DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 22/10/2016
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 18/04/2016
 
  Cập nhật ngày: 25/03/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Vấn đạo thầy Thích Bảo Nguyên
 
  • TV Chơn Như (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 4  
  Số lượt truy cập: 1764  
     
  Untitled Document
TRANG CHỦ
         
 
Kính mời Quý độc giả xem thư ngỏ của Giọt Nắng Chơn Như.    
    Xem tiếp>>    
       
  Các bài viết mới :  
     
 
VÔ MINH DIỆT LÀ KHỔ DIỆT 3. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 10/12/2016                                                           (Đã đọc :6 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới
Bài số 46: VÔ MINH DIỆT LÀ KHỔ DIỆT 3
Album: Pháp Sơ Thiện 2016
Giảng ngày: 08/12/2016
Nơi giảng: Xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
Phật tử vấn đạo: Quý sư và phật tử
 
Chi tiết >>  
NGHIỆP CHÚNG SANH KHÓ ĐỘ. Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 08/12/2016                                                           (Đã đọc :72 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới.
Bài số 45: NGHIỆP CHÚNG SANH KHÓ ĐỘ.
Album: Pháp Sơ Thiện 2016
Giảng ngày: 04/12/2016
Nơi giảng: Xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
Phật tử vấn đạo: Quý sư và phật tử
 
Chi tiết >>  
PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (05). Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 06/12/2016                                                           (Đã đọc :82 lần )
CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC 4
- Tu tập điều khiển hơi thở theo pháp môn sổ tức quan, quán niệm hơi thở: hít vô thở ra đếm 1, hít vô thở ra đếm 2, đếm đến 10 rồi thì đếm lại từ đầu 1, 2,… tu như vậy là hoàn toàn sai pháp định niệm hơi thở Phật dạy. ...
- Khi tu hành, nếu không thân cận bậc thiện hữu tri thức, không thân cận các bậc chân nhân thì sẽ hiểu sai, tu sai pháp Phật là rất nguy hiểm. Pháp Phật dạy: “Hộ trì các căn, chánh niệm tỉnh giác, như lý tác ý”... Đừng có giữ cái tâm không. Ai mà giữ tâm không... là tu sai pháp của Phật.
 
Chi tiết >>  
PHÁP TU GIẢI THOÁT CỦA ĐẠO PHẬT (3). Thầy Thích Bảo Nguyên
Cập nhật ngày : 04/12/2016                                                           (Đã đọc :105 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại mới
Bài số 44. PHÁP TU GIẢI THOÁT CỦA ĐẠO PHẬT (3)
Album: Pháp Sơ Thiện 2016
Giảng ngày: 27/11/2016
Nơi giảng: Xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM
Phật tử vấn đạo: Phật tử
 
Chi tiết >>  
KINH PHÁP CÚ: PHẨM ĐAO TRƯỢNG [Kệ 129-134].
Cập nhật ngày : 01/12/2016                                                           (Đã đọc :74 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại:
GIẢNG NGHĨA KINH PHÁP CÚ
Bài số 30. Phẩm Đao Trượng. [Kệ 129-134]
Giảng ngày: 20/02/2016
Phật tử vấn đạo: Tu sinh tại Tịnh xá Ngọc Bửu
Nơi giảng: Tịnh xá Ngọc Bửu, Qui Nhơn, Bình Định
 
Chi tiết >>  
PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (04). Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 28/11/2016                                                           (Đã đọc :140 lần )

QUÉT SẠCH TÂM MA

Ma là gì? Là chỉ cho những cái tâm cấu uế tham, sân, si, mạn, nghi, hơn thua, ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ, hờn giận, gièm pha, chỉ trích, chê bai nói xấu lẫn nhau thì những hành động của tâm này gọi là ngoại ma...
Khi tưởng uẩn tái hiện những hình ảnh đã qua, những chuyện vui buồn trước đây mình giận dỗi người này, hơn thua người kia, đố kỵ người nọ. Bây giờ lâu lâu nhớ lại những hình ảnh đó, vì trong tâm mình còn vô minh tham, sân, si nên chấp vào nó nữa thì mình đau khổ. Những đau khổ đó là nội ma.
 
Chi tiết >>  
HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 20.2016 (Sưu tầm).
Cập nhật ngày : 24/11/2016                                                           (Đã đọc :173 lần )

- GỐC LÀ NHÂN CÁCH
- CẬU BÉ KHUYẾT TẬT BỊ CƯỚP HẾT VÉ SỐ...

"Ngày ba bữa, vỗ bụng rau bịch bịch, người quân tử ăn chẳng cầu no,
Đêm năm canh, an giấc ngáy kho kho, đời thái bình cửa thường bỏ ngỏ".
 
Chi tiết >>  
KINH PHÁP CÚ: PHẨM ÁC [Kệ 124-128].
Cập nhật ngày : 21/11/2016                                                           (Đã đọc :165 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại
GIẢNG NGHĨA KINH PHÁP CÚ
Bài số 29: PHẨM ÁC [Kệ 124-128]
Giảng ngày: 27/08/2015
Phật tử vấn đạo: Tu sinh tại Tịnh xá Ngọc Bửu
Nơi giảng: Tịnh xá Ngọc Bửu, Qui Nhơn, Bình Định
Ngày cập nhật: 21/11/2016
 
Chi tiết >>  
PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (03). Thầy Thích Bảo Nguyên.
Cập nhật ngày : 20/11/2016                                                           (Đã đọc :257 lần )


CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC 3.

...Ý thức phải có trí mới làm chủ được, ý thức giác ngộ được sự thật khổ, nguyên nhân của khổ, giác ngộ được các pháp sinh diệt vô thường, giác ngộ được lý nhân quả duyên hợp duyên tan. Do giác ngộ được các sự thật này thì ý thức chúng ta mới làm chủ, không dính mắc, và khi không dính mắc thì sự trói buộc do kiết sử phiền não không tác động được. Đó là ý thức làm chủ...
 
Chi tiết >>  
KINH PHÁP CÚ: PHẨM ÁC [Kệ 119-122].
Cập nhật ngày : 17/11/2016                                                           (Đã đọc :159 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại.
GIẢNG NGHĨA KINH PHÁP CÚ
Bài số 28: Phẩm Ác [Kệ 119-122]
Giảng ngày: 26/08/2015
Phật tử vấn đạo: Tu sinh tại Tịnh xá Ngọc Bửu
Nơi giảng: Tịnh xá Ngọc Bửu, tp Qui Nhơn, tỉnh Bình Định
Ngày cập nhật: 17/11/2016.
 
Chi tiết >>  
TIỂU KINH SAKULUDAYI. HT Thích Minh Châu dịch.
Cập nhật ngày : 16/11/2016                                                           (Đã đọc :144 lần )
Bài kinh số 79: TIỂU KINH SAKULUDAYI. (Đức Phật dạy du sĩ ngoai đạo Sakuludayi ĐẠO LỘ HỢP LÝ ĐƯA ĐẾN CHỨNG ĐẮC THẾ GIỚI NHỨT HƯỚNG LẠC).
 
Chi tiết >>  
KINH PHÁP CÚ: PHẨM ÁC [Kệ 116-118].
Cập nhật ngày : 15/11/2016                                                           (Đã đọc :142 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại.
GIẢNG NGHĨA KINH PHÁP CÚ
Bài số 27: Phẩm Ác [Kệ 116-118]
Giảng ngày: 26/08/2015
Phật tử vấn đạo: Tu sinh tại Tịnh xá Ngọc Bửu
Nơi giảng: Tịnh xá Ngọc Bửu, Qui Nhơn, Bình Định
Ngày cập nhật: 15/11/2016
 
Chi tiết >>  
KINH PHÁP CÚ: PHẨM NGÀN [Kệ 112-115].
Cập nhật ngày : 12/11/2016                                                           (Đã đọc :159 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại
GIẢNG NGHĨA KINH PHÁP CÚ
Bài số 26: Phẩm Ngàn, [Kệ 112-115]
Giảng ngày: 25/08/2015
Phật tử vấn đạo: Tu sinh tại Tịnh xá Ngọc Bửu.
Nơi giảng: Tịnh xá Ngọc Bửu, Qui Nhơn, Bình Định
Ngày cập nhật: 11/11/2016
 
Chi tiết >>  
HÌNH ẢNH HÀNH HƯƠNG VỀ QUÊ PHẬT
Cập nhật ngày : 09/11/2016                                                           (Đã đọc :304 lần )


MỘT SỐ HÌNH ẢNH
THẦY THÍCH BẢO NGUYÊN HÀNH HƯƠNG VỀ QUÊ PHẬT.
 
Chi tiết >>  
KINH PHÁP CÚ: PHẨM NGÀN [Kệ 110-111].
Cập nhật ngày : 05/11/2016                                                           (Đã đọc :245 lần )


Mời quý phật tử và đọc giả nghe pháp thoại:
GIẢNG NGHĨA KINH PHÁP CÚ
Bài số: 25: PHẨM NGÀN [Kệ 110-111]
Giảng ngày: 24/08/2015
Phật tử vấn đạo: Tu sinh tại Tịnh Xá Ngọc Bửu
Nơi giảng: Tịnh xá Ngọc Bửu, Qui Nhơn, Bình Định
Ngày cập nhật: 05/11/2016.
 
Chi tiết >>  
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)