DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 13/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 10/06/2014
 
  Cập nhật ngày: 25/12/2013
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Vấn đạo thầy Thích Bảo Nguyên
 
  • TV Chơn Như (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 5  
  Số lượt truy cập: 315008  
     
  Untitled Document
TRANG CHỦ
         
 
Kính mời Quý độc giả xem thư ngỏ của Giọt Nắng Chơn Như.    
    Xem tiếp>>    
       
  Các bài viết mới :  
     
 
ĐẠO ĐỨC LÀM NGƯỜI (13) TL Thích Thông Lạc
Cập nhật ngày : 05/10/2015                                                           (Đã đọc :27 lần )
CHƯƠNG VII: HÀNH ĐỘNG TỰ LÀM HẠI MÌNH
1- HÚT THUÔC LÁ.
2- UỐNG RƯỢU.
- Một người hút thuốc lá, thuốc lào, uống rượu, hút chích xì ke ma túy,... đó là những hành động tự làm hại họ và gia đình...
- Ở trên đời này, người ta rất sợ mình vô minh. Vì mình vô minh, mình mới làm hại mình, mới hút thuốc lá, thuốc lào, mới uống rượu để rồi tự thuốc lá, thuốc lào và rượu sẽ giết chết dần mòn cơ thể của các bạn. Các bạn có biết chăng? Chính mình vô minh biến mình thành người vô đạo đức, gây ra bao nhiêu tội ác cho mình, cho người khác...
 
Chi tiết >>  
CHUYỆN TIỀN THÂN PHẬT - KHÔNG PHẢI PHẬT THUYẾT
Cập nhật ngày : 03/10/2015                                                           (Đã đọc :84 lần )
1- CHUYỆN NGỘ ĐỘC DO LUYẾN ÁI.
2- CHUYỆN NỖI KINH HOÀNG.
3- CHUYỆN VUA ĐẠI THIỆN KIẾN.
4- CHUYỆN BẮT ĐẦU.
 
Chi tiết >>  
Thầy Thích Bảo Nguyên: Pháp Duyên Khởi 12 Nhân Duyên
Cập nhật ngày : 30/09/2015                                                           (Đã đọc :189 lần )


Liên kết tải pháp thoại: Google Drive
Các pháp thoại cùng chủ đề:

 
Chi tiết >>  
TU TẬP NĂM UẨN, NHƯ LÝ TÁC Ý. TL Thích Thông Lạc
Cập nhật ngày : 30/09/2015                                                           (Đã đọc :110 lần )
..."Có năm thủ uẩn này. Thế nào là năm? Sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này Ràdha! Khi nào tỳ-kheo sau khi như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của năm thủ uẩn này, vị ấy được giải thoát, không có chấp thủ; như vậy, gọi vị tỳ-kheo là bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc..."
..."Tỳ-kheo nào Như lý Tác ý sắc như thật quán sắc vô thường, vị ấy yểm ly đối với sắc. Do hỷ đoạn tận, tham được đoạn tận. Do tham được đoạn tận, hỷ đoạn tận, tâm được giải thoát, vị ấy được gọi là vị đã khéo giải thoát”...
 
Chi tiết >>  
KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya - HT Thích Minh Châu dịch Việt
Cập nhật ngày : 28/09/2015                                                           (Đã đọc :78 lần )
Bài kinh số 42: Kinh Veranjaka sutta. (Đức Phật dạy có nội dung như bài kinh số 41).
Bài kinh số 43: Đại Kinh Phương Quảng. (Tôn giả Sariputta trả lời các câu hỏi của tôn giả Maha Kotthita về: LIỆT TUỆ - TRÍ TUỆ; THỨC; THỌ; TƯỞNG; THẮNG TRI; CHÁNH KIẾN; HỮU...)
 
Chi tiết >>  
Kinh Pháp Cú: Phẩm Hiền Trí [ Kệ 76-78 ]
Cập nhật ngày : 26/09/2015                                                           (Đã đọc :104 lần )
Nếu gặp bậc hiền trí
Chỉ lỗi và khiển trách
Như chỉ chỗ chôn vàng
Hãy kết thân người trí
Kết thân với vị ấy
Chỉ có lợi không hại.

 
Chi tiết >>  
Kinh Pháp Cú: Phẩm Ngu [ Kệ 73-75 ]
Cập nhật ngày : 26/09/2015                                                           (Đã đọc :84 lần )
Khác thay duyên thế lợi
Khác thay đường Niết Bàn
Tỷ kheo, đệ tử Phật
Hãy như vậy thắng tri
Chớ ưa thích cung kính
Hãy tu hạnh viễn ly.

 
Chi tiết >>  
12 NHÂN DUYÊN và CỬA VÀO ĐẠO. TL Thích Thông Lạc.
Cập nhật ngày : 24/09/2015                                                           (Đã đọc :177 lần )
Vì Phật giáo có khả năng nghe thấy và hiểu biết không có không gian và thời gian, cho nên vũ trụ quan của Phật giáo chỉ ở trên một tụ điểm của không gian và thời gian từ đó nhìn thấy vạn pháp do 12 nhân duyên hợp lại mà thành. Còn ngược lại không có cái nhìn như Phật giáo nên tưởng nghĩ vũ trụ quan mênh mông, vô tận, vì thế loài người đang cố công tìm kiếm và nghiên cứu để biết nó cho rõ ràng...
 
Chi tiết >>  
Thầy Thích Bảo Nguyên: Pháp Nhãn Thanh Tịnh
Cập nhật ngày : 22/09/2015                                                           (Đã đọc :197 lần )

Liên kết tải pháp thoại: Google Drive

 
Chi tiết >>  
ĐẠO ĐỨC LÀM NGƯỜI (12) TL Thích Thông Lạc.
Cập nhật ngày : 20/09/2015                                                           (Đã đọc :178 lần )
Chương 6: XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC TRONG CUỘC SỐNG CỦA CON NGƯỜI.
1- ĐỨC THƯƠNG MÌNH; 2- ĐỨC TỪ TÂM; 3- ĐỨC BI TÂM.
Đạo đức nhân bản - nhân quả làm người không chấp nhận mình làm vật hy sinh cho người khác, mặc dù mình tự nguyện. Hy sinh cho người khác tức là tự mình chịu nhận lấy sự khổ đau thay cho người khác. Đạo đức quân tử thường ca ngợi lòng dũng cảm hy sinh ấy,... Ngược lại, theo đạo đức nhân bản - nhân quả... thì lòng hy sinh của những người ấy được xem là làm khổ mình. Người làm khổ mình là người thiếu hiểu biết về đạo đức làm người; người không có tư cánh đạo đức làm người...
 
Chi tiết >>  
Kinh Pháp Cú: Phẩm Ngu [ Kệ 66-72 ]
Cập nhật ngày : 16/09/2015                                                           (Đã đọc :211 lần )

Người ngu si thiếu trí
Tự ngã thành kẻ thù
Làm các nghiệp không thiện
Phải chịu quả đắng cay.

 
Chi tiết >>  
ĐẠO PHẬT: CHÁNH ĐẠO - PHI ĐẠO. TL Thích Thông Lạc.
Cập nhật ngày : 16/09/2015                                                           (Đã đọc :243 lần )
Qua lời Phật dạy trên đây chúng tôi thấy tu sĩ Phật giáo hiện giờ là tu sĩ của Bà La Môn. Như vậy các bậc tôn túc Hoà thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni chưa thành giới cụ túc. Ngay cả với Mười Giới Đức Thánh Sa Di, các ngài còn vi phạm thì chưa xứng đáng là tu sĩ đệ tử xuất gia của Phật, có đâu thành giới cụ túc được. Nếu Phật giáo hiện giờ mà được lấy giới chấn chỉnh thì giới tu sĩ còn lại chắc không đầy trong 10 đầu ngón tay...
 
Chi tiết >>  
Kinh Pháp Cú: Phẩm Ngu [ Kệ 60-65 ]
Cập nhật ngày : 16/09/2015                                                           (Đã đọc :189 lần )

Tìm không được bạn đường
Bằng mình hay hơn mình
Thà quyết sống một mình
Không làm bạn kẻ ngu.
 
Chi tiết >>  
ĐẠO ĐỨC LÀM NGƯỜI (11) TL Thích Thông Lạc
Cập nhật ngày : 14/09/2015                                                           (Đã đọc :204 lần )
“Cùng một sự việc, một hoàn cảnh trong cuộc sống của con người, luôn có hai cách nhìn:
1. Nhìn theo lối thông thường thì mọi người ai cũng biết, đó là cái nhìn mang đến sự khổ đau cho mình, cho người và cho tất cả chúng sanh.
2. Nhìn theo tám phương cách sống như thật trên đây. Đó là cái nhìn mang đến sự an vui, hạnh phúc cho mình, cho người và cho tất cả chúng sanh”.
Từ 2 cách nhìn này, GNCN xin dẫn trích một số đoạn Thầy giảng về “BỐN SỰ THẬT” ...
 
Chi tiết >>  
Thầy Thích Bảo Nguyên: Tu Tại Tâm
Cập nhật ngày : 10/09/2015                                                           (Đã đọc :376 lần )

Liên kết tải pháp thoại: Soundcloud Google Drive
 
Chi tiết >>  
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)