DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 26/05/2017
 
  Cập nhật ngày: 22/10/2016
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Vấn đạo thầy Thích Bảo Nguyên
 
  • TV Chơn Như (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 4  
  Số lượt truy cập: 9645  
     
  Untitled Document
TRANG CHỦ
         
 
Kính mời Quý độc giả xem thư ngỏ của Giọt Nắng Chơn Như.    
    Xem tiếp>>    
       
  Các bài viết mới :  
     
 
BÁT CHÁNH ĐƯỜNG THÙ THẮNG. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 20/07/2017                                                           (Đã đọc :88 lần )


PHÁP SƠ THIỆN 2017
Bài pháp số 33: BÁT CHÁNH ĐƯỜNG THÙ THẮNG
Giảng ngày: 09/7/2017
Nơi giảng: Chùa Vạn An, Thôn Vạn Hạnh, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phật tử vấn đạo: Quý Sư và phật tử
 
Chi tiết >>  
NGƯỜI HÀNH TRÌ THIỀN ĐỊNH. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 17/07/2017                                                           (Đã đọc :102 lần )


PHÁP SƠ THIỆN 2017
Bài số 32: NGƯỜI HÀNH TRÌ THIỀN ĐỊNH
Giảng ngày: 07/07/2017
Nơi giảng: Chùa Vạn An, Thôn Vạn Hạnh, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phật tử vấn đạo: Quý Sư cô và Phật tử
 
Chi tiết >>  
HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 06.2017 (Sưu tầm).
Cập nhật ngày : 13/07/2017                                                           (Đã đọc :118 lần )

I- "5 KHÔNG OÁN TRÁCH..."
II- "3 CÂU CHUYỆN CÓ THỂ DIỆT QUỶ DỮ..."
1. Bữa tiệc đêm trong nhà vệ sinh
2. Con vẹt xanh
3. Bát mì cuối năm.
 
Chi tiết >>  
TRỞ THÀNH TỲ KHEO VÔ CẤU. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 10/07/2017                                                           (Đã đọc :139 lần )


PHÁP SƠ THIỆN 2017
Bài số 31: TRỞ THÀNH TỲ KHEO VÔ CẤU
Giảng ngày: 02/07/2017
Nơi giảng: Chùa Vạn An, Thôn Vạn Hạnh, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phật tử vấn đạo: Quý Sư cô và Phật tử
 
Chi tiết >>  
NGƯỜI CHIẾN THẮNG KHÔNG BẠI. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 07/07/2017                                                           (Đã đọc :157 lần )


PHÁP SƠ THIỆN 2017
Bài số 30: NGƯỜI CHIẾN THẮNG KHÔNG BẠI
Giảng ngày: 01/07/2017
Nơi giảng: Chùa Vạn An, Thôn Vạn Hạnh, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phật tử vấn đạo: Quý Sư cô và Phật tử
 
Chi tiết >>  
TỰ MÌNH LÀM HÒN ĐẢO. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 03/07/2017                                                           (Đã đọc :165 lần )


PHÁP SƠ THIỆN 2017
Bài số 29: TỰ MÌNH LÀM HÒN ĐẢO
Giảng ngày: 25/06/2017
Nơi giảng: Chùa Vạn An, Thôn Vạn Hạnh, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phật tử vấn đạo: Quý Sư cô và Phật tử
 
Chi tiết >>  
ĐOẠN DIỆT GỐC PHIỀN NÃO. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 30/06/2017                                                           (Đã đọc :190 lần )


PHÁP SƠ THIỆN 2017
Bài số 28: ĐOẠN DIỆT GỐC PHIỀN NÃO
Giảng ngày: 02/06/2017
Nơi giảng: Chùa Vạn An, Thôn Vạn Hạnh, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phật tử vấn đạo: Phật tử
 
Chi tiết >>  
PHÁP HỶ ĐEM AN LẠC. Thầy Thích Bảo Nguyên
Cập nhật ngày : 22/06/2017                                                           (Đã đọc :181 lần )


PHÁP SƠ THIỆN 2017
Bài số 27: PHÁP HỶ ĐEM AN LẠC
Giảng ngày: 04/06/2017
Nơi giảng: Chùa Vạn An, Thôn Vạn Hạnh, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phật tử vấn đạo: Phật tử
 
Chi tiết >>  
PHÁP TU GIẢI THOÁT HIỆN TẠI. Thầy Thích Bảo Nguyên
Cập nhật ngày : 19/06/2017                                                           (Đã đọc :257 lần )


PHÁP SƠ THIỆN 2017
Bài số 26: PHÁP TU GIẢI THOÁT HIỆN TẠI
Giảng ngày: 07/06/2017
Nơi giảng: Chùa Vạn An, Thôn Vạn Hạnh, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phật tử vấn đạo: Phật tử
 
Chi tiết >>  
PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (15). Thầy Thích Bảo Nguyên
Cập nhật ngày : 14/06/2017                                                           (Đã đọc :259 lần )
THÁNH CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC 1
"...khi chúng ta ly dục ly ác pháp là chúng ta đang nhập sơ thiền, khi đang nhập sơ thiền là mình đang sống trên cái pháp tu. Hằng ngày chúng ta cứ để thân tâm mình bình thường ở trạng thái thanh thản, an lạc, vô sự, chánh niệm tỉnh giác, đó là trạng thái sơ thiền..."
 
Chi tiết >>  
PHÁP HÀNH NGŨ CĂN, NGŨ LỰC. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 08/06/2017                                                           (Đã đọc :301 lần )


PHÁP SƠ THIỆN 2017
Bài số 25: PHÁP HÀNH NGŨ CĂN NGŨ LỰC
Giảng ngày: 03/06/2017
Nơi giảng: Chùa Vạn An, Thôn Vạn Hạnh, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phật tử vấn đạo: Phật tử
 
Chi tiết >>  
ĐOẠN DIỆT 12 NHÂN DUYÊN. Thầy Thích Bảo Nguyên
Cập nhật ngày : 04/06/2017                                                           (Đã đọc :392 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới
Album PHÁP TRUNG THIỆN 2017.
Bài số 06: ĐOẠN DIỆT 12 NHÂN DUYÊN
Giảng ngày: 28/05/2017
Nơi giảng: Chùa Vạn An, Thôn Vạn Hạnh, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phật tử vấn đạo: Quý Sư cô và Phật tử
 
Chi tiết >>  
BA GIAI ĐOẠN TU TẬP (1). (Pháp tu thiền xả tâm 14) Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 03/06/2017                                                           (Đã đọc :622 lần )
BA GIAI ĐOẠN TU TẬP (1)
Nhận Biết: Người Dẫn Dắt Đàn Bò
Thứ nhất, vị này sống đầy đủ giới hạnh, không còn phiền não tham, sân, si
Thứ hai, vị này có thánh lý, nghĩa là vị này có được trí tuệ, vị này thông suốt hiểu rõ về Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo và pháp Bất tử.
Thứ ba, vị này có lòng tin bất động vào Phật, Pháp, Tăng, vị này không còn dao động, không còn sợ hãi điều gì, lòng tin vị này là bất thối chuyển.
 
Chi tiết >>  
TU LÀ DIỆT KHỔ. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 27/05/2017                                                           (Đã đọc :289 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới (có kèm link VIDEO)
Album PHÁP SƠ THIỆN 2017
Bài số 24: TU LÀ DIỆT KHỔ
Giảng ngày: 03/05/2017
Nơi giảng: Chùa Vạn An, Thôn Vạn Hạnh, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phật tử vấn đạo: Quý Sư cô và Phật tử
 
Chi tiết >>  
THÁNH SANH LÀ GIẢI THOÁT (Pháp tu thiền xả tâm 13). Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 26/05/2017                                                           (Đã đọc :450 lần )THÁNH SANH LÀ GIẢI THOÁT
Khi được thánh sanh, từ đây mình nuôi dưỡng cái thân giải thoát này, cái thân không còn đau khổ này bằng gì? Bằng Chánh pháp. Khi nghe bậc thiện hữu tri thức, bậc thánh khai thị chánh pháp, mình hiểu ra những điều Phật dạy một cách chơn chánh, tỉnh ngộ những điều sai của mình để từ bỏ điều sai. Đó gọi là thánh sanh.
 
Chi tiết >>  
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)