phi ly THIN PHÁP LÀM CĂN BN, nếu là ÁC PHÁP tuyt đi không phi là ca Pht pháp.

THIN PHÁP là không làm kh mình, không làm kh người, không làm kh chúng sanh. Thm chí t đy đa cho mình khổ cũng không phi là Pht pháp, hung gì đng đến người khác, lại còn ăn thịt các loài hữu tình! Có nghĩa là pháp Pht ai hc cũng được và ai s dng đu tt. Nếu đng trên cương v ny, ta nên tìm đc VĂN HOÁ TRUYN THNG PHT GIÁO ca Trưởng Lão Thích Thông Lc. Khi đc toàn b sách ny, chúng ta s hiểu chính xác khái niệm v NHÂN BN-NHÂN QU ca Pht pháp.

Đây là sự chứng nghiệm như thật ca ALAHÁN Thích Thông Lc, khi Ngài chng qu. Trên cương v ny, Ngài quyết tâm dựng lại nn đo đc siêu đng ca đức Pht và Ngài viết thành sách là mun tuyên dương đến nhân loi, dùng đó làm bài hc đo đc, ngõ hu mong chúng ta cùng sng vi nhau trong tình thương yêu nng thm như nước vi sa.

Lch s ghi rõ, khi đc Pht truyn giáo, sau khi Ngài tìm ra được chân lý T DIU Đ, Ngài rao ging đ chng minh rng 4 chân lý ny là chân tht hoàn ho, bng cách Ngài chuyên tâm đào to ra hàng ngàn v Alahán đ làm bng. Ngài truyn ging T DIU Đ cho khán thính gi. Ai tiếp nhn được và tình nguyn theo Ngài tu hc tiến đến chng quả thì phải tự mình sống biệt trú 4 tháng. Sau 4 tháng thấy mình đủ nghị lực theo Phật tu hành, ai mun tiếp tc thì Ngài dạy đ tu hành đến chng qu. Nếu ai chỉ đến tham kho thì Ngài mi h v.

Thời đức Phật, chúng ta thy có lưu li nhiu câu hi, đó là lúc Ngài din ging T DIU Đ cho đi chúng. Cho nên nhng nền tảng đo đc ca Pht vào dân gian là do người ta thy được Pht dy đúng, Pht dy hay, ri người ta đem ra áp dng vào sinh hot xã hi.

Ngày nay, với quy mô và hoàn ho hơn, ngài Alahán Thích Thông Lc viết lên dựng lại toàn b nền tng đo đc hc tuyt vi cho nhân loi, đó là nền đạo đức NHÂN BN-NHÂN QU. Khi chng qu, mi v Alahán tr thành tm gương soi cho nhân loi. Các Ngài luôn sng trong thin pháp là nn đo đc tuyt vi nht thế gian.

Trong Phật sự làm vic t thin, thy Thông Lc ging gii rng: Nhng hành gi đã quyết tâm, quyết chi tu hành tiến đến chng qu, thì hành gi không được tham gia vào làm t thin, đây là ác pháp làm cho tâm hành gi không th nào thanh tnh, bi vì nim khi lên trách nhim. Đng thi, hành gi đó đã không bưông b đi đ vào đo vy, tu hành làm gì cho ung công, ung phí đi tu? Vic t thin đã có xã hi và cư sĩ Pht t gánh vác.

Ngã chp th là gì? Pht dy cho hàng thánh tăng rng: Con người có 5 un: sc, th, tưởng, hành, thc. Khi con người chết đi thì không còn un nào na, tt c t cát bi đu tr v cho cát bi. Nếu còn chút xíu thc nào thì đo Pht không cn xut hin thế gian. Do đó đng coi thân ta là ta, là ca ta, là bn ngã ca ta.

Ngã đây là bn ngã ca ta. Chp th là ghì cht ly, chiếm gi ly làm ca riêng không cho ai đng đến. Vì vy, thánh tăng cn biết tt c đu là vô thường, đu biến đi không ngng, không có cái gì là ta, là ca ta, là bn ngã ca ta, dù là thân ta, cho nên ta hãy buông b hết đi. Buông b cho sch và không còn chp ngã na thì chng qu ALAHÁN.

Đi biu cho pháp ny, kinh sách còn ghi là Ngài La Hu La, người con duy nht ca Pht. Khi Pht dy đến VÔ THƯỜNG, Ngài lin t b xin ăn để chuyên cần thiền quán THÂN, TH, TÂM, PHÁP rồi chng qu Alahán. Cũng vi li dy ny, Alahán Thích Thông Lạc đã dy cho hàng Pht t bài pháp sau, nếu ai tu được thì chng qu Alahán lin: 

“Buông xung đi, hãy buông xung đi,

Ch làm chi có ích gì?

Th ra chng li còn chi na,

Vn pháp vô thường buông xung đi”.

Đng trên cương v người đi, khó ai có th chp nhn bài hc ny, bi vì, nn tng cơ bn đ con người sng thì tt c đu là ca riêng, là ta, là ca ta, là bn ngã ca ta.

Nếu không vì ta thì tri tru, đt dit. Nếu không vì ta thì ta đâu có ham sng làm gì? Nếu không vì ta, vì v con ta, vì gia đình ta, vì dòng h ta thì ta đâu có chp nhn hi sinh đi làm n l cho ai? Nếu không vì ta thì ta hc ra làm quan đ làm gì? Nếu không vì gia đình ta thì di gì ta đi làm nô l cho k có tin, có quyn, không nhng thế còn x thân đi giết mướn cho h ch?

             Vì vy, li dy ny Pht ch dy cho người mun tu hành đến chng qu. Còn nhng tăng ni mun ăn ngon, mc đẹp, ng vùi, có tin bc túi thì xin đng quan tâm đến li dy ny. Khó chu lm đy!
<<Quay lai
Gửi cho bạn bè Trang in
 
     
  Các bài viết khác của chủ đề Chánh kiến  
     •  MÙA XUÂN HẠNH PHÚC. Thầy Thích Bảo Nguyên. (21.02.2018)  
     •  MÙA XUÂN GIẢI THOÁT. Thầy Thích Bảo Nguyên. (18.02.2018)  
     •  HẠNH PHÚC HÔN NHÂN GIA ĐÌNH. Thầy Thích Bảo Nguyên. (11.02.2018)  
     •  ĐOẠN DIỆT THÂN KIẾN. Thầy Thích Bảo Nguyên. (02.02.2018)  
     •  VÔ NGÃ LÀ NIẾT BÀN. Thầy Thích Bảo Nguyên. (27.01.2018)  
     •  BỒ TÁT SỢ NHÂN, CHÚNG SINH SỢ QUẢ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (20.01.2018)  
     •  QUÉT RÁC PHIỀN NÃO TÂM. Thầy Thích Bảo Nguyên. (10.01.2018)  
     •  KHỔ VUI DO TÂM TẠO. Thầy Thích Bảo Nguyên. (05.01.2018)  
     •  TÂM BẤT ĐỘNG VÔ SỰ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (30.12.2017)  
     •  TRẠCH PHÁP ĐỂ TU ĐÚNG. Thầy Thích Bảo Nguyên. (24.12.2017)  
     •  NGHIỆP TÁI SINH LUÂN HỒI. Thầy Thích Bảo Nguyên. (16.12.2017)  
     •  PHÁP HỶ ĐEM AN LẠC. Thầy Thích Bảo Nguyên (11.12.2017)  
     •  TÂM BẤT ĐỘNG LÀ NIẾT BÀN. Thầy Thích Bảo Nguyên. (06.12.2017)  
     •  CẦU BẤT ĐẮC KHỔ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (30.11.2017)  
   
  TRANG : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ...[Next 5 of 41 pages] ...
     
 
   
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)