DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 16/02/2018
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (Pháp âm)
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 2  
  Số lượt truy cập: 37468  
     
  Untitled Document
   
 
  Dựng lại Chánh pháp
• NGƯỜI CƯ SĨ TU TẬP GIAI ĐOẠN 1. TL Thích Thông Lạc  
Cập nhật ngày : 08.04.2017 (Đã đọc : 1027 lần )
"Phải trau dồi những gì cần trau dồi"

Người cư sĩ tu tập giai đoạn 1 cần phải thông suốt

1. Có 4 hành động kết thành ác nghiệp: 1- Sát sanh; 2- Trộm cắp; 3- Tà dâm; 4- Vọng ngữ. Bốn hành động này trụ bởi: Dục (lòng ham muốn); Nhế (lòng sân hận); Bố (lòng sợ hãi), Si (tâm ngu si).

            2. 6 nghiệp ác làm tổn tài hao của, phí sức:

“Các dục thế gian vui ít khổ nhiều, sự nguy hiểm càng nhiều hơn…”(Lời Phật dạy).

Người đam mê rượu chè có 6 lỗi: 1- Mất của; 2- Sanh bệnh; 3- Hay gây ghổ; 4- Tiếng xấu đồn xa; 5- Dễ sinh nóng giận; 6- Trí tuệ ngày một giảm dần.

Người đam mê cờ bạc có 6 lỗi: 1- Tài sản hao mòn; 2- Thắng thì bị người oán; 3- Người hiểu biết chê cười; 4- Mọi người không kính trọng; 5- Người tốt xa dần; 6- Sanh tâm trộm cắp.

Người phóng đãng có 6 lỗi: 1- Không tự giữ lấy thân; 2- Không giữ gìn được của cải; 3- Không bảo trợ được con cháu; 4- Thường hay sợ hãi; 5- Những điều ác khổ sẽ ràng buộc xác thân họ; 6- Thường sanh dối trá.

Người đam mê kỹ nhạc có 6 lỗi: 1- Thích ca hát; 2- Thích khiêu vũ; 3- Mê đàn địch; 4- Chuộng thổi sáo, tiêu; 5- Ưa thích đánh trống; 6- Mê thổi kèn.

Người kết bạn với người ác có 6 lỗi: 1- Coi thường điều ác; 2- Dụ người làm điều ác; 3- Ưa thích chỗ thầm kín; 4- Mưu đồ chiếm đoạt tài sản của người; 5- Luôn mưu đồ giành lợi ích cho mình bằng mọi thủ đoạn; 6- Ưa phanh phui lỗi người.  

Người lười biếng có 6 lỗi: 1- Khi giàu không chịu làm việc; 2- Khi nghèo cũng không chịu làm việc; 3- Khi trời lạnh không chịu làm việc; 4- Khi nóng cũng không chịu làm việc; 5- Sáng sớm không chịu làm việc; 6- Chiều tối cũng không chịu làm việc. 

3. Có 4 hạng oan gia nên tránh:

Hạng quý phục có 4: 1- Trước cho, sau đoạt lại; 2- Cho ít mong trả nhiều; 3- Vì sợ nên làm thân; 4- Vì lợi nên làm thân. Những người hạng quý phục (quý là sợ mà qui phục mình) thì nên xa.  

Hạng mỹ ngôn có 4: 1- (khi mình làm) Lành dữ đều chiều theo; 2- (khi mình) Gặp nạn thì lại lánh xa (như không quen); 3- (khi mình) Có điều lợi thì âm thầm ngăn đón; 4- (khi mình) Gặp lúc lâm nguy thì (a dua với người) bài xích đả đảo.

Hạng kính thuận có 4: 1- Trước dối trá; 2- Sau dối trá; 3- Hiện tại dối trá; 4- Thấy có chút lỗi đã vội lánh xa

Hạng ác hữu có 4: 1- Bạn uống rượu, người mời kéo mình uống rượu; 2- Người đánh bạc; 3- Người dâm dục (người mua dâm trác táng); 4- Những người ca hát, vũ múa.

Đức Phật có bài kệ:

            “Quý phục gượng làm thân,
            Hạng mỹ ngôn cũng vậy.
            Kính thuận thì dối trá,
            Bạn ác thì gian ác
            Người trí thường biết rõ.
            Chỉ luận việc hơn thua
            Gần ác không tình nghĩa
            Nên mau xa lánh họ
            Như tránh con đường hiểm.”

4. Có 4 hạng người cần thân cận:

Hạng người thường ngăn mình làm điều quấy có 4: 1- Thấy người làm ác thường hay ngăn cản; 2- Chỉ bày cho người những điều ngay thẳng; 3- Có lòng thương xót chúng sanh cũng như thương người; 4- Chỉ bày cho con đường lớn (biết bố thí, cúng dường, sống thiện…)

Người có lòng từ mẫn có 4 việc: 1- Mừng khi thấy người được lợi, gặp điều may mắn; 2- Buồn khi thấy người gặp nạn; 3- Khen ngợi đức tốt của người khác; 4- Thấy người nói ác thì liền ngăn can.  

Người biết làm lợi cho người khác có 4 việc: 1- Hộ vệ người (để họ) không phóng dật; 2- Hộ vệ sự phóng dật của người khác (để họ) khỏi sa đà, hao của; 3- Hộ vệ người (để họ) không sợ hãi; 4- Cân nhắc người khi ở chỗ vắng (để họ) tránh nguy hiểm, tiếng xấu.

Người đồng sự (đồng chí hướng, việc làm. tư tưởng) có 4 việc: 1- Vì người không tiếc thân mạng; 2- Vì người không tiếc của báu; 3- Giúp người khỏi sự sợ hãi; 4- Khuyên bảo người khi ở chỗ vắng.

5. Người cư sĩ nên biết rõ 6 phương:

Phương Đông tượng trưng cho cha mẹ. Người con phải biết kính thuận cha mẹ, có 5 việc hiếu hạnh: 1- Cung phụng hiếu dưỡng cha mẹ không để thiếu thốn; 2- Phàm làm điều gì, trước phải thưa cho cha mẹ biết; 3- Cha mẹ làm điều gì phải kính thuận, không được chống báng; 4- Không trái với việc làm của cha mẹ; 5- Không ngăn cản việc làm lành hướng thiện của cha mẹ. (08’28)

Cha mẹ đối xử với con cái có 4 điều: 1- Ngăn con không cho nghe và làm điều ác; 2- Chỉ dạy con làm điều lành; 3- Thương yêu con thắm thiết, đồng đều; 4- Tùy thời cung cấp cho con những đồ đạc cần dùng.

Phương Nam tượng trưng cho Sư trưởng (thầy của mình). Người học trò đối với thầy của mình có 4 điều: 1- Hầu hạ (giúp đỡ) thầy, cung cấp đồ dùng cần thiết cho thầy; 2- Cung kính tôn trọng và quý mến cúng dường cho thầy; 3- Thầy dạy bảo điều gì phải kính thuận, không chống trái; 4- Theo thầy nghe pháp luôn nhớ kỹ không quên lời thầy dạy.

Vị thầy cũng có 4 bổn phận với học trò của mình: 1- Dạy dỗ có phương pháp; 2- Dạy những điều học trò chưa biết; 3- Giới thiệu bạn lành cho học trò; 4- Làm sáng tỏ điều hiểu biết của học trò.

Phương Tây tượng trưng cho thê thiếp (vợ con). Người chồng đối với vợ có 5 điều: 1- Lấy lễ mà đối với nhau; 2- Oai nghiêm đĩnh đạc; 3- Ăn mặc tùy thời; 4- Trang sức hợp thời; 5- Giao phó việc nhà.

Vợ đối với chồng có 6 điều: 1- Đi ngủ sau chồng; 2- Ngủ dậy trước chồng; 3- Nói lời hòa nhã; 4- Luôn luôn kính nhường; 5- Tùy thuận; 6- Khéo nhận lãnh ý chồng.

Phương Bắc tượng trưng cho bè bạn. Có 5 điều thân kính đối xử với bà con: 1- Giúp đỡ tiền bạc (khác với cho vay hoặc cho); 2- Nói lời điều hòa nhã nhặn; 3- Làm việc lợi ích (góp ý, chỉ bảo, hướng dẫn); 4- Chung làm chung hưởng; 5- Không hề khi dối.

Người bà con nên đối xử lại: 1- Hộ vệ để không phóng dật; 2- Hộ vệ về sự phóng dật; 3- Khuyên răn nhau lúc ở chỗ vắng người (tránh những nơi vắng vẻ nguy hiểm); 4- Thường khen ngợi nhau.   

Phương Dưới tượng trưng cho tôi tớ: Người chủ đối xử với người làm công (tôi tớ, giúp việc) có 5 việc: 1- Tùy khả năng mà sai khiến; 2 Tùy thời mà cho ăn uống; 3- Tùy thời mà thưởng công lao; 4- Lo thang thuốc đầy đủ khi họ bị bệnh; 5- Bố chí thời gian nghỉ ngơi hợp lý.

Tôi tớ có nghĩa vụ với chủ có 5 điều: 1- Phải ngủ dậy sơm; 2- Làm việc phải cẩn thận; 3- Của không cho thì không lấy; 4- Làm việc có thứ tự; 5- Thường phải khen ngợi công đức của chủ.

Phương Trên tượng trưng cho những người hiền đức: Người phật tử đối với bậc tu hành hiền đức có 5 điều: 1- Thân (hành) luôn luôn phải từ thiện (nhẹ nhàng, không ồn náo khi thân cận các vị ấy); 2- Miệng phải nói lời từ thiện; 3- Ý nghĩ thiện; 4- Đúng thời cúng dường; 5- Đến nhà không ngăn đón.

Bậc hiền đức đối xử với phật tử có 6 điều:  1- Phòng hộ không cho làm ác; 2- Chỉ dạy điều lành; 3- Răn dạy giữ tâm lành; 4- Làm cho họ nghe điều chưa được nghe; 5- Điều đã được nghe làm cho họ rõ ra; 6- Mở bày con đường thiện.

6. Không nên chạy nhảy làm mất oai nghi:

Có 4 hạng người mất phẩm hạnh khi chạy nhảy: 1- Một ông vua; 2- Một thớt voi; 3- Một nhà sư; 4- Một phụ nữ.

7. Người phụ nữ sống trong gia đình chồng (làm dâu):      

Người phụ nữ sống trong gia đình chồng có 10 điều: 1- Không nên mang lửa trong nhà ra ngoài; 2- Không nên mang lửa từ bên ngoài về nhà; 3- Chỉ cho mượn những người biết trả lại; 4- Không cho mượn người mượn mà không trả; 5- Biết quan tâm đến mọi người trong gia đình, dòng họ; 6- Ngồi một cách an vui; 7- Ăn một cách an vui; 8- Ngủ một cách an vui. 9- Trông nom giữ gìn lửa; 10- Tôn trọng các vị trời

                                                                  (Lược trích từ 61 cuộn băng - băng số 6, 7)

                                                             

Mời quý vị xem thêm những bài liên quan:                       


           1- Thánh hạnh không uống rượu (Đạo Đức Minh Mẫn) - TL Thích Thông Lạc 

2- Giới hạnh là tri kiến giải thoát; Vượt dòng sinh tử; Phải tự cứu mình; Phải tập sống đúng bốn cách. (Đ.ĐỨC


<<Quay lai
Gửi cho bạn bè Trang in
 
     
  Các bài viết khác của chủ đề Thế sự  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 03.2018 (Sưu tầm). (16.02.2018)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 02.2018 (Sưu tầm). (30.01.2018)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 01.2018 (Sưu tầm). (14.01.2018)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 13.2017 (Sưu tầm). (21.12.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 12.2017 (Sưu tầm). (14.12.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 11.2017 (Sưu tầm). (08.11.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 10.2017 (Sưu tầm). (22.10.2017)  
     •  TÂM TÌNH CỦA NGƯỜI CƯ SĨ. Ngọc Hương. (14.10.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 09.2017 (Sưu tầm). (29.09.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 08.2017 (Sưu tầm). (08.09.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 07.2017 (Sưu tầm). (25.08.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 06.2017 (Sưu tầm). (13.07.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 05.2017 (Sưu tầm). (19.05.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 04.2017 (Sưu tầm). (18.04.2017)  
   
  TRANG : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ...[Next 5 of 8 pages] ...
     
 
   
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)