DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 14/10/2017
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (Pháp âm)
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 4  
  Số lượt truy cập: 34090  
     
  Untitled Document
   
 
 
• DANH MỤC BÀI TRÊN Website Giọt Nắng Chơn Như  
Cập nhật ngày : 09.07.2014 (Đã đọc : 8629 lần )
                Kính quý vị phật tử và độc giả,
               GNCN tổng hợp và xin giới thiệu "Danh mục chi tiết" toàn bộ các bài đăng trên trang giotnangchonnhu.org nhằm giúp quý vị thuận tiện tìm đọc lại.
             Pháp Phật không thể đọc một vài lần mà hiểu ngay được, mỗi lần đọc là một lần triển khai thêm tri kiến. Pháp Phật càng không thể đọc rồi tự thực hành khi không có bậc thiện tri thức chỉ bày, giảng giải.
              Bằng những lời giảng hết sức chân thật, dịu dàng bởi lòng yêu thương vị tha, vị pháp trường tồn, Trưởng Lão Thích Bảo Nguyên sẽ hướng dẫn quý vị đi đúng con đường chánh pháp mà không sợ rơi vào đường tà.
             Pháp Phật đã được Trưởng Lão Thích Thông Lạc dựng lại, và nay Trưởng Lão Thích Bảo Nguyên là người tiếp nối giữ vững mạng mạch Phật pháp trường tồn. Những thời pháp thoại của Ngài thật rõ ràng, sáng tỏ đã xóa tan bao mối hoài nghi để phật tử vững bước tu hành theo con đường chánh. Toàn bộ các bài pháp thoại của Ngài, chúng tôi đã giới thiệu trên LIÊN KẾT WEB mục "Vấn đạo thầy Thích Bảo Nguyên".
            Còn lại, các bài giảng của Trưởng Lão Thích Thông Lạc và một số danh mục khác, chúng tôi giới thiệu chi tiết dưới đây. Mời quý vị tùy lựa chọn đọc.

Danh mục bài trên website Giọt nắng Chơn Như:

I. CHÁNH KIẾN

• Chuyện tiền thân Phật - không phải Phật thuyết – Chuyện Nữ tỳ Rohini; Chuyện Kẻ làm hại vườn; Chuyện Rượu mạnh; Chuyện Bà-la-môn Vedabbha. (05.07.2014)

• Trả lời về kinh sách Đại thừa. TL Thích Thông Lạc (03.07.2014)

Trang pháp thoại của thầy Thích Bảo Nguyên: Soundcloud và Googledrive.

• Nghĩa các từ Phật học Chơn Như. Tỳ-khưu Từ Quang. Vần C, vần Ch (14.06.2014)

• Chuyện tiền thân Phật - không phải Phật thuyết – Chuyện Con Rắn Tre. (03.06.2014)

• Kinh “Mười Hai Cửa Vào Đạo” – Kì cuối: Chẳng nên tin vào tà đạo… (23.05.2014)

• Kinh “Ba Mươi Bảy Pháp Trợ Đạo”- Kì cuối: Mục đích tu hành là tâm vô lậu (23.05.2014)

• Nghĩa các từ Phật học Chơn Như. Tỳ-khưu Từ Quang. Vần C (tiếp) (13.05.2014)

• Nghĩa các từ Phật học Chơn Như - Tỳ-khưu Từ Quang. Vần C (03.05.2014)

• Kinh “Mười Hai Cửa Vào Đạo” – Kì 8: Có 5 thứ báu khó được. Định không tưởng. (27.04.2014)

• Kinh “Ba Mươi Bảy Pháp Trợ Đạo” – Kì 8: Sống độc cư. (27.04.2014)

• Nghĩa các từ Phật học Chơn Như - Tỳ-khưu Từ Quang. Vần B (tiếp) (17.04.2014)

• Trả lời những câu hỏi - TL Thích Thông Lạc. Không làm khổ mình,.. người (13.04.2014)

• Kinh “Mười Hai Cửa Vào Đạo” – Kì 7: Thấy Ta là thấy Pháp… (09.04.2014)

• Kinh “Ba Mươi Bảy Pháp Trợ Đạo” – Kì 7: Chứng đạo mới được dạy người tu tập. (09.04.2014)

• Nghĩa các từ Phật học Chơn Như - Tỳ-khưu Từ Quang (tiếp) vần A; vần B  (04.04.2014)

• Trả lời những câu hỏi - TL Thích Thông Lạc. Vượt qua nhân quả; Làm chủ… (04.04.2014)

• Nghĩa các từ Phật học Chơn Như. Tỳ-khưu Từ Quang. Giới thiệu; Mở đầu; Vần A (31.03.2014)

• Trả lời những câu hỏi - TL Thích Thông Lạc. Đắc đạo, đắc pháp, đắc quả. (25.03.2014)

• Kinh “Mười Hai Cửa Vào Đạo”. Kì 6: Không có dự tính; Phật và A la hán (25.03.2014)

• Kinh “Ba Mươi Bảy Pháp Trợ Đạo. Kì 6: Ông A na luật thực hiện 37 pháp… (25.03.2014)

• Tạo duyên giáo hóa chúng sanh. Trở về đạo Phật. Các pháp theo kiến giải. (14.03.2014)

• Pháp tu dẫn tâm vào đạo. TL Thích Thông Lạc. Tâm thư. (10.03.2014)

• Chuyện tiền thân Phật - không phải Phật thuyết. Trưởng Lão Losaka (08.03.2014)

• Giáo án đường lối tu tập đạo Phật. TL Thích Thông Lạc. Ghi chép từ 61 băng giảng (05.03.2014)

• Kinh “Mười Hai Cửa Vào Đạo”. Kì 5: Những căn bản của trí; Năm sợ hãi và hận thù. (05.03.2014)

• Kinh “Ba Mươi Bảy Pháp Trợ Đạo”. Kì 5: Pháp thân hành; Pháp Như lý – tác ý. (05.03.2014)

• Tạo duyên giáo hóa chúng sanh. Kì 6: Trở về đạo Phật. Xả bỏ danh lợi. (27.02.2014)

• Giáo án đường lối tu tập đạo Phật. TL Thích Thông Lạc. Ghi chép 61 băng giảng (23.02.2014)

• Kinh “Ba Mươi Bảy Pháp Trợ Đạo”. Kì 4: Bảy giác chi; Bốn thần túc. (17.02.2014)

• Kinh “Mười Hai Cửa Vào Đạo”. Kì 4: Sống cao thượng mới chứng cái cao thượng. (17.02.2014)

• Tạo duyên giáo hóa chúng sanh. Trở về đạo Phật. Kì 5: Giới luật là vị Thầy. (14.02.2014)

• Chuyện tiền thân Phật - không phải Phật thuyết – Chuyện Con Chim. (12.02.2014)

• Thông báo: tổ chức lại các bài pháp thoại của thầy Thích Bảo Nguyên (20.01.2014)

• Kinh “Mười Hai Cửa Vào Đạo” – Kì 3. Diệt duyên sanh; Bốn cửa vào đạo (20.01.2014)

• Tạo duyên giáo hóa chúng sanh. Kì 4: Trở về đạo Phật. Mục Đích Giải Thoát (13.01.2014)

• Kinh “Ba Mươi Bảy Pháp Trợ Đạo” – Kì 2. Ngũ căn; Ngũ lực (07.01.2014)

• Kinh “Mười Hai Cửa Vào Đạo” – Kì 2. Diệt duyên Vô minh (07.01.2014)

• Mấy suy tư về giải thoát. Nguyen Van Thien (06.01.2014)

• Tạo duyên giáo hóa chúng sanh. Kì 3. Người Chiến Thắng (04.01.2014)

• Chuyện tiền thân Phật - không phải Phật thuyết. Chuyện Múa Ca... (28.12.2013)

• Kinh “Ba Mươi Bảy Pháp Trợ Đạo” – Kì 1: Sơ đồ 37 pháp trợ đạo (25.12.2013)

• Kinh “Mười Hai Cửa Vào Đạo” – Kì 1: Mười hai nhân duyên (25.12.2013)

• Tạo duyên giáo hóa chúng sanh. Kì 2. Người Chiến Thắng (19.12.2013)

• Chuyện tiền thân Phật - không phải Phật thuyết. Chuyện Tổ Chim Con.(11.12.2013)

• Tạo duyên giáo hóa chúng sanh. Kì 1. Người Chiến Thắng (11.12.2013)

• Bốn chân lý của đạo Phật - TL Thích Thông Lạc (04.12.2013)

• Nghĩa Chữ "Tăng Bạt' (04.12.2013)

• Tìm hiểu Bốn thiền và Tam minh. (01.12.2013)

• Phản hồi bài viết "34 năm dựng lại chánh pháp..." (24.11.2013)

• Thư của Đặng Hoàng Minh. (24.11.2013)

• Chuyện tiền thân Phật - không phải Phật thuyết – Chuyện Con Bò Đại Hỷ. (19.11.2013)

• Đọc sách giùm bạn – Qưới Phu. (19.11.2013)

• Dẫn tâm vào đạo,... Pháp hướng tâm. TL Thích Thông Lạc. (13.11.2013)

• Bài thỉnh nguyện sám hối. TL Thích Thông Lạc (19.10.2013)

• Vấn đạo thầy Thích Bảo Nguyên – Tri kiến xả tâm 5 (14.10.2013)

• So sánh thiền Đông Độ, thiền Đại Thừa với thiền đạo Phật – Kì 3. TL Thích Thông Lạc (26.09.2013)

• So sánh thiền Đông Độ, thiền Đại Thừa với thiền đạo Phật – Kì 2. TL Thích Thông Lạc (21.09.2013)

• 34 năm dựng lại chánh pháp - có năm thứ báu khó gặp. TL Thích Thông Lạc (18.09.2013)

• So sánh thiền Đông Độ, thiền Đại Thừa với thiền đạo Phật – Kì 1. TL Thích Thông Lạc (14.09.2013)

• Trao đổi về luận "Con Đường Thiền Định Mà Thế Tôn Đã Đi Qua" của HT Thích Chơn Thiện - GNCN. (12.09.2013)

• Tu sĩ phá giới luật, đường tu về đâu? - TL Thích Thông Lạc (08.09.2013)

• Tu sĩ phá giới luật, không thể chứng đạo. - GNCN (06.09.2013)

• Tham khảo, tìm hiểu chuyện tiền thân đức Phật – Chuyện Đôi Bạn Thân Thiết. (31.08.2013)

• Mùa xuân trong nét đẹp người tu. TKN Thích Nữ Chân Liễu (27.08.2013)

• Về bài: “Thiểu Dục Và Tri Túc” của HT Thích Thiện Hoa. Bài "Sống Cao Thượng..." của TL Thích Thông Lạc. - GNCN (25.08.2013)

• “Trí tuệ trong đạo Phật". HT Thích Minh Châu; TL Thích Thông Lạc. (14.08.2013)

• Từ bài "Vô Ngã Là Niết Bàn" của HT Thiện Siêu, suy dẫn lời Phật dạy “Không nên nhìn lỗi người” - GNCN. (12.08.2013)

• Tri kiến như thật về thế giới siêu hình. TL Thích Thông Lạc (06.08.2013)

• Tham khảo, tìm hiểu chuyện tiền thân đức Phật – Chuyện Đôi Ngựa Nòi Tốt… (04.08.2013)

• Dựng lại chánh Phật pháp, bao nỗi khó. TL Thích Thông Lạc (16.07.2013)

• Phật tử ngày nay phải luôn nhớ. TL Thích Thông Lạc (16.07.2013)

• Tham khảo, tìm hiểu chuyện tiền thân đức Phật - Chuyện Con Ngựa Thuần Chủng (10.07.2013)

• Một việc lớn của đời người - ma chay không mê tín. TL Thích Thông Lạc (07.07.2013)

• So sánh lời giảng của sư Bảo Nguyên với sách của Trưởng Lão. Ý kiến Diễn đàn. (25.06.2013)

• Tham khảo, tìm hiểu chuyện tiền thân đức Phật – Chuyện Lễ Cúng Do Có Lợi. (22.06.2013)

• Hiểu về "Bốn Đôi Tám Vị". (Biết Thêm Duc Nhan) (19.06.2013)

• Mong một ngày về - Từ Đồng. (17.06.2013)

• BQL/TVCN giới thiệu phật tử thưa hỏi sư Bảo Nguyên? (12.06.2013)

• Thư độc giả thắc mắc về bài “Trả lời thắc mắc…” của BQL/TVCN (10.06.2013)

• Trở lại Tứ Chánh Cần – Tứ Niệm Xứ. Tl Thích Thông Lạc (09.06.2013)

• Tham khảo, tìm hiểu chuyện tiền thân đức Phật - Chuyện Con Nai Điềm Lành Và Con Nai Cây Đa. (03.06.2013)

• Tâm thư ngày 23/9/2006: Đoàn kết - Tin tưởng - Buông xả - Chứng đạo. (30.05.2013)

• Thư độc giả chia sẻ qua bài "trả lời..." của BQL/TVCN (23.05.2013)

• Bất động tâm định. TL Thích Thông Lạc (22.05.2013)

• Sóng gió Chơn Như. TL Thích Thông Lạc (22.05.2013)

• Phản hồi từ diễn đàn - cs Minh Phước chất vấn bài "...quá trình tu tập của thầy Bảo Nguyên" (20.05.2013)

• GNCN thưa hỏi về quá trình tu tập của thầy Thích Bảo Nguyên. (17.05.2013)

• Trao đổi ý kiến về kinh Bát Thành. (15.05.2013)

• Ý kiến độc giả về "Chuyện tiền thân đức Phật". (11.05.2013)

• Tham khảo, tìm hiểu chuyện tiền thân đức Phật - Chuyện Nàng Lượm Củi; Chuyện Vua Makhàdeva; Chuyện Trưởng Lão Sukhavihàri. (09.05.2013)

• Những đức hạnh của Thầy. (Phi Mạnh trích lục và giải trình). (01.05.2013)

• Không có "Thế giới siêu hình" – mở về ngoại cảm. - Minh Đạo (22.04.2013)

• Tham khảo, tìm hiểu chuyện tiền thân đức Phật - Chuyện Thiên Pháp. (17.04.2013)

• Những lời tâm huyết của Thầy. (Trích Lục Tâm Thư). (16.04.2013)

• Tư duy về "Dính mắc". Phi Mạnh (13.04.2013)

• Hiểu đúng mới không tu sai. (Trích Lục Tâm Thư) (04.04.2013)

• Tư duy về diệt ngã xả tâm. Phi Mạnh. (30.03.2013)

• Ý kiến từ diễn đàn - Phi Mạnh (15.03.2013)

• Thêm vê: "tưởng qua bài kinh Pháp Môn Căn Bản" - Phương Minh (13.03.2013)

• "Tưởng" qua bài kinh "Pháp Môn Căn Bản" - Minh Đạo (09.03.2013)

• Tại sao tâm luôn luôn động? - Phi Mạnh (06.03.2013)

• Video "Lời nhắc nhở cuối cùng" của cố TL Thích Thông Lạc (03.03.2013)

• Chúng con nhơ mãi lời Thầy (25.02.2013)

• Vấn đạo thầy Thích Bảo Nguyên (19.02.2013)

• Tâm tình của người phật tử - Mai Anh. (16.02.2013)

• Tâm thư "Thế nào là chứng đạo?" - Hãy vững bước tự mình đi - TL Thích Thông Lạc. (16.02.2013)

• Video tưởng niệm cuộc đời và đạo nghiệp cố TL Thích Thông Lạc (11.02.2013)

• Giữ tâm thanh thản - Giới thiệu Thủ bút của TL Thích Thông Lạc (07.02.2013)

• Lời ước nguyện khi Thầy nhập Niết bàn - Thích Minh Đạo (07.02.2013)

• Chia sẻ từ những lá thư (01.02.2013)

• Thiền định (Lỗi của người tu thiền) - TL Thích Thông Lạc (01.02.2013)

• Cảm xúc tự đáy lòng con khi Thầy nhập diệt - Thích Nữ Mỹ Tâm (27.01.2013)

• Từ những lời dạy của bậc A-la-hán - Thanh Thiện (24.01.2013)

• Cần hiểu rõ chánh - tà trong đạo Phật. Tỳ-kheo Thích Nguyên Tánh. (24.01.2013)

• Niềm tin chánh pháp - Từ Đồng (21.01.2013)

• Lời chỉ dạy vô giá của HT Thích Minh Châu về chánh tín - Tâm Thuận (21.01.2013)

• Tham khảo - tìm hiểu chuyện tiền thân đức Phật - Chuyện Bình Rượu Đầy Và Chuyện Trái Cây. (21.01.2013)

• Tại sao tu hoài chưa giải thoát? - Phi Mạnh (17.01.2013)

• Hồi ức Hòn Sơn, nguyện học gương hạnh tinh tấn của đức Trưởng Lão (13.01.2013)

• Tri ân đức Trưởng Lão, người đã dạy cách làm chủ bốn sự đau khổ - Tỷ-kheo Thích Nguyên Tánh (10.01.2013)

• Cuộc họp tứ chúng đầu tiên sau khi đức Trưởng Lão nhập diệt (09.01.2013)

• Đấng vĩ nhân vượt ngoài vòng sinh tử đã về cõi Niết bàn - Thích Nguyên Tánh (05.01.2013)

• Đại diện tu sinh TV Chơn Như đọc bài tri ân Thầy trong lễ an táng đức TL Thích Thông Lạc (05.01.2013)

• Bài phát biểu của đại diện TV Chơn Như trong lễ an táng TL Thích Thông Lạc (05.01.2013)

• Trang tưởng niệm cố Trưởng Lão viện chủ TV Chơn Như Thích Thông Lạc (04.01.2013)

• Sự ra đi hoàn hảo - Trần Công Tấn (04.01.2013)

• Mùa xuân vĩnh cửu - Từ Đồng (03.01.2013)

• Thông báo của tu viện Chơn Như – đức Trưởng Lão đã nhập diệt (03.01.2013)

• Giọt Nắng Chơn Như thành kính tưởng niệm đức TL Thích Thông Lạc (02.01.2013)

• Phật A di đà và thế giới Tây phương Cực lạc – thật hay giả? Nguyễn Hoàng Giang (29.12.2012)

• Chánh pháp dựng lại rồi, trách "ai" sao hững hờ! Tỳ-kheo Thích Nguyên Tánh (25.12.2012)

• Tâm thư gửi các con (Tâm Thư Cuối Cùng) - TL Thích Thông Lạc (19.12.2012)

• Giới thiệu kinh Thiện Sinh (Trung A Hàm) - Tỳ-kheo Thích Nguyên Tánh (15.12.2012)

• Tham khảo - tìm hiểu chuyện tiền thân đức Phật - Chuyện Đấu Gạo (14.12.2012)

• Phật giáo còn hay mất? - Phi Mạnh (10.12.2012)

• Chia sẻ kinh nghiệm tu tập theo chánh pháp - Thích Nguyên Tánh (30.11.2012)

• Tham khảo - tìm hiểu chuyện tiền thân đức Phật - Chuyện Tiểu Triệu Phú. (26.11.2012)

• Đôi lời mạn đàm về ngã chấp - Ronald Trương (15.11.2012)

• Từ chuyện đất trời, khởi cái nhìn chánh kiến - Từ Đồng (15.11.2012)

• Thiền ngăn ác, diệt ác của đạo Phật Nguyên Thủy - Tác giả H.N.H (12.11.2012)

• Những điều chúng tôi được biết và học được từ tu viện Chơn Như (Chùa Am) - Từ Đồng (08.11.2012)

• Tham khảo - tìm hiểu chuyện tiền thân đức Phật - Chuyện Người Buôn Ghè (02.11.2012)

• Trả lời cho GHPGVN im lặng - Lưu Nhật Hưng (26.10.2012)

• Tham khảo - tìm hiểu chuyện tiền thân đức Phật - Chuyện Bãi Sa Mạc (19.10.2012)

• Sau khi chết không có sự sống - TL Thích Thông Lạc (18.10.2012)

• Bác sĩ hàng đầu của mỹ tin vào "Thế giới bên kia" - Ronald Trương (18.10.2012)

• Tâm thư gửi các cụ, các bác - TL Thích Thông Lạc (15.10.2012)

• Khao khát mùa xuân - hành hương về đất thánh Chơn Như II - Từ Đồng (04.10.2012)

• Lòng tin phải có căn cứ - Ronald Trương (04.10.2012)

• Lối về sen nở - Phương Minh (30.09.2012)

• Đường về đất Phật - Từ Đồng (27.09.2012)

• Tham khảo - tìm hiểu chuyện tiền thân đức Phật - Chuyện Pháp Tối Thượng (25.09.2012)

• Trở lại vấn đề: “Thực dưỡng Oshawa” - Từ Đồng (16.09.2012)

• Mục Liên, Thanh Đề - TL Thích Thông Lạc (09.09.2012)

• Tìm hiểu đạo Phật, Phật pháp, Phật giáo là gì? - Nhật Minh (09.09.2012)

• Đạo Phật giản dị - Nhật Minh lược trích (04.09.2012)

• Trưởng Lão Thích Thông Lạc giảng trạch và chỉ thẳng pháp môn tu tập (21.08.2012)

• Đường lối tu tập của TV Chơn Như - TL Thích Thông Lạc (21.08.2012)

• Ai, người con chân chánh của Như Lai? - Ronald Trương (17.08.2012)

• Lòng yêu thương – Phước Chân (17.08.2012)

• Sống yêu thương - P.Anh (08.08.2012)

• Đạo đức, đức hạnh - Phước Chân (08.08.2012)

• Những gì tôi biết về Thầy tôi – Mật Hạnh (08.08.2012)

• Mục đích tu hành của TV Chơn Như - TL.Thích Thông Lạc (06.08.2012)

• Đạo Phật là nền đạo đức nhân bản-nhân quả - TL.Thích Thông Lạc (06.08.2012)

• Niềm tin đức Phật và Phật pháp chân chánh - Viên Hạnh (30.07.2012)

• Lời vàng: “Được thân người khó. Gặp chánh pháp còn khó hơn”. TL.Thích Thông Lạc (30.07.2012)


II. DỰNG LẠI CHÁNH PHÁP

1- CHÁNH TÍN – MÊ TÍN

• Kì 34: Nhập thất thọ pháp để cầu sanh đặng con Thánh; Làm kiếp con mèo là sắp đến kiếp làm người. (M.TÍN 03.07.2014)

• Kì 33: Thức trong 12 nhân duyên, thức nào là linh hồn?; Chữ vong linh; Tụng  kinh Địa Tạng; Cho vợ sinh non theo số tử vị; Chọn ngày giờ để sinh con như Trạng. (M.TÍN 07.06.2014)

• Kì 32: Nhân quả phải trả; Cầu cơ; Ma đè; Nghiệp tái sanh. (M.TÍN 08.05.2014)

• Kì 31: Nhân quả; Phóng sanh. (M.TÍN 11.04.2014)

• Kì 30: Tự tử; Mất trí; Cõi trời. (M.TÍN 20.03.2014)

• Kì 29: Tụng kinh ăn tân gia và đầy tháng cho cháu bé; Người chết rồi có còn đau đớn nữa không?; Người chết đem thiêu cảm thấy nóng lắm; Ba năm cải táng; Đàn cắt giải oan kết. (M.TÍN 01.03.2014)

• Kì 28: Hũ hài cốt là con tin trong chùa; Những trò lừa đảo trong chùa; Tôn giáo và khoa học. (M.TÍN 07.02.2014)

• Kì 27: Có thờ có thiêng, có kiêng có lành; Thờ cúng đúng chánh pháp. (M.TÍN 09.01.2014)

• Kì 26: Cúng kem; Làm lễ nhập nhà mới; Thầy tụng; ông táo; Bà Chúa Ba. (M.TÍN 22.12.2013)

• Kì 25: Tụng kinh giỏi, thông giáo lý; Ngồi mát ăn bát vàng; Bọn ăn mày đôi lốt tu sĩ Phật giáo. (M.TÍN 06.12.2013)

• Kì 24: Cúng dường bố thí đúng chánh pháp; Lên đồng nhập cốt. (M.TÍN 16.11.2013)

• Kì 23: Cận tử nghiệp; Tiếp dẫn về Cực lạc; Kinh Kỳ Cầu và Điệp pháp. (M.TÍN 30.10.2013)

• Kì 22: Tệ nạn mê tín; Làm lễ qui y cho người chết; Thế giới siêu hình. (M.TÍN 16.10.2013)

• Kì 21: Những kinh sách mê tín; Muc Liên – Thanh Đề. (M.TÍN 16.09.2013)

• Kì 20: Thế giới siêu hình; (M.TÍN 02.09.2013)

• Kì 19: Mười hai bà mụ; Cần xả bỏ mê tín; Lạc hậu, mê tín, tiền mất, tật mang. (M.TÍN 18.08.2013)

• Kì 18: Lời giới thiệu sách “Dựng lại pháp Như Lai”; Tục lệ; Áo lục thù, áo hải hội; Chiếc áo không che được mắt thánh; Biến đổi luật nhân quả. (M.TÍN 06.08.2013)

• Kì 17: Linh hồn – Có sự sống sau khi chết? (M.TÍN 19.07.2013)

• Kì 16: Thế giới siêu hình không có – không có linh hồn. (M.TÍN 09.07.2013)

• Kì 15: Khám phá sự bí ẩn các nhà ngoại cảm (tiếp theo) – Linh hồn do… (M.TÍN 27.06.2013)

• Kì 14: Ngẫu nhiên; Số mệnh; Khám phá sự bí ẩn các nhà ngoại cảm. (M.TÍN 08.06.2013)

• Kì 13: Thế giới siêu hình không có, chỉ có thế giới tưởng; Bồ tát Quán Thế Âm; Triết học chủ nghĩa duy vật biện chứng; Luật nhân quả. (M.TÍN 26.05.2013)

• Kì 12: Năng lực của tưởng; Câu chuyện Liêu Trai; Tưởng tri và thật tri; Sau  khi nhập diệt chư Phật còn trở lại thế gian nữa không? Ánh sáng trí tuệ. (M.TÍN 07.05.2013)

• Kì 11: Sự lừa đảo của đồng cốt; Tưởng lực; Thần giao cách cảm; Thấy ma (M.TÍN 20.04.2013)

• Kì 10: Thế giới siêu hình; Hồn về nhập cô đồng; Xin quẻ. (M.TÍN 25.03.2013)

• Kì 9: Con người từ đâu sanh?; Bồ tát Quán Thế Âm do tưởng sao có sự linh thiêng? Có cõi trời không? (M.TÍN 02.03.2013)

• Kì 8: Tạo điều thiện cho người chết; Sống chẳng cho ăn; Chết là sự nối tiếp (M.TÍN 26.01.2013)

• Kì 7: Tâm danh và bỏn xẻn; Thờ phụng, đi lễ, cúng chùa; Giải hạn; Triệu linh tiếp linh; Linh hồn báo mộng. (M.TÍN 11.12.2012)

• Kì 6: Độ siêu thoát; Ăn mặn nói ngay, ăn chay nói dối; Ăn thịt chúng sanh. (M.TÍN 17.11.2012)

• Kì 5: Sáu nẻo luân hồi; Phật Di-lặc; Xem ngày tốt xấu (M.TÍN 19.10.2012)

• Kì 4: Chết giờ tốt, giờ xấu; Giờ hạ huyệt; Không thắp hương khi cúng giỗ (M.TÍN 19.09.2012)

• Kì 3: Ba hồn bảy vía, chín vía; Tuần thất; Xóc thẻ; Tượng Phật nhiều (M.TÍN 02.08.2012)

• Kì 2:  Yểu tử được tái sanh không?; Nhân quả xinh đẹp; Hối lộ Phật;… (M.TÍN 02.08.2012)

• Kì 1: Giới thiệu; Tâm linh; Mạt-na và A-lại-da thức; Tiếng kêu cứu giữa biển khơi; Làm chùa, tô tượng, đúc chuông. (M.TÍN 30.07.2012


2- NẺO VỀ ĐẠO ĐỨC

• Kì 26: Có hai lộ trình; Hạnh đức và Trí đức. (Đ.ĐỨC 22.12.2013)

• Kì 25: Bảy diệu pháp. (Đ.ĐỨC 06.12.2013)

• Kì 24: Sáu điều cung kính pháp; Hổ thẹn. (Đ.ĐỨC 21.11.2013)

• Kì 23: Búa trong miệng; Nhìn lỗi mình; Hương đạo đức; Giới hạnh. (Đ.ĐỨC 04.11.2013)

• Kì 22: (tiếp theo Hành mười thiện) – Duyên hợp duyên tan; Thể hiện 10 thiện (Đ.ĐỨC 16.10.2013)

• Kì 21: (tiếp thep Hành mười thiện) – Thể hiện mười thiện; Dung thông. (Đ.ĐỨC 01.10.2013)

• Kì 20: (tiếp theo Hành mười thiện) – Không ham muốn: Không sân hận; Không si mê. (Đ.ĐỨC 04.09.2013)

• Kì 19: (tiếp theo Hành mười thiện) – Không tà dâm; Không nói dối; Không nói lời thêu dệt; Không nói lời lật lọng; Không nói lời hung ác. (Đ.ĐỨC 18.08.2013)

• Kì 18: Hành mười thiện; Tư duy; Mười thiện - Không sát sanh… (Đ.ĐỨC 07.08.2013)

• Kì 17: Làm chủ sự sống chết; Phật tánh; Người muốn tu đạo Phật phải… (Đ.ĐỨC 23.07.2013)

• Kì 16: (tiếp theo) Tâm thanh tịnh là nhờ ly dục ly ác pháp, chứ… - Bất động tâm định; Thọ bát quan trai; Sống đạo đức. (Đ.ĐỨC 12.07.2013)

• Kì 15: (tiếp theo) Tâm thanh tịnh là nhờ… - Giới luật; Đức hạnh làm người; Lòng hiếu sinh; Ngăn ác diệt ác pháp; Học tập đạo đức. (Đ.ĐỨC 02.07.2013)

• Kì 14: Tâm thanh tịnh là nhờ ly dục ly ác pháp, chứ không phải chẳng… (Đ.ĐỨC 14.06.2013)

• Kì 13: Giới hạnh (tiếp theo) – Tám điều dành cho bậc chân tu; Từ bỏ. (Đ.ĐỨC 01.06.2013)

• Kì 12: Giới hạnh là tri kiến giải thoát; Vượt dòng sinh tử; Phải tự cứu mình; Phải tập sống đúng bốn cách. (Đ.ĐỨC 13.05.2013)

• Kì 11: Tâm nguyện của người cư sĩ; Kết quả tu tập; Vào dòng thánh. (Đ.ĐỨC 26.04.2013)

• Kì 10: Buồn chán; Muốn xả những lỗi lầm; Nhìn đời bằng nhân quả. (Đ.ĐỨC 08.04.2013)

• Kì 9: Tố đạo đẹp đời; Qui y Tam Bảo; Thú chơi hoa kiểng. (Đ.ĐỨC 11.03.2013)

• Kì 8: Nẻo vào đạo đức; Truyền thống tốt đẹp – ăn quả ơn người trồng cây. (Đ.ĐỨC 03.02.2013)

• Kì 7: Nhiệt tâm; Đường đạo và đời; Người hoàn hảo. (Đ.ĐỨC 27.12.2012)

• Kì 6: Sanh đã tận phạm hạnh mới xong; Bốn thánh định. (Đ.ĐỨC 26.11.2012)

• Kì 5: Dứt bỏ danh lợi trong đạo; Sống trầm lặng; Pháp tu…danh lợi. (Đ.ĐỨC 30.10.2012)

• Kì 4: Thoát khỏi trần lao việc chẳng thường; Tứ thánh hiện tại an lạc trú. (Đ.ĐỨC 29.09.2012)

• Kì 3: Dứt bỏ những gì cần dứt bỏ; Vượt thoát cuộc sống thế gian; Pháp hành. (Đ.ĐỨC 31.08.2012)

• Kì 2: Chánh nghiệp và Chánh mạng; Niềm tin; Đạo và đời. (NVĐ.ĐỨC 02.08.2012)

• Kì 1: Giới thiệu đạo đức nhân bản – nhân quả; Có 6 nghề ác; Thọ dụng thực phẩm không thấy, không nghe, không nghi. (NVĐ.ĐỨC 02.08.2012)

3- CHÁNH ĐẠO - TÀ ĐẠO

• Kì 34: Lạt Ma Tây Tạng có phải là Phật giáo không?; Pháp môn niệm Phật; Tạo cận tử nghiệp là một hành động dối trá. (T.ĐẠO 03.07.2014)

• Kì 33: Chánh pháp còn phải bỏ huống là phi pháp; Hủy bỏ những học giới nhỏ nhặt; Những câu chuyện phá giới của các nhà Đại thừa. (T.ĐẠO 07.06.2014)

• Kì 32: Muốn nhập định thì phải siêng năng lễ Phật; Thiền Minh Sát tuệ; Đi kinh hành; Tứ nhiếp pháp. (T.ĐẠO 08.05.2014)

• Kì 31: Không có cảnh giới Niết bàn, tu rồi về đâu?; Người tu chưa giải thoát hoàn toàn có bị vô minh che mờ và còn tiếp tục tái sanh không? Người điếc không sợ súng. (T.ĐẠO 11.04.2014)

• Kì 30: Đức Phật tu tập pháp môn nào trong 49 ngày chứng đạo?; Các pháp đều không. (T.ĐẠO 20.03.2014)

• Kì 29: Đạo Phật yếm thế; Đại hội Long Hoa; Kinh Viên Giác. (T.ĐẠO 01.03.2014)

• Kì 28: Quả báo gì khi tâm và lời nói không đi đôi?; Tánh giác. (T.ĐẠO 07.02.2014)

• Kì 27: Hủy hoại cơ thể hoặc một phần cơ thể để cúng dường chư Phật cầu Vô thượng Pháp (T.ĐẠO 09.01.2014)

• Kì 26: Thần thông; Kinh Duy Ma Cật có phải Phật thuyết không? (T.ĐẠO 28.12.2013)

• Kì 25: Kinh sách phát triển; Tội tử hình; Bà la môn; Đạo Phật chỉ có một đấng giáo chủ (T.ĐẠO 16.12.2013)

• Kì 24: Trọng nam khinh nữ; Trùng trong lông sư tử; Cúng dường đúng pháp. (T.ĐẠO 21.11.2013)

• Kì 23: Một người mù dẫn một đám người mù; Chứng đắc một ít dạy người được không? Thâm ý của Bà La Môn với Phật giáo. (T.ĐẠO 09.11.2013)

• Kì 22: Sống không phạm hạnh. (T.ĐẠO 24.10.2013)

• Kì 21: Một vị A-la-hán có vào sinh ra tử để độ chúng sanh không?; Tu là sửa chứ không phải tung kinh, niệm chú, niệm Phật, cúng bái, ngồi thiền; Chấn chỉnh Phật giáo. (T.ĐẠO 01.10.2013)

• Kì 20: Họ chấp nhận Thầy thì có lợi gì cho Thầy?; Lạy lễ sám hối chư Phật là tiêu tội chướng, tai qua nạn khỏi; A-la-hán; Chí nguyện chứng quả A-la-hán toàn giác. (T.ĐẠO 10.09.2013)

• Kì 19: Thầy Chân Quang dẫm lại kiến tưởng giải của Đại thừa; Giới cấm hai vị tỳ-kheo không được ngủ chung; Nói cái sai của Đại thừa và thiền Đông Độ có gì mà sân? (T.ĐẠO 23.08.2013)

• Kì 18: Chính đức Phật dạy “Thế giới siêu hình không có”; Đại thừa có ý đồ diệt Phật giáo; Đức Phật và chúng thánh Tăng đêu ăn ngày một bữa mà chứng đạo. (T.ĐẠO 07.08.2013)

• Kì 17: Sau khi chết không có sự sống. (T.ĐẠO 20.07.2013)

• Kì 16: Cái hay của Đại thừa là cái tưởng của Bồ tát Long Thọ; Phước chúng sanh chưa đủ, tìm một vị A-la-hán rất khó; Pháp sai chứ người không sai. (T.ĐẠO 12.07.2013)

• Kì 15: Những câu hỏi thắc mắc của nhiều người. (T.ĐẠO 27.06.2013)

• Kì 14: Bản thể tuyệt đối; Chánh pháp, tà pháp; Trí vô hạn và hữu hạn. (T.ĐẠO 08.06.2013)

• Kì 13: Phật tánh; Phước hữu lậu; Phật và A-la-hán. (T.ĐẠO 26.05.2013)

• Kì 12: Kinh Năm Ba; Kiến giải; Thiện pháp. (T.ĐẠO 07.05.2013)

• Kì 11: Tam minh; Chánh kiến; Khi nhập diệt đức Phật đã trở thành sóng ánh sáng?; Có phải Phật là trí tuệ của một vị minh sư không? (T.ĐẠO 20.04.2013)

• Kì 10: Chùa to Phật lớn. Nhục thân; Người giảng thiền thâm sâu có phải? (T.ĐẠO 01.04.2013)

• Kì 9: Bậc tu chứng có dùng tha lực độ chúng sinh không? Chân tâm; Tưởng uẩn; Đức Phật không làm chủ nhân quả. (T.ĐẠO 02.03.2013)

• Kì 8: Trả lời câu hỏi về cuốn sách “Giớ Bổn Khất Sĩ Tân Tu” (T.ĐẠO 26.01.2013)

• Kì 7: Không tánh. (T.ĐẠO 21.12.2012)

• Kì 6: Tánh biết; Những người mù (T.ĐẠO 22.11.2012)

• Kì 5: Vô sở đắc; Có phải toàn bộ giáo pháp Phật là chiếc bè sang sông? (T.ĐẠO 05.11.2012)

• Kì 4: Kinh Duy Ma Cật (T.ĐẠO 29.09.2012)

• Kì 3: Hộ trì chân lý; Giác ngộ chân lý; Tâm còn tham… (T.ĐẠO 31.08.2012)

• Kì 2: Kinh sách phát triển không phải Phật thuyết; Tám thánh đạo; Lòng tin phải có căn cứ. (T.ĐẠO 02.08.2012)

• Kì 1: Chánh tà trong Phật giáo; Phật giáo phát triển; Thiền tông Trung Hoa; Kinh sách Nguyên thủy và phát triển… (T.ĐẠO 02.08.2012)

4- HỌC GIỚI ĐỊNH TUỆ

• Kì 33: Tu như thế nào là đúng?; Như lý tác ý; Hộ trì các căn. (GĐ.TUỆ 22.06.2014)

• Kì 32: Tứ Chánh Cần, Nhân tướng, Đặc tướng: Sáu căn quay vào trong; Nằm theo kiểu kiết tường; Nhân tướng nội, ngoại của thọ; Nhiếp phục và phá thọ; Nhân tướng nội của tâm; Nhân tướng của các pháp; Đặc tướng; Thọ hành. (GĐ.TUỆ 20.05.2014)

• Kì 31: Các nhà học giả dạy thiền: Nhập sơ thiền. Tiếng ồn; Tầm tứ; Ly hỷ; Sổ tức; Dứt tiêng ồn lên Nhị thiền; Chấm dứt tầm tứ lên Tam thiền; Chấm dứt hỷ lên Tứ thiền… (GĐ.TUỆ 20.04.2014)

• Kì 30: Định niệm hơi thở: Hơi thở và câu pháp hướng. Ức chế hơi thở. Tác ý phá cảm thọ. Những câu hỏi của Nguyên Thanh: Dừng cái ý. Định tỉnh. Nên phân biệt 3 lực. Pháp môn của Phật không có gì bí ẩn. (GĐ.TUỆ 02.04.2014)

• Kì 29: Hai mươi bốn điều khuyên dạy cho người tu. (GĐ.TUỆ 12.03.2014)

• Kì 28: Phương pháp diệt ngã; Kết quả diệt ngã như thế nào?; Ý thức thanh tịnh; Ý thức có mấy loại?: Các hành có ác và thiện. (GĐ.TUỆ 20.02.2014)

• Kì 27: Làm chủ sinh già bệnh chết; Tu hành nên tránh pháp ức chế; Diệt trừ bản ngã; Diệt trừ bản ngã là chứng đạo; Đời khổ là do chấp ngã. (GĐ.TUỆ 15.01.2014)

• Kì 26: Hướng tâm Như lý Tác ý; Vọng tưởng. (GĐ.TUỆ 05.01.2014)

• Kì 25: Tu tập ức chế tâm có hại gì? (GĐ.TUỆ 16.12.2013)

• Kì 24: Tìm hiểu Bốn Định Vô sắc. (GĐ.TUỆ 02.12.2013)

• Kì 23: Mười năm tu trong thất không bằng một năm tu trong động; Niệm Phật không phải háp môn xả tâm; Tứ Bất Hoại Tịnh. (GĐ.TUỆ 09.11.2013)

• Kì 22: Vô minh; Như lý tác ý; Thọ hành Tứ Niệm xứ; Thiện pháp. (GĐ.TUỆ 25.10.2013)

• Kì 21: Tâm như đất; Độc cư; Sống là tu; Phạm hạnh. (GĐ.TUỆ 09.10.2013)

• Kì 20: Diệt ngã; Thiểu dục tri túc; Tỉnh giác; Tu có đối tượng; Xả sạch. (GĐ.TUỆ 10.09.2013)

• Kì 19: Hạnh độc cư; Hơi thở thiền định; Làm say mê quên hướng tâm có mất tỉnh thức không? Tầm, tứ. (GĐ.TUỆ 27.08.2013)

• Kì 18: Trạng thái không an ổn có liên tục; Có trạng thái an ổn rồi mới nhập định; Ngồi thiền lưng đau nhức và chân tê cứng; Lưng thụng; Ngồi thiền bị kiến bò; Sự tỉnh thức tự nhiên là định (Đ.TUỆ 09.08.2013)

• Kì 17: Cách thức gom tâm; Tâm bung ra hoặc rơi vào vô ký; Hôn trầm và lười biếng; Diệt tầm; Tu định vô lậu trong tất cả hành động và việc làm; Có sự điều khiển trong hơi thở là chưa nhập định (GĐ.TUỆ 27.07.2013)

• Kì 16: Không chống đối va chạm; Giáo án tu tập quá nhiều, không biết pháp nào tu có kết quả; Sắc dục. (GĐ.TUỆ 16.07.2013)

• Kì 15: Phiền não tức Bồ đề; Tu bao lâu nữa mới diệt được tầm, tứ? Làm việc biết làm việc có xả tâm không? (GĐ.TUỆ 02.07.2013)

• Kì 14: Tu định sáng suốt; Khi tu xong tâm còn tham, sân, si không? (GĐ.TUỆ 14.06.2013)

• Kì 13: Nơi xuất phát nhân quả; Mười hai nhân duyên; Tu định hiện tại an lạc trú (GĐ.TUỆ 01.06.2013)

• Kì 12: Pháp môn Tứ Niệm Xứ. (GĐ.TUỆ 14.05.2013)

• Kì 11: Tứ Vô Lượng Tâm (tiếp theo) – Xả tham của cải, tham danh lợi, tham ăn, tham ngủ; Nguyên nhân chứng buồn ngủ (hôn trầm) và cách đối trị. (GĐ.TUỆ 26.04.2013)

• Kì 10: Tứ Vô Lượng Tâm (tiếp theo) – Tâm Bi, Hỷ, Xả vô lượng. (GĐ.TUỆ 08.04.2013)

• Kì 9: Tứ Vô Lượng Tâm (tiếp theo) – Tâm Từ vô lượng (GĐ.TUỆ 11.03.2013)

• Kì 8: Tứ Chánh Cần (pháp tu đầu tiên); Pháp môn Tứ Vô Lượng Tâm. (GĐ.TUỆ 03.02.2013)

• Kì 7: Pháp môn “Tứ Bất Hoại Tịnh” – Niệm Phật, Pháp, Tăng, Giới (GĐ.TUỆ 19.01.2013)

• Kì 6: Tứ Diệu Đế - Con đường đưa đến Niết bàn. (tiếp theo) (GĐ.TUỆ 01.12.2012)

• Kì 5: Tứ Diệu Đế - Con đường đưa đến Niết bàn. (tiếp theo) (GĐ.TUỆ 10.11.2012)

• Kì 4: Tứ Diệu Đế - Niết bàn và con đường đưa đến Niết bàn. (GĐ.TUỆ 23.10.2012)

• Kì 3: Tứ Diệu Đế - Pháp học đầu tiên (nguyên nhân đau khổ) (GĐ.TUỆ 08.10.2012)

• Kì 2: Thân ngũ uẩn; Đời là khổ; Tứ Diệu Đế - Pháp học đầu tiên (GĐ.TUỆ 02.08.2012)

• Kì 1: GĐT là con đường đạo đức nhân bản – nhân quả; Đến với đạo Phật cần thông hiểu. (GĐ.TUỆ 02.08.2012)

5- HIỂU BIẾT THÊM CHUNG

• Kì 33: Chào hỏi bạn bè cùng Thầy; Lễ vị Phật nào?; Xưng hô với phật tử, với bậc cao niên, với những người thân trong gia đình, với nhà chức trách; Nhân quả là gì? Nhân quả do đâu mà có? (HB.CHUNG 22.06.2014)

• Kì 32: Thanh minh; Khi tu theo Phật giáo có cần tham khảo thêm sách khoa học? Trồng rau sạch; Tu sĩ gặt lúa giúp dân; Cứu trợ;… Lễ nghi đối với ngoại đạo.  (HB.CHUNG 20.05.2014)

• Kì 31: Loài vật có cảm nhận sự đau khổ không?; Ăn chay làm cây cỏ biết đau; Đánh giá một người tu sĩ phải căn cứ vào 10 thánh hạnh Sa di; Bản ngã; Bị ngoại đạo khiêu khích. (HB.CHUNG 20.04.2014)

• Kì 30: Về kết quả bản thân; Trai hay là chay?; Ức chế tâm; Duyên nhân quả; Nhân quả bậc tu chứng. (HB.CHUNG 02.04.2014)

• Kì 29: Cứu độ cha mẹ khi đã khuất bóng; Bậc tu chứng khi nhập diệt có dùng tha lực độ chúng sanh không?; Nhập Tứ thiền có phải là A-la-hán không? (HB.CHUNG 12.03.2014)

• Kì 28: Hướng tâm các hành ngưng nghỉ. (HB.CHUNG 20.02.2014)

• Kì 27: Trí tuệ thế gian có phải là tri kiến giải thoát không? Năng khiếu. (HB.CHUNG 15.01.2014)

• Kì 26: Buồn chán khi xả tâm không được; Nhân quả; Tâm sắc dục. (HB.CHUNG 05.01.2014)

• Kì 25: Sách đạo đức; Thông minh; Chánh trị; Chánh tri kiến. (HB.CHUNG 18.12.2013)

• Kì 24: Tiêu cực. (HB.CHUNG 02.12.2013)

• Kì 23: Nhiếp tâm không vọng tưởng; Nghiệp; Nghiệp lành của Phật; Nghiệp làm sao chui vào trong bào thai? Hồi hướng. (HB.CHUNG 16.11.2013)

• Kì 22: Tuổi già hay cau có; Nhân quả có trùng hợp không?Luân hồi; Cái gì chịu hậu quả thiện ác nếu không có linh hồn? (HB.CHUNG 30.10.2013)

• Kì 21: Quả báo có hay không?; Tâm thức còn hay mất khi người đã chết?; Cúng dường 1.000 và 100.000 đồng; Tại sao thân thường bị bệnh? (HB.CHUNG 09.10.2013)

• Kì 20: Khó! Khó! Khó!: Như lai ra đời khó gặp; Được thân người là khó; Được sinh vào trung tâm đất nước là khó; Được gặp chánh pháp là khó… (HB.CHUNG 16.09.2013)

• Kì 19: Trưởng Lão; Tu hành không khó, khó là người tu không ly dục ly ác pháp; Người tu chứng không phân biệt xuất gia hay tại gia; Mọi người già, trẻ đều tu chứng. (HB.CHUNG 29.08.2013)

• Kì 18: Nhà tu hành có làm lợi ích gì cho xã hội? (HB.CHUNG 09.08.2013)

• Kì 17: Pháp tu của chúng tôi – Tu viện Chơn Như. (HB.CHUNG 04.08.2013)

• Kì 16: Từ trường; Cúng dường và nhận cúng dường như thế nào đúng? Nỗi đau về thể xác. (HB.CHUNG 16.07.2013)

• Kì 15: Thiền Yoga cũng tịnh chỉ được hơi thở; Thường Bất Khinh Bồ tát; Thời khóa tu tập cho người cư sĩ; Bốn loại thức ăn; Có ba hạng người tu tập giới định tuệ. (HB.CHUNG 07.07.2013)

• Kì 14: Hoài vọng; Nguyện ước; Tu sao lâu quá; Chấn hưng Phật pháp; Dùng thần thông độ chúng sanh. (HB.CHUNG 14.06.2013)

• Kì 13: Cúng dường đúng chánh pháp; Rèn nghị lực bến chí, kiên nhẫn; Tưởng tức; Chưa đủ duyên xuất gia. (HB.CHUNG 05.06.2013)

• Kì 12: Thọ Bát quan trai là gieo duyên Phật pháp; Xá lợi có phải do kết quả tu thiền? (HB.CHUNG 19.05.2013)

• Kì 11: Người cư sĩ ăn phi thời; Đức Phật không dạy pháp đập phá. (HB.CHUNG 01.05.2013)

• Kì 10: Khỉ vượn có phải là thủy tổ của loài người không? Nguồn gốc của vũ trụ; Đường đi của nhân quả (HB.CHUNG 14.04.2013)

• Kì 9: Có thân người mới đủ điều kiện tu hành giải thoát; Được thân người là khó; Con người ngày một đông hơn. (HB.CHUNG 22.03.2013)

• Kì 8: Cây Bồ đề; Sáng ngồi thiền trước hay đi kinh hành trước? Đi nhiễu quanh 3 vòng; Ăn ngày một bữa; Ăn sau giờ ngọ. (HB.CHUNG 18.02.2013)

• Kì 7: Quán ăn thịt như ăn rau; Tu sĩ phá giới là diệt Phật giáo; Đạo Phật có trở lại như ngày xưa? Tiền thân; Chuyển NQuả quá khứ trong kiếp hiện tại; Bồ đoàn. (HB.CHUNG 19.01.2013)

• Kì 6: Niệm và hành các pháp như thế nào?; Thọ Bát quan trai; Cách xưng hô; Người cư sĩ có nhập được Sơ thiền không? Người tu sĩ phá giới. (HB.CHUNG 11.12.2012)

• Kì 5: Vì vô minh ta sống viễn ly; Sát sanh mà không tội; Ngã và vô ngã; Lục độ Ba la mật; Tứ thiền có giống vô tâm không? Pháp thân.  (HB.CHUNG 05.11.2012)

• Kì 4: Thiền ức chế tâm; Bậc phi hành; Phật và A-la-hán; Ngũ nhãn còn quá ít; Bố thí. (HB.CHUNG 15.10.2012)

• Kì 3: Chọn bạn; Hạnh và Minh; Niết bàn. (HB.CHUNG 23.09.2012)

• Kì 2: Không sở hữu; Kệ lúc thành đạo; Bậc chiến thắng; Bà la môn. (HB.CHUNG 02.08.2012)

• Kì 1: Lời tâm tình cùng phật tử trẻ; Tha thiết cầu xin Thầy đừng bỏ các con; Trần Nhân Tôn. (HB.CHUNG 02.08.2012)

III. ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

1- KINH TRUNG BỘ

• Bài 24: Kinh Trạm xe – Rathavinìta sutta - HT Thích Minh Châu dịch Việt (25.06.2014)

• Bài 23: Kinh Gò mối – Vammika sutta - HT Thích Minh Châu dịch Việt (30.05.2014)

• Bài 22: Kinh Ví dụ con rắn – Alagaddùpama sutta - HT Thích Minh Châu dịch Việt (27.04.2014)

• Bài 21: Kinh Ví dụ cái cưa – Kakacùpama sutta - HT Thích Minh Châu dịch Việt (27.03.2014)

• Bài 20: Kinh An trú tầm – Vtakkasanthàna sutta - HT Thích Minh Châu dịch Việt (28.10.2013)

• Bài 19: Kinh Song tầm – Dvedhàvitakka sutta - HT Thích Minh Châu dịch Việt (07.10.2013)

• Bài 18: Kinh Mật hoàn – Madhupindika sutta - HT Thích Minh Châu dịch Việt (14.09.2013)

• Bài 17: Kinh Khu rừng – Vanapattha sutta - HT Thích Minh Châu dịch Việt (23.08.2013)

• Bài 16: Kinh Tâm hoang vu – Cetokhila sutta - HT Thích Minh Châu dịch Việt (02.08.2013)

• Bài 15: Kinh Tư lượng  - Anumàna sutta - HT Thích Minh Châu dịch Việt (10.07.2013)

• Bài 14: Tiểu kinh khổ uẩn – Cùladukhakkhanda sutta - HT Thích Minh Châu dịch Việt (22.06.2013)

• Bài 13: Đại kinh khổ uẩn – Mahàdukhakkhanda sutta - HT Thích Minh Châu dịch Việt (30.05.2013)

• Bài 12: Đại kinh sư tử hóng – Mahàsihanàda sutta - HT Thích Minh Châu dịch Việt (02.05.2013)

• Bài 11: Tiểu kinh sư tử hống – Cùlasihanàda sutta - HT Thích Minh Châu dịch Việt (14.04.2013)

• Bài 10: Kinh Niệm xứ - Satipatthàna sutta - HT Thích Minh Châu dịch Việt (20.03.2013)

• Bài 9: Kinh Chánh tri kiến  - Sammàditthi sutta - HT Thích Minh Châu dịch Việt (18.02.2013)

• Bài 8: Kinh Đoạn giảm – Sallekha sutta - HT Thích Minh Châu dịch Việt (13.12.2012)

• Bài 7: Kinh Ví dụ tấm vải – Vatthùpama sutta - HT Thích Minh Châu dịch Việt (14.11.2012)

• Bài 6: Kinh Ước nguyện – Akankheyya sutta  - HT Thích Minh Châu dịch Việt (26.10.2012)

• Bài 5: Kinh Không uế nhiễm – Anangana sutta - HT Thích Minh Châu dịch Việt (07.10.2012)

• Bài 4: Kinh Sợ hãi khiếp đảm – Bhayabherava sutta - HT Thích Minh Châu dịch Việt (31.08.2012)

• Bài 3: Kinh Thừa tự pháp – Dhammadàyàda sutta - HT Thích Minh Châu dịch Việt (02.08.2012)

• Bài 2: Kinh Tất cả các lậu hoặc – Sabbàsava sutta - HT Thích Minh Châu dịch Việt (02.08.2012)

• Bài 1: Kinh Pháp môn căn bản – Mùlapariyàya sutta - HT Thích Minh Châu dịch Việt (02.08.2012)

• Giới thiệu Kinh Trung Bộ - Majjhima Nikàya - HT. Thích Minh Châu dịch Việt (30.07.2012)

2- TÌM HIỂU KINH NIKÀYA

• Thánh giới – chuẩn nhận biết vỊ tỳ-kheo chân chánh. (10.06.2014)

• Trích lược kinh Nikaya:  - Thầy Thích Bảo Nguyên (07.06.2014)

• Trích lược kinh Nikaya: Ngọn đèn; Thể nhập… - Thầy Thích Bảo Nguyên (16.05.2014)

• Trích lược kinh Nikaya: Không thâu nhiếp; Biển… - Thầy Thích Bảo Nguyên (13.04.2014)

• Trích lược kinh Nikaya: Sợi dây tái sanh; Bậc Dự lưu - Thầy Thích Bảo Nguyên (07.04.2014)

• Trích lược kinh Nikaya: Người khất thực; Vakkali - Thầy Thích Bảo Nguyên (22.03.2014)

• Trích lược kinh Nikaya: Khổ lụy; Kinh với bài kệ; Ty-kheo - Thầy Thích Bảo Nguyên (10.03.2014)

• Trích lược kinh Nikaya: Bện tóc; Vị thuyết pháp; Mười lực - Thầy Thích Bảo Nguyên (02.08.2013)

• Trích lược kinh Nikaya: Thiền xả tâm; Ngủ gục, - Thầy Thích Bảo Nguyên (14.07.2013)

• Phật dạy: "Bậc hiền so sánh với kẻ ngu". (30.05.2013)

• Vài cảm nghĩ về bài kinh “Làm sao biết một vỊ A-la-hán” - Chí Tâm (08.08.2012)

• Giới thiệu kinh “Làm sao biết một vỊ A-la-hán?” - Việt dịch HT Thích Minh Châu. (30.07.2012)

• Trưởng Lão Thích Thông Lạc nói về chữ “Không’ trong giáo nghĩa Nguyên thủy (30.07.2012)

• Nghĩa chữ “Không” theo đạo Phật Nguyên thủy - HT.Thích Minh Châu (30.07.2012)

IV. GIỚI LUẬT

• Lá thư của mẹ (2 - tiếp theo câu 10 đến 16 - Trao dồi lòng yêu thương) - TL Thích Thông Lạc (05.07.2014)

• Bài cuối 100 Giới chúng học. Giới luật, khuyến tu - TL Thích Thông Lạc (01.07.2014)

• Người phụ nữ có hai quả tim (3) - TL Thích Thông Lạc (22.06.2014)

• Lá thư của mẹ (1 – câu 1 đến 9 - Trao dồi lòng yêu thương) - TL Thích Thông Lạc (17.06.2014)

• Bảy pháp ngăn chặn sự rầy rà (Oai nghi người tu sĩ) - TL Thích Thông Lạc (17.06.2014)

• Người phụ nữ có hai quả tim (2) - TL Thích Thông Lạc (03.06.2014)

• Lòng ganh ghét của ngoại đạo (Trao dồi lòng yêu thương) - TL Thích Thông Lạc (27.05.2014)

• Đi đường đúng chánh pháp; Không nên ngủ nghỉ trong giảng đường; Không nên trèo cây (Oai nghi tế hạnh cho mọi người) - TL Thích Thông Lạc (27.05.2014)

• Người phụ nữ có hai quả tim (1) - TL Thích Thông Lạc (11.05.2014)

• Ước mơ bình thường (Trao dồi lòng yêu thương) - TL Thích Thông Lạc (11.05.2014)

• Kính trọng nơi thuyết pháp (6) (Oai nghi cho mọi người) - TL Thích Thông Lạc (03.05.2014)

• Nỗi đau sau một vụ tai nạn - TL Thích Thông Lạc (15.04.2014)

• Đức Phật độ cho người gánh phân (Trao dồi lòng yêu thương) - TL Thích Thông Lạc (15.04.2014)

• Kính trọng nơi thuyết pháp (5) (Oai nghi cho mọi người) - TL Thích Thông Lạc (31.03.2014)

• Nỗi khổ của người mẹ 16 tuổi (bài cuối) - TL Thích Thông Lạc (27.03.2014)

• Kính trọng nơi thuyết pháp (4) (Oai nghi cho mọi người) - TL Thích Thông Lạc (14.03.2014)

• Nỗi khổ của người mẹ 16 tuổi (3) - TL Thích Thông Lạc (08.03.2014)

• Kính trọng nơi thuyết pháp (3) (Oai nghi cho mọi người) - TL Thích Thông Lạc (27.02.2014)

• Nỗi khổ của người mẹ 16 tuổi (2) - TL Thích Thông Lạc (23.02.2014)

• Kính trọng nơi thuyết pháp (2) (Oai nghi cho mọi người). TL Thích Thông Lạc (10.02.2014)

• Nỗi khổ của người mẹ 16 tuổi (1) - TL Thích Thông Lạc (11.01.2014)

• Thầy giáo mới (Trao dồi lòng yêu thương) - TL Thích Thông Lạc (11.01.2014)

• Không nên tà dâm - TL Thích Thông Lạc (02.01.2014)

• Tại sao ta phải niệm Phật? (Trao dồi lòng yêu thương) - TL Thích Thông Lạc (02.01.2014)

• Kính trọng nơi thuyết pháp (1) (Oai nghi cho mọi người). TL Thích Thông Lạc (19.12.2013)

• Chiếc giầy đánh rơi của thánh Gandhi (Trao dồi lòng yêu thương) - TL Thích Thông Lạc (18.12.2013)

• Tu sĩ thuyết pháp phải đúng nơi, đúng chỗ (4) (Oai nghi tế hạnh) - TL Thích Thông Lạc (06.12.2013)

• Thái tử đánh đổ sự giết sinh vật để tế thần (Trao dồi tâm từ bi) - TL Thích Thông Lạc (27.11.2013)

• Tu sĩ thuyết phái phải đúng nơi, đúng chỗ (3) (Oai nghi tế hạnh) - TL Thích Thông Lạc (13.11.2013)

• Vết thẹo (Trao dồi lòng yêu thương) - TL Thích Thông Lạc (04.11.2013)

• Tu sĩ thuyết pháp phải đúng nơi, đúng chỗ (2) (Oai nghi tế hạnh) - TL Thích Thông Lạc (28.10.2013)

• Thái tử cứu độ cho con ngỗng (Trao dồi tâm từ bi) - TL Thích Thông Lạc (24.10.2013)

• Thanh qui Tu viện Chơn Như: Điều cần biết thêm. (14.10.2013)

• Tu sĩ thuyết pháp phải đúng nơi, đúng chỗ (1) (Oai nghi tế hạnh) - TL Thích Thông Lạc (04.10.2013)

• Nỗi đau không của riêng ai (Trao dồi lòng yêu thương) - TL Thích Thông Lạc (29.09.2013)

• Thanh qui Tu viện Chơn Như: Mười giới căn bản. (29.09.2013)

• Tu sĩ thuyết pháp phải đúng đối tượng (Oai nghi tế hạnh) - TL Thích Thông Lạc (08.09.2013)

• Cúng tế và chữa bệnh (Trao dồi tâm từ bi) - TL Thích Thông Lạc (02.09.2013)

• Thanh qui Tu viện Chơn Như: Sáu sự hòa hợp. (29.08.2013)

• Tu sĩ đại, tiểu tiện phải đúng cách (Oai nghi tế hạnh) - TL Thích Thông Lạc (20.08.2013)

• Bỏ qua oán hờn; Làm mẹ sao nỡ nhẫn tâm giết con mình? (Trao dồi lòng yêu thương) - TL Thích Thông Lạc (16.08.2013)

• Thanh qui Tu viện Chơn Như – Dựng lại chánh pháp. (14.08.2013)

• Tu sĩ ăn uống phải trang nghiêm tề chỉnh (4) (Oai nghi tế hạnh) - TL Thích Thông Lạc (23.07.2013)

• Bài học từ một chuyến đi; Giữ giới được sanh thiên. (Trao dồi lòng yêu thương) - TL Thích Thông Lạc (21.07.2013)

• Giới hành Nhãn căn; Giới hành Sắc trần; Giới hành Nhãn thức; So sánh giới bổn và giới kinh - TL Thích Thông Lạc (19.07.2013)

• Tu sĩ ăn uống phải trang nghiêm tề chỉnh (3) (Oai nghi tế hạnh) - TL Thích Thông Lạc (14.07.2013)

• Giá trị; Đừng hướng tình thương vào một chỗ (Trao dồi lòng yêu thương) - TL Thích Thông Lạc (14.07.2013)

• Giới Bất tịnh hành; Giới Vô thường hành; Giới niệm hơi thở - TL Thích Thông Lạc (04.07.2013)

• Tu sĩ ăn uống phải trang nghiêm tề chỉnh (2) (Oai nghi tế hạnh) - TL Thích Thông Lạc (29.06.2013)

• Mười một năm cõng bạn đến trường; Chỉ có sống đạo mới vui đời (Trao dồi lòng yêu thương) - TL Thích Thông Lạc (29.06.2013)

• Hành Tứ Vô lượng tâm: Từ, Bi, Hỷ, Xả -TL Thích Thông Lạc (18.06.2013)

• Tu sĩ ăn uống phải trang nghiêm tề chỉnh (1) (Oai nghi tế hạnh) - TL Thích Thông Lạc (18.06.2013)

• Vị tỳ-kheo nhân từ (Trao dồi tâm từ bi) - TL Thích Thông Lạc (18.06.2013)

• Giới hành tâm như nước; Như lửa; Như gió; Như hư không - TL Thích Thông Lạc (03.06.2013)

• Tu sĩ ngồi, đứng phải đúng cách (2) (Oai nghi tế hạnh) - TL Thích Thông Lạc (28.05.2013)

• Cậu bé ném đá; Cậu bé ném sao biển (Trao dồi tâm từ bi) - TL Thích Thông Lạc (28.05.2013)

• Nội phong giới hành; Hư không giới hành; Ngoại địa giới hành - TL Thích Thông Lạc (19.05.2013)

• Tu sĩ ngồi, đứng phải đúng cách (1) (Oai nghi tế hạnh) - TL Thích Thông Lạc (03.05.2013)

• Những cây đinh (Trao dồi tâm từ bi) - TL Thích Thông Lạc (03.05.2013)

• Địa giới hành; Thủy giới hành; Hỏa giới hành - TLThích Thông Lạc (24.04.2013)

• Tu sĩ đi vào làng phải nghiêm trang (Oai nghi tế hạnh) - TL Thích Thông Lạc (18.04.2013)

• Thành Cát Tư Hãn (Trao dồi tâm từ bi) - TL Thích Thông Lạc (18.04.2013)

• Sắc giới hành - TL Thích Thông Lạc (11.04.2013)

• Tu sĩ ăn mặc phải tề chỉnh (Oai nghi tế hạnh) - TL Thích Thông Lạc (04.04.2013)

• Vợ trẻ giận chồng, đốt nhà, giết con (Trao dồi tâm từ bi) - TL Thích Thông Lạc (29.03.2013)

• Giới khẩu hành nghiệp; Giới ý hành nghiệp - TL Thích Thông Lạc (25.03.2013)

• Giới thiệu 100 giới chúng học (Oai nghi tế hạnh) - TL Thích Thông Lạc (18.03.2013)

• Những bàn tay vấy máu (Trao dồi tâm từ bi) - TL Thích Thông Lạc (18.03.2013)

• Nói lời không thành thật; Giới thân hành nghiệp - TL Thích Thông Lạc (08.03.2013)

• Nghi lế niệm Phật. Cách xưng hô chào hỏi. (Oai nghi tế hạnh) - TL Thích Thông Lạc (08.03.2013)

• Không nên giết hại chúng sanh (Trao dồi tâm từ bi) - TL Thích Thông Lạc (05.02.2013)

• Tổng quan mười giới đức thánh Sa-di - TL Thích Thông Lạc (17.01.2013)

• Không cất giữ tiền bạc, châu báu (Thánh Đức Ly Tham) - TL Thích Thông Lạc (16.01.2013)

• Không ăn uống phi thời (Thánh Đức Ly Dục) - TL Thích Thông Lạc (14.12.2012)

• Không nằm giường cao rộng lớn (Thánh Đức Thanh Bần) = TL Thích Thông Lạc (22.11.2012)

• Không ca hát, không nghe ca hát (Thánh Đức Trầm Lặng Độc Cư) - TL Thích Thông Lạc (09.11.2012)

• Thánh hạnh không trang điểm (Thánh Đức Tự Nhiên) - TL Thích Thông Lạc (30.10.2012)

• Thánh hạnh không uống rượu (Đạo Đức Minh Mẫn) - TL Thích Thông Lạc (23.10.2012)

• Thánh hạnh không vọng ngữ (Đạo Đức Chân Thật) - TL Thích Thông Lạc (14.10.2012)

• Thánh hạnh không dâm dục (Đạo Đức Thanh Tịnh) - TL Thích Thông Lạc (04.10.2012)

• Không nên lấy của không cho (Đạo Đức Buông Xả) - TL Thích Thông Lạc (29.09.2012)

• Không nên giết hại chúng sanh (Đạo Đức Hiếu Sinh) - TL Thích Thông Lạc (21.09.2012)

• Giới luật, tiếng gọi thiết tha của đức Phật đối với toàn nhân loại - TL Thích Thông Lạc (01.09.2012)

• Tại sao tu sĩ Phật giáo hiện giờ không giữ giới luật, sống phi giới, bẻ vụn giới. Phá giới luật thì con đường tu sẽ đi về đâu? - TL Thích Thông Lạc (30.07.2012)

V. NGHIÊN CỨU - ĐỐI LUẬN

• Liên quan linh hồn – ngoại cảm (Phản biện TS Vũ Thế Khanh. 23.01.2014)

• Liên quan linh hồn, thế giới siêu hình, ngoại cảm – (Phản biện TS Vũ Thế Khanh. 17.01.2014)

• Trí vô sư từ văn - tư - tu. Thư Minh Trí. (13.12.2013)

• Về “Luân Hồi Nhân Quả” và “Sáu Nẻo Luân Hồi”? (09.12.2013)

• Vấn đạo HT Viên Minh: "Ăn thỊt và ăn chúng sanh". Nhật Minh. (14.10.2013)

• Căn bản của đạo Phật. Câu hỏi hay, mọi người cùng đáp. Viên Hạnh (09.07.2013)

• Đạo Phật là gì? Câu hỏi hay, mọi người cùng đáp. Viên Hạnh (04.07.2013)

• Phản biện của Minh Nguyệt với Thiện Trí. (13.05.2013)

• Ai cướp đoạt thiền Phật giáo? - Nhật Minh (20.03.2013)

• Không nhìn lỗi người - Hoàng Bùi (30.01.2013)

• Vấn đề không nên phê phán giữa các tôn giáo - Tâm Thuận. (29.01.2013)

• Nói về Phật giáo ứng dụng (1) - Song luận cùng Dalai Lama - Viên Hạnh (17.12.2012)

• Nhận đỊnh loạt bài “phản biện” của Toàn Không - Kinh Kim Cang, Duy-ma-cật - Quảng Hạo (08.12.2012)

• Nhận đỊnh loạt bài “phản biện” của Toàn Không – Vô ngã ác pháp, Hữu ngã thiện pháp – Quảng Hạo (06.12.2012)

• An lạc từng bước chân - Ý kiến về pháp Làng Mai - Chánh hay Tà Niệm? (04.12.2012)

• Nhận đỊnh loạt bài “phản biện” của Toàn Không về “Hiện tượng Thích Thông Lạc” - Bài 01 - Quảng Hạo (01.12.2012)

• Pháp Phật hay pháp Làng Mai??? Phản hồi Chúc thư - Ngày Ttếp nối của HT Thích Nhất Hạnh (tiếp theo) (29.11.2012)

• Pháp Phật hay pháp Làng Mai??? Phản hồi Chúc thư - Ngày tiếp nối của HT Thích Nhất Hạnh (tiếp theo) (29.11.2012)

• Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Bí Tích Thánh Thể - Như Pháp (27.11.2012)

• Pháp Phật hay pháp Làng Mai??? Phản hồi Chúc thư - Ngày tiếp nối của HT Thích Nhất Hạnh (27.11.2012)

• Hiểu tưởng uẩn, biết rõ linh hồn là không có (19.11.2012)

• Nhện hay tằm? – Phản hồi bài viết của HT Thích Trí Tịnh (17.11.2012)

• Từ "Bóng mây bay thoáng qua..." đến "Điệu sống giữa đàng..." - Ý kiến độc giả với Trần Kiêm Đoàn (12.11.2012)

• Đối thoại với Quảng Điền - Trí Khánh (07.11.2012)

• Mấy lời gửi "gió" đến cùng "mây" - Phản hồi của độc giả với Trần Kiêm Đoàn (03.11.2012)

• Vài trao đổi với Như Không - Liên Thanh (02.11.2012)

• Vài ý kiến độc giả về quyển sách "Best seller" của tác giả Thích Nguyên Hải (31.10.2012)

• Độc giả phản hồi - Qua bài viết của Trần Kiêm Đoàn (28.10.2012)

• Đối thoại để hộ pháp - Phản hồi của độc giả với Thích Nguyên Hải (26.10.2012)

• Đường về với chánh pháp - Trao đổi của P.T Minh Trí (24.10.2012)

• Bảo vệ chánh pháp là nghĩa vụ và quyỀn lợi của phật tử - Phản hồi của độc giả trên DĐ/TVHS với Thích Nguyên Hải (21.10.2012)

• Thiền thánh trong trí phàm - Trí Khánh (14.10.2012)

• “Im lặng như thánh” không phải là “câm”- Viên Hạnh (11.10.2012)

• Chánh pháp đến với đời rất khó!!! (10.10.2012)

• Các nhà học giả dạy thiền (10.10.2012)

• Giọt Nắng Chơn Như tự bạch (05.10.2012)

• Đối thoại với Trần Kiêm Đoàn qua bài: “Bóng mây bay thoáng qua trên đường về xứ Phật” - Quảng Hạo (10.09.2012)

• Đôi dòng tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Minh Châu - Trần Công Tấn (05.09.2012)

• Một thoáng buồn về thầy tổ xưa nay - Viên Hạnh (01.09.2012)

• Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton tập thiền Phật giáo?... - Quảng Hạo (01.09.2012)

• Họ bảo nhau rằng: "Đừng tin thầy Thông Lạc" - Tính Nghĩa (21.08.2012)

• Tại sao chúng ta đến thế giới này? Lời song luận cùng Dalai Lama - Viên Hạnh (08.08.2012)

• Vài nhận xét về bài viết của bạn Hương Trà trên mạng Thư viện Hoa Sen – Mật Hạnh (08.08.2012)

• Đối thoại với tỳ-kheo Thích Nguyên Hải - Phương Minh (30.07.2012)

• Đôi điều về thực dưỡng Osawa và phật tử - Trí Lập (30.07.2012)

• Đại thừa là Bà-la-môn hay Ky-tô giáo?... - Như Pháp (30.07.2012)

• Nhận đỊnh về chuyện “Tự ý cắt xén kinh điển”… - Như Pháp (30.07.2012)

• Cảm nghĩ về “Lời giới thiệu Kinh Trung Bộ” của HT Thích Minh Châu – Trần Công Tấn (30.07.2012)

 VI. THẾ SỰ

• Tìm an tỊnh trong xã hội bạo lực - Phú Văn Qưới (24.04.2014)

• Tuổi già sống sao để không làm khổ người? Phú Văn Quới (20.04.2014)

• Tôi kể bà nghe... Minh Bảo (sưu tầm). (06.02.2014)

• Phú: "Di chỈ Phật giáo thời Bắc thuộc". BVTH (06.02.2014)

• Giác ngộ - giải thoát. Tỳ khưu Thích Chân Tuệ. (01.11.2013)

• "Vì con" mẹ có được hạnh phúc. TKN Thích Nữ Chân Liễu (31.08.2013)

• Con cái với cha mẹ - cha mẹ và con cái. (GNCN sưu tâm; Phi Mạnh - 21.08.2013)

• Đạo không lìa đời, đời không ngoài đạo. (GNCN sưu tầm - 20.08.2013)

• Tâm huyết tận đáy lòng người cư sĩ. Phước Hạnh - Phước Chân (05.05.2013)

• Cảm nhận của một tu sĩ. Tỳ-kheo Thích Chơn Giác (05.05.2013)

• Nhìn hình Thầy, con nhớ lời Thầy dạy - Tâm Tuệ (28.04.2013)

• Tai biến mạch máu não và sự phục hồi. Tác giả: Tiến sĩ Jill Bolte Taylor. Dịch giả: Tiến sĩ Minh Tâm. (11.04.2013)

• Độc cư như thế nào? – Một đạo hữu ở Hoa Kỳ phê bình bài pháp “Ý nghĩa độc Cư” của thầy Bảo Nguyên… (05.04.2013)

• Tai biến mạch máu não và sự phục hồi. Tác giả: Tiến sĩ Jill Bolte Taylor. Dịch giả: Tiến sĩ Minh Tâm. (Kì 4 - 05.04.2013)

• Tai biến mạch máu não và sự phục hồi. Tác giả: Tiến sĩ Jill Bolte Taylor. Dịch giả: Tiến sĩ Minh Tâm. (Kì 3 - 01.04.2013)

• Tai biến mạch máu não và sự phục hồi. Tác giả: Tiến sĩ Jill Bolte Taylor. Dịch giả: Tiến sĩ Minh Tâm. (Kì 2 - 29.03.2013)

• Tai biến mạch máu não và sự phục hồi. Tác giả: Tiến sĩ Jill Bolte Taylor. Dịch giả: Tiến sĩ Minh Tâm. (Kì 1 - 27.03.2013)

• Lắng nghe lời từ "Lòng yêu thương". (22.03.2013)

• Lời chân tình sẻ chia cùng bạn hữu - Tỳ-kheo Thích Nguyên Tánh (06.03.2013)

• Sự lan tỏa của "Đạo đức - lòng yêu thương con người". (28.02.2013)

• Thư độc giả nhắn nhủ thầy Chân Quang - Diệu Hoa (27.02.2013)

• Lời sám hối của tu sinh Chơn Như (Cổng 1) - Minh Thiện . (27.02.2013)

• Đôi điều về thông báo: “Trang mạng Giọt Nắng Chơn Như và một số trang mạng khác” của TVCN... (26.02.2013)

• Về thông báo "Cảnh báo" của Tu viện Chơn Như. (25.02.2013)

• Thư phản hồi của độc giả về sự kiện Thích Chân Quang tại Chùa Am (24.02.2013)

• TT Thích Chân Quang và sự kiện 17-02-2013 tại Chùa Am (21.02.2013)

• Sự kiện diễn ra tại Tu viện Chơn Như – cổng 1. Nhóm Tu Sinh. (21.02.2013)

• Thông báo về Tu viện Chơn Như – cổng 1. Trúc Tịnh Võ Đắc Vi (21.02.2013)

• Xuân Chơn Như, xuân vĩnh cửu - Giọt Nắng Chơn Như chúc tết... (08.02.2013)

• Sớ: "Không nên dâng sớ cầu an, cúng sao giải hạn". Tỷ-kheo Thích Chân Tuệ (07.02.2013)

• Tin sơ lược về lễ an táng Trưởng Lão Thích Thông Lạc - Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng (02.01.2013)

• Nhờ thầy chứng đạo như Phật chỈ dạy, tôi đã lành 34 bệnh kể cả bệnh ung thư. Tỳ-kheo Thích Nguyên Tánh (23.12.2012)

• Ý nghĩa của cuộc sống. Tỳ-khưu Thích Chân Tuệ (21.12.2012)

• Hạnh phúc ở đâu? - Tỳ khưu Thích Chân Tuệ (01.11.2012)

• Đường về với chánh pháp - Tự bạch của Phật tử Minh Trí (24.10.2012)

• Mê tín nên mãi sanh, già, bệnh, chết - Tác giả H.N.H (24.10.2012)

• Cửa chùa rộng mở - Từ Đồng (22.10.2012)

• Chùa Việt ở hải ngoại - chùa hay chợ? – Tỳ-khưu Thích Chân Tuệ (20.10.2012)

• Lời nhắn nhủ của cha – Nghĩa Thành (02.10.2012)

• Lá thư từ người vợ của lính – Thanh Châu (28.09.2012)

• Giới thiệu loạt bài văn tự luận “Đạo đức an toàn giao thông và đạo đức vệ sinh môi trường sống” của HS lớp 7/1 trường THCS Lạc Hồng (Phần II) (14.09.2012)

• Giới thiệu loạt bài văn tự luận “Đạo đức an toàn giao thông và đạo đức vệ sinh môi trường sống” của HS lớp 7/1 trường THSC Lạc Hồng. (Phần I) (13.09.2012)

• Giáo dục đạo đức vệ sinh môi trường sống tại một trường THCS miền núi… (21.08.2012) 

• Phương pháp dạy đạo đức - P.Anh (21.08.2012)

• Trung Quốc với di sản văn hóa – buôn cả thánh, bán cả thần! – Nguyễn Cao Trí (17.08.2012)

• Thâm nhập làng giả sư - Thế Trường (08.08.2012)

• An toàn giao thông nhìn từ góc độ của đạo Phật – Tịnh Đức - Báo An Ninh Thủ Đô (30.07.2012)

• Hoa ưu đàm và hoa vô ưu – từ huyền thoại đến mê tín… (30.07.2012)

 

 

 

 

 


<<Quay lai
Gửi cho bạn bè Trang in
 
     
  Các bài viết khác của chủ đề  
  dang cap nhat  
   
     
 
   
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)