MONG ĐƯỢC GIÚP ĐỠ

Re: MONG ĐƯỢC GIÚP ĐỠ

Gửi bàigửi bởi vansu71 » Thứ 2 01 Tháng 9, 2014 10:24 am

Những gì cần dạy Đức Trưởng Lão đã giảng dạy cả rồi, điều quan trọng là chúng ta có chịu tu tập hay không mà thôi. Nếu chúng ta không tu tập thì chẳng bao giờ chúng ta hiểu đúng được Phật pháp, mọi tri kiến chỉ là hý luận mà thôi chứ không đem lại sự giải thoát chân thật. Muốn hiểu được Phật pháp thì chúng ta phải sống đúng trong ba đức ba hạnh để dẫn tâm vào đạo, điều này Đức Trưởng Lão đã khẳng định rõ ràng rồi, không có con đường nào khác. "Ba đức ba hạnh là phương tiện để dẫn tâm vào đạo, khi sống với ba đức ba hạnh tâm mới hiểu được mình, hiểu được người. Khi tâm hiểu được mình hiểu được người rồi thì tâm mới hiểu được Phật pháp...." hay "Bí quyết của THIỀN ĐỊNH là ĐỘC CƯ." Đức Phật cũng dạy "Muốn giải thoát vượt khỏi. Mọi tri kiến hý luận. Hãy quyết định độc cư. Chứng đắc được con đường. Nơi đây trí tuệ sanh. Không cần nhờ người khác." Kính ghi.
vansu71
 
Bài viết: 6
Ngày tham gia: Thứ 4 03 Tháng 10, 2012 7:27 pm

Trang vừa xem

Quay về Trao đổi kinh nghiệm tu tập

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến.1 khách.

cron